Vylaďte si Windows XP – 13. část

Ze třinácté části Vylaďte si Windows XP vybíráme tyto tipy: Jak na rychlejší načítání webových stránek. Jak zpřístupnit důležité soubory z instalačního CD Windows XP. Jak změnit velikost okna Příkazového řádku. Jak zakázat funkci Kontrola systémových souborů. Jak do okna Vlastnosti systému přidat informace o výrobci počítače …

Začátečník

Jak z plochy rychle skrýt všechny ikony

Klepněte pro větší obrázekNastavení zobrazení nebo skrytí důležitých systémových ikon je možné změnit prostřednictví okna Položky na ploše, které zobrazíte tak, že otevřete okno Zobrazení, přejdete na kartu Plocha a stisknete tlačítko Vlastní nastavení plochy … Ať se však budete snažit jak chcete, systémovou ikonu Koš se vám z plochy tak jednoduše odstranit nepodaří – pro její skrytí je nutný zásah do registru systému nebo použití speciálního programu (např. Tweak UI pro Windows XP).

Jestliže však toužíte z plochy skrýt všechny ikony, aby vám na ní zůstal jen navolený obrázek, můžete tak učinit pomocí tohoto nastavení:

 • Klepněte na volné místo na ploše pravým tlačítkem myši.
 • Zvolte možnost Seřadit ikony.
 • Ve vysunuté podnabídce zrušte klepnutím levým tlačítkem myši zatržení u položky Zobrazit ikony na ploše.
 • Všechny ikony na ploše se skryjí.

Budete-li chtít na ploše všechny tímto způsobem skryté ikony zobrazit, postupujte stejným způsobem a aktivujte položku Seřadit ikony | Zobrazit ikony na ploše.

Jak přizpůsobit myš levákům

Klepněte pro větší obrázekPokud patříte mezi leváky, pak určitě víte, jak nepohodlně se pracuje s myší používající rozložení tlačítek pro pravoruké, případně jak levá ruka díky neergonomickému držení na konci pracovního dne pobolívá …

Naštěstí je možné jednoduchým způsobem nastavení myši změnit, takže vám i do levé ruky padne jako ulitá:

 • Klepněte na tlačítko Start.
 • Vyberte položku Ovládací panely a poklepejte na ikonu Myš.
 • Zůstaňte na kartě Tlačítka a v sekci Nastavení tlačítek aktivujte klepnutím levým tlačítkem myši položku Zaměnit první a druhé tlačítko.
 • Od této chvíle se funkce tlačítek prohodí – pro primární akci (označení souboru, spuštění programu apod.) slouží pravé tlačítko myši a pro sekundární akci (např. zobrazení kontextové nabídky) tlačítko levé.
 • Protože je nastavení aktivní od té chvíle, kdy zatrhnete položku Zaměnit první a druhé tlačítko, budete-li chtít toto nastavení zrušit, odtržení je nutné provést klepnutím pravým tlačítkem myši.
 • V případě, že chcete toto nastavení uchovat a okno Myš uzavřít s uložením provedených změn, klepněte pravým tlačítkem myši na OK.

Jak na rychlejší načítání webových stránek

Klepněte pro větší obrázekJestliže se k internetu připojujete pomocí telefonní linky a modemu, určitě mi dáte za pravdu, že přenosová rychlost pomalu ani nepostačuje ke zobrazování obyčejných webových stránek. Navíc, pokud je na stránkách zobrazeno velké množství reklamy, obrázků, všelijakých točících se poutačů a animovaných obálek, jejich načítání trvá velmi dlouhou dobu, což mnohé uživatelé dohání k šílenství … Pokud však místo „krásné“ grafické úpravy dáváte přednost rychlému zobrazení informací, můžete načítání webových stránek i při pomalém připojení (v některých případech i několikanásobně) zrychlit vypnutím těchto nepotřebných prvků:

 • Klepněte na tlačítko Start, vyberte Ovládací panely a poklepejte na ikonu Možnosti Internetu. (Další možností je v horní části okna Internet Exploreru přejít do nabídky Nástroje | Možnosti Internetu.)
 • Přejděte na kartu Upřesnit.
 • V seznamu Nastavení v sekci Multimédia zrušte zatržení u položek Přehrávat animace na webových stránkách, Přehrávat video na webových stránkách a Přehrávat zvuky na webových stránkách.
 • Tím sice zobrazované stránky ochudíte o tyto „efekty“, jejich načtení však proběhne rychleji.
 • Pokud používáte pomalé připojení pomocí telefonní linky a modemu, můžete načítání výrazně zvýšit zakázáním zobrazování obrázků. Webové stránky sice nebudou vypadat tak pěkně, ale jde-li vám jen o informace, pak vám rychlost načítání „krásu“, o kterou přijdete, určitě vynahradí.
 • Klepněte pro větší obrázekChcete-li zakázat zobrazování obrázků, zrušte v části Multimédia zatržení u položky Zobrazovat obrázky.
 • Provedené změny uložte klepnutím na tlačítko OK.

I když máte zakázáno načítání animací, videa, zvuků nebo obrázků, vůbec nemusíte o tyto prvky přijít. Budete-li chtít na některé stránce zobrazit určitý obrázek, stačí do míst, kde by se měl obrázek nacházet, klepnout pravým tlačítkem myši a zvolit možnost Zobrazit obrázek. Podobným způsobem je možné spustit dostupnou animaci, video nebo přehrát určitý zvuk.

Pokročilý

Jak vytvořit nový bod obnovení systému

Klepněte pro větší obrázekPokud se chystáte provádět větší změny v systémovém nastavení (např. editovat registr), instalovat nový ovladač zařízení nebo nějaký program, který zasahuje do konfigurace systému, je dobré předem vytvořit tzv. bod obnovení. Program Obnovení systému do něj automaticky zaznamená nastavení Windows v dané chvíli a v případě potřeby tak máte možnost systém uvést do předchozího stavu …

Nový bod obnovení vytvoříte následujícím způsobem:

 • Klepněte na tlačítko Start | Všechny programy | Příslušenství | Systémové nástroje a vyberte položku Obnovení systému.
 • Klepněte pro větší obrázekZe seznamu Nejprve vyberte úkol, který chcete provést zvolte možnost Vytvořit bod obnovení a klepněte na Další.
 • Zadejte název bodu obnovení (čas a datum není třeba zadávat, tyto údaje budou přidány automaticky; můžete například použít název „Bod obnovení před instalací WMP 9“) a stiskněte tlačítko Vytvořit.
 • Po zobrazení okna Bod obnovení byl vytvořen ukončete program Obnovení systému stisknutím tlačítka Zavřít.

Jak zpřístupnit důležité soubory z instalačního CD Windows XP

Klepněte pro větší obrázekJestliže nechcete při každém požadavku Windows na soubor uložený na instalačním CD Windows XP vkládat toto cédéčko do mechaniky, můžete si jej zkopírovat na pevný disk počítače a v registru Windows změnit cestu k instalačním souborům tak, že systém k nim bude přistupovat v tomto umístění – a od vkládání instalačního CD Windows XP do mechaniky budete mít pokoj …

 • Na jednotce s dostatečnou kapacitou volného místa (pro tento postup budete potřebovat cca 600 MB volného místa) vytvořte novou složku s libovolným názvem (např. G:\Záloha\Windows XP).
 • Do vytvořené složky zkopírujte celý obsah instalačního CD Windows XP.
 • Klepněte na tlačítko Start | Spustit a zadejte příkaz regedit.
 • Přejděte na klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup.
 • Klepněte pro větší obrázekNa položku SourcePath poklepejte levým tlačítkem myši a do kolonky Údaj hodnoty zadejte cestu ke složce, do níž jste obsah instalačního CD zkopírovali (v našem případě tedy G:\Záloha\Windows XP).
 • Ukončete Editor registru.

