Užitečné komponenty pro Delphi a C++ Builder, díl 100. - kompletní přehled

Dnešním dílem končí náš seriál o komponentách. Za dva roky jsme si představili slušné množství různých komponent, knihoven či programátorských nástrojů a jejich přehled vám nabízí dnešní poslední díl.

Rozhodl jsem se udělat přehled poněkud netradičně a jinak, než jste zvyklí. Nebude to tentokrát chronologický seznam všech dílů, ale komponenty si rozdělíme do jednotlivých kategorií podle jejich zaměření. Domnívám se, že v takovém přehledu pak bude snazší orientace a budete-li chtít nalézt komponentu pro konkrétní účel, najdete ji mnohem rychleji podle kategorie. Zároveň se budu snažit zdůraznit hlavně ty nejznámější a nejkvalitnější komponenty, takže v přehledu nebudou zdaleka všechny, o kterých byla za tu dobu řeč. Neznamená to ovšem, že by ty ostatní byly nějaké horší. Zároveň se snažte s pochopením omluvit případné nefunkční odkazy. I když jsem odkazy kontroloval a některé starší aktualizoval, přesto nemusí být všechny funkční (což teprve za pár týdnů či měsíců). Některé projekty nemají vlastní webové stránky, takže odkaz směřuje na přímé stažení ze známé stránky Delphi Super Page. V případě nefunkčních odkazů zkuste hledat nejprve zde.

Balíky komponent

 • RxLibrary - detaily - Klasický soubor všemožných komponent, dnes již bohužel ukončený projekt. Přesto lze na internetu najít některé snahy o pokračování a řada komponent vychází právě z tohoto balíku a využívá některé jeho funkce.
 • ABF Componentsdetaily - Freewarová část jinak komerčního balíku komponent. převážně nevizuální komponenty, systémově zaměřené,
 • Pro VCL Extensions Library - detaily - Známý balík 27 komponent, převážně vizuálních, databázových a dialogů.
 • Simon`s components - detaily - Pěkně vypadající vizuální komponenty, různé druhy tlačítek, diod, ukazatelů.
 • Delphi Free Stuff Package - detaily - Kolekce různých komponent, každá je vyvíjena zvlášť, i když je lze stáhnout v podobě společného balíku. Zaměření opět různé přes vizuální komponenty až po systémové dialogy.
 • UtilMind Solutions - detaily - Nejedná se o balík v pravém slova smyslu, ale o množství velmi kvalitních jednotlivých komponent od stejných tvůrců, kteří na svých stránkách nabízejí i čistě komerční placené komponenty. Přesto jsou i jejich freewarové kousky velmi povedené a zaměření mají opět rozličné.
 • Delphi Area - detaily - Opět řada jednotlivých komponent, kvalitních a propracovaných. Např. vyhledávání souborů, přehrávání zvuků, animace textu apod..
 • LMDdetaily - Velká kolekce komponent, přes 100 kousků, které pokrývají většinu oblastí.
 • Sonket Dev - detaily - Velmi zvláštní balík vizuálních komponent, které se svým vzhledem určitě neztratí. Vše připomíná něco jako Linux či podobná uživatelská rozhraní.
 • R & A Library - detaily - Další balík komponent z Ruska, něco ve stylu RxLibrary. Obsahuje některé méně časté věci jako je tlačítko pro titulkový pruh aplikace či editor se zvýrazňováním syntaxe pro několik programovacích jazyků.
 • Mats Asplund Components - detaily - Malý soubor šikovných komponent. Mimo jiné aktualizace aplikace přes internet, vylepšený Timer pro přesné měření času apod.
 • CH Component Pack - detaily - Vizuálně dobře sladěné a povedené komponenty, náhrada standardních komponent.
 • LCARS Components - detaily - Pro fanoušky Star-Treku je zde balík komponent s ovládacími prvky, které simulují právě počítače z tohoto seriálu.
 • rmControls - detaily - Velký balík komponent, obsahující jak vizuální (standardní) komponenty, tak některé systémové a další šikovná vylepšení.
 • JEDI Visual Component Librarydetaily – Bezpochyby největší balík komponent z našeho seriálu. Celkem jich obsahuje přes 400 a najdete zde snad úplně vše.
 • TurboPower Orpheus - detaily - Další megabalík, celkem 120 komponent všeobecného zaměření.

