Zuseho počítače, Joulovo teplo a Altair od MITS

Tento týden přináší několik výročí na poli čistě počítačových vynálezů, zřejmě nejvýznamnějším reprezentantem zde je německý inženýr Konrad Zuse, nechybí však ani osobní počítač Altair 8800. Fyzikální oblast zastoupí Angličan James Prescott Joule, zmínka bude také o vynálezu tranzistoru.

Z jako Zuse

Zřejmě nejvýznamnější osobností kalendária tohoto týdne je slavný německý inženýr Konrad Zuse, průkopník světa počítačů minulého století. Narodil se dne 22. června v roce 1910, logicky tak místo na těchto řádcích získává datem své smrti, tj. 18. prosincem roku 1995. Zuse se narodil v Berlíně, kde také později (v roce 1935) na Technické univerzitě získal vysokoškolský titul.

Konrad Zuse (zdroj: VirginiaTech)

Právě zmiňovaná vysokoškolská studia mu vnukla myšlenku sestrojení co možná nejvíce univerzálního počítače, který by usnadnil manuální výpočty, s nimiž se musel potýkat. Nakonec v čistě domácích podmínkách sestrojil prvního člena počítačové rodiny „Z“, jímž byl stroj Z1. Jednalo se o částečně programovatelný kalkulátor, který vstupní údaje načítal z děrné pásky. Bohužel se však počítač Z1 nemohl kvůli nepřesné konstrukci honosit naprostou spolehlivostí, nakonec byl zničen během druhé světové války.

Zuseho největší konstruktérská sláva přišla v průběhu období druhé světové války, kdy světlo světa postupně spatřily počítače Z2, Z3 a Z4. První z nich dokončil v roce 1939 a inspiroval se přitom původním Z1; Nakonec ani stroj Z2 nepřežil válečnou vřavu a po roce byl zničen během bombardování. Následník v podobě Z3 se již mohl pochlubit tím, že byl plně programovatelný, a ačkoli i on ve válce podlehl, dočkal se roku 1960 plné rekonstrukce. Konečně poslední stroj Z4 patřil mezi první komerční digitální počítače a vyroben byl pod taktovkou Zuseho společnosti Zuse KG. Celá řada „Z“ v průběhu let obsáhla ještě větší množství počítačů, z nichž některé byly vyrobeny speciálně pro úzce zaměřené účely.

Další informace:
Zuseho podrobná biografie a představení jeho počítačů na řádcích anglické Wikipedie.
Další anglicky psaný
průvodce Zuseho vynálezy.
Historie počítačů z válečného období v archívu Jiřího Peterky.

Joulovo teplo

Dalším oslavencem se v aktuálním kalendáriu stává známý anglický fyzik James Prescott Joule, jehož datum narození je pevně spjato s datem 24. prosince roku 1818. Jeho přínosy na poli převážně fyzikálního působení jsou neodmyslitelně spojeny se studiem tepla a energie, kde se nejvíce angažoval.

James Prescott Joule (zdroj: Sciencetrek)

Výše zmiňovaného Štědrého dne v roce 1818 se narodil v anglickém Salfordu, a to jako syn tamějšího pivovarníka. Ve spolupráci s Daltonem se později během studií výrazně zdokonalil také v chemii, avšak jeho hlavní náplní se staly fyzika a matematika. Jako mladý vědec se pak snažil získat co nejvíce z elektrických motorů, v nichž spatřoval budoucnost, po několika neúspěších se ale přeorientoval čistě na zkoumání energie a tepla, které se k elektřině vážou.

Jeho bádání je v současné době asi nejznámější v podobě takzvaného Joulova zákona, který dává do přímé úměrnosti množství tepla produkovaného za sekundu vodičem, jímž protéká elektrický proud. Joulův zákon v původním znění vznikl v roce 1840, kteréžto období právě představovalo Joulovy nejplodnější roky. Mimo jiné dal například několik podnětů ke vzniku zákona o zachování energie, avšak vyjádřil se také proti použití vědy pro vojenské účely. V důsledku dlouhodobých zdravotních potíží nakonec Joule zemřel dne 11. října v roce 1889.

Další informace:
Joulova povedená biografie na českých webových stránkách fyzika.webz.cz.
Anglický
průřez Joulovým životem a výsledky v podání serveru Wolfram.com.

Uvedení tranzistoru a počítače Altair 8800

Dne 18. prosince v roce 1974 byl oficiálně uveden osobní počítač Altair 8800, který se stal do budoucna vzorem pro celou řadu dalších počítačů. Jeho výpočetní základ tvořil procesor Intel 8080, v roce 1975 se nakonec výrobci (MITS, Micro Instrumentation and Telemetry Systems) podařilo prodat zhruba pět tisíc kusů (při tehdejší nemalé ceně 400 dolarů za jeden). Vstup zajišťovala magnetofonová páska, počáteční možnosti programování byly velice omezené – až do příchodu jazyka BASIC.

V roce 1947, přesněji 23. prosince, byl v Bell Laboratories poprvé představen tranzistor, výsledek úsilí trojice vědců ve složení William Shockley, John Bardeen a Walter Brattain. V podstatě se jednalo o vyústění jejich předchozích snah, kdy se již během druhé světové války snažili o podobný vynález. Původně existovalo několik různých návrhů pro pojmenování, vítězný termín tranzistor vznikl kombinací slov transconductance a varistor.

Další informace:
Anglické stránky serveru Virtualaltair.com, které nabízejí virtuální muzeum.
Průvodce světem tranzistorů na stránkách anglické Wikipedie.

Diskuze (2) Další článek: Ke stažení: Anonymizér a nástroje k údržbě systému

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,