Základy Adobe Photoshopu, část 6.

Dnešním tématem jsou vrstvy a s nimi spojené možnosti Photoshopu. Stručně jsem se o nich zmínil už v kapitole první, protože jsou fundamentální vlastností programu. Dnes se pokusím vaše znalosti o nich poněkud rozšířit a prohloubit.
Právě s vrstvami lze ve Photoshopu kouzlit jako s ničím jiným. Umožňují tvorbu rafinovaných, složitých obrázků, které by bez jejich existence nemohly třeba nikdy vzniknout. K tomu je však třeba znát alespoň některé jejich možnosti a volby. Začněme od začátku - co to vlastně vrstvy jsou? V podstatě se jedná o vzájemně nezávislé obrazy poskládané na sebe, které dohromady tvoří výsledný dokument - obrázek. Veškeré operace s vrstvami můžeme provádět v paletce Vrstvy, kde také nalezneme jejich seznam. Vždy, když vytvoříte nový dokument, bude přítomna vrstva Pozadí, kterou nelze odstranit - je jakýmsi základem každého dokumentu.

Vzájemná interakce vrstev

V paletce Vrstvy se nachází hned několik ikon a voleb, většinu z nich už ale znáte z předchozích kapitol. Úplně nahoře pod záložkami Vrstvy, Kanály a Cesty se nachází okénko pro výběr interakce mezi vrstvami neboli režimu prolnutí vrstev. Režim prolnutí určuje jak se budou chovat obrazové body jednotlivých pod sebou srovnaných vrstev, jak se spolu budou míchat a která bude výsledná viditelná barva. Právě touto cestou lze ve Photoshopu vytvářet množství velice zajímavých a unikátních efektů. Režimů prolnutí je celá řada, v sedmé verzi programu byl tento seznam ještě dále rozšířen na celkem dvaadvacet položek: Normální, Rozpustit, Ztmavit, Násobit, Ztmavit barvy, Lineárně ztmavit, Zesvětlit, Závoj, Zesvětlit barvy, Lineárně zesvětlit, Překrýt, Měkké světlo, Tvrdé světlo, Jasné světlo, Lineární světlo, Bodové světlo, Rozdíl, Vyloučit, Odstín, Sytost, Barva a Světlost.

Přesně a podrobně vysvětlit každou z interakcí by bylo zřejmě zbytečné - jednak se jedná o poměrně složité záležitosti, které je mnohokrát lepší si vyzkoušet než o nich číst a druhak jejich ucelený popis naleznete v nápovědě programu Photoshop pod nadpisem "Volba režimu prolnutí". Proto vám nyní raději ukážu několik příkladů jak si možnosti prolínání vrstev v praxi vyzkoušet.

Interakce vrstev se liší obrázek od obrázku, záleží zejména na jeho barevnosti a světelnosti. Proto zkuste nyní najít na svém disku nebo na internetu několik různých fotografií, otevřete je ve Photoshopu a v každém z nich duplikujte vrstvu s obrázkem. Jak? Prostě klikněte v seznamu vrstev pravým tlačítkem na tu vrstvu nadepsanou "Pozadí" (nalevo by se měla nacházet zmenšenina obrázku) a vyberte možnost Duplikovat vrstvu. Máme tak nyní dva stejné obrázky jakoby položené na sebe.

Nyní můžeme začít experimentovat s prolínáním vrstev. Standardně je nastaven normální režim, ve kterém se barvy vůbec nemění. Zvolíme-li rozpustit, také se nic nezmění, protože máme dvě zcela totožné vrstvy. Ani u volby ztmavit (a zesvětlit) se nic nestane - ze stejného důvodu. Teprve u režimu násobit bychom měli pochytit první změnu, obrázek ztmavne. Násobení černé barvy černou barvou vytváří opět černou, bílá zůstává také beze změny. Všechny ostatní barvy se ztmavují. Ztmavení lze pozorovat i u režimu Ztmavit barvy - spodní barvu ztmaví v závislosti na horní a vytváří tak velice zajímavý kontrastní efekt. Zesvětlování se týká všech režimů, které v sobě mají slůvko "světlo", zesvětluje také režim závoj.


Původní obrázek, vrstva barvy a výsledek v režimu Odstín

Poněkud zvláštní jsou poslední čtyři volby, totiž Odstín, Sytost, Barva a Světlost. Budete-li je zkoušet se duplikovanými vrstvami, nic se nestane - vždy se totiž jedná o stejné hodnoty barev. Teprve když jsou nad sebou vrstvy s různými hodnotami barevných bodů, začne se něco dít. Toho docílíme jednoduše tak, že vytvoříme novou vrstvu (ať již pomocí spodní ikonky nebo výběrem v nabídce Vrstva - Nová - Vrstva) a vyplníme ji pomocí nástroje Plechovka barvy (klávesa G) nějakou pastelovou barvou. Pak už lze aplikovat téměř všechny režimy včetně posledních čtyř. Zde jsou další ukázky různých režimů:


Normální režim a režim tvrdé světlo


Režimy měkké světlo, překrýt a zesvětlit barvy

Styly

Byl to Photoshop verze 6.0, který přinesl dalo by se říct "revoluční" pohled na vrstvy jako na nositele jistého "stylu". Jedna se vlastně o dynamický efekt, který se mění pokaždé, když se změní vrstva, jinak řečeno se přizpůsobuje.

Existuje nekonečné množství variací efektů, které lze vytvořit, o čemž se ostatně můžete přesvědčit sami tak, že klepnete pravým tlačítkem v seznamu vrstev na nějakou vrstvu mimo pozadí a zvolíte Volby prolnutí. Objeví se rozsáhlé okno s mnoha volbami. Projděte si je a uvidíte, že Photoshop je skutečně všemocný nástroj, nabízející nepřeberné možností a nástrojů z nichž i ti pokročilejší využijí skutečně jen část.

Proto si ukážeme dva poměrně jednoduché, ale ve výsledku velice pěkné příklady stylů vrstev. Začneme vodou. Otevřeme barevný obrázek nějaké květiny a vytvoříme v něm novou vrstvu. Výplň nastavíme na 0% (pozor, nikoliv krytí). Pravým tlačítkem na ni klikneme a vybereme "Volby prolnutí". V okně Styl vrstvy zaškrtneme možnost Vržený stín a klikneme na tuto možnost, režim dáme na násobit, krytí 28%, vzdálenost 1, rozsah 0%, velikost 1 pixel. Pak zaškrtneme úkos a reliéf, opět na něj klikneme a nastavíme styl: vnitřní úkos, metoda hladká, hloubka 100%, směr nahoru, velikost 6, změkčit 2, úhel 96°, výška 34°, profil lesku třetí odleva nahoře, režim závoj - barva bílá a krytí 75%, druhý režim násobit a barva i krytí stejné. Nakonec zaškrtneme pod nabídkou "Úkos a reliéf" také "Profil", klikneme na graf a vybereme první zprava nahoře, zaškrtneme vyhlazení a rozsah nastavíme na 50%. Závěrem stiskneme tlačítko OK. Tak, vše je připraveno. Kouzlo může začít.

Vybereme nástroj štětec, velikost nastavíme na 5 - 10 pixelů a do nové vrstvy nakreslíme několik tahů. Vidíte, že je jedno jakou barvou kreslíte - vždy by se měly objevit jakoby proužky či kapky vody. Tento efekt ovšem nebude viditelný (nebo jen málo) tehdy, když bude vrstva, na kterou je aplikován a do které se kreslí prázdná nebo jednobarevná - vždy je nutné kreslit na podklad typu fotografie. Oproti tomu následující příklad lze aplikovat na jakýkoliv výběr či celou vrstvu.

Jedná se o "žhavé písmo". Opět klikněte pravým tlačítkem na vrstvu a vyberte Volby prolnutí. Zaškrtněte Vržený stín, krytí 50%, jinak zanechte původní nastavení, zaškrtněte vnitřní stín a barvu změňte na světle červenou, zaškrtněte vnější záře a barvu změňte na tmavší oranžovou - ostatní nastavení ponechte vždy tak jak jsou. Dále zaškrtněte vnitřní záře a profil změňte na poslední nahoře zprava. Zaškrtněte také satén, vyberte žlutou barvu a profil stejný jako předchozí a nakonec zaškrtněte překrytí barvou a vyberte pomerančově oranžovou. Tak, pokud je všechno nastaveno jak má být, stiskněte OK. Nyní klikněte na nástroj Text a pak znovu klikněte nějak do obrázku do nové vrstvy. Objeví se kurzor a vy můžete začít psát - vidíte, že písmena mají "žhavou", oranžovou žlutou barvu. Efekt je lépe viditelný na černém podkladě, v případě světlejšího jej lze vylepšit snadno - ve Volbách prolnutí zaškrtněte také "Vytažení" a vyberte vhodnou barvu a tloušťku.

Styly lze jednoduše duplikovat (přenášet z vrstvy na vrstvu) tak, že v seznamu vrstev kliknete na vrstvu se stylem pravým tlačítkem a vyberete možnost Kopírovat styl vrstvy. Pak v seznamu kliknete levým tlačítkem na tu vrstvu které chcete styl přiřadit a zvolíte Vložit styl vrstvy. Když se vám styl znelíbí, prostě ho odstraňte kliknutím na Odstranit styl vrstvy.

Seznam všech uložených stylů naleznete v paletce Barvy, Vzorník, Styly. Vaše vlastní styly lze samozřejmě ukládat (když se porozhlédnete po okně Volby prolnutí u některé vrstvy, zjistíte, že pod tlačítky OK a Zrušit je také tlačítko Nový styl). V paletce Styly lze přejmenovávat a různě jinak organizovat vlastní i již vyrobené styly.

