» Poradna » Programy

Jak otevřít soubory na téhle stránce?

 |   |  Microsoft Windows 7 IE 9.0

http://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/i... Třeba tenhle: lp-ind-880-zip.zip (po rozbalení)Manželka - lékařka - ze mne dělá B. L. Bce, že si s tím nedovedu poradit.Zkusil jsem to otevřít ve Wordu, zobrazilo se mi to takhle (část):"III/1","Vleklé žaludeční dyspepsie""III/10","Stavy po akutní pankreatitidě nebo po exacerbaci""III/2","Vředová nemoc žaludku, duodena, bulbitis""III/3","Stavy po operaci žaludku, duodena a jícnu."Údajně to mají být nadpisy které se mají na kliknutí otevřít dále.

Odpovědi na otázku

 |   |  Microsoft Windows 7 Chrome 22.0.1229.79

Dál to nijak rozkliknout nejde.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Microsoft Windows 7 Firefox 15.0.1

Vypadá to jako csv-čko, rozhodně tam není co rozkliknout dál. Není to datový soubor pro nějakou aplikaci?

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Microsoft Windows XP Firefox 3.6.28

Je to verze číselníku pro Dositech, doufám, že ten tvoje manželka nepoužívá.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
avatar
 | Linux Chrome 23.0.1255.0

čauky,je to víceméně CSV, takže žádná další data tam asi nebudou. Mělo by to jít načíst do Excelu, akorát, že krom oddělovače sloupců je to ještě v uvozovkách, ale to by nemělo vadit.Akorát to má divné kódování - zkoušel jsem CP1250 a UTF-8 a ani jedno to není. Ledaže by se to mělo načíst do nějakého softu, kde se pak na základě toho načítaj další data z nějaké databáze a tohle se použije jen jako seznam vstupních klíčových slov.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
avatar
 | Microsoft Windows 7 Firefox 15.0.1

Jsou to oficialni ciselniky pro lekarske programy (uz byl zminovany Dositech, ale je spousta dalsich). Nejsou primarne urcene k tomu, aby je cetli lide.Kodovani bude nejspis stare z DOSu, nejspis CP 852.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Microsoft Windows XP Chrome 22.0.1229.79

Kódování je Latin II a je to výtah z databáze. Slouží pro import do databáze nebo pro přímou práci v textové podobě.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Microsoft Windows XP Chrome 22.0.1229.79

Ještě dodatek... stačí číst Pro jednotlivé číselníky je uvedeno datové rozhraní. Číselníky ke stažení jsou v komprimované podobě.Po dekomprimaci tvoří každý číselník samostatný ASCII soubor s větami v proměnné délky s oddělovači v kódování PC LATIN 2. Použití tohoto typu souboru oproti jiným (např. typu .DB nebo .DBF) bylo zvoleno s ohledem na univerzální možnost jeho exportu i importu do jakýchkoli databázových systémů a pro snadnost jeho pořízení nebo úpravy na každém typu počítače i bez použití databáze.Po rozbalení má každý soubor své jednoznačné jméno ve tvaru JMENO.XXX, kde XXX je označení verze číselníků. Rozsah verze je od 001 do 999. Číslo verze přiděluje VZP podle následujícího schematického příkladu:V prvním čtvrtletí 2000 platí verze číselníků JMENO.330. Číslo verze se v každém následujícím čtvrtletí zvyšuje o 10 tj. první platná verze ve druhém čtvrtletí 2000 bude mít tvar JMENO.340, ve třetím čtvrtletí JMENO.350 atd. Jednotky čísla verze jsou vyhrazeny pro případné změny a doplňky číselníků v průběhu čtvrtletí.Atributy věty proměnné délky jsou v souboru odděleny delimitory. Jako delimitor je použita čárka ",". Nenumerická pole jsou uzavřena v operátorech " ". Jednotlivé věty jsou odděleny znakem "posun vozíku a nová řádka" (CRLF). Popis atributů vět v tomto materiálu je ve tvaru:"zkratka", "typ", "maximální délka", "popis[♣]".Popis atributů typu číselníku naleznete v metodice "Datové rozhraní číselníků" v úvodním popisu.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Linux Firefox 15.0.1

V geditu v linuxu naprosto v pohodě... jen sem to zkusil namátkově...Ukázka:"III/1","Vlekl‚ §aludeŸn! dyspepsie""III/10","Stavy po akutn! pankreatitidO nebo po exacerbaci""III/2","Výedov  nemoc §aludku, duodena, bulbitis""III/3","Stavy po operaci §aludku, duodena a j!cnu.""III/4","Vlekl‚ stýevn! poruchy""III/5","M.Crohn, proctocolitis idiopatica.""III/6","Stavy po resekci tenk‚ho nebo tlust‚ho stýeva.""III/7","Chronick  onemocnOn! §luŸn!ku a §luŸ. traktu""III/8","Stavy po operac!ch §luŸn!ku a §luŸ. traktu""III/9","Stavy po akutn! hepatitidO jak‚koliv etiologie""II/1","L‚ŸebnO edukaŸn! pobyt pacienta s prognosticky z v""II/10","FunkŸn! poruchy perifern!ch c‚v.""II/11","Stavy po operac!ch srdeŸn!ch vad ...""II/12","Stavy po rekonstrukŸn!ch a revaskulariz. operac!ch""II/2","Stav po akutn! karditidO do 12 mOs!c… po vzniku""II/3","Vrozen‚ a z!skan‚ srdeŸn! vady.""II/4","Symptomatick  ischemick  choroba srdeŸn!.""II/5","Stav po infarktu myokardu do 4 mOs!c… po vzniku.""II/6","Ischemick  choroba srdeŸn! s pýek. infarktem myok.""II/7","Hypertenzn! choroba I.-III. stupnO dle SZO.""II/8","OnemocnOn! tepen konŸetin stadium I a§ II b.""II/9","Stavy po trombcz ch a tromboflebit!d ch s .....""II/99","Stavy po kardiochirurgickich vikonech""IV/1","Diabetes mellitus do 6 mOs. od zjiçtOn!.""IV/2","Diabetes mellitus s vyj!mkou ind. IV/1.""IV/3","Diabetes mellitus s komplikacemi""IV/4","Obesita.""IV/5","Hyperlipoproteinemie II. - V. typu.""IV/6","Tyreotoxikcza.""IV/7","Stavy po operaci çt!tn‚ §l zy pro tyreotoxikczu.""IV/8","Stavy po operaci benign!ho adenomu nadledvin""IX/1","Psychczy ve st diu remise.""IX/2","Neurotick‚ poruchy a jin‚ nepsychotick‚ poruchy""I/1","Onkologick‚ pý!pady po ukonŸ.komplexn! l‚Ÿby""nIII/1","Chronick‚ a recidivuj!c! onem.§aludku a stýev""nIII/2","Stavy po operaci §aludku,dvan ctn!ku,j!cnu a stýev""nIII/3","Crohnova nemoc.Colitis ulceroza.""nIII/4","Chronick  onemocnOn! §luŸn!ku a §l.traktu""nIII/5","Stavy po komplik.oper.§luŸn!ku a §l.traktu""nIII/6","Stavy po akutn! hepatitis jak‚koliv etiologie""nIII/7","Stavy po resek.vik. a transpl.jater nebo pankreatu""nII/1","Symptomick  ischemick  choroba srdeŸn!""nII/2","Stav po infarktu myokardu""nII/3","Hypertenzn! nemoc II. a§ III. stupnO""nII/4","Onem. tepen konŸetin na podkladO ateroskler. II b""nII/5","FunkŸn! poruchy perif. c‚v a stavy po trombcz ch""nII/6","Stavy po kardiochirurgickich vikonech""nII/7","Stavy po operac!ch srdeŸn!ch vad""nII/8","Stavy po rekonstrukŸn!ch operac!ch na c‚v.syst‚mu""nII/9","Stavy po transplantaci srdce""nIV/1","Diabetes mellitus""nIV/2","Stavy po tot ln! thyreoidektomii""nIV/3","Stavy po oper.hyperfunk. benig. adenomu hypofizy""nIX/1","Psychczy ve st diu remise""nIX/2","TO§k‚ neurotick‚ poruchy a jin‚ nepsych.poruchy""nI/1","Zhoubn‚ n dory""nVIII/1","Recid. a chron.netuber.z nOty ledvin a moŸ.cest""nVIII/2","Nefroliti za bez mOstn n! v moŸ.cest ch""nVIII/3","Stavy po operac!ch ledvin a moŸ. cest""nVIII/4","Chronick  prostatitis""nVIII/5","Stavy po transplantaci ledviny""nVII/1","Revmatoidn! artritis I. a§ IV.stadia""nVII/10","Stavy po ortoped. operac!ch s pou§it!m kl.n hrady""nVII/11","Stavy po Lrazech pohyb.Lstroj! a po ortoped.oper.""nVII/12","Stavy po amputac!ch doln! konŸetiny""nVII/2","Ankylozuj!c! spondylitis (BechtOrevova nemoc)""nVII/3","Ostatn! s‚ronegativn! spondartritis""nVII/4","Mimokloubn! revmatismus""nVII/5","Osteoporcza s komplikacemi""nVII/6","Bolestiv‚ syndromy çlach,burz,Lpon… sval…""nVII/7","Koxartroza,gonartroza""nVII/8","Artrczy v ostatn!ch lokalizac!ch, Artropatie""nVII/9","Chronicki vertebrogenn! algicki syndrom""nVI/1","Obrna l!cn!ho nervu.Postpoliomyeliticki syndrom""nVI/10","DOtsk  mozkov  obrna""nVI/11","Parkinsonova nemoc""nVI/2","Polyneuropatie s paretickimi projevy""nVI/3","Koýenov‚ syndromy s iritaŸnO-z nikovim syndromem""nVI/4","Z nOtliv‚ nemoci centr l.nerstva""nVI/5","Hemipar‚zy a parapar‚zy c‚vn!ho p…vodu""nVI/6","Stavy po poran. a oper.mozku,m!chy a perif.nerstva""nVI/7","Roztrouçen  sklercza""nVI/8","Nervosvalov  onem.prim rn!,sekund rn! a degener-""nVI/9","Syringomyelie s paretickimi projevy""nV/1","Stavy po operac!ch HCD a DCD,po transpl.plic""nV/2","Poçkozen! hrtanu a hlasivek""nV/3","Stavy po komplik. z nOtu plic""nV/4","Bronchiektazie""nV/5","Astma bronchiale""nV/6","Interstici ln! plicn! fibrczy jak‚koliv etiologie""nV/7","N sledky toxickich LŸink… plyn…,dim…,leptavich par""nXI/1","Sterilita a infertilita prim rn!""nXI/2","Opakuj!c! se z nOtliv  onem. vnitýn!ch rodidel""nXI/3","Stavy po komplik.operac!ch gynekologickich""nXXIII/1","Chronick‚ onemocnOn! §aludku""nXXIII/2","Chronick‚ onemocnOn! stýev""nXXIII/3","Nemoci jater.Stavy po infekŸn! hepatitis.""nXXIII/4","Chronick  onemocnOn! §luŸn!ku a §luŸovich cest""nXXIII/5","Chronick‚ nemoci pankreatu""nXXII/1","Vrozen‚ vady a z!skan‚ vady srdce""nXXII/2","Syst‚mov‚ revmatick‚ a jin‚ kolagenn! onemocnOn!""nXXII/3","Juveniln! hypertenze""nXXII/4","Prognosticky z va§n‚ rizikov‚ faktory""nXXIV/1","Diabetes mellitus""nXXIV/2","Obezita spojen  s dalç!mi rizikovimi faktory""nXXIV/3","Tyreopatie""nXXIX/1","Psychczy ve st diu remise""nXXIX/2","Neurotick‚ poruchy a jin‚ nepsychotick‚ poruchy""nXXI/1","Zhoubn‚ n dory""nXXVIII/1","Recidivuj!c! nebo vlekl‚ z nOty ledvin a moŸ.cest""nXXVIII/2","Uroliti za in situ""nXXVIII/3","Stavy po operac!ch moŸ. Lstroj! mimo uroliti zu""nXXVIII/4","Chronick  difusn! glomerulonefritis""nXXVIII/5","Stavy po transplantaci ledvin""nXXVIII/6","FunkŸn! poruchy mikce""nXXVII/1","Juveniln! chronick  artritis""nXXVII/2","Vrozen‚ Ÿi z!skan‚ ortopedick‚ vady""nXXVII/3","Stavy po Lrazech a ortoped.operac!ch""nXXVII/4","Skoliczy vy§aduj!c! korzet od Ib podle Cobba""nXXVII/5","Osteochondrczy ve st diu reparaŸn!m""nXXVII/6","Morbus Scheuermann""nXXVII/7","Vertebrogenn! algicki syndrom""nXXVI/1","Syndrom perifern!ho motorick‚ho neuronu""nXXVI/2","Svalov  dystrofie a jin  sval. onemocnOn!""nXXVI/3","DOtsk  mozkov  obrna""nXXVI/4","Jin‚ hybn‚ poruchy centr ln!ho p…vodu""nXXVI/5","Koýenov‚ syndromy vertebrogenn!ho p…vodu""nXXV/1","Recidivuj!c! komplik.otitis po operaŸn!m ýeçen!""nXXV/2","Chronick  bronchitis,recidivuj!c! bronchitis""nXXV/3","Stav po opak. z nOtu plic v pr…bOhu posled. 2 let""nXXV/4","Bronchiektasie""nXXV/5","Asthma bronchiale""nXXV/6","Stavy po operac!ch a traumatech HCD,DCD a plic""nXXV/7","Cystick  fibrcza""nXXXI/1","OnemocnOn! zevn!ch a vntýn!ch rodidel""nXXXI/2","Prim rn! a sekund rn! amenorrhoea""nXXXI/3","Stavy s pooperaŸ.komplik. v mal‚ p nvi""nXXXI/4","Hormon ln! dysfunkce""nXXX/1","Psoriasis vulgaris""nXXX/2","Chronick‚ a recidivuj!c! ekz‚my vŸetnO atopick‚ho""nXXX/3","Indurativn! a konglobuj!c! formy akn‚""nXXX/4","Sklerodermie""nXXX/5","Ichtyczy""nXXX/6","Chronick‚ dermatczy""nXXX/7","Stavy po pop lenin ch""nX/1","Atopicki ekz‚m""nX/2","Generalizovan  a artropatick  psoriasis vulgaris""nX/3","Toxick  kontaktn! dermatitis""nX/4","Chronick‚ dermatczy nereaguj!c! na ambul.l‚Ÿbu""nX/5","Stavy po pop lenin ch a po rekonstr.vikonech""VIII/1","Netuberkulczn! chronick‚ z nOty cest moŸovich""VIII/2","Nefroliti za bez prokazatel. mOstn n! v moŸ. cest.""VIII/3","Stavy po operac!ch ledvin a moŸovich cest""VIII/4","Prostatitida, prostatovesikulitida, chron. uretrit""VIII/5","Stav po transplantaci ledviny, stabil.funkce çtOpu""VII/1","Revmatoidn! artritis st. I.- IV.""VII/10","Gonartrcza v soustavn‚m l‚Ÿen!.""VII/11","Artrczy v ost. lokalizac!ch vŸ. Heberdenovy""VII/12","Vertebrogenn! sy algicki funkŸn!ho nebo degen. p…v""VII/13","Skoliczy idiopatick‚ a jin‚ s t!§! zakýiven!""VII/14","Stavy po Lrazech pohybov‚ho Lstroj!""VII/15","Stavy po ortopedickich operac!ch s pou§. kl.n hrad""VII/16","PýedoperaŸn! pý!prava pýed pl n. kloub. n hradou.""VII/2","Ankylozuj!c! spondylitis (BechtOrevova choroba)""VII/3","Ostatn! s‚ronegativn! spondartritidy""VII/4","Difuzn! onemocnOn! pojiva s kloubn!mi projevy""VII/5","Artropatie prov zej!c! krevn!, endokrinn!""VII/6","Metabolick  onemocnOn! s posti§en!m kloub…""VII/7","Osteoporcza prim rn! a sekund rn!""VII/8","Bolestiv‚ sy çlach, Lpon…, burz, podko§n! tk nO""VII/88","Revitalizace amput.pac.pro komplikace diabetu""VII/9","Koxartrcza v soustavn‚m l‚Ÿen!.""VII/99","Revitalizace amput.pac.z jinich ne§ diabet.pý!Ÿin""VI/1","Chab‚ obrny mimo poLrazov‚""VI/10","DOtsk  mozkov  obrna pýi mo§nosti samost. ch…ze""VI/11","Parkinsonova choroba.""VI/2","Polyneuropatie s paretickimi projevy.""VI/3","Koýenov‚ syndromy vertebrogenn!ho p…vodu.""VI/4","Z nOtliv‚ nemoci centr ln!ho nervstva""VI/5","Hemipar‚zy a parapar‚zy c‚vn!ho p…vodu bez""VI/6","Stavy po poranOn!ch a operac!ch centr l. nervstva""VI/7","Roztrouçen  sklercza a jin  demyelinisaŸn! onem.""VI/8","Nervosvalov  onemocnOn! prim rn!, sekund rn! a""VI/9","Syringomyelie s paretickimi projevy.""V/1","Stavy po operac!ch HCD a DCD.""V/10","N sledky poçkozen!, resp. toxick‚ LŸinky plyn…""V/2","Hypertrofick‚ nebo atrofick‚ z nOty HCD,""V/3","Poçkozen! laryngu a hlasivek v d…sledku hlas""V/4","Alergick‚ rimy prok zan‚ alergol., soust. l‚Ÿen‚""V/5","Stavy po opak. nebo komplik.z nOtu plic."Diakritika není, ale to neva... Doufám, že neodtajňuji nějaká chráněná data, jestli jo, tak zjebu toho, kdo to sem nahodil jako téma a svedu to na něj... dal jsem to sem jen na důkaz, že to číst lze....

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Linux Firefox 15.0.1

... dodávám ještě, samozřejmě, pokud to mají být aktivní nadpisy, pod kterými jsou další informace, tak to už je pro daný specifický software, pro který je to napsané... takže víc z toho nikdo neukáže asi... takže je to jakoby samostatné aktivní menu...

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Microsoft Windows XP Firefox 3.6.28

To nejsou "aktivní nadpisy", ze souboru se vygeneruje pro aplikaci použitelný číselník (např. pro Dositech ve formátu dbf).

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Microsoft Windows 7 Opera 9.80

Ve Win 7 a Total Commander"III/1","Vleklé žaludeční dyspepsie""III/10","Stavy po akutní pankreatitidě nebo po exacerbaci""III/2","Vředová nemoc žaludku, duodena, bulbitis""III/3","Stavy po operaci žaludku, duodena a jícnu.""III/4","Vleklé střevní poruchy""III/5","M.Crohn, proctocolitis idiopatica.""III/6","Stavy po resekci tenkého nebo tlustého střeva.""III/7","Chronická onemocnění žlučníku a žluč. traktu""III/8","Stavy po operacích žlučníku a žluč. traktu""III/9","Stavy po akutní hepatitidě jakékoliv etiologie""II/1","Léčebně edukační pobyt pacienta s prognosticky záv""II/10","Funkční poruchy periferních cév.""II/11","Stavy po operacích srdečních vad ...""II/12","Stavy po rekonstrukčních a revaskulariz. operacích""II/2","Stav po akutní karditidě do 12 měsíců po vzniku""II/3","Vrozené a získané srdeční vady.""II/4","Symptomatická ischemická choroba srdeční.""II/5","Stav po infarktu myokardu do 4 měsíců po vzniku.""II/6","Ischemická choroba srdeční s přek. infarktem myok.""II/7","Hypertenzní choroba I.-III. stupně dle SZO.""II/8","Onemocnění tepen končetin stadium I až II b.""II/9","Stavy po trombózách a tromboflebitídách s .....""II/99","Stavy po kardiochirurgických výkonech""IV/1","Diabetes mellitus do 6 měs. od zjištění.""IV/2","Diabetes mellitus s vyjímkou ind. IV/1.""IV/3","Diabetes mellitus s komplikacemi""IV/4","Obesita.""IV/5","Hyperlipoproteinemie II. - V. typu.""IV/6","Tyreotoxikóza.""IV/7","Stavy po operaci štítné žlázy pro tyreotoxikózu.""IV/8","Stavy po operaci benigního adenomu nadledvin""IX/1","Psychózy ve stádiu remise.""IX/2","Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy""I/1","Onkologické případy po ukonč.komplexní léčby""VIII/1","Netuberkulózní chronické záněty cest močových""VIII/2","Nefrolitiáza bez prokazatel. městnání v moč. cest.""VIII/3","Stavy po operacích ledvin a močových cest""VIII/4","Prostatitida, prostatovesikulitida, chron. uretrit""VIII/5","Stav po transplantaci ledviny, stabil.funkce štěpu""VII/1","Revmatoidní artritis st. I.- IV.""VII/10","Gonartróza v soustavném léčení.""VII/11","Artrózy v ost. lokalizacích vč. Heberdenovy""VII/12","Vertebrogenní sy algický funkčního nebo degen. pův""VII/13","Skoliózy idiopatické a jiné s tíží zakřivení""VII/14","Stavy po úrazech pohybového ústrojí""VII/15","Stavy po ortopedických operacích s použ. kl.náhrad""VII/16","Předoperační příprava před plán. kloub. náhradou.""VII/2","Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova choroba)""VII/3","Ostatní séronegativní spondartritidy""VII/4","Difuzní onemocnění pojiva s kloubními projevy""VII/5","Artropatie provázející krevní, endokrinní""VII/6","Metabolická onemocnění s postižením kloubů""VII/7","Osteoporóza primární a sekundární""VII/8","Bolestivé sy šlach, úponů, burz, podkožní tkáně""VII/88","Revitalizace amput.pac.pro komplikace diabetu""VII/9","Koxartróza v soustavném léčení.""VII/99","Revitalizace amput.pac.z jiných než diabet.příčin""VI/1","Chabé obrny mimo poúrazové""VI/10","Dětská mozková obrna při možnosti samost. chůze""VI/11","Parkinsonova choroba.""VI/2","Polyneuropatie s paretickými projevy.""VI/3","Kořenové syndromy vertebrogenního původu.""VI/4","Zánětlivé nemoci centrálního nervstva""VI/5","Hemiparézy a paraparézy cévního původu bez""VI/6","Stavy po poraněních a operacích centrál. nervstva""VI/7","Roztroušená skleróza a jiná demyelinisační onem.""VI/8","Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a""VI/9","Syringomyelie