Virtualizace, virtualizace, virtualizace…

Všechna virtualizační řešení mají jedno společné. Pro svůj chod potřebují kvalitní nástroj pro správu, jinak může sebelepší technologie velmi rychle upadnout v zapomnění.

Autor: Pavel Řepa, IT senior konzultant, DIGI TRADE s.r.o.
 

Nejprve trochu historie. Pokud zůstaneme u virtualizace serverové na platformě Intel, musíme si přiznat, ať se nám to líbí nebo ne, že po mnoha letech praxe získala společnost VMware se svým řešením v tomto segmentu téměř monopol. Téměř, ano? Díky dominanci je cena za nabízené řešení pro některé zákazníky velmi vysoká i přes kvalitu řešení. A proto hledají jiná, podobně kvalitní řešení, která splní většinu jejich nároků na v dnešní době tolik populární virtualizaci. Společnost Microsoft na tuto situaci reagovala a v polovině roku 2008 uvedla první verzi svého řešení hypervizoru – Hyper-V, který měl nahradit předchozí řešení Microsoft Virtual Server 2005 R2 . Po roce dalšího vývoje byla v létě 2009 dokončena zatím poslední verze Hyper-V R2. První verzi hypervizoru bylo možné samostatně stáhnout a dohrát do Windows Serveru 2008, aktuální verze je již zabudovanou rolí v nedávno uvolněném Windows Serveru 2008 R2. Tolik tedy fakta.
 

Základní správa virtualizace
 

Technologicky jsou virtualizační platformy snadno uchopitelné a starost většiny správců se tak soustředí na oblast správy. Virtual Server 2005 R2 měl standardní rozhraní pro správu pomocí webového rozhraní. Hyper-V role má možností více. Ve Windows Server 2008 do verze SP1 je Hyper-V role lokálně spravována pomocí nástroje Hyper-V Manager přímo v Server Manageru, pomocí příkazů PowerShell, vzdáleně z jiného Windows Serveru 2008 pomocí Hyper-V Manageru nebo z Windows Vista SP1 a Windows 7 po instalaci Remote Server Administration Tools (RSAT). Hyper-V roli v Core verzi Windows Server 2008 je možné rozumně spravovat pouze vzdáleně. Ve Windows Server 2008 R2 zůstaly možnosti stejné s jednou výjimkou. V Core verzi Windows Server 2008 R2 byla přidána možnost spravovat Hyper-V roli pomocí PowerShell.

Možností správy je tedy mnoho a jsou dostačující v případě malého množství HOST serverů. Správci IT vyžadují mít v ideálním případě přehled o všech virtuálních strojích umístěných na různých HOST serverech. HOST servery mohou být v různých fyzických lokacích, je potřeba znát aktuální vytížení všech jejich zdrojů, nastavení zabezpečení a také mít možnost převádět počítače v modelech P2V a V2V. Pokud potřebujeme spravovat větší množství HOST serverů, je potřeba najít jiné řešení.
 

Komplexní správa virtualizace
 

Společnost Microsoft uvolnila po dokončení operačního systému Windows Server 2008 R2 a role Hyper-V R2 nástroj pro správu virtuální infrastruktury System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SCVMM 2008 R2). Stejně jako nástupce předchozí verze představuje SCVMM 2008 R2 řešení pro centralizovanou správu virtualizovaného datového centra. Z jednoho místa je možné spravovat fyzickou i virtuální infrastrukturu založenou na technologiích Hyper-V, Virtual Sever 2005 R2 nebo VMware ESX HOST servery přes VMware vCenter Server. V blízké budoucnosti se předpokládá také možnost správy platformy Citrix XenServer. Zde je potřeba dodat, že SCVMM 2008 R2 nemůže nahradit primární nástroje správy vizualizačních řešení třetích stran, ale naopak s nimi plně spolupracuje.


Základní popis SCVMM 2008 R2
 

Jako většina nových aplikačních serverů společnosti Microsoft je i SCVMM 2008 R2 založena na technologii Windows PowerShell. Pro jeho správu lze použít příkazovou řádku PowerShell, grafickou konzolu nebo webový self-service portal. Pomocí jednoduchého průvodce lze v SCVMM 2008 R2 provést konverzi fyzického počítače do virtuálního (P2V) nebo virtuálního (VMware, Virtual Server 2005 R2) do virtuálního (V2V). Další dobrá vlastnost je funkce inteligentního umisťování virtuálních strojů nebo konvertovaných počítačů na nejvhodnější HOST server.
Již od první verze SCVMM 2008 je zde v rámci spolupráce produktů rodiny Microsoft System Center vytvořena možnost integrace s dohledovým systémem System Center Operations Manager 2007 R2 (SCOM 2007 R2). Pomocí „Performance and Resource Optimization“ (PRO) lze zajistit vyšší dostupnost prvků virtualizační infrastruktury (fyzických i virtuálních). Na základě pravidel definovaných v PRO management packu lze např. zajistit automatický přesun virtuálního stroje z přetíženého HOST serveru na jiný. Součástí řešení jsou také PRO tipy, které nám v rámci SCOM 2007 R2 konzole zobrazují doporučení pro řešení problémů s virtuální infrastrukturou. 
 

