Test anglicko-českých překladačů webových stránek

Používáte překladače webových stránek do češtiny? Vyzkoušeli jsme ty nejznámější za vás. Jak si poradí s českou historií, anglickým vtipem a odborným IT magazínem?
Kapitoly článku

Angličtina je dnes světovým jazykem a o internetu a informačních technologiích obecně to platí dvojnásob. Ačkoliv se mnoho webů postupně orientuje i na regionálního návštěvníka, Windows Live nebo Google služby tak můžete používat v rodném jazyce a nově přibyl i Facebook, ve spleti internetu se bez angličtiny jednoduše neobejdete.

Ostatně angličtina je dnes rodnou řečí bezmála čtyř stovek milionů lidí. Samozřejmě můžete namítnout, že na výsluní se brzy dostane Čína, většina obyvatel východoasijského tygra ovšem doma nemá počítač, což se už nedá říci o USA, v jejichž rukou je také drtivá většina internetového trhu. Čínština tak ani při obrovském počtu rodilých mluvčích jednoduše nemůže konkurovat.

Ačkoliv dnes alespoň základy angličtiny ovládají necelé dvě miliardy obyvatel planety, s pokročilejší znalostí je to už horší. Pokud k tomu připočtete občasnou potřebu překladu odborného textu, pomyslné nůžky se ještě více rozevřou. V takovém případě přichází ke slovu překladové slovníky.

Kdo rozumí češtině?

Moderním typem překladových slovníků jsou překladače celých webových stránek. Ačkoliv si většina z nich neporadí s češtinou a pomohou tak spíše jako mezičlánek při překladu z nějakého exotičtějšího jazyka do angličtiny, která je přeci jen stravitelnější, přesto se pravděpodobně blýská na lepší časy. Už několik měsíců rozumí češtině Google Translate, u nás známý jako Google Překladač, a snad se brzy podobného kroku dočkáme i ze strany Microsoftu, jeho webový Windows Live Translator totiž sice nabízí kompletně lokalizované prostředí, v nabídce překladače ale náš rodný jazyk stále chybí.

Webových překladačů je skutečně velké množství, my jsme ale otestovali pouze jednostranný překlad z angličtiny do češtiny u služeb a aplikací PC Translator 2007, Eurotran XP, Google Překladač, InterTran, Web2CZ a Wordbook.cz. Dva poslední weby nabízí pouze strojový překlad pomocí volně dostupného GNU/FDL Anglicko-Českého slovníku. Později se ale dozvíte, že to vůbec nemusí být na škodu.

A jakou jsme použili metodiku? Vybrali jsme tři texty. Prvním je část anglického povídání o české historii z oficiálního webu Czech.cz. Vzhledem k charakteru webu je tento text nejjednodušší a nenajdete v něm ani exotická slovíčka nebo složité slovní obraty, s textem by si tedy měly poradit všechny webové překladače. Nás bude zajímat odstaveček věnovaný prvním Přemyslovcům na českém trůnu.

V druhém případě proženeme překladačem krátký anglický IT vtip. Do třetice ale nesmí chybět ani naše zaměření, tedy výzva v podobě překladu úvodníku článku z elektronického IT magazínu BetaNews.com. Ačkoliv jsme měřili čas překladu celých stránek, pro srovnání připojujeme pouze úryvky textů. Uvidíte, že kvalita překladu na nich bude více než názorná.

Původní úryvky textu webových stránek pro srovnání

Úryvek textu z webu Czech.cz (webová stránka)

The first historically documented Přemyslid was Bořivoj, with whom we are already are familiar. He had himself baptized at the Great Moravian court of Prince Svatopluk. He was initially based in the fortified settlement of Levý Hradec, which is where the oldest preserved church in Bohemia is located. He subsequently relocated to Prague. Bořivoj’s wife Ludmila became one of the first Czech saints because she educated her grandson and future patron of Bohemia - Wenceslas - in the Catholic faith. Until his maturity, the position of monarch was filled by his mother, Drahomíra, who resented Ludmila's influence on her son to such an extent that she let her be throttled.

Anglický vtip pro „Ajťáky“ (webová stránka)

Two IT guys were talking in a bar after work. "Guess what," says the first IT guy, "yesterday, I met this gorgeous blonde in a bar."

"What did you do?" says the other IT guy.

"Well, I invited her over to my place, we had a couple of drinks, we got into the mood and then she suddenly asked me to take all her clothes off."

"You're kidding me!" says the second IT guy.

"So I took her miniskirt off, and then I lifted her up and put her on my desk next to my new laptop."

"Really? You've got a new laptop?"

Článek na BetaNews (webová stránka)

Unhappy wireless subscribers in Canada have socked Telus and Bell Mobility with class action lawsuits over their intentions to begin charging users for incoming SMS/MMS text messages, a practice already common in the US.

PC Translator 2007

PC Translator má za sebou už dlouholetý vývoj a patří k naprosté špičce mezi českými komerčními překladači nejen webových stránek. Na slovníkové databází LangSoftu je například provozovaný i známy web slovnik.cz. PC Translator je k dispozici v několika jazykových verzích, ta anglická vás přijde na 3 750 korun, upgrade ze starší verze stojí necelou tisícikorunu.

Klepněte pro větší obrázek  Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
PC Translator pracuje i s Firefoxem bez jediného problému

Databáze obsahuje 800 000 výrazů. Nás ale zajímá především překladač webových stránek. Ten se po instalaci usadí v podobě lišty v Internet Exploreru a Firefoxu, kde je dostupný jako běžný XPI doplněk.