s paretickými projevy.""V/1","Stavy po operacích HCD a DCD.""V/10","Následky poškození, resp. toxické účinky plynů""V/2","Hypertrofické nebo atrofické záněty HCD,""V/3","Poškození laryngu a hlasivek v důsledku hlas""V/4","Alergické rýmy prokázané alergol., soust. léčené""V/5","Stavy po opak. nebo komplik.zánětu plic.""V/6","Chronická bronchitis v soust. léčení""V/7","Obstruktivní chronická bronchitis.""V/8","Astma bronchiale všech stadií i profesionální""V/9","Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie""XI/1","Sterilita a infertilita""XI/2","Poruchy ovariální funkce a vývoje dělohy""XI/3","Zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich""XI/4","Stavy po gynekologických operacích""XI/5","Funkční poruchy""XXIII/1","Chronické onemocnění žaludku ....""XXIII/2","Chronické onemocnění střev ...""XXIII/3","Nemoci jater ...""XXIII/4","Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest ...""XXIII/5","Chronické nemoci pankreatu ...""XXII/1","Stavy po revmatické horečce od 6 do 12 měs. po ...""XXII/10","Léčebně edukační pobyt pacienta ...""XXII/2","Stavy po akutní karditidě""XXII/3","Chronické karditidy.""XXII/4","Vrozené vady a získané vady srdce ..""XXII/5","Stavy po operacích vrozených nebo získaných vad ..""XXII/6","Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění .""XXII/7","Neurocirkulační asthenie závažné symptomatologie.""XXII/8","Juvenilní hypertenze.""XXII/9","Nemoci periferních cév.""XXIV/1","Diabetes mellitus.""XXIV/2","Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory a ...""XXIV/3","Hyperlipoproteinemie.""XXIV/4","Tyreotoxikóza.""XXIV/5","Stavy po operaci štítné žlázy pro tyreotoxikózu.""XXIX/1","Psychózy ve stádiu remise.""XXIX/2","Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.""XXI/1","Onkologická onemocnění do 24 měsíců od ukončení""XXVIII/1","Recidivující nebo vleklé netuberkulózní záněty""XXVIII/2","Urolitiáza - po operaci nebo spontánním odchodu""XXVIII/3","Stavy po operacích močového ústrojí""XXVIII/4","Vleklá difusní onemocnění ledvinných klubíček""XXVII/1","Juvenilní chronická artritis a jiná chronická""XXVII/2","Vrozené ortopedické vady pohybového aparátu.""XXVII/3","Stavy po úrazech a ortopedických operacích při""XXVII/4","Skoliózy - mobilní ve stálé rehabilit. péči.""XXVII/5","Osteochondrózy ve stádiu reparačním""XXVII/6","Morbus Scheuermann.""XXVII/7","Vleklé osteomyelitidy.""XXVII/8","Vertebrogenní syndrom algický funkčního či""XXVI/1","Syndrom periferního motorického neuronu""XXVI/2","Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.""XXVI/3","Dětská mozková obrna a příbuzné stavy""XXVI/4","Jiné hybné poruchy centrálního původu""XXVI/5","Kořenové syndromy vertebrogenního původu.""XXV/1","Recidivující katary horních cest dýchacích ...""XXV/10","Intersticiální plicní fibróza.""XXV/11","Stavy po operachích malformací hrudníku ...""XXV/2","Alergické rýmy prokázané alergolog. vyšetřením.""XXV/3","Bronchitis recidivans.""XXV/4","Sinobronchitis.""XXV/5","Rekonvalescence po zánětu plic ...""XXV/6","Bronchitis asthmatica, spastica a obstructiva.""XXV/7","Asthma bronchiale.""XXV/8","Dermorespirační syndrom.""XXV/9","Stavy po operacích HCD, DCD a plic.""XXXI/1","Zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel.""XXXI/2","Hypoplazie vnitřních rodidel a retrodeviace dělohy""XXXI/3","Primární dysmenorea, primární amenorea""XXXI/4","Stavy po léčených juvenilních metroragiích""XXXI/5","Sekundární poruchy cyklu po infekčních""XXXI/6","Stavy po operacích vnitřních rodidel a po jiných""XXX/1","Psoriasis - chronické a recidivující formy.""XXX/2","Chronické a recidivující ekzémy""XXX/3","Indurativní a konglobující formy akne.""XXX/4","Sklerodermie.""XXX/5","Ichtyózy.""XXX/6","Chronické dermatózy.""XXX/7","Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních""X/1","Atopický ekzém.""X/2","Psoriasis vulgaris.""X/3","Psoriasis generalisata et arthropatica.""X/4","Acne conglobata et indurata.""X/5","Chronické dermatózy.""X/6","Toxické kontaktní dermatitidy a ekzém profes""X/7","Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních"

