Velmi brzo příjde doba pronájmu služeb

Exkluzivní rozhovor s Ondřejem Felixem ze společnosti Oracle.
Roman Smělý: Ondřej Felix, původně ředitel české pobočky společnosti Oracle, přechází na novou regionální pozici s názvem Director for Public Services. Při té příležitosti jsme jako jediný časopis měli možnost hovořit na téma rozdílů mezi postoji Oracle a konkurentů a pohledů na budoucí vývoj. Samozřejmě nás zajímalo i to, jak Ondřej Felix hodnotí své dosavadní působení a kam hodlá směřovat dále.

Ondřej Felix o databázích
Connect!: Současným databázovým světem mediálně hýbe zejména SQL Server od Microsoftu. Jak pohlížíte na tento stav?

Ondřej Felix: Objektivní hodnocení není možné, protože o českém trhu neexistují žádná spolehlivá čísla. Navíc i ta, která existují, jsou zdeformována tím, že Microsoft dodává obvykle SQL Server jako součást řešení Back Office. Co je ale důležité? Po letech ignorování tohoto segmentu, dospěl i sám Microsoft k závěru, že je natolik podstatný, aby se mu věnoval.

Na druhou stranu, díky tomu - že na to přišel poměrně pozdě, má v této oblasti poměrně velký handicap. A to ze zcela triviálního důvodu. Skutečné zpracování dat je záležitostí dvou základních věcí. Umět spolehlivě dopravit a spravovat velké objemy dat, a zprostředkovat přístup k nim velkému počtu uživatelů současně. A to je technologie, která když funguje dobře, je neviditelná. Není dobré, když se každou půlhodinu objeví chybové hlášení.

Connect!: Rozdíl tedy vidíte ve spolehlivosti?

Ondřej Felix: Je zásadní rozdíl mezi tím, jestli potřebujete aplikaci 24 × 7, přes kterou si například zúčtováváte kreditní karty České spořitelny, anebo aplikaci pro kancelářské použití, kde občasné selhání není příliš závažné. Samozřejmě, i tam je nepříjemné, když při pádu přijdete o data, ale není to mission critical.

Connect!: Lze vystihnout nějakou zásadní změnu, která se stala za posledních pár let v tomto segmentu?

Ondřej Felix: Nejvýraznější změnou je řádový nárůst uživatelů. Před pěti, osmi, deseti lety bylo základním problémem ustavení spolehlivého vnitřního systému v organizaci, čísla se tehdy pohybovala v desítkách či stovkách uživatelů a problém nebylo snadné vyřešit. A mimochodem postavit spolehlivý systém, který jede 24 × 7, není příliš jednoduché ani dnes, protože podstata problému se nemění.

A s nástupem Internetu se situace výrazně změnila. Nemluvíme o desítkách a stovkách přistupujících uživatelů, ale o tisících a desetitisících. A technologie, která takový počet zvládne, prostě nemůže být jednoduchá. Stejně jako nemohou být jednoduché síťové infrastruktury Internetu.

Další velkou změnu je otevírání aplikací směrem do veřejného používání. Přechod ze sto uživatelů na tisíc nelze provést podomácku na koleně. To je základní omyl. A organizace, která svůj základní systém dovolí takto předělávat, neví, co znamená základní systém, nemá zavedený provozní řád a ani slušnou disciplínu.

Connect!: To samozřejmě úzce souvisí s organizací přístupu k technologiím ve firmě

Ondřej Felix: Samozřejmě. Zkuste se zeptat libovolného webového providera, jestli dovolí uklízečkám, aby procházely jejich centrem a čas od času vypnuly jistič, protože potřebují vytřít podlahu. Začne se vám smát. Je to tady zpátky. Provozní řády, zálohování… Tato problematika začíná být pro organizace stále aktuálnější. Přestože pod vlivem PC sítí se na tuhle oblast trošku pozapomnělo.

Ondřej Felix o konkurenci
Connect!: A jak si stojí vaše konkurence za těchto změn?

Ondřej Felix: Už jsme hovořili o Microsoftu. Ten směřuje od izolovaných koncových pracovišť k pracovištím týmů, skupin atd. Zvolna vede k používání aplikací, které bych neoznačil jako Mission Critical.

