» Poradna » Mobily, audio, video

Google Pay

 |   |  Android Chrome 76.0

Zda­rec. Mám 2 ban­kov­ní účty. Ai­r­Bank- hlav­ní, Čes­ká Spo­ři­tel­na ve­d­lej­ší. V mo­bi­lu mám na­sta­ve­né vý­cho­zí plat­by skrz app­ku My Air (Ai­r­Bank), a za­pnu­té "kro­mě pří­pa­dů, kdy je spuš­tě­na ji­ná pla­teb­ní apli­ka­ce". Tak­že plat­by roz­sví­ce­ním te­le­fo­nu skrz Ai­r­Bank fun­gu­jí, ale Go­o­gle Pay ne. Jed­nou jsem s G. Pay za­pla­til, ale ji­nak mi to hlá­sí, že tou­to pla­teb­ní me­to­dou ne­za­pla­tím (při­lo­žím te­le­fon se za­pnu­tou apli­ka­cí, kde vi­dím fo­to kar­ty a ná­pis při­lož­te a za­plať­te a po při­lo­že­ní se apk za­mys­lí a vy­sko­čí chy­bo­vá hláš­ka). V tu chví­li se na pla­teb­ním ter­mi­ná­lu roz­sví­tí "po­u­žij­te mag­ne­tic­ký prou­žek, ne­bo čip", a mu­sím za­pla­tit kre­dit­kou kon­takt­ně. V ta­ko­vé si­tu­a­ci jsem se oci­tl již 2krát. Jed­nou u Viet­nam­ců jsem opět chtěl pla­tit Go­o­gle Pay a ten sa­mý ná­pis ale te­le­fon jsem dal od ter­mi­ná­lu pryč a zni­če­ho nic se ob­je­vi­la mod­rá fa­j­f­ka, a za­pla­ce­no. NE­VÍM JAK, ALE ZA­PLA­CE­NO :)Je chy­ba v te­le­fo­nu ne­bo v ban­ce?. Kar­ta je ak­ti­vo­vá­na a za­pnu­tá na bez­kon­takt­ní plat­by v mo­bi­lu. Mož­ná bu­de chy­ba v mo­bi­lu, pro­to­že mi už pár­krát před tím zlo­bi­lo pla­ce­ní skrz Ai­r­Bank. Apli­ka­ce mi hlá­si­la, že ne­mám NFC a ne­za­pla­tím. NFC jsem zkou­šel vy­pnout za­pnout, re­set te­le­fo­nu ne­po­mohl. Po­moh­lo až vy­pnu­tí te­le­fo­nu na 8 ho­din (přes noc), a zá­had­ně to za­ča­lo fun­go­vat. Dí­ky za ra­dy a po­moc!

Odpovědi na otázku

 |   |  Android Chrome 72.0

Tak asi častěji čistit data v paměti.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Android Chrome 76.0

Cože? To pomůže? :D

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Android Chrome 72.0

No určité lepší než vypínat mobil na 8 hod.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Microsoft Windows 10 Chrome 75.0.3770.142

Spořitelna ani AirBank Google Pay nepodporují.

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět
 |   |  Microsoft Windows 10 Chrome 76.0.3809.100
 |   |  Microsoft Windows 10 Chrome 75.0.3770.142

Česká spořitelna podporuje Google Pay, běžně s Google Pay platím

Souhlasím  |  Nesouhlasím  |  Odpovědět

Související témata: Google Pay, NFC, Step, LE, Bank, Plat


Určitě si přečtěte

Je ta fotka černobílá, nebo barevná? Náš mozek realitu pouze odhaduje a vymýšlí si

Je ta fotka černobílá, nebo barevná? Náš mozek realitu pouze odhaduje a vymýšlí si

** Klasický počítač bezchybně zpracuje bit po bitu dat ** Mozek si realitu naopak spíše představuje a chybuje ** Teď se tím baví internet u další optické iluze

Jakub Čížek | 31

Pokud Google a Huawei ukončí spolupráci, bude to prý hrozba pro celý svět

Pokud Google a Huawei ukončí spolupráci, bude to prý hrozba pro celý svět

** Huawei chce vlastní OS pro mobily i PC. Mohl by ale uspět na Západě? ** Proti firmě se mezitím postavil i Facebook ** Google ale zároveň varuje před totální blokádou

Jakub Čížek | 65Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test Wi-Fi mesh

Nejlepší hodinky pro všechny aktivity

Důležité aplikace na cesty

Jak streamovat video na Twitch