Vyjádřete své nadání - Microsoft Expression

Microsoft připravuje doplnění svého softwarového portfolia o sadu nástrojů pro profesionální design. Vyjádřeme své skryté výtvarné či technické vlohy za pomoci sady Expression. Vytvořme si widget na plochu v Interactive Designeru, navrhněme webovou prezentaci ve Web Designeru, nebo upravujme fotografie v Graphic Designeru.

Microsoft Expression je sada aplikací, které jsou připravovány pro technologie uvedené s Windows Vista. Využívají .NET Framework 3.0 (WinFX), konkrétně grafický subsystém Windows Presentation Foundation (dříve známý pod kódovým názvem Avalon). NET Framework 3.0 je však (zatím v testovací CTP verzi) dostupný i pro Windows XP a Server 2003, tudíž nám nic nebrání si stáhout Community Technology Preview (testovací) verze všech tří Designerů a vyzkoušet jejich funkčnost. Bezplatně tak získáme (bohužel ne zcela dokončený) software, který lze volně využívat až do prosince 2006. Představujeme sadu Microsoft Expression.

Jedním z pilířů aplikačního rozhraní .NET Frameworku 3.0 je jazyk XAML. XAML je akronym pro Extensible Application Markup Language (rozšiřitelný aplikační značkovací jazyk) a správně se vyslovuje „zaml“. Jde o jazyk založený na XML a určený pro popis grafických uživatelských rozhraní – podobně jako například známý XUL. Soubory XAML používá pro ukládání projektů i program Interactive Designer.

Interactive Designer

Microsoft Interactive Designer (MSID) je velmi mocný nástroj pro tvorbu grafických uživatelských rozhraní a graficky bohatých multimediálních  aplikací, jakými mohou být například widgety, různé panely nástrojů, autorun aplikace na CD, interaktivní multimediální prezentace, ale i webové aplikace a podobně. Do značné míry je srovnatelný s programy Adobe Flash nebo SCALA Infochannel Designer.
 
Uvítací obrazovka Interactive Designeru při WYSIWYG editaci
Co vše dokáže? Interactive Designer umí pracovat s vektorovou, bitmapovou i 3D grafikou, videem, zvukem i textem. To vše v plně 3D, animovatelném, hardwarově akcelerovaném prezentačním enginu. MSID nabízí integraci (sdílení projektů) s Microsoft Visual Studiem. Pokud se rozhodneme zapisovat kód přímo v Interactive Designeru, máme možnost využít jazyky C#, VB.NET či přímo XAML. To vše při použití inteligentní editace kódu IntelliSense a se zvýrazněním syntaxe. Grafické designy je samozřejmě možno vytvářet ve WYSIWYG rozhraní.
 
Editace XAML kódu. Porovnejme velikost ovládacích prvků na obou screenshotech - GUI je zoomovatelné
Samotný Interactive designer je v červencové CTP verzi pouze sedmimegabajtovým downloadem. Pro instalaci však vyžaduje nainstalovaný .NET Framework 3.0, jehož velikost pro stažení může dosáhnout až 50 MB. K instalátoru je přibaleno i několik ukázkových aplikací, jimž po chvilce zkoumání porozumí každý, kdo umí číst XML kód a orientuje se alespoň v základech některého .NET programovacího jazyka. Jednou z ukázkových aplikací je i interaktivní uvítací obrazovka (welcome screen) samotného MID.
 
 K vyexportovanému spustitelnému souboru je vygenerována HTML stránka s možností instalace
Nezbytné upozornění zabezpečení
A již běžící ukázkový panel pro spouštění aplikací (po vzoru ObjectDocku)
 
Nezapomínejme, že jde o betaverzi, což znamená, že funkčnost aplikace může být nepředvídatelná či neúplná. Navíc i Microsoft doporučuje používat pro editaci kódu raději Visual Studio 2005 (Express).

Web Designer

Pokud jsme se podivovali nad velikostí instalačního balíčku Interactive Designeru, tak v případě Web Designeru se podivíme ještě více – tentokrát ovšem nad opačným extrémem. Instalátor tohoto programu pro tvorbu webových stránek a aplikací má totiž 224 MB.
 
Microsoft Expression Web Designer (MWD) komě zaměření na technologie svého výrobce nenabízí nic nadstandardního oproti konkurenčním nástrojům typu Adobe Dreamweaveru. Z rozhraní MWD však na uživatele na první pohled dýchne známé prostředí Microsoft Office. Však také aktuální verze CTP 1 se v dialogu O aplikaci hlásí jako verze 12.0.4017.1004 MSO a standardně se (na rozdíl od ostatních programů sady Expression) instaluje do složky \Program Files\Microsoft Office.
 
Rozdělené rozhraní pro editaci stránky: Nahoře úprava kódu, dole WYSIWYG
Číslo verze 12 ukazuje na Office 2007, od níž však MWD odlišuje, doufejme, že jen dočasně, absence Ribbonu. Při používání tohoto ovládacího prvku si lze totiž představit výrazné usnadnění práce na webových aplikacích.
 
Web Designer umožňuje vytvářet validní stránky v HTML a XHTML za použití CSS verzí 1.0, 2.0 a 2.1. K tomu dodává ještě možnost optimalizace pro různé verze prohlížečů (přesněji různé verze Internet Exploreru). Validace kódu probíhá v reálném čase, přičemž lze využívat i zabudované kontroly přístupnosti připravované stránky. Na podpoře CSS zapracoval Microsoft při programování MWD opravdu výrazně. O to ironičtěji však působí možnost volby náhledu na „validní“ či „IE specifický“ rendering stránky.
 
Je libo konfigurovat kontrolu kompatibility CSS na 1.0, 2.0, 2.1 či „CSS IE6“?
U takto vyspělého programu je samozřejmostí podpora XML i XSLT. Výrazná je orientace na ASP.NET (2.0), s nímž dokáže Web Designer zjednodušit práci díky předpřipraveným objektům, snadnému napojení na zdroje dat a zároveň vestavěnému ASP.NET Development Serveru. Na druhou stranu je škoda, že v MWD již není podpora pro klasické ASP stránky, kdy program jejich vytvoření nenabízí v menu Nový soubor, ani v nich nezvýrazňuje syntaxi.
 
 
S ASP nepochodíme. Tipy pro HTML syntaxi se však zobrazují v bublinových nápovědách
MS Web Designer, aktuálně nejmladší člen rodiny Expression, je, byť jde samozřejmě o betaverzi, velmi vyspělým nástrojem, jemuž z bezplatných produktů může konkurovat jen málokterý. V okamžiku vydání finální verze bude jistě zajímavé srovnat tento produkt s jeho zřejmě největším soupeřem, programem Dreamweaver od Adobe.

Graphic Designer

Těžko soudit z betaverze, ale Microsoft Expression Graphic Designer (MGD), ač by jej zřejmě využilo nejvíce zákazníků, je z celé sady nejchudším prvkem. Jde o grafický editor, který umí pracovat jak s bitmapovou, tak s vektorovou grafikou. Nenabízí však mnoho pokročilých možností a svými funkcemi se v aktuálním CTP blíží spíše programům typu ACDSee Pro či Zoner PhotoStudio Professional, než Adobe Photoshopu, od nějž si však zjevně vypůjčil uživatelské rozhraní.
 
Spouštěcí obrazovka Graphic Designeru
Cílení sady Expression jako konkurence pro Adobe je evidentní: Interactive Designer má konkurovat Flashi, Web Designer Dreamweaveru a Graphic Designer Photoshopu či Illustratoru. První dva Designery na cíl míří velmi přesně, což však není případ MGD. Pokud vývojáři do finální verze neimplementují širší možnosti použití, kvalitnější nástroje a intuitivnější prostředí, nedočká se zřejmě Graphic Designer přílišné slávy. Ale nepředbíhejme – mluvíme o betaverzi.
 
Graphic Designer by měl umět používat vratné a upravovatelné efekty. Prostředí programu je již v současnosti ve srovnání s Photoshopem mnohem pružnější při práci s bitmapami a vektory naráz. Samozřejmostí je možnost spolupráce s Microsoft Office, Microsoft Visual Studio i práce s jazykem XAML. MGD podporuje formáty PNG, MFF, JPEG, GIF, BMP a vlastní XPR. Exportovat umí do konkurenčního Adobe Illustrator (AI), EPS, PDF a XAML.
 
Červencový CTP MGD je spíše raná beta - nástroje v panelech chybí a mnohé vůbec nefungují (vč. exportu do PDF)
Zajímavá je i funkce PhotoMontage, která je určena pro spojování více fotografií do jedné velké (např. panoramatické). PhotoMontage sama dopočítá přesné místo spoje, provede případné korekce barev či čočky a eliminuje dvojitě zachycené (např. pohybující se) objekty.
 
Aktuální CTP verzi Microsoft Expression Graphic Designeru lze stáhnout v podobě 118MB instalačního balíčku. Pro podporu XAML je samozřejmě potřeba mít nainstalovaný .NET Framework 3.0.

Diskuze (26) Další článek: 82 493 bodů v 3DMarku 2001 SE na sestavě s 5,2 GHz Conroe

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,