Od této chvíle by měl systém potřebné soubory „tahat“ z dané složky a nevyžadovat vložení instalačního CD. Pokud i přesto dojde ke zobrazení dialogu vyzývajícího k vložení CD Windows XP, stiskněte v okně tlačítko Procházet a klepněte na vytvořenou složku.

Jak změnit velikost okna Příkazového řádku

Klepněte pro větší obrázekV některé z předchozích diskusí se objevil dotaz, jak změnit zobrazení Příkazového řádku z výchozího nastavení 80 znaků na 25 řádků … Je to jednoduché, stačí provést tento postup:

 • Stiskněte kombinaci Win + R a zadejte příkaz cmd.
 • Na titulkovou lištu klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte Vlastnosti.
 • Přejděte na kartu Rozvržení.
 • V sekci Velikost okna zadejte do kolonek Šířka a Výška požadovanou velikost okna.
 • Provedené nastavení uložte klepnutím na tlačítko OK.
 • Následně se zobrazí dialog, v němž vyberte, zda chcete nastavení použít jen pro dané okno, nebo pro všechna okna se stejným názvem.

Správce

Jak zakázat funkci Kontrola systémových souborů

V souvislosti s uvedením možnosti nastavení funkce Kontrola systémových souborů v minulém díle seriálu Vylaďte si Windows XP se v diskusi pod článkem objevil dotaz, jak tuto funkci úplně deaktivovat. Ačkoliv tuto akci nedoporučujeme provádět, neboť tím ohrozíte stabilitu Windows, pokud jste přesvědčeni, že vypnutí funkce Kontrola systémových souborů pro vás bude přínosná, postupujte následovně:

 • Spusťte Editor registru (tlačítko Start | Spustit | regedit).
 • Přejděte na klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon.
 • V pravé části okna poklepejte na položku SFCDisable.
 • Zobrazí se okno, kde v sekci Číselná soustava vyberte možnost Šestnáctková a do pole Údaj hodnoty zadejte ffffff9d.
 • Ukončete Editor registru a proveďte restart počítače.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

Pro opětovné zapnutí funkce Kontrola systémových souborů postupujte stejným způsobem a položce SFCDisable přiřaďte hodnotu 0.

Jak do okna Vlastnosti systému přidat informace o výrobci počítače

Většina výrobců počítačů, na kterých naleznete systém Windows, přidává do okna Vlastnosti systému své logo a informace o odborné pomoci, aby je uživatelé měli v případě problémů s počítačem „na očích“. Pokud byste libovolný obrázek a text chtěli zobrazit v okně Vlastnosti systému i na vašem počítači, proveďte toto nastavení:

Klepněte pro větší obrázek

 • Vytvořený obrázek o velikosti 180 x 115 pixelů uložte pod názvem oemlogo.bmp do složky X:\Windows\System32.
 • Spusťte Poznámkový blok (Win + R, notepad), kde vepište sekce [General] a [Support Information].
 • Do části [General] zadejte řetězce Manufacturer=, Model= a za ně doplňte informace, které chcete zobrazit v dialogu Vlastnosti systému.
 • Do části [Support Information] vepište řetězce LineX= (kde X označuje pořadové číslo řádku), a za ně dopište informace, které se uživatelům zobrazí po stisknutí tlačítka Informace o odborné pomoci.
 • Klepněte pro větší obrázekVytvářený soubor může vypadat například takto:

[General]
Manufacturer=Computer Press, a.s.
Model=Brno
[Support Information]
Line1=Computer Press, a.s.
Line2=nám. 28. dubna 48
Line3=635 00 Brno – Bystrc
Line4=
Klepněte pro větší obrázekLine5=Telefon: +420 546 122 111
Line6=Fax: +420 546 122 112
Line7=
Line8=Internet: www.zive.cz; www.cpress.cz
Line9=E-mail>: zive@cpress.cz

 • Stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + S, a vytvořený soubor uložte pod názvem oeminfo ve formátu INI (tzn. oeminfo.ini) do složky X:\Windows\System32 stejně jako vytvořený obrázek.
 • Klepnutím na tlačítko Start | Ovládací panely | Systém nebo stisknutím Win + Pause se zobrazí okno Vlastnosti systému, kde na kartě Obecné naleznete požadované údaje.