Vrstvy úprav

Jedná se o speciální vrstvy, jejichž nedílnou součástí je tzv. "maska" - možná si vzpomenete, že o rychlé masce jsme mluvili už v první kapitole, kde měla přímou souvislost s výběry. Tyto masky jsou poněkud jiné - slouží k barevným úpravám vrstev. V jednoduchosti si lze tyto masky představit jako speciální barevné fólie, které položíte na nejsvrchnější vrstvu - všechny spodní vrstvy jsou pak touto fólií nějak ovlivněny. Jsou různých druhů, lze s nimi upravovat barevné úrovně, vyváženost barev, jas a kontrast, odstín a sytost a mnoho dalších atributů. Jejich hlavní předností je, že pokud chcete některou z vyjmenovaných operací na některou z vrstev aplikovat, nemusíte zasahovat přímo do vrstvy, ale vytvoříte právě novou vrstvu úprav. Původní vrstva tak zůstane beze změn a vrstvu úprav lze kdykoliv podle libosti dále přizpůsobovat. Další výhodou je také to, že pokud chcete stejný efekt použít na více vrstev, stačí nad nimi opět vyrobit jedinou vrstvu úprav.

Další operace s vrstvami

Protože se může stát, že jeden dokument bude obsahovat desítky i stovky vrstev a že se jejich seznam stane nepřehledným, učinili chytří programátoři společnosti Adobe několik výborných protiopatření. Jednak je možno vrstvy pojmenovat - kliknutím pravého tlačítka a zvolením možnosti Volby vrstvy. Tam lze také vybrat pro vrstvu barvu - tato barva se ale samozřejmě zobrazí pouze v seznam vrstev. Za další je možné seskupovat vrstvy do tzv. sad. Vytvoření nové sady je jednoduché, prostě kliknete na třetí ikonku zleva v dolní části palety Vrstvy. V seznamu vrstev se objeví jakási složka, do které je možné přesouvat vzájemně propojené nebo příbuzné vrstvy. Je to jednoduché - "uchopíte" ji levým tlačítkem myši a přetáhnete na název sady (obvykle Sada 1, 2, apod. - sady lze samozřejmě také obarvovat a přejmenovávat, stejným způsobem jako vrstvy).

Když je v dokumentu více vrstev, vždycky nastává jistá nepřehlednost a občas se může stát, že omylem upravíte vrstvu, kterou jste upravit nechtěli. Na to programátoři také mysleli a zavedli tzv. "uzamykání" vrstev. Opět ho najdeme v paletce vrstvy, tentokrát pod nabídkou režimu prolnutí vrstev - jedná se o čtyři malé ikonky vedle nápisu zámek. Kliknutí na první z nich způsobí, že nebude možné jakkoliv upravovat barevné průhledné obrazové body vrstvy čili prostě řečeno prázdné místo. Druhá ikonka naopak uzamkne už vybarvené obrazové body. Třetí ikona uzamkne vrstvu na místě tak, že s ní nelze hýbat, ale lze do ní kreslit. Poslední ikonka zámku uzavře vrstvu nadobro proti jakékoliv změně - v seznamu se pak u vrstvy objeví tmavě zbarvený zámek (zatímco při "slabších" uzamknutích je zámek světlý).

Chceme-li hýbat dvěma nebo více vrstvami najednou, pak je prostě vzájemně "svážeme" a to tak, že klikneme na prázdné místo vedle malé ikony oka - objeví se jakoby tři články řetězu. Značí to, že aktuálně označená vrstva je svázána s tou, u které nebo u kterých je řetěz. Svázání se ale týká opravdu pouze přesunu, žádných jiných akcí. Vrstvy od sebe odvážeme jednoduše tak, že znovu klikneme na znázornění řetězu.

A úplně na závěr připojuji dva příklady obrázků, které lze právě díky hrátkám s vrstvami ve Photoshopu vytvářet:

O čem bude příští kapitola? Podíváme se blíže na nástroj Text.

Diskuze (4) Další článek: První velký test GeForce FX na Tom’s Hardware

Témata článku: Adobe Photoshop, Adobe, Druhý režim, Efekt, Spodní odstín, Zmenšenina, Vnější vrstva, Složitá část, Stejný závěr, Speciální nástroj, Základ, Barevný obraz, Nepřeberné množství, Stejný efekt, Vzájemná interakce, Barevný obrázek, Nová sada, Stín, Žluté tlačítko, Pravé okno, Photos, Viditelné světlo, Režim, Barevný efekt, Nová možnost


Určitě si přečtěte

Jak funguje největší akumulátor v Česku: podívejte se do elektrárny Dlouhé Stráně

Jak funguje největší akumulátor v Česku: podívejte se do elektrárny Dlouhé Stráně

** Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně je obdivuhodné technické dílo ** Stejná turbína vyrábí elektřinu i tlačí vodu zpět do horního jezera ** Strojovna elektrárny je zabudována v podzemí

David Polesný | 40

Windows 10 budou mít kompletní linuxové jádro. Zatím jen pro vývojáře

Windows 10 budou mít kompletní linuxové jádro. Zatím jen pro vývojáře

** Desítky si budou ještě více rozumět s Linuxem ** V létě získají jeho jádro pro vývojáře ** Microsoft představí také Windows Terminal

Jakub Čížek | 86Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test Wi-Fi mesh

Nejlepší hodinky pro všechny aktivity

Důležité aplikace na cesty

Jak streamovat video na Twitch