Vývoj je v rukách mládí

Jste student a chcete přispět k vývoji informačních technologií? Doba garážových experimentů už asi skončila, ale největší dodavatelé v oboru se snaží mladé talenty podporovat. Jednou z cest jsou specializované soutěže určené studentům a nadaným mladým lidem. Jak tyto soutěže vypadají a kdo se jich může zúčastnit?

Nešťastná garáž

Největší firmy, zabývající se vývojem počítačového hardwaru i softwaru, by buď nevznikly, nebo nemohly existovat nebýt jednoduchých, avšak přelomových nápadů obvykle mladých a nadaných lidí. Na mnoha místech si můžeme přečíst o počátcích společností, jako je Apple Computer, Microsoft či Amazon, které začínaly svou činnost v garáži, vybaveny pouze nadšením zakladatelů a relativně malými částkami z rodinných úspor. Nebýt nadání jejich zakladatelů, nebyly by ony firmy dnes ikonami IT průmyslu.

Jenže nadšenecké, nikým nepodporované začátky, jakkoliv mohou vyústit v onen „americký sen“ o podnikání a úspěchu, mají své nedostatky. Mnoho nápadů totiž zanikne nikoliv proto, že by byly špatné či nerealizovatelné. Příčinou jejich pádu jsou vnější vlivy, nepřízeň okolí. Nebo prostě neschopnost talentovaných vynálezců najít pro svá dítka vhodné odbytiště.

Pravděpodobnost takového selhání původně výborné myšlenky je přitom tím vyšší, čím více je trh v dané oblasti vyspělý a homogenní. Jinak řečeno, prosadit dnes něco na poli IT je pro mladého vynálezce, pokud nenajde pomoc většího subjektu, krajně obtížné. Naštěstí existují cesty, jak i mladý novátor může svůj nápad prosadit.

Chcete se zúčastnit Imagine Cupu?

Bližší informace o soutěži naleznete na webových stránkách Microsoftu nebo přímo na www.imaginecup.com. Pokud se chcete zúčastnit, sledujte informace v médiích.

Nový ročník se vyhlašuje v době, kdy na školách začíná zimní semestr, a tak je možné projekt pro tuto soutěž použít například jako ročníkovou práci.

Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny, avšak přínos v podobě komunikace s dalšími tvůrci a srovnávání jejich prací je často mnohem vyšší než fyzické ocenění.

Vývoj pod křídly…

Velké společnosti, o kterých již byla řeč, si často uvědomují nejen svůj vliv, ale i zodpovědnost za další vývoj oboru a osud mladých mozků. Některé z nich se proto snaží připravit projekty, jejichž pomocí mohou mladí lidé získat pro své nápady podporu. Mohou si vyzkoušet vzájemnou kompetici, prezentaci nápadů. Mohou také získat kontakty na partnery a sponzory, s jejichž pomocí je možné byť i bláznivé nápady přetavit v reálné projekty.

Tyto projekty se mohou stát základem nových firem, nebo i se svými autory přispět k dalšímu prospěchu stávajících. Mozky, které by jinak byly odsouzeny k pokusům v garážích tak, díky mecenášství stávajících obrů, získávají cestu k mnohem méně zaprášenému a výrazně lépe vybavenému prostředí. Jak takové akce vypadají?

Veletrh Intel ISEF (Intel International Science and Engineering Fair) je projektem, který si klade za cíl představit nápady nadaných mladých lidí z celého světa. Účastní se jej také projekty z České republiky, které jsou v globálním měřítku konkurenceschopné.

I když akce existuje pod patronátem specializované organizace www.sciserv.org již více než půl století, přední výrobce procesorů ji sponzoruje od roku 1997 (www.intel.com/education). Finalisté, účastnící se veletrhu v Indianopolisu, vycházejí z desítek tisíc přihlášených lidí a jejich projektů. Jsou vybíráni z regionálních akcí, kde projekty posuzují odborné poroty.

Nicméně tyto akce nemají pouze hodnotu soutěží, kde dochází k vzájemné konkurenci jednotlivých projektů, ale také slouží k setkávání talentovaných vědců a vynálezců, k jejich vzájemné inspiraci a výměně zkušeností. Tedy k průniku do „velkého světa“ technologického vývoje a k získávání kontaktů.

