Osobnosti počítačové historie | IT Osobnosti | Smrt

V 91 letech zemřel Jacob Ziv. Autor kompresních algoritmů, na kterých stojí GIF nebo ZIP

V sobotu 25. března zemřel ve věku 91 let Jacob Ziv – izraelský elektroinženýr, který se proslavil zejména spoluprací na tvorbě bezztrátových kompresních algoritmů LZ77 a LZ78. O jeho úmrtí informoval Izraelský technologický institut Technion, kde působil.

„V roce 2021 se stal prvním izraelským vědcem, který obdržel čestnou medaili IEEE za zásadní přínos k informační teorii a technologii komprese dat a za význačné vedení výzkumu.“ uvádí institut v úvodu nekrologu. Prezident Technionu Uri Sivan řekl: „Vědecký přínos ctihodného profesora Jacoba Ziva navždy změnil způsob, jakým uchováváme, zpracováváme a přenášíme informace.“

Život a práce Jacoba Ziva

Ziv se narodil 27. listopadu 1931 v izraelském městě Tiberias. Během studií na Technionu postupně získal tituly bakaláře, diplomovaného inženýra a magistra přírodních věd v technických oborech. V roce 1962 pak získal na Massachusettském technologickém institutu titul doktora přírodních věd.

V letech 1955 až 1959 působil v roli výzkumného inženýra ve vědeckém oddělení izraelského ministerstva obrany, kde byl pověřen výzkumem a vývojem komunikačních systémů. V letech 1961 až 1962, během studia doktorátu na MIT, nastoupil do oddělení aplikované vědy společnosti Melpar v massachusettském Watertownu, kde realizoval výzkum v oblasti teorie komunikací.

V roce 1970 se vrátil na svou alma mater a na Technionu působil jako profesor elektrotechniky. Zabýval se výzkumem komprese dat, teorie informací a statistickou teorií komunikace. V letech 1974 až 1976 byl děkanem Fakulty elektrotechniky a v letech 1978 až 1982 viceprezidentem pro akademické záležitosti. Od roku 1981 až do své smrti byl členem Izraelské akademie věd a humanitních oborů.

Kompresní algoritmy

LZ77 a LZ78 jsou dva algoritmy bezeztrátové komprese dat publikované v pracích Abrahama Lempela a Jacoba Ziva v letech 1977 a 1978. Jsou také známé jako LZ1, respektive LZ2. Tyto dva algoritmy tvoří základ mnoha variant včetně LZW, LZSS, LZMA a dalších. Kromě akademického vlivu se tyto algoritmy staly základem řady všudypřítomných kompresních schémat, jako je GIF či algoritmu používaného v souborech PNG a ZIP.

V roce 2021 byla Jacobu Zivovi za podíl na vývoji algoritmů udělena čestná medaile IEEE – nejvyšší ocenění Institutu elektrotechnických a elektronických inženýrů. Tato medaile, kterou může získat pouze jednotlivec, je udělována za mimořádný přínos nebo mimořádnou kariéru v oborech zájmu IEEE. Ocenění se skládá ze zlaté medaile, bronzové repliky, certifikátu a honoráře.

„Profesor Ziv byl skvělý vědec a skvělý člověk,“ vzpomíná děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Andrewa a Erny Viterbiových Idit Keidar. „Svou vědeckou dráhou i osobním chováním zanechal stopu nejen ve způsobu, jakým se přenášejí informace v počítačových sítích a ukládají do souborů po celém světě, ale také na Fakultě elektrotechniky a informatiky Andrewa a Erny Viterbiových. Vyučoval a vedl vědce, kteří šli v jeho stopách.“

Váš názor Další článek: Na Slunci řádilo tornádo vysoké jako čtrnáct Zemí. Na povrch vrhalo žhavé kapky o velikosti Měsíce

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , ,