Tipy a triky v Delphi, díl 50. - Rekapitulace

Dnešní díl bude poněkud netradiční, protože se trochu ohlédneme zpátky a uděláme si malý přehled toho, o čem jsme si až doposud povídali. Ano, je tomu již skoro přesně na den rok, co vyšel první díl našeho seriálu a tak je na čase udělat malou rekapitulaci. Přehledný obsah celého seriálu, tedy seznam všech tipů, bude náplní dnešního jubilejního dílu.

Doufám, že vám tento přehled pomůže alespoň k částečné orientaci a lépe se vám bude hledat ten tip, který zrovna potřebujete. Mnoho z vás mě žádá, zda by nešel celý seriál zabalit, aby se dal stáhnout ve formě jednoho souboru. Tím vám sice dnes nemohu sloužit, ale uvidíme do budoucna. Zatím se spokojte alespoň s tímto seznamem. Ale dost zbytečných řečí, přehled právě začíná...

Tipy a triky v Delphi, díl 1.

 • Změna barvy Hintu.
 • Nastavení doby, za jakou se Hint zobrazí.
 • Nastavení doby, po kterou bude Hint zobrazen.
 • Zobrazení/nezobrazování Hintu.
 • Blikání ikony běžící aplikace na Hlavním panelu.
 • Nastavení priority aplikace.

Tipy a triky v Delphi, díl 2.

 • Automatické spuštění aplikace spolu se startem systému.
 • Schování aplikace ze seznamu běžících procesů po stisku CRTL-ALT-DELETE
 • Zjištění základních informací o BIOSu.

Tipy a triky v Delphi, díl 3.

 • Vysouvání a zavírání dvířek CD mechaniky.
 • Uspání monitoru.
 • Spuštění, zakázání a opětovné povolení běhu šetřiče obrazovky.

Tipy a triky v Delphi, díl 4.

 • Schování a ukázání Taskbaru.
 • Deaktivace a aktivace funkčnosti tlačítka Start.
 • Změna barvy podkladu ikon pracovní plochy, transparentní podklad.
 • Tvorba startovacího loga aplikace - Splashscreen.
 • Detekce stisknutí klávesy během startu aplikace.
 • Deaktivace tlačítka na zavření okna.

Tipy a triky v Delphi, díl 5.

 • Restart a ukončení Windows (vypnutí počítače).
 • Detekce ukončování systému.
 • Spuštění a ukončení cizí aplikace.
 • Aktivace a deaktivace kláves NumLock, CapsLock a ScrollLock (včetně blikání diod na klávesnici).

Tipy a triky v Delphi, díl 6.

 • Animace ikony aplikace v titulkovém pruhu formuláře.
 • Skrytí ikon na pracovní ploše.
 • Programově řízený pohyb myší včetně stisku tlačítek.
 • Skrytí hodin z hlavního panelu.
 • Zobrazení sekundárních oken aplikace na hlavním panelu.
 • Zjištění frekvence procesoru.
 • Čas od startu Windows.

Tipy a triky v Delphi, díl 7.

 • Zajištění běhu pouze jedné instance aplikace.
 • Klávesové zkratky funkční v rámci celého systému (i když není naše aplikace aktivní).
 • Přepnutí do celoobrazovkového režimu.
 • Zjištění pozice hlavního panelu.

Tipy a triky v Delphi, díl 8.

 • Detekce vložení a vysunutí CD.
 • Zjištění vlastní IP adresy.
 • Jednoduché posílání emailů.
 • Vyhledávání souborů na disku včetně podadresářů (volitelně).

Tipy a triky v Delphi, díl 9.

 • Stahování souborů z internetu.
 • Detekce stavu připojení k internetu.
 • Zjišťování jména uživatele Windows, názvu společnosti a verze Windows.
 • Funkce Delay v Delphi.

Tipy a triky v Delphi, díl 10.

 • Aktualizace aplikace přes internet.
 • Výpis souborů včetně asociovaných ikon do ListView.
 • Kopírování textu do schránky a zpět do aplikace.

Tipy a triky v Delphi, díl 11.