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět

Související témata: Nemoc
Určitě si přečtěte

Co pořídit k počítači: tipy na osvědčené klávesnice, sluchátka a další příslušenství

Co pořídit k počítači: tipy na osvědčené klávesnice, sluchátka a další příslušenství

** Toto jsou tipy Živě.cz na příslušenství k počítači, se kterým neuděláte chybu ** Klávesnice, myši, tiskárny, sluchátka... ** Vybíráme jak příslušenství na běžnou práci, tak na hraní her

David Polesný | 21

Nejlepší hardware: Skládáme nenáročnou sestavu i extrém na hry

Nejlepší hardware: Skládáme nenáročnou sestavu i extrém na hry

** Poradíme, jaký se teď vyplatí koupit hardware ** Procesory, desky, paměti, grafické karty... je z čeho vybírat ** Počítač ale nemusíte skládat, ukážeme i výhodné hotové počítače

Stanislav Janů | 7

Modelářský zázrak: Maketa raketoplánu Columbia, která létá jako skutečná raketa

Modelářský zázrak: Maketa raketoplánu Columbia, která létá jako skutečná raketa

** Model raketoplánu Columbia od českého konstruktéra umí i létat ** Obdivuhodný model si vzal 1600 hodin práce ** Podívejte se na fotografie ze stavby a prvního letu

Karel Jeřábek | 20

Co udělat s novým počítačem s Windows, než ho začnete používat

Co udělat s novým počítačem s Windows, než ho začnete používat

** Čerstvě zakoupený počítač je vhodné trochu připravit ** Věnujte pozornost instalaci a předinstalovaným aplikacím ** Zamyslete se nad zálohou a antivirem

David Polesný | 80

Kvantový internet se blíží. Oproti tomu klasickému bude mnohem bezpečnější

Kvantový internet se blíží. Oproti tomu klasickému bude mnohem bezpečnější

** Jednotlivé bloky kvantového internetu už se pomalu vyvíjí a testují ** Kvantová síť už bude mít své uplatnění dříve, než bude všude dostupný kvantový internet ** Nejdříve půjde o doplněk ke klasickému internetu

Karel Javůrek | 15Aktuální číslo časopisu Computer

Nejlepší programy pro úpravu fotek zdarma

Externí disky pro zálohu dat

Velký test: herní notebooky

Srovnání 12 batohů