Webové triky

Opět děkuji všem, kteří mi něco napsali. Tak jako minule se omlouvám těm na které se nedostalo a...
Opět děkuji všem, kteří mi něco napsali. Tak jako minule se omlouvám těm na které se nedostalo a kterým jsem zatím neodpověděl, nezoufejte, v nejbližší době budu mít dovolenou a až se budu povalovat na pláži, slunce bude zapadat za nádherně rudé moře, delfíni budou zpívat píseň zbloudilým námořníkům, kteří marně hledají cestu do svého rodného přístavu, sypký písek mi bude pomaličku protékat mezi prsty a já budu popíjet originální Hu-Hu cocktail, v té chvíli možná vymyslím co s vašimi nezodpovězenými dotazy. Pokud tomu nevěříte, jste na tom stejně jako já. Konečně co bude s Radkovou intimní poradnou dál jsem již vymyslel. Minule jsem tu sliboval jakési přílohy, první už je hotová a na těchto stránkách se objeví během příštího týdne. Příloha bude nepravidelná a měla by se věnovat vždy jednomu tématu. Dotazy na které se nedostane, ať už na stránkách Živě či na stránkách některého z našich časopisů, určitě najdete v knize, která z této poradny za čas vznikne. Proto pište na moji adresu.

Přemýšlel jsem o tom, pro jaké rozlišení je nejlepší optimalizovat stránky WWW. Co si myslíte vy?

To je obecně problém. Setkal jsem se se stránkou, na níž bylo napsáno, že je optimalizována pro rozlišení 1 024 x 768. Jenže co ti ostatní, kteří nemají tak velký monitor? Osobně bych doporučil následující: pokud to jen trochu jde, dělejte stránky tak, aby je bylo možno prohlížet v jakémkoliv rozlišení. Tedy tak aby se vždy celý text roztáhl na celou plochu okna. Příkladem takových stránek je známý internetový deník Neviditelný pes. Pokud se vám toto řešení nelíbí, nejprve si zodpovězte, pro koho jsou vaše stránky určeny a kdo je bude navštěvovat. Obecně platí, že čím menší rozlišení (tedy čím užší bude pruh, v němž se stránka zobrazuje) tím lépe. Není nic horšího než to, když je stránka příliš široká a uživatel musí posouvat její text nejen nahoru a dolů ale také doprava a doleva. Dnes je dle mého názoru je dnes vhodné počítat s rozlišením 800 x 600. Stránka samozřejmě nemůže být široká 800 obrazových bodů. Proto bych doporučoval aby její šířka byla 700, maximálně 750 bodů.

Samozřejmě existují také výjimky. Pokud budujete internetový obchod, je dobré zvážit, zdali stránky neoptimalizovat pro ještě menší rozlišení (640 x 480). Internetový obchod (a zvláště v naší zemi) se musí snažit vyjít vstříc co největšímu počtu zákazníků. I když je těch, kteří mají tak malé rozlišení, již velmi málo, pořád jsou to vaši potencionální zákazníci, kteří chtějí nakupovat.

Jaké rozlišení budete tedy považovat za optimální pro vaše stránky je jen na vás. Ještě jedna poznámka na závěr. Dobře zvažte také použití barev a barevné palety. Pokud se nebudete držet na uzdě a vyrobíte si nějakou barvu, může se vám lehce stát, že sice všichni kteří mají nastavený režim truecolor, uvidí překrásnou stránku, ovšem ti ostatní uvidí barvu úplně jinak, to v lepším případě, v případě horším ji neuvidí vůbec.

Dotazů týkajících se grafiky na webu je poměrně hodně. Rozhodl jsem se tedy že je shrnu do jedné z příloh této poradny, které začnou od příštího týdne (zatím nepravidelně) vycházet.

Jak udělat ve stránce okno, ve kterém se mi třeba načtou, podle volby, jiné stránky. Něco jako na iechannel.com?

Minule jsem zde psal o rámcích (frames) a práci s nimi. Přesně do této kategorie patří váš dotaz. Další okno ve vaší stránce vytvoříte tak, že ji jednoduše rozdělíte na několik rámců (tedy v podstatě několik samostatných stránek). Nejlepší bude, když vše vysvětlím na příkladě. Vytvořím stránku, která bude svisle rozdělena na dva rámce. Přitom chci aby prví rámec zabíral asi 20 % celého okna prohlížeče. V HTML existuje párový tag FRAMESET, který se používá právě k nastavení všech vlastností vytvářené stránky tvořené rámci. Tento tag má kromě jiného také dva atributy, COLS a ROWS. Protože budu dělit stránku svisle, použiji COLS (sloupec), kdybych ji dělil vodorovně, použil bych druhý z atributů. Zde je nutné uvést, kolik rámců má stránka obsahovat a jejich rozměry. Ty se dají zadávat buď v procentech (rámce se pak automaticky zvětšuje a zmenšuje, podle toho, jak je velké okno prohlížeče), v obrazových bodech, nebo můžete uvést *, což znamená, že rámec bude vyplňovat celý zbytek okna. Mým požadavkům tedy vyhovuje takto nastavený tag <FRAMESET COLS="20%,*">.

Stránka je rozdělena, teď již zbývá jen nastavit vlastnosti jednotlivých rámců. Předně každý rámec musí mít svoje vlastní jméno. Navíc dva rámce v jedné stránce by se neměly jmenovat stejně. Dále je také zapotřebí určit, které stránky budou tvořit jednotlivé rámce, jak daleko má být okraj stránky od okraje rámce, jestli bude možné pohybovat obsahem rámce, má li být zobrazen okraj a jestli bude možné měnit velikost rámce. K nastavení všech těchto vlastností slouží tag FRAME a jeho atributy. Tento tag se zapisuje mezi párové tagy FRAMESET. Každý tag určuje vlastnosti jednoho rámce, proto když stránku tvoří rámce dva, musí být i dva tagy FRAME.

Jméno rámce určuje atribut NAME. Doporučuji nepoužívat v tomto jméně háčky a čárky. Stránku která má být načtena určuje atribut SRC. Zde uvedete cestu k html-souboru. Dále následují atributy pro určení vzdálenosti obsahu stránky od okraje rámce MARGINWIDTH – vzdálenost od pravého okraje a MARGINHEIGHT – vzdálenost od horního okraje. Atribut FRAMEBORDER určuje, zdali bude okraj rámce zobrazen či nikoliv. Hodnota 0 tohoto atributu znamená, že okraj zobrazen nebude, hodnota 1, že zobrazen bude. Aby nebyly zobrazeny posuvné lišty rámce, nastavíte atribut SCROLLING na hodnotu no. Poslední atribut NORESIZE se uvádí pouze tehdy, nemá li být možné měnit velikost rámce.

Celá definice stránky s rámci potom vypadá takto

<FRAMESET COLS="20%,*">

<FRAME NAME="ramec1" SRC="prvnistrana.html" MARGINWIDTH="10" MARGINHEIGHT="10" SCROLLING="no" FRAMEBORDER="0" NORESIZE>

<FRAME NAME="druhyramec" SRC="druhastrana.html" MARGINWIDTH="10" MARGINHEIGHT="10" SCROLLING="auto" FRAMEBORDER="1">

</FRAMESET>

Pozor, tyto tagy se nezapisují do těla stránky (mezi tagy a ) ale do hlavičky stránky. Pokud některá stránka obsahuje hypertextový odkaz a vy chcete, aby se stránka na kterou ukazuje, zobrazovala v některém z rámců, uveďte u tagu také atribut TARGET, který ukazuje na rámec v němž se má stránka zobrazit.

<A HREF="dalsi_strana.html" TARGET="ramec2">odkaz

Pokud takový odkaz bude obsahovat stránka v prvním rámci, poté co na něj kliknete, nová stránka se zobrazí v druhém rámci.

Váš názor Další článek: Svatba Delphi a SAPu

Témata článku: , , , , , , , , , , , , ,