 • Vytvoření kulatého formuláře.
 • Obdélníkový formulář se zakulacenými rohy.
 • Animace okna při jeho otevření a zavření.
 • Zmenšení (srolování) okna aplikace na velikost titulkového pruhu.

Tipy a triky v Delphi, díl 12.

 • Změna tapety pracovní plochy.
 • Vytvoření zástupce na ploše, panelu rychlého spuštění, menu Start atd...

Tipy a triky v Delphi, díl 13.

 • Otevření složky v Průzkumníkovi Windows.
 • Zobrazení dialogu "Otevřít v programu...".
 • Zobrazení dialogu "Vlastnosti".
 • Načtení adresářového stromu do komponenty TreeView.
 • Zjištění cest k důležitým systémovým složkám.
 • Zobrazení zkrácené cesty k souboru.

Tipy a triky v Delphi, díl 14.

 • Výpočet kontrolního součtu souboru - první způsob.
 • Výpočet kontrolního součtu souboru podruhé - CRC32.

Tipy a triky v Delphi, díl 15.

 • Rámeček kolem okna aplikace.
 • Položka hlavního menu odsazená zcela vpravo.
 • Přidání vlastních položek do systémového menu titulkového pruhu aplikace.
 • Vložení komponenty ProgressBar do komponenty StatusBar.

Tipy a triky v Delphi, díl 16.

 • Psaní textu po pracovní ploše.
 • Zjištění velikosti systémového fontu.
 • Změna rozlišení obrazovky.
 • Odchycení změny rozlišení obrazovky.

Tipy a triky v Delphi, díl 17.

 • Vyvolání dialogů z Ovládacích panelů.
 • Úprava standardního dialogového okna.
 • Změna titulku u FontDialogu.

Tipy a triky v Delphi, díl 18.

 • Minimalizace a obnovení všech běžících aplikací.
 • Zjištění verze aplikace.
 • Zamezení a opětovné povolení pohybu formuláře.
 • Zjištění a přepínání aktuální klávesnice.
 • Detekce zvukové karty.
 • Přehrávání systémových zvuků.

Tipy a triky v Delphi, díl 19.

 • Povolení a zakázání systémového pípnutí.
 • Tvorba zvuků přes PC speaker.
 • Sériové číslo disku.
 • Stíny vizuálních komponent.

Tipy a triky v Delphi, díl 20.

 • Třídění položek v ListView.
 • Přidání položky do seznamu naposledy otevřených dokumentů.
 • Smazání souboru do koše.
 • Zjištění celkové fyzické paměti.
 • Volná fyzická paměť.
 • Virtuální paměť.

Tipy a triky v Delphi, díl 21.

 • Změna barev objektů v systému.
 • Převod času v milisekundách na TDateTime.
 • Přestupný rok a Velikonoce.
 • Zalomení textu u tlačítek na více řádků.
 • Efektní vypisování textu pomocí komponenty Edit.

Tipy a triky v Delphi, díl 22.

 • Ukazatel průběhu uvnitř tlačítka.
 • Jak nabootovaly Windows.
 • Jméno zalogovaného uživatele.
 • Vytvoření virtuálního disku.
 • Minimalizace aplikace i s modálními formuláři.
 • Zamezení obnovení velikosti okna poklepáním na titulkový pruh.

Tipy a triky v Delphi, díl 23.

 • Vyhledání textového řetězce v souboru.
 • Bezpečné smazání souboru.
 • Zjištění aplikace přidružené k danému typu souboru.
 • Vytvoření unikátního názvu souboru pro složku TEMP.

Tipy a triky v Delphi, díl 24.

 • Zjištění doby za kterou se aktivuje šetřič obrazovky.
 • Test zda aplikace odpovídá či ne.
 • Výpis tiskáren instalovaných v systému.
 • Jaké formáty papíru tiskárna podporuje.
 • Podporuje tiskárna barevný tisk?

Tipy a triky v Delphi, díl 25.

 • Rozlišení tiskárny.
 • Zjištění a nastavení aktuální tiskárny.
 • Konečně začínáme tisknout.
 • Tisk obrázků.
 • Tisk tabulky.

