Medicína

Willem Einthoven sestrojil první EKG a získal za to Nobelovu cenu

Před 159 lety – 21. května 1860 – se narodil nizozemský lékař Willem Einthoven. Bylo to v Nizozemské východní Indii v oblasti dnešní Indonésie, která byla nizozemskou kolonií. Do Evropy se se svou matkou vrátil o deset let později, po smrti svého otce.

Willem_Einthoven.jpg 
Willem Einthoven v roce 1906

V roce 1885 získal Einthoven lékařský titul na utrechtské univerzitě, o rok později se stal profesorem na univerzitě v Leidenu.

Už v době, kdy Einthoven žil, bylo známo, že srdce produkuje elektrické proudy. Neexistovaly ale nástroje, které by je dokázaly změřit bez toho, že by se elektrody umístily přímo na srdce. Willem Einthoven ale v roce 1901 sestrojil tzv. strunový galvanometr. Používal velmi velmi tenký vodivý drát umístěný mezi silnými elektromagnety. Když strunou prošel elektrický proud, magnetické pole způsobilo její pohyb a stín struny se v podobě křivky zaznamenal na pohybující se roli fotografického papíru.

Tento přístroj, který na začátku vážil 270 kilogramů a muselo ho obsluhovat pět lidí, zvýšil citlivost tehdy běžného galvanometru tak, že se jím dala měřit elektrická aktivita srdce bez nutnosti umístit kontakty přímo na tento orgán.

Einthoven s pomocí svého přístroje později popsal rysy mnoha kardiovaskulárních poruch. Dodnes se používá část terminologie, kterou zavedl. Je po něj pojmenován i tzv. Einthovenův trojúhelník – jeho vrcholy tvoří elektrokardiografické svody na levém a pravém zápěstí a na levé noze.

Willem Einthoven získal v roce 1924 Nobelovu cenu za medicínu právě za objev prvního praktického systému elektrografie používaného v lékařské diagnóze.

Diskuze (2) Další článek: Jižní Korea nechce platit za Windows 10. Přejde proto na Linux

Témata článku: , , , , , , , , , , , , ,