Vizuální a ovládací prvky

 • Virtual Treeview - detaily - Vynikající komponenta TreeView, která na rozdíl od té standardní umožňuje ukládat obrovská množství dat velikou rychlostí s množstvím vizuálních vylepšení.
 • XPMenu - detaily - Přejete-li si vylepšit vaše aplikace o vzhled Office XP (menu, toolbary atd..), použijte tuto skvělou komponentu.
 • TSCLED - detaily - Digitální panel, složený z LED diod, kde můžete animovat libovolný text, použít řady efektů.
 • LsFileExplorer28 - detaily - ListView, TreeView a ComboBox s disky a adresáři. Složíte-li si tyto komponenty dohromady, máte hned vlastní souborový manažer ve stylu Total Commanderu.
 • Moon - detaily - Vizuální a zároveň nevizuální komponenta, která vám zobrazí aktuální fázi Měsíce a dokáže vypočítat mnoho astronomických údajů.
 • Trayicons - detaily - Umístění ikony aplikace vedle hodin a vše ostatní s tím související, to je náplní těchto komponent.
 • Office 97 Balloon - detaily - Simulace žlutého okna s nápovědou, které znáte z Office.
 • Key Objects Library & Mirror Classes Kit - detaily - Snaha o náhradu VCL s cílem zmenšit výsledné velikosti exe souborů vašich aplikací.
 • TIAeverMainMenu and TIAeverPopMenu - detaily - Menu a Popupmenu s možností umístění obrázku a grafiky jako podklad menu.
 • JBKTrend - detaily - Kreslení pohyblivých grafů, sloužících k zobrazení dat měnících se v čase.
 • Office Assistant Package - detaily - Chcete-li vybavit vaši aplikaci asistentem z Office, tedy animovanou postavičkou, která na vás chrlí nápovědu a dělá zvuky, tento balík je pro vás.
 • BarCode - detaily - Komponenta pro generování čárových kódů.
 • SynEdit - detaily - Výborná náhrada klasické komponenty Memo, ideální pro tvorbu textového editoru.
 • XStringGrid - detaily - Vylepšená komponenta StringGrid o řadu vizuálních prvků a funkcí.
 • Saturn Components TWinSuite - detaily - Vizuální vylepšení standardních komponent tím, že každá z nich je součástí vlastního plovoucího okna.
 • CoolForm - detaily - Tato komponenta vám umožní vytvořit pro vaše aplikace různé skiny, tedy kompletně změnit vzhled jinak nudných oken.

Systémové komponenty

 • MiTeC System Info - detaily - Asi nejkvalitnější a nejrozsáhlejší komponenta, která vám zjistí o počítači téměř vše od nainstalovaného OS, softwaru, ovladačů, přes BIOS až po hardware.

Multimédia

 • DSMixer - detaily - Balík knihoven a tříd pro přehrávání multimediálních souborů s využitím DirectX.
 • Progdigy DSPack Components - detaily - Balík jednotek, tříd a objektů sloužících k vytváření multimediálních aplikací s využitím rozhraní DirectShow a DirectX.
 • LameCoder & CDRIP - detaily - Grabování audio CD a jejich převod do MP3 prostřednictvím oblíbeného Lame kodeku.
 • AKRip32 - detaily - Další grabovací komponenta, tentokrát navíc s možností identifikace CD přes CDDB (FreeDB).
 • WinAmpControl - detaily - Jednotka pro ovládání programu Winamp.
 • WavViewer - detaily - Vizuální komponenta pro grafické znázornění WAV souborů.
 • TBASSPlayer - detaily - Celý hudební systém s vlastními knihovnami pro přehrávání audiosouborů s možností řady efektů.

Internet, komunikace

 • Indy - detaily - Asi nejznámější balík internetových komponent, též přímo součástí Delphi (od jisté verze). Velmi kvalitní a profesionální knihovny a komponenty pro veškerou možnou komunikaci přes web, FTP, telnet, poštu a podobně.
 • PHP4Delphi - detaily - Komponenty, umožňující spouštění PHP skriptů ve vašich aplikacích bez nutnosti instalace či běhu serveru.
 • TICQClient - detaily - Komunikaci přes ICQ hravě zvládnete s touto komponentou.
 • Synapse - detaily - Český balík internetových komponent, funkčně hodně podobný Indy, ale mnohem kompaktnější.
 • Internet Component Suite - detaily - Další internetové komponenty, opět menší balík (v porovnání s Indy), ale vynikající funkčnost a stabilita.
 • InterAppComm - detaily - Komunikace mezi aplikacemi prostřednictvím zpráv Windows.

Komponenty pro lokalizaci do dalších jazyků

 • TTranslator - detaily - Generování různých jazykových verzí přímo na úrovni zdrojového kódu bez externích jazykových souborů.
 • Balmsoft Polyglot - detaily - Další nástroj pro jazykovou lokalizaci, tentokrát prostřednictvím jazykových LNG souborů.

Komprimace a šifrování

Programátorské nástroje, IDE experti

 • GExperts - detaily - Expert, který rozšiřuje možnosti IDE Delphi o řadu užitečných nástrojů jako je zálohování projektu, vyhledávání, klávesové zkratky, vylepšení editoru atd..
 • Delphi Message Assistant - detaily - Program pro generování zdrojových kódů pro dialogové boxy (ShowMessage, MessageBox a MessageDlg) s možností náhledů.
 • mrExperts - detaily - Experti, doplňující možnosti IDE o vkládání času kompilace do projektu, dále generování dialogových boxů, správa použitých balíčků a podobně.
 • Code Documentor - detaily - Program pro vygenerování tištěné dokumentace vašeho projektu se vztahy knihoven, jejich popisem atd..
 • Lore`s Source Converter - detaily - Aplikace na převod zdrojových kódů do HTML formátu s barevným zvýrazněním syntaxe pro prezentaci.
 • WinMerge - detaily - Program pro porovnávání a hledání rozdílů v různých verzích zdrojových kódů.
 • ProDelphi - detaily - Program, zjišťující detailní analýzou slabiny vašich zdrojových kódů měřením délky běhu jednotlivých procedur a funkcí.
 • Delphi Unit Dependency Viewer - detaily - Jednoduchý nástroj pro zjišťování a přehledné zobrazení závislostí jednotlivých jednotek vašeho projektu.
 • Delphi Formatter - detaily - Program pro úpravu zdrojového kódu do standardizovaného zápisu.
 • INIBuilder - detaily - Šikovná aplikace pro tvorbu INI souborů a jejich zakomponováni do vašich aplikací.
 • Icarus - detaily - Program pro zjišťování závislostí jednotlivých jednotek vašeho projektu a vyřazení zbytečných a nepoužívaných jednotek z řádku Uses.

Tiskové a grafické výstupy

 • TNPDF - detaily - Komponenta pro generování souborů formátu PDF.
 • GmPrintSuite - detaily - Soubor komponent pro tisk dat, nastavení tiskárny, tvorby náhledů a podobně.
 • Open XML - detaily - Výborný balík pro práci s dokumenty v XML formátu.

Ochrana aplikací

 • Regware - detaily - Komponenta pro sharewarovou ochranu aplikace jejím časovým omezením.
 • Pascal-Scrambler - detaily - Ochrana aplikace na úrovni šifrování textových řetězců přímo ve zdrojovém kódu.
 • TurboPower OnGuard - detaily - Další balík pro ochranu a časové omezení vašich aplikací.
 • abSecure Enterprise - detaily - Tento balík komponent vám umožní do vašich aplikací integrovat systém uživatelských práv, kdy každý uživatel má podle svého oprávnění přístup jen k některým funkcím vašeho programu.
 • Citadel - detaily - Ochrana aplikací šifrováním a kompresí DFM souborů před jejich integrací do výsledního exe souboru.

Databáze

 • SQLMemTable - detaily - Výborný databázový systém bez nutnosti instalovat BDE či další databázové ovladače.
Diskuze (3) Další článek: ADSL bude od ledna za nižší cenu

Témata článku: Software, Programování, HTTP, Kompletní přehled, Klasický soubor, Detail, Žluté tlačítko, Trek, Jednotlivé komponenty, Komponenta, Synapse, Moon, Vylepšený editor, Šikovná aplikace, DEL, LNG, Delphi, Timer, Kvalitní kousek, Telia, Díl, Jednotlivý soubor, Jednotlivé prvky, Stuff, Profesionální balík25 nejlepších filmových parodií, které můžete vidět. Víme, kde je najdete online

25 nejlepších filmových parodií, které můžete vidět. Víme, kde je najdete online

Filmové parodie jsou divácky velmi vděčné a mezi filmaři oblíbené. Tvůrci v nich mohou totiž zcela beztrestně vykrádat cizí díla a v jejich nápodobě popustit uzdu své fantazii. Vybrali jsme nejlepší zahraniční i české parodie.

Jaromír PukMarek Čech
Filmy, které musíte vidět
Vlk se nažral a koza zůstala celá. Google bude dál špehovat i bez cookies

Vlk se nažral a koza zůstala celá. Google bude dál špehovat i bez cookies

Podle posledních informací Google v polovině příštího roku odstraní z Chromu takzvané cookies třetích stran. Přidá se tak k většině ostatních prohlížečů. Co to bude znamenat pro běžné uživatele?

Jan Spěšný
Články z Computeru
HTC odhalilo nové VR brýle Vive s 5K rozlišením i 120Hz frekvencí

HTC odhalilo nové VR brýle Vive s 5K rozlišením i 120Hz frekvencí

Na akci VIVECON 2021 se nám představily nejen špičkové 5K headsety, ale také nová softwarová platforma a služby pro profesionály.

Doupě
Virtuální realitaHardware