Tipy a triky v Delphi, díl 26.

 • Barevné položky v Listboxu.
 • Barevné řádky v ListView.
 • Změna barvy ukazatele průběhu.
 • Díra ve formuláři.
 • ProgressBar jako položka v řádku v ListView.
 • Tučné položky v TreeView.

Tipy a triky v Delphi, díl 27.

 • Funkce "autocomplete " v komponentě ComboBox.
 • Přidávání položek do menu za běhu aplikace.
 • Průhledný formulář.

Tipy a triky v Delphi, díl 28.

 • Vizuální styly Windows XP a jejich implementace pod Delphi.

Tipy a triky v Delphi, díl 29.

 • Zjištění zda je koš prázdný.
 • Vyprázdnění koše.
 • Smazání souboru do koše.
 • Načtení a uložení dat z ListView do souboru.

Tipy a triky v Delphi, díl 30.

 • Změna fontu bublinkové nápovědy.
 • Jméno procesoru.
 • Kolik paměti využívá daný proces.
 • Zarovnání prvků v ListBoxu na pravou stranu.
 • Hledání prvků v ListView.

Tipy a triky v Delphi, díl 31.

 • Detekce změny času.
 • Zachycení změny obsahu schránky.
 • Detekce pohybu okna.
 • Ošetření neočekávaných chyb.

Tipy a triky v Delphi, díl 32.

 • Nastavení hlasitosti.
 • Náhrada textu v textovém souboru.
 • Vložení dalšího spustitelného souboru do aplikace.

Tipy a triky v Delphi, díl 33.

 • Celková velikost souborů v adresáři a podadresářích.
 • Výpis disků v systému včetně rozpoznání jejich typu.
 • Formátování diskety.
 • Rozdělení a sloučení souboru.

Tipy a triky v Delphi, díl 34.

 • Pohyblivý text v titulkovém pruhu.
 • Drobná úprava dialogu pro otevření souboru.
 • Uložení a načtení RTF souboru z resources.
 • Umístění obrázku na pracovní plochu.

Tipy a triky v Delphi, díl 35.

 • Převod souboru BMP do formátu JPEG a naopak.
 • Inverze barev bitmapy.
 • Změna rozlišení obrázku.

Tipy a triky v Delphi, díl 36.

 • Převrácení obrázku po vertikální nebo horizontální ose.
 • Rotace obrázku.
 • Tónování barev obrázku.
 • Převod barev do odstínů šedi.
 • Transparentní text v obrázku.

Tipy a triky v Delphi, díl 37.

 • Převod obrázku BMP na ikonu.
 • Kreslení grafu funkce.

Tipy a triky v Delphi, díl 38.

 • Vizuální zvýraznění aktivní komponenty Edit.
 • Prohození tlačítek myši.
 • Převod barvy formátu TColor na HTML.
 • Seznam nainstalovaných aplikací.

Tipy a triky v Delphi, díl 39.

 • Přidání vlastního tlačítka do panelu nástrojů v IE.
 • Zobrazení HTML kódu v komponentě WebBrowser.
 • Zobrazení vlastností komponent.
 • Zmizení kurzoru myši.
 • Kopírování souboru se zobrazením průběhu.

Tipy a triky v Delphi, díl 40.

 • Průhlednost oken v Delphi 6.
 • Práce s INI soubory.

Tipy a triky v Delphi, díl 41.

 • Úprava knihovny Comctrls pro použití ve Windows XP.
 • Úprava fontu bublinkové nápovědy.

Tipy a triky v Delphi, díl 42.

 • Změna obrázku tlačítka Start.
 • Další vylepšení komponenty Edit.

Tipy a triky v Delphi, díl 43.

 • Zobrazení prvního snímku videa.
 • A ještě jednou bublinková nápověda.
 • Spuštění aplikace pouze jednou v rámci dané instance Windows.

Tipy a triky v Delphi, díl 44.

 • Ikona aplikace v hlavním panelu - tray icon.