Za Českou republiku najdete na Intel ISEF 2007 také velmi zajímavé projekty. Vedle výukového programu deskriptivy Michala Křena a Martina Hlaváče ze Střední průmyslové školy Uherské Hradiště zde bude zastoupen například automatizovaný, dvěma mikročipy řízený rybář Tomáše Nezvala z SOŠP a SOUS Prostějov. Dále jde o projekty Dynamika přenosu tepla v kalorimetru autora Jiřího Havrana z Gymnázia v Poličce, Schopnost ekosystému ČR poutat atmosférický uhlík Milana Pospíšila zastupujícího Gymnázium v Brně-Řečkovicích a Dvoufázový refrigerátor vysokých teplot od Antonína Hoskovce z Gymnázia v Jablonci nad Nisou.

Projekty společnosti IBM

Velká modrá, tedy společnost IBM, pořádá akce pro nové autory v oblasti IT ve spolupráci s vysokými školami. Asi největšího pokroku dosáhla v tomto směru při spolupráci s pražským ČVUT. Zde se v rámci projektu „Student Research Projects“ objevují velmi zajímavé inovace, například ovládání standardní tiskárny hlasem nebo robot – autíčko ovládané pomocí technologie BlueTooth.

Tyto projekty by se mohly stát součástí reálných implementací, které najdou své místo v reálném světě. Za nejcennější v této soutěži přitom také IBM považuje skutečnost, že autoři projektů mají možnost je dále rozvíjet ve spolupráci se zadavatelem, a dokonce v IBM pracovat, což společnost deklarovala již při vyhlašování minulého ročníku.

Inovace podle Microsoftu

Největší softwarová společnost na světě podporuje mladé vynálezce díky soutěži, která nese název Imagine Cup. Hlavním cílem této soutěže je, jak již sám název napovídá, inovace. Účelem je dát především studentům středních a vysokých škol (minimální věk je 16 let) možnost ukázat, co na poli IT dovedou. V soutěžní kategorii softwarového návrhu (celkem je vyhlašováno šest kategorií, jejich popis najdete na stránkách Microsoftu) se vychází z potřeb reálného světa.

Každý rok pořadatel vyhlašuje základní téma soutěže, ze kterého se následně odvíjejí konkrétní projekty. Ty navrhují týmy účastnící se soutěže. Realizace projektů se opírá o pořadatelem, tedy Microsoftem, volené technologie a pracuje se s dodanými nástroji. Firma tak vývojáře podporuje už v prvotní fázi vzniku jejich projektů, a to svými produkty. Výsledné produkty jsou hodnoceny v systému lokálních a regionálních finálových kol.

Velký závěr soutěže probíhá každý rok v jiném světovém městě, letos se koná v indickém Dillí. Na vítěze v lokálních kolech čekají lákavé věcné ceny, ti nejúspěšnější si pak mohou odnést finanční prémie, jejichž hodnota je dostatečná pro další vývoj produktů, nebo pro začátek vlastního podnikání či zlepšení vybavení. Důležitá je přitom skutečnost, že účastníci finálových kol mají, podobně jako finalisté veletrhu ISEF, zaplacenou cestu i pobyt v místě exotického vyvrcholení soutěže.

Také soutěž Microsoftu je obesílána českými účastníky. Studenti brněnského Vysokého učení technického představili projekt navigačního systému pro zrakově postižené. Jeho základem je speciálně upravená slepecká hůl, která obsahuje čtečku RFID čipů a zařízení pracující se standardem BlueTooth. To je schopno kooperovat s kapesním počítačem majitele, vybaveným operačním systémem Windows Mobile. Tato sada, pokud se používá ve vybaveném prostředí, může nevidoucího člověka nejen navigovat, ale také informovat o jeho okolí, prostředí a důležitých místech.

Tyto a podobné projekty jsou základem i nejdůležitějším důvodem, proč podobné soutěže existují. Díky nim se totiž může projevit talent mladých lidí z ČR, a ti tak nemusí být odkázáni na svépomocná řešení a vlastní, často nekvalitní zázemí.

Máte nápad?

Pokud některý z českých projektů uspěje, mohou se jeho autoři těšit na poměrně bohatou podporu dalšího vývoje. Inspirovalo vás to? Pokud máte také nápad, který by se podobných soutěží mohl zúčastnit, budete si muset počkat na další ročníky. To ale vzhledem k obtížnosti projektů vyžaduje začít na nich pracovat s dostatečným předstihem.

Většinou nejde o to, věnovat rok času vývoji jednoho konkrétního projektu. Tím mnohem důležitějším je neustálé sebezlepšování se. Zdokonalování svých pracovních postupů, trénink mysli. To jsou ostatně věci, které potřebuje každý, a nejen mladý vědec nebo vynálezce.

Diskuze (13) Další článek: Evropské antimonopolní úřady prověřují HD DVD a Blu-ray

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,