Umíme ve Flashi – 28. díl – prezentační CD

V dnešním díle si popíšeme způsob a pravidla tvorby vlastního prezentačního CD a představíme si některé užitečné funkce pro ovládání těchto prezentací.

Optimalizace dat

I když se to může zdát zbytečné, i v případě offline prezentací je nutné dodržovat základní pravidla při jejich tvorbě. Stejně jako v případě online aplikací, i zde je vhodné vyčlenit veškeré texty, videa, animace nebo obrázky do externích souborů, tak, aby nebyly součástí samotných swf souborů.

Důvodů je hned několik. Především se takto vyčleněná data a informace mnohem snadněji aktualizují. Nemusíme znovu exportovat swf soubory, stačí nám pouhá změna textu externího souboru, nebo výměna obrázku. Další výhodou je mnohem menší swf(exe), spouštějící celou prezentaci. Pokud bychom měli veškeré obrázky, případně videa uložená v jednom flashovém souboru, velice rychle se dostaneme na jednotky až desítky MB a to rozhodně nepotěší méně výkonné počítače, nehledě ke skutečnosti, že samotný Flash se velmi zapotí, při exportu takového „cvalíka“.

Preloader je nutný

Vzhledem k tomu, že všechny větší soubory (animace, obrázky, videa) jsou umístěné externě a musí se načítat do hlavního souboru prezentace, je vhodné každé načítání zabezpečit preloaderem, který nejen že informuje o stavu načítání dat, ale umožní jejich korektní zobrazení teprve v okamžiku jejich kompletního načtení.

Nesmíme se nechat zlákat myšlenkou, že všechny externí data jsou dostupná ihned, jakmile vyšleme požadavek na jejich načtení. Pokud spouštíme prezentaci z disku, většinou je přenosová rychlost tak veliká, že se preloader nestačí ani zobrazit a vše je jak má být. To ale rozhodně neplatí o prezentacích na CD. Zde je přenosová rychlost velmi proměnlivá a i odezva na požadavek nebývá vždy okamžitá. Z tohoto důvodu je nutné opatřit prezentace i zde objektem preloaderu.

Exe nebo swf?

Pokud publikujeme svoje flashové animace na webu, je dobrým zvykem před spuštěním zjistit verzi flashového přehrávače v prohlížeči uživatele. Důvodem jsou problémy při přehrávání flashových animací vyšších verzí v přehrávačích verzí nižších.

U offline prezentací nám detekce flashového přehrávače odpadá, protože pokud necháme zkompilovat animaci do exe formátu, společně se swf souborem bude v exe přibalen i flashový přehrávač, který zajistí správné přehrávání na všech počítačích. Drobnou nevýhodou je zvýšení celkové velikosti hlavního souboru zhruba o 1,6MB což je v našem případě, kdy tvoříme offline prezentaci ještě snesitelná velikost.

Samospustitelné CD s ikonkou

Pokud máme hlavní spouštěcí soubor v exe formátu a externí soubory jsou také připravené, můžeme přistoupit k poslednímu kroku před samotným vypálením/vylisováním dat na CD. Jedná se přidání ikonky k CD prezentaci a umožnění jejího automatického spuštění při vložení do CD/DVD mechaniky počítače. Vytvoření samospustitelného CD je otázkou chvilky, stačí, když společně s prezentací umístíme do CD rootu soubor autorun.inf, který bude obsahovat tyto údaje:

[autorun]
OPEN=start.exe
ICON=start.ico

Z názvů je patrný význam, tedy nejdříve určíme cestu k souboru, který se má po vložení CD do mechaniky spustit a dále uvedeme cestu k ikonce prezentace.

Pokud bychom chtěli změnit ikonku samotného exe souboru, nejjednodušší cestou je využití některé ze swf2exe aplikací, které umožňují změnit ikonku vytvořeného exe souboru. Mezi nejvýznamnější zástupce patří SWFKit a Zinc.

Ovládání exe prezentace

Určitě budeme chtít po naší CD prezentaci, aby se při spuštění roztáhla na celou plochu. K tomuto nám velmi dobře poslouží funkce „fscommand()“, kterou umístíme nejlépe na hlavní časovou osu do prvního snímku prezentace v této podobě:

fscommand("fullscreen", true);

Parametr fullscreen označuje možnost roztažení přes celou obrazovku. Pokud máme prezentaci ve fullscreen modu, můžeme jít opět stejnou funkcí vrátit do normálního, ovšem zde bude místo hodnoty true vložená hodnota false:

fscommand("fullscreen", false);

Máme-li prezentaci přes celou obrazovku, můžeme dále zajistit automatické roztažení obsahu prezentace nebo jej nechat v původní velikosti. Opět poslouží funkce „fscommand()“, která bude mít tentokrát podobu:

fscommand("allowscale", true);

Pokud vložíme do prvního snímku uvedený příkaz, bude se obsah prezentace automaticky přizpůsobovat velikosti okna. Ovšem může se zde setkat s drobnými nepříjemnostmi. Používáme-li v prezentaci velké množství rastrových grafických prvků, tyto prvky (obrázky, pozadí apod.) nemusí dojít k jejich kvalitnímu zobrazení, které je způsobenou špatným vyhlazováním těchto prvků. Jisté řešení se nabízí v použití filtru rozmazání, která zajistí alespoň částečné „vyhlazení“ rastrových prvků.

Chceme-li prezentaci ukončit, můžeme do ní vložit tlačítko, na které dáme akci:

fscommand("quit“);

Tento příkaz provede ukončení aplikace. Poslední, často využívaná funkce umožňuje redukci menu, které se objeví po kliknutí pravým tlačítkem myši na ploše flashové animace. Použijeme-li funkci:

fscommand("showmenu", false);

zobrazí se pouze redukované menu. Pokud bychom potřebovali toto menu skrýt úplně, opět se musíme spolehnout na swf2exe aplikace, které zamezí zobrazování tohoto menu.

Diskuze (1) Další článek: Ke stažení: mějte síť pod kontrolou

Témata článku: Software, Programování, Zobrazený prvek, Díl, Hlavní nevýhoda, Celá obrazovka, Špatné vyhlazení, Hlavní důvod, Hlavní funkce, Vhodná rychlost, Offline, Hlavní soubor, Icon, Cd přehrávače

Určitě si přečtěte


Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší