» Poradna » Web a internet

Jak se zbavit ask home page

 |   |  Microsoft Windows 7 Firefox 24.0

Ahoj všichni, pár dní se snažím zbavit Ask homepage, který mi naskočí vždy, když si chci otevřít novou internetovou stránku. Podle rad jsem zkoušela vše možné a prostě mi to tu furt prudí. Nakonec jsem zkusila hiJackThis a vyjel mi tento seznam:Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5Scan saved at 17:21:40, on 2.11.2013Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16496)FIREFOX: 24.0 (cs)Boot mode: NormalRunning processes:C:\ProgramData\Badoo\Badoo Desktop\1.6.58.1220\Badoo.Desktop.exeC:\Users\Pájínka\AppData\Roaming\Seznam.cz\bin\szndesktop.exeC:\Program Files (x86)\Common Files\Logishrd\LComMgr\Communications_Helper.exeC:\Program Files (x86)\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exeC:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastui.exeC:\Program Files (x86)\Common Files\LogiShrd\LComMgr\LVComSX.exeC:\Program Files (x86)\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exeC:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exeC:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exeC:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exeC:\Users\Pájínka\Desktop\HijackThis.exeR1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.seznam.cz/R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htmR0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = R3 - URLSearchHook: Splashtop Connect SearchHook - {0F3DC9E0-C459-4a40-BCF8-747BD9322E10} - C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\AddressBarSearch.dllR3 - URLSearchHook: (no name) - {be823b8c-a7ec-4078-a321-0f8046cbb48a} - C:\Program Files (x86)\SafePCRepair_89\bar\1.bin\89SrcAs.dllR3 - URLSearchHook: (no name) - {4c60e5ab-5c68-4c59-abaa-885010b24b32} - C:\Program Files (x86)\FromDocToPDF_65\bar\1.bin\65SrcAs.dllF2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exeO2 - BHO: Splashtop Connect VisualBookmark - {0E5680D1-BF44-4929-94AF-FD30D784AD1D} - C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STC.dllO2 - BHO: Search Assistant BHO - {5d13bf91-ea09-4ed8-9acd-c6bad32617b9} - C:\Program Files (x86)\SafePCRepair_89\bar\1.bin\89SrcAs.dllO2 - BHO: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dllO2 - BHO: Pomocná služba pro přihlášení ke službě Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dllO2 - BHO: Windows Live Messenger Companion Helper - {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dllO2 - BHO: Bing Bar Helper - {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)O2 - BHO: Search Assistant BHO - {f236ca79-3123-4afb-9f74-e98117ad5625} - C:\Program Files (x86)\FromDocToPDF_65\bar\1.bin\65SrcAs.dllO3 - Toolbar: Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" (file missing)O3 - Toolbar: avast! Online Security - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dllO4 - HKLM\..\Run: [STCAgent] "C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE\STCAgent.exe"O4 - HKLM\..\Run: [ZyngaGamesAgent] "C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect\ZyngaGamesAgent.exe"O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRunO4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe"O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files (x86)\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe" /hideO4 - HKLM\..\Run: [ROC_roc_ssl_v12] "C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\ROC_roc_ssl_v12.exe" / /PROMPT /CMPID=roc_ssl_v12O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"O4 - HKLM\..\Run: [seznam-listicka-distribuce] "C:\Program Files (x86)\Seznam.cz\distribution\szninstall.exe" -s -d listicka 1 szn-software-listicka cz.seznam.software.autoupdateO4 - HKLM\..\Run: [AvastUI.exe] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe" /noguiO4 - HKLM\..\Run: [SafePCRepair_89 Browser Plugin Loader] C:\PROGRA~2\SAFEPC~2\bar\1.bin\89brmon.exeO4 - HKLM\..\Run: [FromDocToPDF_65 Browser Plugin Loader] C:\PROGRA~2\FROMDO~2\bar\1.bin\65brmon.exeO4 - HKCU\..\Run: [Badoo Desktop] C:\ProgramData\Badoo\Badoo Desktop\1.6.58.1220\Badoo.Desktop.exeO4 - HKCU\..\Run: [cz.seznam.software.autoupdate] "C:\Users\Pájínka\AppData\Roaming\Seznam.cz\szninstall.exe" -cO4 - HKCU\..\Run: [cz.seznam.software.szndesktop] "C:\Users\Pájínka\AppData\Roaming\Seznam.cz\bin\wszndesktop.exe" -qO4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Office Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companionlang.dll,-600 - {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dllO9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dllO9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dllO9 - Extra button: Zdroje informací - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLLO10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dllO10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dllO11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphicsO17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4CFE60F6-3B54-4FD2-9BC7-E754E1E0CC97}: NameServer = 10.10.10.2,8.8.8.8O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{4CFE60F6-3B54-4FD2-9BC7-E754E1E0CC97}: NameServer = 10.10.10.2,8.8.8.8O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{4CFE60F6-3B54-4FD2-9BC7-E754E1E0CC97}: NameServer = 10.10.10.2,8.8.8.8O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLLO18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dllO23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exeO23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exeO23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)O23 - Service: AppleChargerSrv - Unknown owner - C:\Windows\system32\AppleChargerSrv.exe (file missing)O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exeO23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)O23 - Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exeO23 - Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exeO23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exeO23 - Service: ioloToolService (ioloService) - iolo technologies, LLC - C:\Program Files (x86)\SafePCRepair\ioloToolService.exeO23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)O23 - Service: Process Monitor (LVPrcS64) - Logitech Inc. - c:\program files\common files\logishrd\lvmvfm\LVPrcSrv.exeO23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exeO23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exeO23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exeO23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)O23 - Service: PandoraService (PanService) - Pandora.TV - C:\Program Files (x86)\PANDORA.TV\PanService\PandoraService.exeO23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)O23 - Service: Splashtop Connect Service (SCBackService) - Splashtop Inc. - C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect\BackService.exeO23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exeO23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)O23 - Service: Splashtop Connect Firefox Software Updater Service (WCUService_STC_FF) - Splashtop Inc. - C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect Firefox Software Updater\WCUService.exeO23 - Service: Splashtop Connect IE Software Updater Service (WCUService_STC_IE) - Splashtop Inc. - C:\Program Files (x86)\Splashtop\Splashtop Connect IE Software Updater\WCUService.exeO23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)--End of file - 12672 bytesTak kdyby náhodou někdo tušil, co mám smazat,dejte mi prosím vědět. Moc děkuju

Odpovědi na otázku

 |   |  Microsoft Windows 7 Chrome 30.0.1599.101

Viz tady: http://support.mindspark.com/link/portal/30028/30031/A... Ale já bych vlezl do Ovládací panely - Odinstalovat program a vyházel Ask a všechny toolbary.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Microsoft Windows Vista Chrome 30.0.1599.101

No víc se doporučuje jak píšeš, přes ... odinstalovat.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Microsoft Windows 7 IE 10.0

Smazat všechno,v prohlížeči klikni na ikonu nástroje,klik na možnosti internetu,v tabulce přepsat domovskou stránku např.http//www.seznam.cz/ a potvrdit ok

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Microsoft Windows 7 IE 10.0

Smazat všechno,v prohlížeči klikni na ikonu nástroje,klik na možnosti internetu,v tabulce přepsat domovskou stránku např.http//www.seznam.cz/ a potvrdit ok

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Microsoft Windows 7 Firefox 24.0

To všechno jsem dělala už několikrát. Jako když otevřu net, tak tam mám domovskou stránku seznamu,ale když si chci otevřít novou stránku, tak mi tam lítá ten ask.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Microsoft Windows 8.1 Chrome 30.0.1599.101

neni ask, jako ask :D jedno je easy a odinstalovat jde celkem pohodlne... druhe je spyware, snad se nepletu... no proste mallware... :Dtakze projet pc na breberky... tim bych zacal... pokud to zatim nejde jinak..

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Microsoft Windows 8.1 Chrome 30.0.1599.101

dival sem se na ten log jeste jednou a poradne... rozhodne projet na breberkyhttp://www.malwarebytes.org/mwb-download/

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Microsoft Windows 7 Firefox 24.0

Tak mi to u opruzuje i po smazání breberek:(

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Microsoft Windows Vista Chrome 30.0.1599.101

Počkej, půjdu se podívat

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Microsoft Windows Vista Chrome 30.0.1599.101
 |   |  Microsoft Windows 7 Firefox 24.0

to už jsem zkoušela a nepomohlo to. ten program, se kterým jsem siask stáhla, už jsem odinstalovala, jen ten ask zůstal

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Microsoft Windows 7 Chrome 30.0.1599.101

1. o jaký prohlížeč se jedná?2. Ask toolbar se nejčastěji nainstaluje aktualizací Java - (ve výchozím stavu je přidaný do instalace)3. Odstranit to lze přes přidat a odebrat programy (vymaže se toolbar)4. V prohlížeči může zůstat zažraný v případě Firefoxu stačí zadat do řádku adresyabout:config5. V about:config vyhledat slovo ask a všechny hodnoty, které jsou tučným písmem a je tam něco jako ask.com apod, tak pravim tlačítkem myši nastavit na default.6. V doplncích aplikace Firefox odebrat ask toolbar (nastroje : sprava doplnku)atd...

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Microsoft Windows 7 Firefox 24.0

Mám Firefox, tak jsem dala skoro všude (kde to šlo) a bylo ask ten default a stejně to furt mám. Když koukám na správu doplňků, tak tam ask toolbar nikde nemám. nechápu už. :)

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Microsoft Windows Vista Firefox 25.0

Stiahni si Junkware Removal Tool http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/antivir... a spusť

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 | Microsoft Windows 8 Firefox 25.0

Máš to za antivirované, být tebou, reinstaluju systém.Na ask toolbar myslím stačí adwcleaner.http://general-changelog-team.fr/en/tools/15-adwcleaner

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Microsoft Windows 7 Firefox 24.0

to už je taky odzkoušený :D

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Microsoft Windows Vista Chrome 30.0.1599.101

Zkus to v té poradně odkud byl odkaz odkaz. Vypiš mu/jim tam i co jsi udělala

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Microsoft Windows 7 Firefox 24.0

Jojo, to mě taky napadlo, ale lidičky, všem velký dík. Už to je zas dobrý. Nevim teda, čím se mi to povedlo, tak moc děkuju všem.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Microsoft Windows 8.1 Chrome 38.0.2125.104

.....ahoj smaž vše,a nebo použij malware lovce-ja mel to same,na ei nic nepomohlo vždy se tam ask vracel,přepsal dom.sránku.použil jsem Malwarebytes' Anti-Malware 2.0.2 mluví i česky,sic jen zkušební verze,ale stačí.-http://www.slunecnice.cz/sw/malwarebytes-anti-malw... a je po problému,naistalij,pust sken a pak vše vylejtsmazat!

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět

Související témata: Windows, Internet Explorer, Software, Microsoft, Avast, Program Files, Files, Service, Program, Windows Live, File, Ask, Badoo, Live, Sidebar


Určitě si přečtěte

HTTPS byl pouze první krok. Chrome zavádí DoH, tedy šifrované DNS. Dopady mohou být obrovské

HTTPS byl pouze první krok. Chrome zavádí DoH, tedy šifrované DNS. Dopady mohou být obrovské

** Šifrovaný web je dnes už samozřejmost ** Jeden díl skládačky ale ještě chybí – DNS ** Firefox už začal a teď se na šifrované DNS chystá i Chrome

Jakub Čížek | 95

Vyzkoušeli jsme chytrou čínskou zásuvku Sonoff S26 za tři stovky. Nevyhořeli jsme

Vyzkoušeli jsme chytrou čínskou zásuvku Sonoff S26 za tři stovky. Nevyhořeli jsme

** Je sice z Aliexpressu, ale funguje ** Můžete ji ovládat hlasem přes Amazon Echo nebo Google Home ** Za tři stovky zautomatizuje menší 230V spotřebič

Jakub Čížek | 108

Už desítky let se pokoušíme odposlouchávat mozek. Rusům se podařil kousek, ze kterého vám spadne brada

Už desítky let se pokoušíme odposlouchávat mozek. Rusům se podařil kousek, ze kterého vám spadne brada

** K odposlechu mozků používáme EEG ** To má ale žalostné informační rozlišení ** Rusům pomohla počítačová neuronová síť

Jakub Čížek | 28

3D tisk pro naprosté zelenáče: Co vyrobíte na laciném stroji za pár tisíc korun

3D tisk pro naprosté zelenáče: Co vyrobíte na laciném stroji za pár tisíc korun

** Domácí 3D tisk je dnes už finančně dostupný prakticky všem ** Lacinou tiskárnu pořídíte za pár tisíc korun ** Jak vlastně tisk probíhá a jak navrhnout, co vytisknout

Jakub Čížek | 67


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest 20 procesorů

Srovnání 15 True Wireless sluchátek

Vyplatí se tisknout fotografie doma?

Vybíráme nejlepší základní desky