Technologie AVS – psychowalkmany

Psychowalkmany jsou pro mnoho lidí stále novinkou, i když jejich využívání i principy jsou známé řadu let.

Tyto přístroje dovedou velmi efektivně odbourat mnoho potíží, s nimiž se člověk potýká a mnohdy příznakům nevěnuje ani pozornost. Do těchto „potíží“ lze zařadit únavu, stres, podrážděnost, celkově nižší výkonnost ve všech směrech i mnohé zdravotní potíže. Jelikož psychowalkman působí na naší nervovou soustavu (mozek) prostřednictvím přirozených vjemů, jako je světlo a zvuk, nenese jejich užití žádné vedlejší účinky, které jsou známé z farmaceutického průmyslu.

Vesměs se dá říci, že se jedná o technologii, která vám pomáhá využít váš potenciál naplno. Zní to neuvěřitelně? Přitom jde jen o využití precizně propracovaných stimulačních programů. Tyto programy, někdy též nazývané „sezení“, jsou navrženy tak, aby Vám pomohly vybudit anebo zklidnit vaše vlastní já. Během pár minut se budete cítit náramně odpočatí a načerpáte potřebné síly, jiným „programem“ se zase uvedete do bezstarostného klidu, kdy usnete vyrovnaným spánkem. Nejsme limitováni ani věkem, ani životním stylem.

Například Phd. Thomas Budzinsky (bývalý vedoucí psycholog Pentagonu a NASA kde působil v letech 1980-1986 v současnosti působní jako vědecký pracovník v „University of Seattle“) uvádí tyto základní účinky:

  • Rychlé odstranění stresu a únavy
  • Rychlá aktivace a dodání energie
  • Účinné řešení spánkových potíží, depresí, bolestí a dalších psychosomatických obtíží
  • Nadprůměrná psychická odolnost
  • Zlepšení paměti a koncentrace
  • Zrychlení učení

Tato technologie odborně nazývaná AVS (audiovizuální stimulace) funguje na principu rytmických zvuků a světelných vjemů.

AVS.jpg

Psychowalkmany, respektive technologii AVS, vyvíjela i americká NASA. V roce 1986, po uvolnění informačního embarga vznikl první soukromý výrobce, americká firma Synetic. Posledních 10. let prodeje ve větě roste meziročně neustále. V roce 2008 se nejvíce psychowalkmanů prodalo v Jižní Koreji celkem jeden milión kusů. Nejvýznamnější světové výrobce u nás zastupuje společnost Galaxy.

Walkman.jpg

Technologie AVS přístrojů pracuje s pomocí specifického zvuku a světla, pulsujícího v určitém, přesně daném rytmu, nebo chcete-li rychlosti. Na první pohled možná nechápeme, jaký přínos pro nás může AVS přístroj mít, možná se nám tato technologie zdá příliš složitá. Ovšem princip působení světla a zvuku je starý jako lidstvo samo. Světlo a zvuk totiž ovlivňuje naši mozkovou aktivitu. Děje se tak proto, že zrak a sluch jsou našemu mozku nejblíže a přivádějí široké spektrum smyslových vjemů.

Již v dávné minulosti se lidé uklidňovali pohledem do plamenů a poslechem rytmických zvuků bubnů. A děláme to i dnes. Rádi posedíme u ohně, posloucháme šumění vody a vlastně ani nevíme proč – „prostě nás to tak nějak uklidňuje a magnetizuje“, říkáme. Tohoto jevu si nemohla nevšimnout vědecká veřejnost a na jeho základě probíhal dlouhá léta výzkum v této oblasti, jehož výsledkem jsou AVS přístroje jak je známe dnes.

Působení přístroje nejlépe pochopíme na konkrétním příkladu. Víme, že pokud je člověk například ve stresu, tak jeho mozek vyvíjí aktivitu přibližně 25 Hz (tato aktivita je měřitelná pomocí EEG). Pokud se chceme uklidnit, je třeba snížit mozkovou aktivitu na cca 10 Hz (což je tzv. hladina Alfa, ustálený termín pro označení aktivity od 8-12Hz, která odpovídá stavu klidu a uvolnění).

V AVS přístroji se tedy vybereme relaxační program. U tohoto programu pak světlo a zvuk pulsuje právě v rychlosti okolo 10 Hz (což je de facto 10 pulsů za vteřinu). Mozek tento rytmus vnímá a přizpůsobí se mu. Tento jev se jmenuje efekt napodobení frekvence a poprvé byl popsán v roce 1944.

Více o psychowalkmanech se můžete dozvědět na www.psychowalkman.cz.

Další článek: HIS Radeon HD 4770 v detailech

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , ,