Za internet rychlejší

V posledních několika týdnech došlo k výrazným změnám cen a rychlostí prakticky u všech technologií přístupu k internetu. Co je tedy dnes nejvýhodnější, jaké internetové připojení dnes zvolit?

Jak jsme vás informovali, začátkem března aktualizovala Telefónica O2 ČR svou velkoobchodní a později i maloobchodní nabídku ADSL připojení k internetu. Protože se jedná o klíčového hráče na trhu, okamžitě zareagovala i konkurence, zrychlilo kabelové připojení, změnily se ceny u DSL operátorů operujících přes uvolnění místní smyčky (LLU), své nabídky aktualizovali také největší bezdrátoví Wi-Fi operátoři. Je tedy na čase pokusit se všechny nabídky srovnat vedle sebe.

Porovnat nabídky připojení ale není tak jednoduché. Ať by vyšel jakýkoliv vítěz, neznamená to, že bude nejlepší zrovna pro vás – daný poskytovatel nemusí mít pokrytí zrovna ve vaší lokalitě, nebo naopak zrovna u vás existuje jiný kabelový či bezdrátový internet s lepšími podmínkami než mají ti, které zmíním v tomto článku. Přesto doufám, že se bude následující přehled hodit, až budete vybírat nového poskytovatele připojení, či až budete pátrat po podkladech, na základě kterých budete tlačit na vašeho existujícího poskytovatele, aby své připojení zlevnil.

Dále jsou zde individuální nároky každého uživatele – někdo preferuje co nejnižší cenu, jiný vysokou rychlost, jiný přenáší vysoké objemy dat, někdo spolehlivost, atd. Ve své telekomunikačně konzultační praxi se ale dostávám k výsledkům výzkumu trhu a měření přenosů uživatelů operátorů s různými technologií, tak alespoň zde zkusím udělat jasnou charakteristiku typického uživatele pro srovnání.

Chování typického českého uživatele

Průměrný Čech je velice spořivý, ale také zatím neumí (nechce) příliš využívat „bohatství“ internetu. Přesto zejména v posledním roce výrazně narůstá objem přenášených dat, a to zejména díky rapidnímu rozšiřování vysokorychlostních typů připojení a právě navyšování rychlostí. Zatímco před rokem si přibližně 95 procent uživatelů vystačilo s 1 GB dat měsíčně, dnes je to okolo 3 GB, a v průběhu tohoto roku lze očekávat nárůst na hodnotu okolo 5 GB. Do 10 GB je ovšem datový limit velkou psychologickou bariérou a mnozí lidé si raději koupí nabídku s menší rychlostí, zato bez omezení či s vyšším limitem. V případě, že uživatel vlastní připojení s nízkým datovým limitem, snižuje se jeho průměrný objem dat měsíčně na třetinu, tedy cca. 1 GB, a to i když je datový limit např. 3 GB.

Cena je tím nejkritičtějším parametrem – přesněji do částky okolo 400 Kč s DPH to není větší problém, lidé si raději pár desetikorun připlatí za vyšší rychlost. Po překročení této hranice pak ovšem ochota koupit výrazně klesá – při částce 500 Kč s DPH je méně než poloviční. Uživatelé nemají problém zavázat se přitom na jeden či dva roky.

U potenciálních zájemců o ADSL pak hraje roli i cena telefonního paušálu – ten navyšuje celkovou cenu minimálně o 356 Kč měsíčně, pakliže se nejedná o uživatele, který chce pevnou linku vlastnit ať už bude mít ADSL či nikoliv. Takových uživatelů díky možnostem telefonování přes internet rapidně ubývá, přesto jich je stále okolo 60 procent (tedy jinými slovy, pro 40 procent lidí je třeba k ceně ADSL připojení připočíst i cenu paušálu, pro 60 procent lidí nikoliv).

ADSL

V České republice existuje jeden velký operátor vlastnící telefonní infrastrukturu (O2), tři operátoři, které k ní přistupují na základě tzv. uvolnění místní smyčky (Volný, GTS, ČRa) a přibližně 20 operátorů, kteří využívají velkoobchodní nabídky na ADSL přístup buď od O2 a (nebo) od GTS.