Jak uživatelům po přihlášení zobrazit zprávu

Uživatelům, jež se přihlašují k systému Windows, můžete nastavit zobrazení dialogového okna, které se otevře ihned po přihlášení a bude v něm zobrazena informace, kterou nastavíte. Používáte-li Windows XP Home Edition, budete muset nastavení provést prostřednictvím editace systémového registru; ve verzi Professional můžete navíc použít konzolu Zásady skupiny.

Klepněte pro větší obrázekWindows XP Professional a Windows XP Home Editon

 • Spusťte Editor registru.
 • Zobrazte klíč HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon.
 • V pravé části okna vyhledejte řetězové hodnoty LegalNoticeCaption a LegalNoticeText. Tyto položky poklepáním otevřete a do polí Údaj hodnoty vepište text, který chcete zobrazit v titulku okna (LegalNoticeCaption), a vlastní text zprávy (LegalNoticeText).
 • Ukončete Editor registru.

Windows XP Professional

 • Klepněte pro větší obrázekSpusťte konzolu Zásady skupiny (Win + R, gpedit.msc).
 • Přejděte do složky Místní počítač – Zásady | Konfigurace počítače | Nastavení systému Windows | Nastavení zabezpečení | Místní zásady | Možnosti zabezpečení.
 • V pravé části okna poklepejte na položku Interaktivní přihlašování: název zprávy pro uživatele pokoušející se přihlásit, kde zadejte požadovaný text v titulkovém pruhu, a Interaktivní přihlašování: text zprávy pro uživatele pokoušející se přihlásit, kde vepište vlastní text zprávy.
 • Ukončete konzolu Zásady skupiny.

Diskuze (27) Další článek: Ani chytré filtry vás před spamem nezachrání

Témata článku: Windows, Software, Hudba, filmy, seriály, Windows XP, Volná plocha, Libovolné místo, Levý panel, Chci, Win +, Položka, Vytvořený obrázek, Instalační systém, Nastavení, Tlačítko, Stejný prvek, Pravé okno, Windows +, Stejný dotaz, WIN + X, Pravé tlačítko, Nový bod, Instalační CD, Windows 7 Professional, Libovolný bod, WindowJak promítnout displej telefonu na počítač s Windows 10

Jak promítnout displej telefonu na počítač s Windows 10

Chcete jednoduše ukázat známým fotky z dovolené a displej vašeho telefonu vám přijde malý? Promítněte si jej na obrazovku počítače, bez nutnosti kopírování nebo připojení přes kabel.

Jan Spěšný
SmartphoneWindows 10Android
Recenze filmu Venom 2: Carnage přichází. Nepoučení se z chyb jedničky provází souboj vetřelců

Recenze filmu Venom 2: Carnage přichází. Nepoučení se z chyb jedničky provází souboj vetřelců

Výměna na režisérské stoličce, kratší stopáž, ale stále stejné chyby v profilaci postav i tónu filmu.

Marek Čech
Recenze filmů
40 ženských erotických symbolů osmdesátých let

40 ženských erotických symbolů osmdesátých let

Vyzývavá krása, rafinovanost, nevinnost i perverzní voyeurské fantazie. Filmaři už se sexu ve filmu nebáli, a tak dala 80. léta vzniknout řadě kultovních ženských erotických symbolů.

Marek Čech
Filmy a seriály