Windows Server 2012: souborový server (3. díl)

V závěrečném dílu miniseriálu o změnách v roli souborového serveru Windows Serveru 2012 se zaměříme na další zajímavé novinky: Storage Spaces, iSCSI target a inovace ve FSRM.

V závěrečném dílu miniseriálu o změnách v roli souborového serveru Windows Serveru 2012 (první díl zde, druhý díl zde) se zaměříme na další zajímavé novinky: Storage Spaces, iSCSI target a inovace ve FSRM (File Server Resource Manager).

1) Storage Spaces

Technologie Storage Spaces umožňuje agregovat dostupné fyzické disky a virtualizovat jejich prezentaci směrem k vlastnímu operačnímu systému. Fyzické disky, které mohou být různého typu, rychlosti i kapacity, sdružujeme do jednoho či více tzv. storage pool. Storage pool tedy není v podstatě nic jiného než přesně definovaná kolekce konkrétních fyzických disků.

01_StoragePool.PNG
Tvorba storage poolu

V rámci storage poolu můžeme pak následně vytvořit jeden nebo více virtuálních disků. Každý virtuální disk má svoji určenou velikost a typ odolnosti proti výpadku disku. Virtuální disk je “vidět” v rámci operačního systému jako regulérní disk, který si již standardně dělíme na jednotlivé formátované oddíly.

02 KonfiguraceStorageSpaces.jpg
Konfigurace Storage Spaces

Přínosy Storage Spaces

 • Flexibilita – sdružovat je možné disky různých typů. Mohu je spojit v jeden storage pool nebo pokud potřebuji například nakládat odděleně s rychlejšími a pomalejšími disky, rozdělíme je do dvou různých storage poolů. Odolnost proti výpadku disku mohu nepoužívat nebo se naopak pojistit proti poruše více disků. Disky do storage poolu mohu také kdykoliv dynamicky přidávat tak, jak rostou požadavky na kapacitu.
 • Snadná správa – správa celé technologie Storage Spaces je v rámci Windows Serveru 2012 kompletně integrována do správce serveru. Pro automatizaci správcovských úloh je možné také využít plné podpory v rámci rozhraní PowerShell. Systém dále umožňuje delegovat přístup k jednotlivým storage poolům konkrétním administrátorům.
 • Thin provisioning – díky této nové funkci máme možnost vytvořit z logického pohledu kapacitně větší úložiště než je součet kapacity přiřazených fyzických disků. Systém nás pak bude notifikovat v situaci, kdy se budeme blížit k hranici zaplnění fyzických disků. Jednoduše pak dynamicky doplníme další disky do storage poolu, ve kterém jsou třeba.
03 ThinProvisioning.PNG
Thin Provisioning
 • Podpora failover clusteru – přestože storage spaces jsou určeny především do scénářů, kdy nemáme k dispozici SAN (Storage Area Network) ani diskové pole s podporou RAID, nechybí podpora použití Storage Spaces ani v pokročilejších řešeních typu failover cluster. Podporováno je diskové úložiště typu JBOD (Just a Bunch Of Disks) s připojením pomocí sdíleného SAS rozhraní k jednotlivým uzlům clusteru.
 • Spolehlivé úložiště – kromě podpory dedikovaných hot spare disků můžeme na úrovni jednotlivých Storage Spaces volit úroveň odolnosti proti havárii jednoho či více disků:
 • Simple spaces – zde ve skutečnosti není realizovaná žádná ochrana dat proti havárii disku. Smyslem simple spaces je navýšení rychlosti zápisu i čtení z/na více fyzických disků najednou. Doporučené použíti je pro dočasné soubory jako například pracovní prostor pro renderování video souborů.
 • Mirror spaces – v rámci mirror spaces existují vždy dvě nebo více kopií dat, která jsou zároveň uložená na různých místech. V případě havárie disku tak existuje minimálně jedna další náhradní kopie dat. Mirror spaces mohou být vytvořeny jako 2-way mirror, kdy jsou požadovány minimálně 2 disky a dostupná kapacita je redukována na polovinu celkové kapacity. Alternativa je 3-way mirror, kdy všechna data mají dokonce 3 kopie, minimální počet disků je 5 a odolnost je garantována i v situaci výpadku 2 fyzických disků současně. Mirror spaces je doporučená volba pro většinu scénářů např. souborový server s uživatelskými daty.
 • Parity spaces – kromě vlastních dat, která jsou rozložena napříč fyzickými disky, se na disky zapisují paritní informace, které se v případě havárie disku využijí k dopočítání dat ztracených. Výhoda parity spaces je v rychlosti čtení dat, v daleko větší využitelné kapacitě ve srovnání s mirror spaces. Nevýhodou je pak rychlost zápisu, která je zpomalena nutností spočítat a zapsat paritní informace.Parity spaces se hodí například pro archivaci či zálohování.

