Využití moderní digitální techniky v lékařství

Spojení mikroskopu a digitálního fotoaparátu nebo kamery není asi nic, co by vás nenapadlo. Toto spojení však společně s počítačem a internetem přináší do lékařství nové možnosti, které pomáhají a ještě pomohou dělat přesnější a rychlejší rozhodnutí, a tím zachránit nejeden lidský život.

Česká republika bohužel zaujímá v Evropě jedno z předních míst v počtu výskytů rakoviny děložního čípku. Toto zhoubné onemocnění může skončit i smrtí a ročně jen u nás postihne více než tisíc žen. Přitom včasná správná diagnóza je základem úspěšné léčby. Nebezpečnosti rakoviny děložního čípku si je vědomo i Ministerstvo zdravotnictví ČR, a tak už před více než rokem zahájilo celostátní program pro jeho včasný záchyt.

Rakovina děložního čípku

Dysplasie (předrakovinové stadium) děložního čípku si zasluhuje zvláštní pozornost. Rakovina děložního čípku (zvaná také cervikální karcinom děložního hrdla) je dnes jedno z mála zhoubných onemocnění, u kterého jsou známy příčiny vzniku.

Projevem bývají špičaté kondylomy (chorobné bradavčité výrůstky) vyskytující se na hrázi, v pochvě a na děložním čípku. Jsou nápadné i makroskopicky a snadno zjistitelné při kolposkopickém vyšetření. Jiným projevem jsou plošné léze s přítomností zvláštních buněk, tzv. koilocytů, které vznikají patologickým působením virů na epiteliální buňky.

Ke vzniku samotného nádoru přispívají další tzv. nádorové promotory, všeobecně známé rizikové faktory – sexuálně přenosné infekce, časné zahájení pohlavního života, pohlavní promiskuita, neošetřené porodní poranění čípku, kouření, porucha imunity.

Většina časných případů onemocnění a zejména přednádorových stavů může být odhalena při pravidelných preventivních prohlídkách a pomocí prebioptických metod (odběr onkologické cytologie, kdy jsou zvláštním kartáčkem a dřevěnou špachtlí setřeny buňky s povrchu čípku, které se dále zkoumají pod mikroskopem). Léčebné možnosti jsou závislé na pokročilosti onemocnění. Operační řešení je možné pouze v časnějších stadiích. Úspěšnost léčby je závislá od dostatečné radikality výkonu, který je schopen provést pouze erudovaný a zkušený operatér.

Zdroj: www.mou.cz

Jednou z nejaktivnějších společností, které se svými produkty a technologiemi do boje nejen s tímto druhem rakoviny zapojila, je Olympus. Computer byl pozván do české pobočky významného producenta fotografických a zdravotnických přístrojů, aby mohl své čtenáře seznámit s nejvýznamnějšími pokroky, které právě čeští inženýři díky digitální technice v této oblasti učinili.

Klikni pro větší obrázek. Klikni pro větší obrázek. Klikni pro větší obrázek.

Díky online systémům, které umožní všem připojeným lékařům okamžitě hodnotit a reagovat na patologické nálezy, bude zachráněno mnoho lidských životů • Kolposkop ve spojení s digitálním fotoaparátem. Ten umožňuje snadné přenášení snímků do počítače a následnou archivaci nebo i různá měření. V případě Olympusu lze toto spojení realizovat bez dalších redukcí mezi mikroskopem a fotoaparátem • Speciální nástavec s kruhovým osvětlením, který byl právě vyvinut v ČR. Umožňuje jemně nastavovat osvětlení pomocí rozsvěcování jednotlivých diod, a to dokonce i softwarově

Gynekologové potřebují centrální databázi

Slovníček

Endoskop – optický přístroj určený k vyšetřování tělních dutin a dutých orgánů.

Kolposkop – speciálně upravený mikroskop, kterým je možno pozorovat čípek. Vlastní gynekologické vyšetření se provádí na lehátku, které je konstruováno tak, že žena na něm může zaujmout tzv. gynekologickou polohu (pokrčené a od sebe oddálené dolní končetiny v poloze na zádech).

Onkologie – lékařský obor zabývající se nádorovými onemocněními, jejich prevencí, diagnostikou a léčením.

Základní gynekologické vyšetření se provádí pomocí zrcátek a kolposkopu. Díky této kombinaci může gynekolog pozorovat čípek. Běžně je kolposkop pouze upraveným mikroskopem. Společnost Olympus však své kolposkopy navrhuje tak, aby k nim bylo snadno možné připojit digitální kameru nebo fotoaparát. Pod slovem „snadno“ si představte „bez speciální redukce“, která v kvalitním provedení může stát až desítky tisíc korun. Další propojení s počítačem nebo fototiskárnou už je potom nasnadě.