Ceny nabídek O2 a všech ostatních postavených na jejich velkoobchodní nabídce, vyjma služeb WIA (viz dále), jsou prakticky shodné, proto je nemá příliš smysl rozebírat. Nabídky přes uvolnění místní smyčky (LLU) se pak výrazně liší, ovšem nabízí jen velmi malé pokrytí – zatím jen některá krajská města. Operátor GTS ovšem značně paradoxně vlastní DSL nyní maloobchodně nenabízí.

Firma WIA jako zatím jediná představila svou nabídku postavenou na novém velkoobchodním přístupu k DSL (tzv. IP stream) od O2 a díky tomu se tak výrazně liší od všech ostatních nabídek, a protože je výrazně nejvýhodnější, tak ji zde uvedu jako jediného zástupce operátora bez přístupu k infrastruktuře. Na Internet Pro Všechny ale připravujeme kromě již existující databáze WiFi připojení a kabelových nabídek také srovnání ADSL nabídek, kde budou zveřejněny všechny existující nabídky a vy si budete moci ověřit, že si nevymýšlím, a budete moci srovnat nabídky dle vlastních preferencí.

Ve srovnání z důvodu stručnosti také nejsou některé „extrémní“ nabídky typu připojení za 2 000 Kč, neboť jsou již příliš mimo definovaného „typického uživatele“. V tabulce také nezohledňuji akční nabídky typu první měsíc rychlejší, levnější atp. Všechny ceny ve všech tabulkách jsou včetně DPH.

název a odkaz rychlost (k/od) limit/měsíc cena min. paušál pokrytí
O2 Internet ADSL 2048 2048/128 kb/s 3 GB, poté snížení na 64 kb/s! 475 Kč 356 Kč >90% ČR
O2 Internet ADSL 4096 4096/256 kb/s 12 GB, poté snížení na 128 kb/s! 713 Kč 356 Kč >90% ČR
O2 Internet ADSL 6144 6144/384 kb/s 20 GB, poté snížení na 128 kbs! 951 Kč 356 Kč >90% ČR
O2 Internet ADSL 8192 8192/512 kb/s 30 GB, poté snížení na 128 kb/s! 1 427 Kč 356 Kč >90% ČR
WIA ADSL Internet 3 Mb/s 3072/128 kb/s 10 GB* 417 Kč 356 Kč >90% ČR
WIA ADSL Internet 4 Mb/s 4096/256 kb/s 20 GB* 655 Kč 356 Kč >90% ČR
WIA ADSL Internet 6 Mb/s 6144/384 kb/s 30 GB* 893 Kč 356 Kč >90% ČR
WIA ADSL Internet 8 Mb/s 8192/512 kb/s 40 GB* 1 369 Kč 356 Kč >90% ČR
WIA ADSL Internet NONSTOP 2 Mb/s 2048/256 kb/s bez limitu 655 Kč 298 Kč 8 měst**
WIA ADSL Internet NONSTOP 3 Mb/s 3072/256 kb/s bez limitu 774 Kč 298 Kč 8 měst**
WIA ADSL Internet NONSTOP 4 Mb/s 4096/512 kb/s bez limitu 1 012 Kč 298 Kč 8 měst**
Volný Internet Extra 2M 2048/128 kb/s bez limitu 713 Kč 0 Kč 11 měst***
Volný Internet Extra 4M 4096/256 kb/s bez limitu 951 Kč 0 Kč 11 měst***
Volný Internet Extra 8M 8192/512 kb/s bez limitu 1 665 Kč 0 Kč 11 měst***
ČRa Premium ADSL 2048/512 2048/512 kb/s zatím bez limitu 582 Kč 190 Kč asi 30 měst*****
ČRa Premium ADSL 4096/512 4096/512 kb/s zatím bez limitu 701 Kč 309 Kč asi 30 měst*****
ČRa Premium ADSL 5-10 Mb/s**** min. 5120/512 kb/s zatím bez limitu 1 415 Kč 250 Kč asi 30 měst*****

