Microsoft NET

Přečtěte si o tématu Microsoft NET. Abychom vám usnadnili vyhledávání zajímavého obsahu, připravili jsme seznam článků souvisejících s tématem Microsoft NET, které hledáte. Najdete zde články, fotografie i videa k tématu Microsoft NET.
Sledujte Živě.cz na Facebooku
Nejlepší programy z roku 2000: Podívejte se, bez čeho jste tehdy vůbec nemohli fungovat!

Nejlepší programy z roku 2000: Podívejte se, bez čeho jste tehdy vůbec nemohli fungovat!

** Dnes už skoro všechno uděláte ve webovém prohlížeči a na mobilu ** Před dvaceti lety to ale bylo jiné ** Zavzpomínejte na legendy, které jste pravděpodobně také používali

Jakub Čížek | 129

Poznáváme C# a Microsoft.NET – 53. díl – Timer a asynchronní delegáti

Poznáváme C# a Microsoft.NET – 53. díl – Timer a asynchronní delegáti

Tento díl je poslední, který se zaobírá realizací asynchronních operací v prostředí .NET. Dozvíme se, co se skrývá pod pojmem asynchronní delegát a jak je možné jej použít. Kromě toho se podíváme jak je pomocí třídy Timer možné zařídit opakování nějaké operace v určitém čase.

Petr Puš | 3

Poznáváme C# a Microsoft.NET – 51.díl – použití vláken III.

Poznáváme C# a Microsoft.NET – 51.díl – použití vláken III.

Po seznámení se s pojmem synchronizace vláken a s tím související třídou System.Threading.Monitor bych v dnešním díle rád představil další možné využití této třídy.

Petr Puš | 3

Poznáváme C# a Microsoft.NET – 50. díl – použití vláken II.

Poznáváme C# a Microsoft.NET – 50. díl – použití vláken II.

Spojení vláken a hlavně jejich synchronizace jsou témata, jejichž vysvětlení jsem si položil za cíl v padesátém díle mého seriálu o programování v prostředí .NET. Hlavně se tedy dnes dozvíme, na jaké problémy můžeme při použití vláken narazit a také jak těmto problémům předejít.

Petr Puš | 13

Poznáváme C# a Microsoft.NET 47. díl – použití XSL transformací

Poznáváme C# a Microsoft.NET 47. díl – použití XSL transformací

Tento díl, který je pravděpodobně posledním dílem, ve kterém se budeme zabývat použitím technologií, které souvisí se zpracováním XML v .NET frameworku, bude pojednávat o aplikaci výkonné transformační technologie XSLT.

Petr Puš | 6

Poznáváme C# a Microsoft.NET 45. díl – validace XML dokumentů

Poznáváme C# a Microsoft.NET 45. díl – validace XML dokumentů

V dnešním díle, který bude opět pojednávat o práci s XML dokumenty se zaměříme na jednu důležitou úlohu ve světě XML, kterou je validace XML dokumentů podle XML schémat a její aplikací ve světě .NET.

Petr Puš | 1

Poznáváme C# a Microsoft.NET 44. díl – zpracování XML pomocí DOM

Poznáváme C# a Microsoft.NET 44. díl – zpracování XML pomocí DOM

Náš dnešní díl bude opět pojednávat o zpracování XML v .NET. Nyní se však seznámíme s mnohem zajímavějším přístupem ke zpracování XML dokumentů, než tomu bylo doposud pomocí tříd XMLReader nebo XMLWriter.

Petr Puš | 5

Poznáváme C# a Microsoft.NET 43. díl – práce s XML

Poznáváme C# a Microsoft.NET 43. díl – práce s XML

Po minulém úvodu do jazyka XML a jeho využití v prostředí .NET na toto téma dnes navážeme a kromě rozšíření znalostí o možnostech čtení XML dokumentu pomocí XMLReaderu si ukážeme jak XML dokument programově vytvořit.

Petr Puš | 6

Poznáváme C# a Microsoft.NET 42. díl – úvod do použití XML

Poznáváme C# a Microsoft.NET 42. díl – úvod do použití XML

Tento díl je začátkem našeho zaobírání se prací se soubory XML v prostředí .NET frameworku. V tomto prvním díle se naučíme procházet obsah XML pomocí třídy XMLReader.

Petr Puš | 11

Poznáváme C# a Microsoft.NET 41. díl - pokročilé využití serializace

Poznáváme C# a Microsoft.NET 41. díl - pokročilé využití serializace

Po minulé díle, který byl věnován úvodu do použití serializace bych na toto téma dnes rád navázal a to povídáním o dalších způsobech využití tohoto zajímavého mechanismu v rámci .NET.

Petr Puš | 1

Poznáváme C# a Microsoft.NET 40. díl – serializace

Poznáváme C# a Microsoft.NET 40. díl – serializace

Dnešní díl se začneme věnovat serializaci. Vysvětlíme si co tento pojem znamená, jak vytvářet serializovatelné typy a jakými způsoby tyto typy serializovat.

Petr Puš | 2

Poznáváme C# a Microsoft.NET 39. díl – další použití reflexe

Poznáváme C# a Microsoft.NET 39. díl – další použití reflexe

Dnešní díl, který je posledním dílem, ve kterém se budu zabývat reflexí, bude věnován použití reflexe pro vytváření instancí za běhu jiným způsobem než použitím třídy Activator. Také si ukážeme funkci polymorfizmu v reflexi a nakonec poodhalím některé třídy ze jmenného prostoru System.Relfection.Emit pro vytváření nových typů za běhu.

Petr Puš | 5

Poznáváme C# a Microsoft.NET 38. díl – atributy a jejich reflexe

Poznáváme C# a Microsoft.NET 38. díl – atributy a jejich reflexe

Tento díl bude věnován seznámení s možností definice deklarativních informací k jednotlivým elementům aplikace, jež se v prostředí .NET frameworku provádí užitím atributů. Také se naučíme vytvářet naše vlastní atributy a pomocí reflexe je i získávat.

Petr Puš | 5

Poznáváme C# a Microsoft.NET 37. díl – použití reflexe

Poznáváme C# a Microsoft.NET 37. díl – použití reflexe

Po minulém úvodu do světa reflexe se v tomto díle budeme věnovat vybraným reflektujícím typům. Dozvíme se jak je například možné pomocí reflexe za běhu dynamicky vyhledávat a vykonávat metody nebo jakým způsobem za běhu vytvoříme instanci třídy na základě jejích metadat.

Petr Puš | 4

Poznáváme C# a Microsoft.NET 36. díl – úvod do reflexe

Poznáváme C# a Microsoft.NET 36. díl – úvod do reflexe

V tomto dílu se začneme věnovat dle mého názoru velmi zajímavou problematikou, kterou je takzvaná reflexe. Pomocí reflexe je totiž možné za běhu programu dynamicky zjišťovat informace o existujících typech.

Petr Puš | 2

Poznáváme C# a Microsoft.NET 35. díl – izolovaná úložiště

Poznáváme C# a Microsoft.NET 35. díl – izolovaná úložiště

Dnešní díl bych vás rád seznámil s problematikou takzvaných izolovaných úložišt (Isolated storages) a také se způsoby jakými lze s tímto druhem úložiště pracovat. Kromě tohoto tématu se také zmíním o jiné implementaci tříd TextWriter a TextReader než jsou StreamWriter a StreamReader.

Petr Puš | 9

Poznáváme C# a Microsoft.NET 34. díl – informace o adresářích a sledování souborového systému

Poznáváme C# a Microsoft.NET 34. díl – informace o adresářích a sledování souborového systému

Tento díl si bere za své seznámit vás s možnostmi zjišťování informací o adresářích a ve své druhé části také se zajímavým způsobem sledování změn souborového systému.

Petr Puš | 11

Poznáváme C# a Microsoft.NET 33. díl – I/O podruhé

Poznáváme C# a Microsoft.NET 33. díl – I/O podruhé

Po seznámení se s principem streamů, které proběhlo v minulém díle, se dnes seznámíme s několika dalšími třídami ze jmenného prostoru System.IO. Díky těmto třídám jsme schopni například lépe pracovat s textovými soubory nebo zjišťovat informace o souborech.

Petr Puš | 7

Poznáváme C# a Microsoft.NET 32. díl – I/O a streamy

Poznáváme C# a Microsoft.NET 32. díl – I/O a streamy

Cílem tohoto dílu je pro mě seznámit čtenáře se základy realizace vstupně/výstupních operací v .NET frameworku. Dozvíme jaký obecný koncept pro tyto operace je v MS.NET použit a naučíme se různými způsoby pracovat se soubory.

Petr Puš | 15

Poznáváme C# a Microsoft.NET 30. díl – StringBuilder a Regulární výrazy

Poznáváme C# a Microsoft.NET 30. díl – StringBuilder a Regulární výrazy

Po minulém hlubším pohledu na třídu System.String představující řetězce v rámci .NET, bych dnes rád čtenáře seznámil s užitečnou třídou využívanou pro řetězcové hodnoty, které budou měněny. Mimo to poodhalím použití regulárních výrazů v C#.

Petr Puš | 2

Poznáváme C# a Microsoft.NET 29. díl – řetězce

Poznáváme C# a Microsoft.NET 29. díl – řetězce

Po několika dílech, které pojednávali o třídách kolekcí bych dnešní díl rád věnoval bližšímu pohledu na řetězce, se kterými jsme se během našeho poznávání již několikrát setkali.

Petr Puš | 4

Poznáváme C# a Microsoft.NET 28. díl – HashProvidery a Klonování

Poznáváme C# a Microsoft.NET 28. díl – HashProvidery a Klonování

Dnešní díl bude ještě z části souviset se třídami kolekcí. Dozvíme se totiž, co to jsou poskytovatelé hešových kódů (HashProvidery) a jak je možné tyto poskytovatele použít. V druhé části se budu zaobírat možností definovat způsob vytvoření kopie instance námi vytvářené třídy.

Petr Puš | 4

Poznáváme C# a Microsoft.NET 27. díl – třídy kolekcí III.

Poznáváme C# a Microsoft.NET 27. díl – třídy kolekcí III.

V tomto dílu seriálu, který je opět spojen se třídami kolekcí, se podíváme na možnost definice vlastních porovnávacích metod, které ve výsledku ovlivní i způsoby řazení v kolekcích.

Petr Puš | 1

Poznáváme C# a Microsoft.NET 26. díl – třídy kolekcí II.

Poznáváme C# a Microsoft.NET 26. díl – třídy kolekcí II.

Po minulém seznámení se s kolekcemi a hojně používaným ArrayListem, se dnes podíváme na další užitečné třídy kolekcí. Například na takové, které představují známé datové struktury typu fronta nebo zásobník. Seznámíme se také se s pojmem slovník a s jeho asi nejpoužívanější implementací v podobě hešové tabulky.

Petr Puš | 6

Poznáváme C# a Microsoft.NET 25. díl - třídy kolekcí

Poznáváme C# a Microsoft.NET 25. díl - třídy kolekcí

Tento díl bude úvodem do problematiky o třídách představujících datové struktury pro ukládání různých hodnot, které nám jsou k dispozici v základní knihovně tříd prostředí Microsoft.NET framework. Tyto třídy jsou navrženy pro ulehčení práce programátorů a nazývají se třídy kolekcí. Dnes si povíme o co se vlastně jedná a seznámíme se s hojně využívanou třídou ArrayList.

Petr Puš | 7

Poznáváme C# a Microsoft.NET 23. díl – direktivy pre-procesoru

Poznáváme C# a Microsoft.NET 23. díl – direktivy pre-procesoru

Dnešní díl se seznámíme s vlastností jazyku C#, pomocí které můžeme do jisté míry ovlivňovat kompilaci zdrojových kódů. Jedná se o takzvané direktivy pre-procesoru, s nimiž jste se v trochu jiné podobě mohli setkat v jazycích C či C++.

Petr Puš | 2

Poznáváme C# a Microsoft.NET 22. díl – uživatelsky definované konverze

Poznáváme C# a Microsoft.NET 22. díl – uživatelsky definované konverze

Tento díl bude věnován seznámení se s možností definovat vlastní konverze mezi jednotlivými typy. Jazyk C# nám toto nabízí v podobě uživatelsky definovaných konverzí.

Petr Puš | 4

Poznáváme C# a Microsoft.NET 21. díl – komentování a dokumentace

Poznáváme C# a Microsoft.NET 21. díl – komentování a dokumentace

Dnešní díl se seznámíme s možnostmi komentování kódu napsaným v jazyce C# a také s možnosti vytváření dokumentace. Pro nováčky se mimo jiné pozastavím nad tím co vlastně komentování zdrojového kódu znamená a proč se dělá.

Petr Puš | 8

Poznáváme C# a Microsoft.NET 20. díl – konverze referenčních typů

Poznáváme C# a Microsoft.NET 20. díl – konverze referenčních typů

V tomto díle se zaměřím na popis možných konverzí mezi referenčními typy. Dozvíme se o možnostech explicitního přetypování mezi instancemi a také o užitečných operátorech, které při konverzích nezřídka využijeme.

Petr Puš | 2

Poznáváme C# a Microsoft.NET 19. díl – převody číselných typů

Poznáváme C# a Microsoft.NET 19. díl – převody číselných typů

Dnešní díl bude podrobněji pojednávat o převodech mezi číselnými typy. Vysvětlíme si rozdíl mezi implicitním a explicitním převodem a jaká jsou možná rizika při jejich užití.

Petr Puš | 3

Poznáváme C# a Microsoft.NET 18. díl – indexery

Poznáváme C# a Microsoft.NET 18. díl – indexery

Dnešní díl seriálu bych chtěl věnovat popisu specifické vlastnosti jazyku C#, kterou jsou indexery, které se často používají v případech kdy v sobě třída obsahuje určitý počet objektů a umožňují nám k těmto objektům přistupovat jako v případě polí.

Petr Puš | 8

Poznáváme C# a Microsoft.NET 17. díl – události podruhé

Poznáváme C# a Microsoft.NET 17. díl – události podruhé

Po seznámení s událostmi, které proběhlo v minulém díle, se budu v tomto díle zabývat doporučeným způsobem pro implementaci tříd v .NET frameworku, které mají vyvolávat události.

Petr Puš | 3


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest mobilů do 8 000 Kč

Test bezdrátových headsetů

Linux i pro začátečníky

Jak surfovat anonymně