Trendy v IT pro rok 2002

Na středeční tiskové konferenci se s námi analytici IDC podělili o své odhady vývoje trhu IT v České republice pro nadcházející rok.
Trendy v IT pro rok 2002

Česká republika i v roce 2001 potvrdila svou pozici jednookého krále mezi slepými. Zatímco v západní Evropě výdaje do IT dosáhly 307 miliard dolarů, střední a východní Evropa daly IT vydělat jen 13 miliard. Česká republika se pak na tomto obratu podílela 15 % (1,9 miliardy dolarů) a umístila se tak za Ruskem (26 %) a Polskem (21 %). Vzhledem k rozlehlosti obou států bude ještě lépe vypadat srovnání s přepočtem na hlavu, z toho pohledu je Česká republika absolutní jedničkou regionu. Růst výdajů do IT v regionu dosáhl 14 %, v ČR pak 11 %. Saturace trhu je ještě daleko, takže i v dalších letech můžeme růst očekávat. V předpovědích na rok 2002 ale zůstávají analytici IDC zdrženliví a očekávají růst opět pouze 11%. Na vině jsou volby, které brzdí investice ve státní správě a pozdržují privatizaci a liberalizaci velkých státních podniků (především telekomunikací a utilit).

Struktura trhu v České republice se začíná blížit struktuře vyspělých trhů v západní Evropě. Investice do hardware loni zaujímaly pouze 43,9 % a stále více peněz plyne do software (18,1 %) a především do služeb (37,0 %). IDC předpokládá další rozvoj outsourcingu, takže podíl služeb se bude na výsledcích pro další roky dále zvyšovat.

Podle indexu informační společnosti se Česká republika dostala na 27. místo (jedničkou je Švédsko) a nechala za sebou ostatní země regionu. Za průměrem zaostáváme především v oblasti školství, ve vládním sektoru, vybavenosti domácími počítači a počtu uživatelů Internetu. V segmentu školství bychom měli posílit už letos, především vlivem naplňování Státní Informační Politiky ve VZdělávání (SIPVZ – přezdívka pro Indoš). Vzhledem k tomu, že financování SIPVZ je rozloženo do tří let, projeví se projekt letos především počtem instalovaných počítačů, příliv financí do této sféry se bude projevovat postupně i v dalších letech.

Na českém trhu se nejlépe prosazují zahraniční výrobci. Téměř pětinu trhu obsadil Compaq, následovaný s 10 % Dellem, teprve pak se uplatnila značka Autocont s 8 %, Brave se 7 % a Acer se 6 %. Celých 51 % z 351 tisíc loni prodaných počítačů připadá na ostatní výrobce. Za událost roku byl označen razantní nástup přenosných počítačů. Každý pátý prodaný počítač byl notebook (51% růst, prodáno 62 tisíc notebooků). Na odbyt šly nejlépe levné modely nepřekračující cenu 50 000 korun. To znamená, že si firmy zakoupené notebooky mohou jednorázově odepsat z účetnictví už letos a zůstane jim více prostředků na další nákupy v příštích letech. V čele žebříčku prodaných notebooků stojí Acer, následovaný Compaqem a HP. Vliv na tak velký růst trhu má kromě ceny notebooků také kvalitní pokrytí signálem pro mobilní telefony a skutečnost, že všichni mobilní operátoři poskytují datové služby a připojení na Internet (penetrace mobilních telefonů dosáhla 66 %).

Na vzestupu je také prodej handheldů, kde vede Compaq, kterému v oblasti PDA pro osobní využití vyklidil prostor Psion, který se už bude specializovat pouze na kapesní počítače pro průmyslové využití (u těch se nyní čeká největší růst).

Menší očekávání jsou vkládána do trhu serverů, který v posledních dvou letech táhly především bankovní tendery. Zajímavá je skutečnost, že levné modely (pod 10 000 dolarů) připadají procesor Intel (růst o 12 % v prodaných kusech a 11 % v hodnotě obchodu), kdežto dražší modely na procesory RISC (pokles  v prodaných kusech o 13 %, v hodnotě prodaných serverů ale zaznamenaly růst 7 %). Podobné srovnání čeká i rozložení prodaných serverů mezi výrobce. Zatímco v počtu kusů vede Compaq s třetinovým podílem, v objemu obchodu s 30% podílem vede IBM. V operačních systémech se projevuje pomalejší růst UNIXu, výraznější Windows, kde W2000 nahrazují zastaralá Windows NT. Linux se nijak zvlášť v podílu neprojevuje.

Na závěr se ještě vrátíme k trhu služeb. Zde můžeme očekávat růst v oblasti již zmíněného outsourcingu, ale mírný růst čeká i systémové integrátory, vývojáře zvláštních aplikací a HW a SW podporu. Ostatní typy služeb si svůj nynější objem udrží. O rozvoj služeb se zaslouží především pokračující investice ze zahraničí, které se loni postaraly o výrazný boom v systémové integraci a trhu s PC. Postupovat by také měla privatizace v bankovním sektoru, který patří ke vděčným klientům IT, a deregulace trhu s utilitami (voda, plyn, elektrická energie) a telekomunikacích – v obou jsou významné podíly zahraničních investorů. Pravý boom ale nastane, až nabídku outsourcingu objeví malé a střední podniky.

Česká republika má velkou šanci, že si udrží svou pozici leadera v regionu střední a východní Evropy a bude se více blížit k úrovni států západně od hranic. Hnacím motorem ve veřejné správě by se ve střednědombém horizontu měly stát i požadavky Evropské unie. Přes tyto optimistické vyhlídky musím konstatovat, že je mrzuté, že nejen trh s PC, ale i trh služeb ovládají především zahraniční společnosti, přičemž české podniky jako Autocont, ProCa, ICZ, APP Group nebo PVT jsou na ústupu.

Zdroj: IDC

Diskuze (9) Další článek: Cena StarOffice 6 zveřejněna

Témata článku: Notebooky, Windows, Osobní využití, Instalovaný počítač, Tender, Outsourcing, Státní hranice, Boom, IT, Růst, Velký stát, Levný notebook, Česká republika, Státní podnik, Velký objem, Ostatní výrobci, Kvalitní pokrytí, Vyspělý trh, Pravý boom, Průmyslové využití, Český trh, Český výrobce, Podobné srovnání


Aktuální číslo časopisu Computer

Test 9 bezdrátových reproduktorů

Jak ovládnout Instagram

Test levných 27" herních monitorů

Jak se zbavit nepotřebných věcí na internetu