Podmínky využití Storage Spaces

Disky s rozhraním Serial Attached SCSI (SAS) nebo Serial Advanced Technology Attachment (SATA). Podporované je i rozhraní USB, ale pro serverové prostředí se nedoporučuje.

 • Fibre-channel ani iSCSI rozhraní není podporováno
 • V případě použití HBA musí být kompletně vypnuta veškerá funkcionalita související s RAID
 • Je možné použit podporované typy JBOD enclosure
 • Fyzický disk minimálně o velikosti 4GB
 • Fyzický disk musí být prázdný a nenaformátovaný
 • Všechny disky v poolu musí používat stejnou velikost sektoru
 • Nepodporováno pro systémový, bootovací ani CSV oddíl
 • Minimálně 3 disky pro parity spaces
 • Pro vytvoření simple spaces stačí jako minimum jeden fyzický disk
 • Pokud se Storage Spaces používají v rámci failover clusteru, pak navíc:
 • Virtuální disky nesmí používat thin provisioning, kapacita musí být stanovena napevno
 • 2-way mirror spaces se musí skládat ze 3 a více disků
 • 3-way mirror spaces se musí skládat z 5 a více disků
 • Parity spaces nejsou podporovány
 • Všechny fyzické disky v cluster poolu musí být připojeny pomocí SAS

2) iSCSI target

Zatímco iSCSI initiator je již delší dobu standardní komponentou, iSCSI target je jako nedílná součást operačního systému k dispozici nyní nově v rámci Windows Serveru 2012. iSCSI target je dokonce kompatibilní se Storage Spaces. Můžeme tak jednoduše nabízet konsolidovanou, levnou, ale přitom vysoce dostupnou diskovou kapacitu dalším serverům.

04 iSCSITarget.PNG
iSCSI target

Myšleno je i na zajištění vysoké dostupnosti iSCSI targetu, a to prostřednictvím plné podpory běhu v rámci failover clusteru.

3) Změny ve FSRM (File Server Resource Manager)

V oblasti FSRM nečekejme zásadně převratné novinky. FSRM je již řadu let osvědčenou součástí správy souborových serverů a změny jsou tedy spíše evoluční a doplňují nové možnosti pro již existující scénáře. Tři nejzajímavější drobné oblasti změn si v krátkosti popíšeme.

Klasifikace dat

 • Manuální klasifikace – nově je možné (ve vlastnostech souboru či složky na záložce klasifikace) manuálně klasifikovat zvolená data. Například vlastník dat tak přímo prostřednictvím uživatelského rozhraní provádí klasifikaci svých souborů.
 • Kontinuální automatická klasifikace – FCI (File Classification Infrastructure) provede klasifikaci souborů do několika málo sekund po jejich vytvoření na souborovém serveru. Není tak třeba čekat několik minut či hodin na spuštění plánované úlohy, jako tomu bylo v předchozích verzích.
 • Rozšířené možnosti kontroly obsahu – můžeme nově podmínit klasifikaci souboru počtem výskytů konkrétního regulárního výrazu. Např. soubor můžeme prohlásit jako tajný, pokud obsahuje deset či více rodných čísel atp.

Úlohy správy souborů

 • Kontinuální úlohy správy souborů – definovaná úloha je spuštěna několik málo sekund po vzniku či modifikaci souboru.
 • Úloha AD RMS (Active Directory Rights Management Services) – přímá podpora ochrany dokumentů pomocí IRM bez nutnosti volat externí příkazy.

Asistence při “Přístup zakázán”

Pokud uživatel nemá dostatečná oprávnění pro přístup k datům souborového serveru, máme mu možnost zobrazit vlastní text. Text se může lišit při přístupu na různá sdílení. Dokonce je možné, aby součástí dialogu byla i možnost požádat konkrétní skupinu o přiřazení oprávnění. Cílem je usnadnit uživatelům přístup k datům souborového serveru.

05 AccessDeniedAssistence.PNG
Asistence při „přístup zakázán"

Zajímavé Odkazy:

Miroslav Knotek – KPCS CZ, s.r.o., knotek@kpcs.cz

Články ze série Microsoft TechNet nevytváří redakce Živě.cz, ale partneři programu Microsoft TechNet. Jsou publikovány v rámci mediálního partnerství Živě.cz a společnosti Microsoft.

Diskuze (2) Další článek: Google+ nově podporuje obří profilové fotografie

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,