* 71,4 Kč za 1 GB nad limit
** Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Pardubice, Hradec Králové, Liberec
*** Praha, Brno, Ostrava, Kladno, Příbram, Mladá Boleslav, Teplice, Plzeň, Pardubice, Hradec Králové, Olomouc
**** Podle technických možností linky 5-10 Mb/s
***** Seznam měst se nepodařil do uzávěrky získat

Kabelový internet

U kabelového internetu je situace na jednu stranu jednodušší – je zde prakticky jen jeden globální hráč – UPC; na druhou stranu složitější – v každém městě můžete mít jiné hráče, jejichž nabídky se mohou výrazně lišit. Protože má UPC ale několikanásobně více zákazníků než všichni ostatní kabeloví poskytovatelé dohromady, zveřejním zde jen jeho ceník.

Hlavní nevýhodou kabelového internetu je jeho dostupnost – je jen v několika málo městech, navíc většinou jen ve velkých a hustých aglomeracích s mnohapatrovými domy – sídliště. Výhoda je, že zde neexistuje nic jako telefonní paušál, ceny jsou tak konečné.

název a odkaz rychlost (k/od) limit/měsíc cena pokrytí
UPC Starter 2048/256 kb/s 10 GB, poté snížení na 64 kb/s!

475 Kč

7 měst*
UPC Easy 3072/256 kb/s 20 GB, poté snížení na 64 kb/s!

555 Kč

7 měst*
UPC Light 5120/512 kb/s 40 GB, poté snížení na 64 kb/s!

779 Kč

7 měst*
UPC Classic 8192/1024 kb/s 60 GB, poté snížení na 64 kb/s!

1 224 Kč

7 měst*
* Dostupnost Praha, Kladno, Jablonec nad Nisou, Liberec, Hradec Králové, Brno-město, Ostrava

Bezdrátový internet (Wi-Fi)

Komerčních poskytovatelů bezdrátového připojení k internetu je v Česku okolo dvou tisíc a je samozřejmě zcela mimo možnosti tohoto článku je jakkoliv srovnat. Každý navíc pokrývá jen malé území, typicky jedno město, je jen několik operátorů, kteří se snaží pokrývat větší území. Proto ovšem vznikla naše databáze Wi-Fi připojení, která čítá dnes již přes 800 poskytovatelů a eviduje na 5812 pokrytých obcí a je tak zdaleka největší databází svého druhu nejen v ČR, ale pravděpodobně i na světě.

Ale zpět ke srovnání. Největšími komerčními Wi-Fi poskytovateli jsou pevného bezdrátového připojení jsou 802.cz, Újezd.net a WIA Wi-Fi, jejich nabídky si tedy srovnáme. Tam kde byla možnost slevy při delším úpisu byla opět dle klasifikace „typického zákazníka“ započítána.

 

název a odkaz rychlost (k/od) limit/měsíc cena pokrytí
Újezd.net W-OnLine 512/64 kb/s bez limitu

298 Kč

cca 40 obcí
Újezd.net W-Minimal 1024/128 kb/s bez limitu

452 Kč

cca 40 obcí
Újezd.net W-Standard 1536/192 kb/s bez limitu

565 Kč

cca 40 obcí
Újezd.net W-Optimal 2048/256 kb/s bez limitu

677 Kč

cca 40 obcí
Újezd.net W-Optimal+ 3072/384 kb/s bez limitu 897 Kč cca 40 obcí
802.WiFi 1024/200 kb/s bez limitu 475 Kč cca 25 obcí
WIA WiFi Start 256/128 kb/s 2 GB GB, poté snížení na 64 kb/s! 330 Kč cca 25 obcí
WIA WiFi 768/256 kb/s bez limitu 496 Kč cca 25 obcí
WIA WiFi Plus 1534/384 kb/s bez limitu 793 Kč cca 25 obcí

Něco jako „vítěz“ zde tentokrát neexistuje, jednak jsou si nabídky hodně podobné, ale hlavně se pokrytí jednotlivých poskytovatelů prakticky nekryje, jejich srovnání by tedy nemělo smysl.