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek

Novinky v SCVMM 2008 R2

Hlavními přínosy pro SCVMM 2008 R2 jsou nové vlastnosti Hyper-V role v operačním systému Windows Server 2008 R2:

Live Migrace, která by měla být odpovědí na  VMware vMotion, nám umožní přesun virtuálních strojů mezi fyzickými HOST servery bez přerušení běhu virtuálního stroje. Základními požadavky pro Live Migrace je umístění všech HOST serverů, pro které je plánována tato vlastnost, do Windows Server 2008 R2 failover clusteru a zajištění, aby HOST servery měly procesory od jednoho výrobce. Všechny HOST servery musí mít přístup ke sdílenému datovému úložišti. Ve spojení s Clustered Shared Volumes (CSV), které nám umožní sdílení jednoho oddílu na diskovém poli (LUN) více virtuálními stroji v rámci vysoce dostupného prostředí, dochází k plnému využití této vlastnosti. V předchozí verzi bylo omezení na jeden virtuální stroj na (LUN).

Přidání nebo odebrání virtuálních harddisků (VHD) nebo iSCSI pass through disků bez přerušení běhu virtuálních strojů umožní zajistit jednodušší zálohování nebo možnost běhu kritické aplikace, která je náročná na diskový subsystém.

Použití vylepšených síťových technologií Virtual Machine Queue (VMQ) a TCP Chimney zvýší výkon síťové vrstvy virtuálních strojů. Síťové adaptéry, které podporují VMQ mohou vytvářet spojení pro každý virtuální síťový adaptér a propojit ho přímo s pamětí virtuálního stroje. Pakety jsou tak routovány přímo z hypervizoru do virtuálního stroje. TCP Chimney umožní přesun toku dat ze síťové vrstvy hypervizoru na síťovou kartu HOST serveru, která s patřičnou podporou hardware výsledně zvýší výkon a sníží zatížení CPU na HOST serveru.

Mezi další vylepšení patří zejména:

Maintenance Mode umožní administrátorovi provádět údržbu HOST serverů bez vlivu na stav virtuálních strojů. V rámci nastavení Maintenance Mode jsou virtuální stroje přesunuty na ostatní HOST servery v rámci clusteru, za předpokladu dostatečného nevyužitého výkonu na těchto HOST serverech. Při konfiguraci Live Migration lze nastavit, zda budou virtuální stroje přesunuty nebo převedeny do stavu Save State.

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek
SAN migrace umožní přesunu virtuálních strojů v rámci clusteru nebo mimo cluster za použití přenosů SAN. Quick Storage Migrace přesune virtuální disk v rámci jednoho HOST serveru a na HOST servery, pokud mají virtuální stroje minimální výpadky (typicky méně než 2 minuty). SCVMM 2008 R2 nyní podporuje VMware storage vMotion. Řazení Live migrací znamená, že při zjištění provádění jiné Live migrace bude nová přesunuta do fronty pro pozdější provedení. Host compatibility checks je funkce, která provádí důkladný test kompatibility před migrací virtuálního stroje na základě parametrů kontrol pro Hyper-V a VMware.

 

Typ migracePožadovaná platforma Poznámka
Quick Migration Hyper-V in Windows 2008 or 2008 R2 clustersStav VM je uložen pro přenos (cca 1 min výpadek)
Live Migration Hyper-V R2 Bez přerušení
vMotionESX 3.0/3.5 Bez přerušení
SAN MigrationVirtual Server,  Hyper-VStav VM je uložen pro přenos (cca 1 min výpadek)
Network based / LAN migrationVirtual Server, Hyper-V , ESXVe Windows 2003/2008 může trvat od minut po hodiny, ve Windows 2008 R2 cca 1 min výpadek
 
Storage vMotionESX 3.5Bez přerušení
Quick Storage MigrationHyper-V R2Stav VM je uložen pro přenos (cca 1 min výpadek)

 

Díky rozšířené podpoře pro iSCSI SAN více LUN může být mapováno do jednoho iSCSI targetu. SCVMM 2008 R2 nyní podporuje Sanbolic clustered file system (CFS), známý jako Melio file system. Také je zde zabudována podpora pro rozpoznávání Veritas Volume Manager disků jako diskových zdrojů clusteru.


Systémové požadavky


SCVMM 2008 R2 lze instalovat pouze na Windows Server 2008 x64 RTM, SP1, R2. Instalace do virtuálního stroje je podporována, ale jen pro nasazení v malém prostředí. Pro běh všech rolí v rámci jednoho serveru je vyžadováno 2 GB RAM (5-10 HOST serverů) až 4 GB RAM (11-20 HOST serverů) a dvou-jádrový procesor. Pokud budeme mít ve správě od 20 do 150 HOST serverů, měli bychom zvážit instalaci jednotlivých rolí na samostatné servery, včetně jiné verze SQL Serveru než Express. Pro ukládání virtuálních strojů, Virtual Hard Disk (VHD) nebo ISO obrazů CD/DVD v rámci Library Serveru, musíme připravit dostatečný diskový prostor.

Pokud budeme chtít využívat Live Migraci, musíme mít HOST servery konfigurovány v rámci Windows Server 2008 R2 failover clusteru.

Pokud se podíváme na vyžadovaný software, budeme především potřebovat SQL Server. Součástí instalačního DVD je SQL Server 2005 Express s omezením velikosti databáze 4 GB. Podporovány jsou verze SQL Server 2005 a SQL Server 2008, Standard nebo Enterprise, 32-bit nebo 64-bit. Samozřejmostí je možnost využít vzdálenou instanci SQL Serveru.

Instalační požadavky:

 • Active Directory 2003/2008
 • Microsoft Baseline Configuration Analyzer (MBCA)
 • Virtual Machine Manager Configuration Analyzer (VMMCA)
 • Služby a rozšíření OS Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2
  • Windows PowerShell 1.0 nebo 2.0
  • Windows Remote Management (WinRM) 1.1 nebo 2.0
  • .NET Framework 3.0 nebo 3.0 Service Pack (SP) 1
  • Internet Information Services (IIS) 7.0 nebo 7.5
 • Windows Automated Installation Kit (WAIK) 1.1 (je součástí SCVMM 2008 R2 DVD).
   

  Klepněte pro větší obrázek

  Klepněte pro větší obrázek

SCVMM 2008 R2 role:

Operační systémVšechny VMM komponentyVMM ServerHyper-V HostVirtual Server Host
Windows Server 2008 R2 with Hyper-V 64-bit - Std, Ent, Dtc  ANO   ANO   ANO   N/A
Windows Server 2008 R2 Core - Std, Ent, Dtc NE
 
NE
 
 ANO 
Windows Server 2003 with SP2 - Std, Ent, Dtc NE
 
 NE
 
 NE
 
  ANO 
Windows Server 2003 R2 with SP2 NE
 
 NE
 
 NE
 
  ANO 
 Windows Server 2003 x64 Edition with SP2 NE
 
 NE
 
 NE
 
  ANO 
 Windows Server 2003 R2 x64 Edition with SP2 NE
 
 NE
 
 NE
 
  ANO 


Podpora platforem:
Podporované verze Windows HOST serverů jsou Virtual Server 2005 R2 SP1 nebo Virtual Server 2005 R2 x64 SP1 na Windows Server 2003 a Hyper-V na Windows Server 2008 včetně R2. Hyper-V Server R2 podporuje clustering HOST serverů, Quick Migraci a Live Migraci, až 8x Quad Core CPU a maximálně 1 TB RAM.

Podporované verze VMware HOST serverů jsou ESX Server 3.5, 3.0.2 a 3i s vCenter Server 2.5 nebo 2.0.1. vSphere 4 není zatím podporována.

SCVMM 2008 R2 Workgroup Edition by měl podporovat maximálně HOST serverů s neomezeným počtem virtuálních strojů.

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek 

Co říci na závěr?
 

System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 je robustní proaktivní systém správy, určený do dynamického IT prostředí a spolupracující s dalšími produkty rodiny Microsoft System Center. Každý správce ocení možnost použití jediného rozhraní pro správu celé virtualizační infrastruktury, fyzické i virtuální, možnost propojení s dohledovým systémem nebo konfiguraci automatických pravidel pro zajištění vysoké dostupnosti řešení. Také možnost konverze fyzických a virtuálních systémů do prostředí Microsoft Hyper-V nebo perfektní možnosti skriptování jednotlivých činností zajistí jednoduchou, ale komplexní správu prostředí.

Další informace:
Technická dokumentace: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc917964.aspx
Technická videa: http://edge.technet.com/

Články ze série Microsoft TechNet nevytváří redakce Živě.cz, ale partneři programu Microsoft TechNet. Jsou publikovány v rámci mediálního partnerství Živě.cz a společnosti Microsoft.

Diskuze (2) Další článek: Listopadové přednášky WUG o virtualizaci a Windows Server

Témata článku: Software, Microsoft, Cloud, Perfektní možnost, Hyper, Důkladné zálohování, CFS, Host, Důkladný test, Kvalitní řešení, Primární nástroj, Remote management, Vzdálená správa, Cluster, Luna, Migrace, Windows 7 SP1, Rámec, Dobrá vlastnost, Nabízené řešení, Jádrový procesor, Virtual, Předchozí řešení, Pass, MBC

Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest televizí do 25 000 Kč

Nejlepší herní klávesnice

Srovnání správců hesel

Jak upravit fotky pro tisk