Přeložený úryvek textu z webu Czech.cz

První historicky doložený Premyslid byl Borivoj, s kým my jsme již důvěrně známí. On měl sebe pokřtěný ve velkomoravském dvoru Prince Svatopluk. On byl zpočátku založený v opevněném urovnání Levy Hradec, které je kde nejstarší uchoval kostel v Čechách je umístěný. On následovně přesídlil Praha. Borivoj's manželka Ludmila se stal jeden z prvních českých svatí protože ona vzdělala jejího vnuka a budoucího patrona Čech - Václavové - v katolické víře. Až do jeho zralosti, pozice panovníka byl naplněná jeho matkou, Drahomira, kdo odmítaný Ludmila-ovo vliv na jejího syna do takové výše že ona nechala její byla uškrcenou.

Anglický vtip pro „Ajťáky“

Dva IT chlapi mluvili v baru po práci. "hádejte co," říkáte první IT hoch, "včera, já jsem setkal se s touto nádhernou blondýnkou v baru."

"co jsi dělal?" říká další IT hoch.

"dobře, já jsem pozval její mému místu, měli jsme pár nápojů, my jsme dostali se do nálady a potom ona náhle požádala mě, abych odložím veškeré její šaty."

"vy škádlíte mě!" říká druhý IT hoch.

"tak já jsem odložil její minisukni, a potom já jsem zvedl její a dát jí na mém stole vedle mého nového laptopu."

"doopravdy ? Vy máte nový laptop?"

Článek na BetaNews

Nešťastní bezdrátoví předplatitelé v Kanadě praštila Telus a Bell Mobility s dobrým borcem soudními procesy přes jejich záměry k tomu, aby začaly nabíjení uživatelé pro přicházející SMS/MMS textové zprávy, praxe již běžný v US.

Vzhledem k tomu, že překladač používá slovník nainstalovaný na vašem počítači, rychlost překladu se odvíjí od výkonu vašeho počítače. Nejdelší český text zpracovával program 43 sekund, anglický vtip naopak pouze 12 sekund a s článkem na BetaNews si poradil za pouhých 13 sekund. O překladu jste informovaní skrze dialog s ukazatelem průběhu.

Eurotran XP

S překladačem webových stránek má dlouholeté zkušenosti i Microton z Luhačovic, který stojí za vývojem překladače Wordmaster, Lexie a bezplatného slovníku Verdict. Samotný překladač textů a webových stránek je k dispozici ve dvou verzích. Eurotran 2006 si můžete koupit společně s ostatními slovníky v rámci kompletu v ceně 4 391 korun, vyzkoušet ale můžete i Eurotran XP, což je pro změnu placená webová služba s ročním paušálem. V takovém případě si nainstalujete pouze doplněk pro Internet Explorer nebo Firefox, slovníková databáze je ale na webu Microtonu.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Eurotran XP se v Internet Exploreru usadí v podobě ikony s českou vlaječkou

Tip: Recenzi bezplatného slovníku Verdict najdete na Živě.cz

Přeložený úryvek textu z webu Czech.cz

První historicky dokumentoval Přemyslid byl Bořivoj, s kým my jsme už být známý. On měl sám křtil u velkého moravského soudu Princea Svatopluk. On byl zpočátku umístěný v opevněné dohodě Levý Hradec, který je kde nejstarší uchovaný kostel v Bohemia je lokalizován. On následně přesídlil k Praze. Bořivoj manželka Ludmila se stal jedním z prvních českých svatých, protože ona vzdělala jejího vnuka a patrona budoucnosti Bohemia - Wenceslas - v katolické víře. Až do jeho dospělosti, pozice monarchy byla zaplněna jeho matkou, Drahomíra, kdo nesnášel Ludmila vliv na jejího syna k takový rozsah že ona nechala ji být uškrcen.

Anglický vtip pro „Ajťáky“

Dva to lidé mluvili v baru po práci. “si myslet co,” říká první to chlap, “včera, já jsem se setkal s tímto nádherný světlovlasý v baru.”

“Co vy jste dělali?” říká jiný to chlap.

“Dobře, já jsem pozval ji k mému místě, my jsme měli pár nápojů, my jsme dostali se do nálady a pak ona najednou žádala mě, aby vzal všechny její oděvy pryč.”

“Vy škádlíte mě!” říká sekunda to chlap.

“Tak já jsem svlékl její minisukni a pak já jsem zvedl ji a vložil ji do mého stolu vedle mého nového laptopu.”

“Opravdu? Vy jste dostali nový přenosný počítač?”

Článek na BetaNews

Nešťastní bezdrátoví předplatitelé v Kanadě praštili Telus a pohyblivost Bell se soudy společné žaloby přes jejich záměry začít účtovat uživatele pro přícházející SMS/MMS textové zprávy, praxe už obyčejný v USA.

Pro test jsme použili Eurotran XP, každý z vás jej totiž může první dvě hodiny používat zcela zdarma. Rychlost překladu byla kupodivu u všech třech stránek velmi podobná v rozmezí 20 – 24 sekund. Indikace je oproti PC Translatoru jednodušší, o procentuálním průběhu jste informovaní pouze ve stavové řádce.

Témata článku: Software, Google, Internet, Web, Bezdrátové nabíjení, Český překlad, Skutečný člověk, Slovní obrat, Moderní typ, První hra, Původní formátování, Hero, MMS, Test, Hradiště, Anglický vtip, Rodný jazyk, Anglický originál, Živý člověk, Příchozí SMS, First, SMS / MMS zpráva, Původní rozložení, Bell, Google Translator, Nový notebook levně na Mall.cz

Aktuální číslo časopisu Computer

Jak prodloužit výdrž notebooku

Velké testy: gamepady a inkoustové tiskárny

Důkladný test Sony Playstation 5