Samo o sobě by toto spojení pro lékaře nemělo tak úžasný význam, kdyby nebyl vyvinut systém Cytotel. Ten umožňuje nejen zobrazení živého obrazu z kolposkopu na monitoru počítače, ale hlavně snadné získávání a úpravy snímků z kolposkopu a jejich uložení ve sdílené centrální databázi s možností připojení komentářů, popisků a případně i dotazů. To přináší hned několik výhod. Vyšetřující lékař může svůj nález snadno porovnat s jinými, které už třeba mají přesnou diagnózu a jeho případně ne úplně jednoznačný nález mohou posoudit další lékaři třeba z jiné země, a přispět tak k minimalizaci nesprávné diagnózy.

Výhody centrální sdílené databáze a digitálních snímacích přístrojů se dají velice dobře využít nejen v gynekologii, ale třeba také v patologii, zvláště pak například při peroperační biopsii. Při ní je třeba se správně rozhodovat třeba i v řádech minut a správná rozhodnutí mohou mít vliv na zachování lidského života. V takových chvílích má lékařům maximálně pomoct systém nazvaný MISTIC.

Patolog není jen v pitevně
Patolog je lékař, který se specializuje na rozpoznávání změn buněk a tkání organismu způsobených onemocněním. Při své práci využívá zejména mikroskop. V něm prohlíží preparáty – velice tenounké obarvené plátky tkáně. Na základě změn patrných v mikroskopickém obrazu potom lékař usuzuje na druh a intenzitu změn v organismu vyšetřované osoby a potažmo na diagnózu a stupeň onemocnění. Vzorky od pacienta se získávají více způsoby. Mezi nejčastější patří odběr části tkáně během operačního výkonu nebo během vyšetření. Vzorky tkání odebrané k mikroskopickému vyšetření v průběhu ambulantního vyšetření či operace jsou označovány jako biopsie, vzorky odebrané při pitvě pak jako nekropsie. Zvláštním případem je tzv. peroperační biopsie, tedy odběr tkáně v průběhu operace, kdy je vzorek okamžitě dopraven na patologii, tam je co nejrychleji zpracován (zmrazením a obarvením) a ihned odečten lékařem. Výsledek nálezu je potom obratem sdělen operatérovi (nejčastěji telefonicky přímo na operační sál) a vlastní operační výkon poté pokračuje v závislosti na sdělení a doporučení patologa. Vše se odehrává co nejrychleji a výsledek bývá k dispozici zhruba za dvacet minut.

Když se o životě pacienta rozhoduje v několika minutách ...

MISTIC (M.I.S. Tele-Image Consulting) je systém pro dálkový přenos a konzultaci digitálních fotografií v reálném čase. Představte si situaci, kdy je operován pacient s těžkým onkologickým onemocněním a je třeba rozhodnout, jestli a jak operovat postižené části jeho těla. Jeden lékař s mikroskopem pořizuje snímky jeho tkáně, ty jsou přes připojený digitální fotoaparát ihned přenášeny do systému MISTIC. Desítky jiných lékařů třeba z úplně jiných nemocnic nyní mohou okamžitě požádat o pořízení snímků a pár milimetrů vedle nebo z jiného úhlu anebo ihned do snímku zakreslovat své poznámky, například označit místo, kde přesně se má zákrok provést. Pod snímkem probíhá také online komunikace zúčastněných lékařů, kde podobně jako v běžném okně chatu vidí všichni názory všech (nejsou-li oprávnění nastavena jinak).

3D mikroskop

Princip stereoskopického neboli 3D prohlížení je znám už velmi dlouho. Je založen na dvou obrázcích, které jsou od sebe posunuty tak, aby simulovaly pozici lidských očí. Výsledný trojrozměrný obraz vznikne jejich kombinací.

V laboratoři Olympusu už používají 3D- nebo stereomikroskop, i když zatím jen k experimentálním účelům. Díky rozvoji v oblasti LCD už je obraz promítán přímo na 3D panelu od společnosti Sharp. Dosud bylo možné promítat 3D obraz jen pomocí speciálních 3D brýlí, kde je pro každé oko promítán trochu jiný obraz.

Společnost Sharp založila svůj 3D LCD panel na technologii tzv. paralaxní bariéry. Ta je umístěna mezi plochou s tekutými krystaly a podsvícením LCD. Pokud je aktivní, je světlo rozdělováno tak, aby pro oči vzdálené v přesně dané vzdálenosti (zhruba 60 cm) rozdělovala obraz na dva obrazy – levý a pravý. Bariéru lze vypnout, pak je zobrazen běžný dvojrozměrný obraz.

Zdroj: www.sharp3d.com 

Už teď se zmíněné systémy používají v několika zdravotnických zařízeních a snad se i brzy rozšíří. Jsou totiž bezesporu jednou z nejefektivnějších cest, jak výrazně snížit počet nesprávných diagnóz. Nasazování digitální techniky v lékařství je přirozenou cestou, jak zkvalitnit zdravotnickou péči, a pokud se i další společnosti vydají cestou Olympusu a bude možné optická vyšetřovací zařízení tak snadno spojovat s rozšířenými digitálními fotoaparáty a počítači, brzy výhody tohoto spojení proniknou i do běžných ordinací.

Článek vznikl
ve spolupráci
s časopisem
Computer
a čerpá
z čísla 15-16/05.

Diskuze (2) Další článek: Webhosting Forpsi (bývalý PES) má nového majitele

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,