Tipy a triky v Delphi, díl 45.

 • Obrázkový ComboBox.
 • Jak zabránit překreslení okna aplikace.
 • Název a identifikační číslo CD disku.

Tipy a triky v Delphi, díl 46.

 • Ukrytí textové zprávy do obrázku.

Tipy a triky v Delphi, díl 47.

 • Vlastní položky v kontextovém menu aplikace v taskbaru.
 • Test platnosti ISBN.

Tipy a triky v Delphi, díl 48.

 • Vertikální titulkový pruh.

Tipy a triky v Delphi, díl 49.

 • Blikání ikony u prvků v TreeView.
 • Test rozbaleni Treeview.

A jsme na konci. Je to opravdu slušný seznam. Pokud by vás zajímala drobná statistika, tak zatím jsme si v našem seriálu ukázali 182 různých tipů (snad jsem se nepřepočítal), což představuje necelé 4 tipy na jeden díl. Některé byly kratičké, jiné zabraly celý článek, ale věřím, že alespoň někteří z vás něco užitečného našli a použili. Příští díl bude už mít zase tradiční podobu a vykročíme tak do další padesátky...

Diskuze (5) Další článek: Pentium 4 Willamette - není zájem?

Témata článku: Software, Programování, Fyzická paměť, Hlavní panel, Otevřené okno, Rekapitulace, REK, Díl, Delphi, Změna klávesnice, Zobrazený prvek, Speaker, Přepnutí klávesnice, Systémový disk, Kontrolní systém, Delay, Přestupný rok, Tip, ISBN, Drobná úprava, TRI, Změna barev, Celý seriál, Icon, Blikání


Určitě si přečtěte

Elon Musk podpořil Signal jako náhradu WhatsAppu. Aplikaci okamžitě zavalili uživatelé
Markéta Mikešová
WhatsAppElon MuskFacebook
Vodafonu se zhroutila kabelovka. Síť bývalého UPC má výpadky
Lukáš Václavík
VodafoneUPC
Archivovat data do cloudu, na HDD, SSD, DVD, nebo Blu-ray? Co je nejvýhodnější?

Archivovat data do cloudu, na HDD, SSD, DVD, nebo Blu-ray? Co je nejvýhodnější?

** Kam doma natrvalo uložit data? Vyplatí se ještě optická média? ** Jaké kapacity disků a médií má smysl koupit? ** Cenovou výhodnost si ukážeme na příkladech s 2TB úložištěm

Lukáš Václavík | 125

Lukáš Václavík
ZálohováníÚložištěPevné disky
Kudy proudí doprava? Na mapách můžete sledovat autobusy, vlaky, letadla i lodě

Kudy proudí doprava? Na mapách můžete sledovat autobusy, vlaky, letadla i lodě

Současná situace cestování zrovna dvakrát nepřeje, kvůli covidu můžeme jezdit leda tak prstem po mapě. A nebo můžeme prsty nechat volné a koukat, jak po mapě cestuje někdo jiný. Díky otevřeným datům dopravních či přepravních společností je to hračka.

Lukáš Václavík | 10

Lukáš Václavík
Doprava
Výmluvy filmových pirátů jsou stejně ostudné jako český autorský zákon (komentář)

Výmluvy filmových pirátů jsou stejně ostudné jako český autorský zákon (komentář)

** Autorský zákon vůbec nerespektuje internet a současnou realitu. ** Je stahování filmů legální a jaké se na to vztahují výjimky? ** Proč a za co všechno platíme výpalné?

Lukáš Václavík | 361

Lukáš Václavík
PirátstvíHudba, filmy, seriály
Nejlepší příslušenství k počítači. Tipy na osvědčené klávesnice, tiskárny, routery…

Nejlepší příslušenství k počítači. Tipy na osvědčené klávesnice, tiskárny, routery…

** Tipy na užitečné příslušenství k počítačům ** Poradíme, s jakými produkty neuděláte chybu ** Od drobností do USB až po routery a tiskárny

David Polesný, Stanislav Janů | 20

David PolesnýStanislav Janů
Příslušenství