Země stvořitelka

Před lety disponovaly programy pro tvorbu krajin pouze jednoduchými algoritmy, které produkovaly scenérie mnohdy vzdálené realitě. Dnes tomu tak zdaleka není, existuje slušná řádka programů s velmi realistickými výsledky.
Před lety disponovaly programy pro tvorbu krajin pouze jednoduchými algoritmy, které produkovaly scenérie mnohdy vzdálené realitě. Dnes tomu tak zdaleka není, existuje slušná řádka programů s velmi realistickými výsledky. Ty nejznámější představuje tento článek.

Mezi programy pro tvorbu krajin nacházíme množství přístupů, jak krajinu utvořit. Pokud budeme hodnotit kvalitu a možnosti, které programy nabízí, rozdělí se do dvou skupin. Není patrně překvapení, že v jedné skupině jsou programy komerční a v druhé programy zdarma (případně skoro zdarma – shareware).

Za peníze (i za nemálo) …
Do první skupiny patří Animatek’s World Builder, Bryce, VistaPro a Vue d’Esprit. Cenově vede AWB nabízející propojení s programem 3D Studio Max, zásuvné moduly s efekty, animaci a kvalitní výstup.

Bryce si získává stále větší počet příznivců a to se v budoucnu může hodit. Největšími přednostmi jsou editory (zvláště editor povrchů) a importní/exportní možnosti. Díky jim profesionálové po Bryce rádi sáhnou: vytvoří v něm krajinu a tu pak přenesou zpět do svého oblíbeného programu k dokončení a finálnímu výpočtu.

Vista byla první a nejlepší, dnes už to ale neplatí. Přesto nabízí rychlý výpočet s dobrou kvalitou a největší zásobárnu scén a podkladů, v cenovém porovnání s Vue d’Esprit však prohrává. Vue nabízí téměř profesionální prostředí a vynikající výstup. Jen pokud chcete animovat, připlatíte si.

… i zadarmo (nebo skoro)
Do druhé pomyslné kategorie spadá Terragen a Mountain. Terragen je poměrně nový, ale jeho první verze naznačují, že by díky snaze autorů mohl „dorůst“ do plnohodnotného programu. Zatím nabízí pohledný výstup a jednoduchost. Mountain by se v pomyslném žebříčku umístil jako poslední, a to nejen díky ovládání, ale především výstupu.

Pokud s vytvářením krajin začínáte, zkuste Terragen, který je zdarma. Jste-li profesionálové, výběr bude složitější, každopádně trojice Animatek’s World Builder, Bryce 4D a Vue d’Esprit má co nabídnout.

V následujícím přehledu těch známějších generátorů krajin neuvádíme snad jen World Construction Set.

S exotickým jménem
Vue d’Esprit v2 je generátor krajin s těžko vyslovitelným jménem, ale vynikajícími možnostmi. Svým příchodem vyvolal poměrně velký rozruch, protože se dokázal směle rovnat i zavedené konkurenci.

Realistická trojrozměrná vegetace, měkké stíny, hloubka ostrosti, rozmazaná odrazivost a průhlednost, vícenásobné zdroje světel, optimalizované vykreslování s nastavením kvality, panoramatický výpočet, rychlý, interaktivní náhled v drátovém modelu – to vše patří mezi hlavní vymoženosti tohoto programu. Je určen nejen profesionálům k tvorbě multimediálních produktů, generování pozadí, návrhářům her, ale vůbec všem zájemcům toužícím vytvářet pěkné virtuální krajiny.

Spouštíme
Pracovní plocha programu se tváří velmi profesionálně. Čtyři klasické pohledy známé z většiny 3D programů jsou doplněny efektními „skleněnými“ tlačítky. Hlavní nástroje spolu s nastavováním kamery se nachází pod horní lištou. Nástroje pro tvorbu objektů (stromů, krajin, základních primitiv i světel) jsou umístěny vertikálně. Rozdělení nástrojů je velmi názorné.

Vlevo najdete tabuli se všemi dostupnými objekty ve scéně včetně znázornění závislostí. Vytvoříte si například vrstvu „les“ obsahující stromy. Pohybovat pak můžete celým lesem, pro přesné nastavení můžete samozřejmě stromy editovat i jednotlivě.

Důležitá je možnost importu objektů, protože v samotném programu toho moc nevytvoříte. Nabídka formátů pro výstup je poměrně standardní, kromě vlastního Vue d’Esprit Object (VOB) je to velmi rozšířený formát AutoCadu DXF Format Object a do třetice Raw Format Object (RAW).

Editory, animace
Editory jsou velmi silnou stránkou tohoto produktu. Najdete v nich všechno. Vše je navíc přehledně umístěno v knihovnách, s náhledy a třeba i popisem v několika větách. Knihovna obsahuje přes 250 materiálů, 35 různých atmosfér a 8 rozdílných vegetací.

Práce v materiálovém editoru je velmi snadná, například při vytváření sněhu na pohořích lze velice jednoduše ovlivnit promíchání sněhu s kamením. Editor na vytváření povrchu se velmi podobá editoru z Bryce, také tady lze krajinu rovnou kreslit štětcem nebo použít jeden ze 4 typů erozí či 12 geologických efektů. K vytváření naturalistického vzhledu scenérií přispívá realistický porost, měkké stíny, rozmazané odlesky…

Animace je zajišťována samostatným modulem nazývaným Mover. Jedná se o zásuvný modul, který umožňuje vytvářet průlet scénou. Jeho užití je velice jednoduché až primitivní, a to při zachování maximálního potenciálu, který animace může nabídnout. Aktivací Moveru vyvoláte průvodce, který se vás jen dotazuje, zda bude animace snímána z letadla, helikoptéry, auta, motorky(!), jaký bude typ průletu a další. Až pak se objeví tlačítka pro přehrávání animace a vy si můžete prohlédnout výsledek svého snažení.

Nejrozšířenější a nejoblíbenější - Bryce 4D
O Bryce jsme už několikrát psali (naposledy Computer 10/99). Jedná se o produkt firmy MetaCreations původně implementovaný na počítačích Apple Macintosh. Umí vytvářet úchvatné horské masivy, pouště nebo podmořské světy, a to s nečekanou lehkostí a příjemným ovládáním.

Troufám si říci, že Bryce je dnes z generátorů krajin nejznámější. Určitou měrou k tomu přispěl jeho netradiční vzhled, tolik se lišící od konkurence, ale především možnosti, které nabízí. Vše je plně integrováno v programu (animace, import, export, editory), takže koupí získáte komplexní balík a v budoucnu nebudete muset investovat do doplňků.

Struktura
Program je vedle základní obrazovky tvořen editorem materiálů, pohybů, oblohy a povrchů. Právě editor povrchů posouvá Bryce v porovnání s konkurencí o stupínek výše. K dispozici máte na dvě desítky parametrů k ovlivnění utvářené krajiny a výsledek můžete ihned v reálném čase pozorovat na zmenšeném modelu. Povrchy lze vytvářet i z 2D-obrázků, na které lze aplikovat plug-iny z Photoshopu. Na nebeskou báni „přilepíte“ kometu, prstence kolem planet, duhu, Slunce, Měsíc nebo hvězdnou oblohu.

V editačním okně je scéna zobrazena v drátovém modelu se zjednodušeným počtem polygonů. Program disponuje základními primitivy nebo můžete importovat zvolený objekt. Právě importní funkce jsou u Bryce ze všech „krajinotvořičů“ nejdokonalejší. Za takové množství formátů by se nemusel stydět žádný profi 3D program. To stejné platí i pro export, kdy si můžete krajinu uložit včetně textur!

Komunita kolem
Animace pomocí klíčových snímků je snadná. Jednotlivé snímky se objevují v hlavním editačním okně, v malém náhledovém okně se animace přehrává. Ukládat můžete přímo do RealPlayeru, VRML, QTVR anebo po jednotlivých snímcích. Nastavení vykreslování je detailní, rychlost odpovídající a výsledkem jsou naturalisticky vyhlížející obrázky, někdy až s neskutečně jasnými lesky. Spousta databank, animací, textur, scén, objektů v různých formátech tvoří kolekci, za kterou je vidět kus práce autorů. Navíc zvláštním dodatkem je BryceTalk, sloužící k rozhovorům s komunitou příznivců Bryce.

Z božské vůle - VistaPro 4
Počátky programu VistaPro spadají do nedávné počítačové historie, kdy byly PC ještě v plenkách a grafický počítačový svět zcela ovládaly Macy a Amigy.

Vista neobsahuje pro vytváření krajiny žádný editor. Krajina se vytváří prostřednictvím fraktálového generátoru (uvádí se, že umí přes 4 biliony různých krajin), ve kterém jednoduše změníte hodnotu a máte novou krajinu. Tu je možné doplnit jezery, řekami, stromy, údolími, oblohou, hvězdami, mraky – vše se provádí vesměs zadáváním hodnot, které charakterizují hustotu, kvalitu apod. Výjimkou je snad tvorba řeky či jezera, kdy jen kliknete do obrázku a jezero se vytvoří.

Druhým způsobem utváření krajiny je import definičních souborů krajiny DEM. Protože Vista má v rodném listě napsán rok 1990, existují jich dnes tisíce (např. cédéčko s Vistou obsahuje téměř 200 MB dat krajiny z Marsu), lze sehnat i komplety celých kontinentů nebo jednotlivých států (např. na CD-ROM Light Rom Series).

Práce s kamerou je primitivní: nastavíte viditelné pole, přiblížení, ovlivnit jde i náklon a spustíte výpočet. VistaPro je ve výpočtu velmi rychlá, výsledkem jsou impresivní virtuální krajiny. Animaci zvládá Vista dokonale s výstupem přímo do FLC nebo AVI, stejně jako umí i 3D stereo obrázky.

Nejnovější verze (neměl jsem bohužel možnost testovat) přináší export scenérií v DXF, možnost přidání Slunce a Měsíce, schopnost kontrolovat výšku a směr vln, což značně přidává vzhledu vody na realitě, vylepšené texturování, přidané objekty a náhled v nižším rozlišení. Vista se tak snaží i nadále držet krok s „mladšími“ soupeři. Editace a materiálové editory jsou však už dnes na mnohem vyšším stupni vývoje, přesto si dovedu představit, že ten, kdo potřebuje občas provést vizualizaci krajiny, sáhne právě po Vistě už z důvodu jejího rozšíření a existence nepřeberného množství definičních souborů.

Profi program, profi cena - Animatek’s World Builder
První verze programu běhala ještě pod dosem, od verze 2 má již známý kabát Windows. Tváří se jako profesionální program, čemuž odpovídá i profesionální cena.

Prostředí
Animatek je opět určen pro vytváření a animování 3D-krajinových modelů s definováním povrchu, vegetace, umělými objekty včetně velice naturalistických mraků, mlhy a vody.

Po spuštění vás uvítá přehledné uspořádání obrazovky. Větší znalci jistě poznají velice blízký vzhled 3DS Max. Po chvilce zjistíte, že i styl práce je podobný jako v Maxovi.

Tvorba krajiny se provádí poněkud netypickým způsobem, a to kreslením. Nejdříve si na plochu nakreslíte čáry s editovatelnými body. Nerovnost povrchu se pak vytváří libovolným posunem těchto bodů. Zesíťováním získáte představu, jak bude asi vytvořený terén vypadat. Práce poměrně zdlouhavá, navíc takto vytvořený povrch je až viditelně „umělý“. K tomuto účelu nabízí AWB funkci Fractal, která vedle přidání bodů vytvoří i jejich náhodný posun (se zachováním rysů návrhu) a tím celá krajina získá na reálnosti.

Velkým plusem tohoto produktu je existence zásuvných modulů např. pro simulaci vodopádů nebo dopadu předmětů na hladinu. Animace se v AWB provádí osvědčeným způsobem. Umístíte kameru na požadované místo a vytvoříte klíčový snímek. Následně kameru přesunete a vytvoříte další klíčový snímek. Program už obstará zbytek, když propočítá mezi oběma snímky průběh.

Podtrženo, sečteno
Na tomto programu vás zaujmou originální metody pro modelování krajin, povrchů, elementů, vegetace a přírodních jevů, schopnost importu USGS DEM (stejně jako VistaPro), VUE (Vue d’Esprit), jednoduché seskupování objektů, rychlá a efektivní metoda vytváření skal, země, vegetace, sněhu, animování vody a trávy, knihovny se stovkami krajin a krajinových elementů, podpora mj. mapy stínů. Prostředí podobné s Maxem (navíc provázanost pomocí plug-inu) může být pro hodně uživatelů dostatečným argumentem, proč se rozhodnout používat Animatek. K AWB si také můžete vybrat z poměrně bohaté kolekce CD s objekty, scénami a vegetací.

Hlavně zadarmo - Terragen
Terragen se od předchozích programů poněkud odlišuje, a to především v tom, že se jedná o freeware. Tím spadá do úplně jiné kategorie a nemůžete od něj čekat takové funkce jako u komerčních programů. Rozhodně se však nemá za co stydět.

Složení
Program je v podstatě tvořen pěti editory představovanými dialogovými panely.

Autor si určitě vzal jako svůj vzor Vistu, editace je obdobná, stejně jako vykreslování. Pro vytváření krajiny jsou k dispozici dva způsoby: generování a import existujících modelů. Import i export Terragen zvládne do formátu RAW (jak 8bitového, tak 16), export i do binárního souboru kompatibilního s VistaPro (jinak Terragen, jako většina generátorů, pracuje se svým formátem).

Zvláštností je určitě texturování povrchů, které se provádí pomocí povrchových map dodávaných s programem. Částečně je lze modifikovat, takže podoba je vždy trošku jiná. Situace si ale přece jen občas vyžádá vytvoření originálního povrchu, což se vám v Terragenu nemusí podařit; bez pořádného editoru se neobejdete.

Animace, hardwarové nároky
Chybí jakékoliv ovládání pro průlety virtuálním krajinami. Z Internetu je však možné stáhnout Terranim, který ze sekvence statických obrázků vytvoří animaci. Samotné vykreslování obrázků je na velmi slušné úrovni. Vedle reálného vzhledu vás překvapí i rychlost, s jakou Terragen počítá, samozřejmě s nastavenou kvalitou se výpočtový čas prodlužuje (před výpočtem je k dispozici i náhled). Dalším plusem jsou minimální hardwarové nároky.

Autoři slibují do budoucna veliká vylepšení jako vlnící se vodu, tekoucí řeky, pouštní písek a různorodou vegetaci.

V jednoduchosti není vždy síla - Mountain 3D
Program z příznačným názvem Mountain je z testovaných programů zřejmě nejjednodušší, jedná se o shareware (poběží vám 30 dní, navíc má omezenou velikost generovaných obrázků), autor si účtuje za plnou registrovanou verzi $30.

Program umí generovat krajiny, ale s minimálními možnostmi nastavení. Celé ovládání je sdruženo do několika ikon, které vyvolávají editory. Samotná editace krajiny je zcela odlišná od výše popsaných programů – provádí se totiž kreslením myši po schématickém znázornění. Příkladem může být pokrývání kopců stromy, kdy se vám krajina zobrazí pomocí trojúhelníků a kreslením myši můžete nasázet libovolné množství stromů na požadované místo. To stejné platí i pro vytváření eroze, zaoblování atd.

Po nakreslení čáry program ihned provádí přepočet, což vás může pěkně zdržovat protože není vůbec rychlý. S objekty po scéně nemůžete nijak manipulovat a tím přetvářet vzhled. Program je až příliš jednoduchý a jestliže ho budeme porovnávat s Terragenem, nebude mít moc šancí. Terragen je mnohem komfortnější a poskytuje lepší výstup (Mountain ukládá pouze v BMP). Kladem může být dobře zpracovaná nápověda s detailním popisem všech funkcí. Animaci musíte bohužel také oželet (nebo využít některou ze sharewarových utilit, které program vytvoří ze statických snímků AVI).

Program Informace na Internetu
Vue d'Esprit 2.1 a Mover 2 www.e-onsoftware.com
Bryce 4 www.metacreations.com, www.quentin.cz
Vista Pro 4 www.romt.com/products/vista/index.html
Animatek's World Builder 2.2.052 www.animatek.com
Terragen 0.7.22 www.planetside.co.uk
Mountain 3D 1.3 ourworld.compuserve.com/homepages/cjain/enpage.htm
Zdroj: Computer
Diskuze (3) Další článek: Udělejte si svůj vlastní šetřič obrazovky

Témata článku: Země, Download, Komet, Kabát, Libovolný bod, Strom, Stín, Program, Profesionální verze, Jednotlivý snímek, Největší zásoba, Generovaný obraz, Celý kontinent, Export, Helikoptéra, Trojrozměrný snímek, Základní mapa, Velký náklon, Různé materiály, Celá knihovna, Eroze, Kopec, Esprit, Fractal, Umělý objekt


Určitě si přečtěte

HTTPS byl pouze první krok. Chrome zavádí DoH, tedy šifrované DNS. Dopady mohou být obrovské

HTTPS byl pouze první krok. Chrome zavádí DoH, tedy šifrované DNS. Dopady mohou být obrovské

** Šifrovaný web je dnes už samozřejmost ** Jeden díl skládačky ale ještě chybí – DNS ** Firefox už začal a teď se na šifrované DNS chystá i Chrome

Jakub Čížek | 95

9 tipů, jak vyšlechtit nabídku Start ve Windows 10, aby lépe sloužila

9 tipů, jak vyšlechtit nabídku Start ve Windows 10, aby lépe sloužila

** Nabídka Start už existuje bezmála čtvrt století ** Ve Windows 10 postupně dostala celou řadu funkcí ** Start si můžete ve velkém rozsahu přizpůsobit

Karel Kilián | 46

Pojďme programovat elektroniku: České chytré zásuvky Netio pro kutily i firmy

Pojďme programovat elektroniku: České chytré zásuvky Netio pro kutily i firmy

** Wi-Fi zásuvky nevyrábí pouze Čína ** Vyzkoušeli jsme českou Netio PowerCable ** Je přímo určená pro vývojáře, má totiž jednoduché JSON API

Jakub Čížek | 43


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest 20 procesorů

Srovnání 15 True Wireless sluchátek

Vyplatí se tisknout fotografie doma?

Vybíráme nejlepší základní desky