Klasičtí konkurenti, Sybase a Informix, kteří poslední dobou ztratili dech, jsou na tom přesně opačně. Pracují na udržování základních páteřových aplikací. Podobně i IBM s DB2. A je zajímavé i to, že řada základních aplikací ještě nepracuje na databázových systémech a jsou stále založeny na starších architekturách IBM mainframů.

Connect!: Někdy se zdá, že vám Microsoft přece jenom nasadil brouka do hlavy. Není mezi Billem Gatesem a Lawrencem Ellisonem i osobní rozpor?

Ondřej Felix: Samozřejmě, že z velké části hrají roli i osobní vztahy. Oracle a Microsoft se dostaly postupem doby do konkurenčního vztahu. Ale jde tu spíše o změnu vizí. Když se podíváte na plány a vize Microsoftu, hovoří převážně o tom, jakým způsobem zjednodušit zacházení s desktopem, jak zvládnout rozpoznávání hlasu a písma. Velmi málo se hovoří o tom, jak zařídit, aby to všechno bylo spolehlivé. A ta Oraclovská vize je opačná. My jsme přesvědčeni, že věci, které jsou účelové a ve kterých skutečně leží peníze, musí být pod profesionální správou s profesionálním dozorem a spolehlivé.

Mimochodem pěknou ukázkou je seznam.cz. Budu například obhospodařovat službu zvanou mailing pro desítky tisíc uživatelů, aniž by ti uživatelé tušili, co je to elektronická pošta a jakým způsobem se zařizuje v pozadí. Stejně tak si myslím, že přijde velmi brzo doba, kdy se budou outsourcovat služby, jako vedení účetnictví, knihovny atd. a bude se to poskytovat jako služba.

Jde také o otázku ekonomiky velikosti. Čím více toho bude možné zvládnout z jednoho centra jedním způsobem, tím levněji tu službu budete moci nabízet. Ony desítky tisíc připojených uživatelů už nejsou dneska vize, ale skutečnost.

Například Oracle má v současnosti připojeno svých zhruba čtyřicet tisíc zaměstnanců do dvou center. Jedno je v USA a druhé ve Velké Británii. To znamená žádné další lokální e-mailové servery ani nic podobného. Před několika málo lety pouhý sen, protože komunikační infrastruktura něco takového nedovolovala, ale dnes realita.

Connect!: Myslíte, že silná centralizace má jen samé výhody?

Ondřej Felix: Upřesněme si pojmy. My se nebavíme o fyzické centralizaci. Nemám na mysli to, že na Internetu budou existovat například čtyři supervýpočetní centra, která budou poskytovat všechny služby na Internetu. Ale v té dané oblasti, pro určitou organizaci, je rozumné centralizovat, protože pak ji umíme udržet pod správou.

Když si vezmete našeho jiného velkého konkurenta, SAP, nezvládl zatím například úplnou decentralizaci řízení výroby. Řešení jsou pořád logicky centrální, pouze se k nim dá přistupovat z různých míst. A to je přesně to, o čem mluvíme. Když se data fyzicky nacházejí na různých místech, ale pod jednou logickou správou.

Connect!: Jak se díváte na posun dalších databázových firem směrem k vývojovým platformám?

Ondřej Felix: Rozhodně bych nechtěl, aby to teď znělo povýšeně jen proto, že zrovna sedím v Oracle.

Na trhu se stalo něco, o čem jsem si myslel, že půjde podstatně pomaleji. Globalizace dosáhla takového měřítka, že na softwarovém trhu přestalo být místo pro víc než jednoho, dva hráče v každém z rozhodujících segmentů.

To se stalo v kancelářských systémech, to se stalo v databázích, to se do značné míry stalo v operačních systémech. Abych nehovořil jen o softwaru, tohle se děje obrovským tempem i v síťových komponentách a PC. Tržní tlak a schopnost investic do dalšího rozvoje vyžaduje skutečně globální pokrytí a trh se začal do značné míry koncentrovat. Jak tento trend bude pokračovat dál, si netroufám odhadnout. Podle mého názoru půjde hlavně o fúze mezi společnostmi softwarovými, počítačovými, komunikačními a možná i dodavateli obsahů.

Ondřej Felix o budoucnosti
Connect!: Jak vidíte budoucnost objektových databází? Přijde někdy jejich čas?

Ondřej Felix: Existuje naprosto stejná paralela z historie. Relačním databázím také dlouho trvalo, než se staly základním místem kde se ukládají data, protože předtím existující souborové struktury byly velmi dlouho rychlejší a spolehlivější. A dokud objektové databáze nezačnou být spolehlivější než relační, nemá cenu o nich přemýšlet. A to zejména v oblasti mission critical aplikací. Problém nespočívá v tom, jestli se aplikace napíše za dva dny nebo za týden, ale v tom, že ještě pět let musí fungovat a nesmí se ztrácet data.

Já mám objektové programování velmi rád. Sám jsem se ho před dvaceti lety pokoušel do Čech přenést, takže o něm něco vím. Vím zejména o záludnostech číhajících při psaní objektové databáze tak, aby byla spolehlivá. Každé softwarové dílo má dvě části. Jedna je vývojářská a druhá je provozní. A pro každého normálního koncového uživatele je vývojářská část zcela nezajímavá. Jeho zajímají provozní parametry. A objektové databáze se ještě nedostaly na takové parametry, jako v současnosti relační.

Connect!: Když jsme se dostali k aplikační části – jaký je současný stav Oracle Aplikací? Nebudete také vytvářet předkonfigurované balíky pro malé a střední firmy?

Ondřej Felix: Máme za sebou zásadní technologický zlom, protože všechny Oraclovské aplikace jsou přepsány do internetové architektury. Jsou dostupné z normálního webového prohlížeče, tzn. jsou technologicky připraveny na to, co je vlastně ideálem. Aby dodavatelé a odběratelé byli schopni přímo přistupovat do systému řídícího výrobu, dodávky u svých dodavatelů, respektive u svých odběratelů.

V současnosti budeme zejména podporovat přibližně dvacet zákazníků v České republice, aby úspěšně přešli na tuto verzi. Chceme jim ukázat, že umíme být stejně dobří jako SAP. A právě to internetové počínání je zaměřeno tak, aby bylo aplikovatelné i pro malé a střední podniky. V USA se už tímto směrem rozběhla iniciativa, kde Oracle provádí outsourcování celých podnikových systémů právě pro menší podniky. Předpokládám, že tento trend se v nejbližší době začne rozšiřovat i k nám.

Ondřej Felix o své práci a IT u nás
Connect!: S ohledem na změnu vaší pozice ve společnosti Oracle bych se rád zeptal, jak se díváte na své dosavadní působení? Je něco, co byste chtěl, aby se podařilo lépe?

Ondřej Felix: Působil jsem v české pobočce Oracle pět let, vlastně jsem ji zakládal. Dnes má více než sto zaměstnanců a obrat přes 730 miliónů korun ročně.

Samozřejmě bych si přál, aby Oracle měl na tomto trhu stejně dobrou pozici jako máme v databázích například v aplikacích. Ale, upřímně řečeno, nemyslím si, že se to dalo současně zvládnout.

To je úkol pro mého nástupce. Celkově jsem spokojen, protože jsme jednou z rozhodujících IT společností na tomto trhu a myslím, že jsme vnímáni jako seriózní společnost. Pokud je to skutečně pravda, naplňuje mne to spokojeností.

Connect!: Hodně problematickým faktorem je v současnosti i organizace práce, firemní kultura a další atributy. Jak by to mělo správně fungovat?

Ondřej Felix: Tohle je zvlášť dobrá otázka pro naši firmu, kde platí, že před pěti lety celosvětově měl Oracle dvanáct tisíc zaměstnanců, dnes jich má čtyřicet tisíc. V amerických firmách jsou globální pravidla poměrně jednoduchá.

První je, že hodnocení výsledků všech poboček se provádí jednotným způsobem. A to kvartálně a na konci každého fiskálního roku. Druhá zásada je, že zaměstnanci v určité pozici jsou ve všech pobočkách po světě placeni podle stejných pravidel. A pomocí těchto dvou silných pák dokážete prosadit i takové věci jako hlad po informacích, rychlou globální informovanost, nutnost se rychle otáčet ve velmi rychle se měnících podmínkách atd. Což jsou nezbytné atributy všech firem v IT.

Investice do takhle fungující firmy jsou extrémní. Například u nás jeden z největších výdajů vůbec jsou výdaje na komunikaci, na vnitřní systémy a na dostupnost informací, které jsou zase globální.

Connect!: Dalším velkým problémem, zejména v IT, je fluktuace pracovníků. Jak je tomu v české pobočce Oracle?

Ondřej Felix: Zaměstnanci, kteří chtějí odejít kvůli tomu, že dostanou tisíc nebo třeba i deset tisíc měsíčně navrch, v podstatě nemá smysl ve firmě držet. A my jsme měli asi štěstí, z těch dvanácti, patnácti lidí, kteří před pěti lety začínali (na konci prvního roku jich bylo třicet), převážná většina jich ve firmě stále pracuje. A musím zaklepat, zatím jsme s fluktuací, nebo jak se tomu ošklivému slovu říká, problémy neměli. Stále platí, že pokud děláte smysluplnou práci a jste za ni zodpovědný, je to daleko důležitější než všechno ostatní. Navíc pokud jste za ni také přiměřeně placen, není důvod odcházet.

Connect!: Rád bych se ještě zeptal na vaše další působení. Jaké máte představy, za co budete zodpovědný?

Ondřej Felix: Přesunuji se na regionální pozici. Sám se na to těším, protože jsem takhle ještě nepracoval. Anglicky se ta pozice nazývá Director For Public Services, což se do češtiny dá přeložit velmi špatně. Ale v podstatě jde o regionální zodpovědnost za vládní zakázky a za infrastrukturní odvětví jako jsou finančnictví, telekomunikace, rozvodné energetické závody apod. Čili to, co vytváří infrastrukturu ekonomiky.

A moje role by měla být jednoduchá. Zkusit osobně zprostředkovávat sdílení znalostí, přenos zkušeností, mezi jednotlivými zeměmi. Co je v této oblasti aktuální, jak ve státech, tak v Evropské unii. Já si myslím, že zvláště se směřováním České republiky, Polska a Maďarska do Evropy by to mohla být velice zajímavá práce.

Connect!: Bude to tedy práce, která se nedá zprostředkovat firemním intranetem?

Ondřej Felix: Přesně. Vždycky je užitečné, když máte někoho, kdo je schopen vzít koncept a trochu ho „přežvýkat“. Jakousi nevýhodou globálních informačních systémů je to, že začínáte být zavaleni informacemi, o kterých nevíte, jestli zda jsou pravdivé a přesné, co je a co není podstatné. Bude užitečné, když to někdo dokáže dát dohromady.

Zdroj: Connect! 11/99

Váš názor Další článek: Chraňte si své stroje UPS

Témata článku: Microsoft, Tisíc uživatelů, Dobrý způsob, Základní věc, Velká změna, Doba, Pronájem, Vývojářská pobočka, Zásadní role, Dobrá pozice, BACK-OFFICE, Jednoduchá pozice, Dobré místo, Spolehlivý způsob, Základní omyl, Česká aplikace, Pravdivá informace, Zásadní problém, Zajímavá práce, Jednotný způsob, Značný rozdíl, Velká část, Velký problém, Seriózní použití, FelixRecenze Windows 11. Microsoft nás opíjí rohlíkem a omezuje použitelnost

Recenze Windows 11. Microsoft nás opíjí rohlíkem a omezuje použitelnost

** Oproti Desítkám významně stouply hardwarové požadavky ** Windows 11 mají nový vzhled, ale výrazně narušují workflow. ** Potěší vyhledávání, multitasking i rychlejší aktualizace

Petr Urban
Windows 11Testy
40 ženských erotických symbolů osmdesátých let

40 ženských erotických symbolů osmdesátých let

Vyzývavá krása, rafinovanost, nevinnost i perverzní voyeurské fantazie. Filmaři už se sexu ve filmu nebáli, a tak dala 80. léta vzniknout řadě kultovních ženských erotických symbolů.

Marek Čech
Filmy a seriály
Den D je tady, dnes vyšly Windows 11. Jak stáhnout instalační ISO?
Lukáš Václavík
Windows 11Operační systémyMicrosoft
eFootball je obrovským propadákem, Konami vydalo oficiální omluvu

eFootball je obrovským propadákem, Konami vydalo oficiální omluvu

Nový fotbálek je sice zcela zdarma, to ale na kvalitách zrovna nepřidává.

Michal Maliarov
eFootballKonami