Hlavní výhody bezdrátového připojení je jednak opět to, že nemusíte platit žádný paušál, u některých poskytovatelů (z vyjmenovaných 802.cz a WIA WiFi) je navíc možnost používat připojení mobilně – tj. připojovat se v několika městech, např. doma, v práci i na chalupě, stále jen za jednu cenu. To žádné jiné připojení (vyjma ostatních mobilních typu CDMA) nenabízí.

Srovnání všech technologií

Jak vidno, těžko hledat vítěze. Sháníte-li nejlevnější připojení, pak jej pravděpodobně naleznete mezi nabídkami bezdrátového připojení. Ovšem jestliže vlastníte pevnou linku a chcete si ji nechat i nadále, pak bude pro vás absolutně nejvýhodnější nabídka WIA ADSL Internet 3 Mb/s, která je sice o několik desetikorun dražší než nejlevnější Wi-Fi nabídky, zato nabízí 6 až 15 krát vyšší rychlost a navíc je dostupná téměř všude.

Co je ovšem možná nejzajímavější, že poprvé v naší historii jsou ADSL nabídky výhodnější než kabelové nabídky, tedy opět za předpokladu, že nepočítáte paušál za pevnou linku, protože ji budete mít v každém případě. Konečně se tedy dostáváme do stavu, který panuje ve světě již mnoho let a ADSL a kabelový internet spolu válčí o zákazníky. Ať to dopadne jakkoliv, vítězi jsme vždy my.

Diskuze (45) Další článek: Apple představil Final Cut Studio 2

Témata článku: Internet, ADSL, Průměrný objem, Průměrný čech, Extra, Komerční poskytovatel, Malé pokrytí, Malé území, Újezd, Optimal, Největší smysl, Nejvýhodnější nabídka, Mladá Boleslav, Nonstop, Bezdrátový internet, kB, Snížená cena, Teplice, Limit, Ostatní kabel


Určitě si přečtěte

13 praktických tipů a triků pro Mapy.cz, které možná neznáte

13 praktických tipů a triků pro Mapy.cz, které možná neznáte

** Mapy.cz neslouží jen k zobrazení podkladů a plánování tras ** Nabízejí celou řadu dalších praktických funkcí a možností ** Vybrali jsme třináct tipů a triků, o kterých možná (ne)víte

Karel Kilián | 30

Co zabírá nejvíce místa na disku? Těchto 10 nástrojů odhalí největší žrouty dat

Co zabírá nejvíce místa na disku? Těchto 10 nástrojů odhalí největší žrouty dat

** Je vhodné jednou za čas zanalyzovat, co vám leží na disku ** Poradíme vám nástroje, kterými zjistíte, jaká data uchováváte ** Podle výsledků můžete optimalizovat svá data či úložiště

Karel Kilián | 49

Biblická potopa Česka: Jak bychom dopadli, kdyby nás zatopil oceán

Biblická potopa Česka: Jak bychom dopadli, kdyby nás zatopil oceán

** Představte si biblickou potopu ** Nejprve zaniknou Děčín a Břeclav, pak i Brno a Praha ** Hlavním městem se stane Jihlava a zbytky Čechů přežijí na Kvildě

Jakub Čížek | 91

Windows 10 po čtyřech letech: Jsou populární, ale stále je to šílený kočkopes

Windows 10 po čtyřech letech: Jsou populární, ale stále je to šílený kočkopes

** Windows 10 tu jsou už čtyři roky, první verze dorazila 29. 7. 2015 ** Desítky měly nahradit neúspěšnou řadu Windows 8.x ** I po letech však systém budí emoce a zůstává kočkopsem

Jakub Čížek | 111Aktuální číslo časopisu Computer

Speciál o přechodu na DVB-T2

Velký test herních myší

Super fotky i z levného mobilu

Jak snadno upravit PDF