Tak jak je tedy rychlé agregované ADSL?

Díky spolupráci se serverem DSL.cz vám můžeme přinést unikátní výsledky měření rychlostí ADSL po zavedení agregace. Zdrojem bylo několik tisíc měření jednotlivých ADSL přípojek.
Zájemci o ADSL neměli před objednáním příliš mnoho možností jak zjistit, jaká bude skutečná rychlost jejich připojení po zapnutí agregace. Za důvěryhodné mohly být používány otázky a odpovědi Českého Telecomu, kde se na otázku: Jak se agregace projeví na kvalitě služby a rychlosti přenosu dat? uvádí „Aktivace agregace způsobuje určité snížení přenosové rychlosti na přípojkách ADSL všech alternativních operátorů a ISP, což se projeví snížením vnímané rychlosti přístupu na internet na straně koncových zákazníků. Toto snížení přenosové rychlosti přípojky ADSL není u vyšších rychlostí nijak významné zvláště v případě, že není vyžadován konstantní datový tok.“ V uplynulých dnech by s touto definicí nemálo uživatelů ADSL velmi mírně řečeno polemizovalo.

Jak by měla agregace ADSL vypadat?

Jak by teoreticky při dodržení agregačních poměrů mělo vypadat průměrné snížení rychlosti? K výpočtu nám pomohou statistiky reálného provozu zveřejněné Českým Telecomem na srpnové tiskové konferenci. Zde bylo uvedeno, že 89,8 % zákazníků přenáší pod 10 GB dat a tvoří 44,2 % provozu. Mezi 10 a 20 GB se pohybuje 6 % zákazníků s podílem 21,3% na celkovém provoz. Špičkou s přenosy nad 20 GB je pak pouhých 4,2 % zákazníků, ti ale generují plných 34,5% provozu.

Z těchto údajů lze vypočítat, že na jednu ADSL přípojku připadal v průměru provoz zhruba 4 GB za měsíc. Do průměru byly zahrnuty všechny přípojky, tedy i dražší verze s agregací 1:20. Drtivá většina přípojek ale byla určitě s rychlostí 192/64 kb/s. To by při využití provozu pouze pro stahování s maximální rychlostí 160 kb/s znamenalo, že ADSL linky byly v průměru zatíženy z 8,4 %. Skutečné číslo bude jistě ještě nižší, protože část provozu byla i v opačném směru a do celkových statistik Českého Telecomu byly počítány i přípojky s vyššími rychlostmi než 192/64 kb/s.

O migrovaných přípojkách na vyšších rychlostech mnoho údajů nemáme, protože Český Telecom doposud údaje o chování jejich uživatelů nezveřejnil. Teoretická nejvyšší rychlost ADSL u přípojek s agregací 1:20 se po 15. září zvýšila téměř na trojnásobek.

Vzhledem k tomu, že velká část aktivních stahovačů již ADSL má, s růstem klientů se jejich podíl bude stále snižovat. Proto ani na nejčastěji používaných přípojkách 512/128 kb/s s agregací 1:50 by provoz průměrného uživatele neměl přesahovat 5 GB měsíčně.

To by při maximální rychlosti 420 kbps znamenalo, že průměrná ADSL přípojka bude využívána maximálně na 4 % své maximální kapacity. Při agregaci 1:50 by nám potom vycházelo, že v průměru si budou uživatelé stahovat data rychlostí přinejhorším poloviční ve srovnání s maximální dosahovanou rychlostí, tj. u linky 512/128 kb/s rychlostí 210 kb/s.

Jedná se samozřejmě pouze o průměr, a tak ve špičkách by měla být situace horší. V tuto chvíli nemám přesná data o zatížení ADSL v průběhu dne, ale podle kusých informací od poskytovatelů odhaduji, že několikaminutová špička v průběhu dne bude znamenat maximálně trojnásobné zvýšení potřeby datové kapacity proti průměru. To by znamenalo, že v nejhorším případě by měly linky 512/128 kb/s s agregací 1:50 maximálně několik minut denně stahovat data nejnižší rychlostí 70 kbps. To je však pouhá teorie.

Jaká část uživatelů měla ADSL při měření pomalejší než dial-up?

Podívejme se jak vypadaly výsledky měření v praxi. K tomu byly využity výsledky měření na speedmeteru serveru www.dsl.cz. Podle Českého Telecomu měla být agregace zapnuta 15. října 2003, proto bylo sledováno období od 13. do 19. října.

Předpokládejme, že rychlost dial-up připojení je 50 kb/s. Sledovali jsme tedy podíl těch s rychlostí menší než 50 kb/s na celkovém počtu všech provedených měření.

Klepněte pro větší obrázek

Oproti výše uvedeným teoretickým závěrům (snížení pod rychlost 70 kb/s by mělo trvat maximálně několik minut denně) jsou výsledky měření skutečných rychlostí podstatně horší. Například v pátek 17. října bylo zhruba 40 % měření s nižší rychlostí než 50 kb/s. Smutné prvenství má jeden klient Nextry s naměřenou rychlostí 0,662 kb/s. 

Buďto jsou uvedené teoretické předpoklady chybné, anebo agregace znamenala pro uživatele horší zpomalení než by odpovídalo sdílení datového provozu v poměru 1:50. Jako pravděpodobnější se jeví druhá varianta. Že s agregací nebylo vše v pořádku zmiňují i mnozí uživatelé ADSL, kteří na speedmetru www.dsl.cz naměřili nižší rychlost jednoho spojení v porovnání se součtem rychlostí několika najednou stahovaných souborů z různých míst. Znamenalo by to s těží pochopitelná pravidla Českého Telecomu pro agregaci, která by silně zvýhodňovala uživatele permanentně stahující velké soubory z výměnných systémů na úkor zákazníků používající internet k rozumnějším účelům.

Po černém pátku je v grafu vidět zlepšení v sobotu a v neděli. To by mohlo být částečně připisováno tomu, že provoz je v těchto dnech nižší. Proti však hovoří skutečnost, že rychlost ADSL přípojek byla v neděli v porovnání se sobotou vyšší, zatímco provoz na českém internetu je vždy větší v neděli než v sobotu. Zdá se tedy, že Český Telecom i o víkendových dnech pracoval na nápravě zpočátku nezvládnutých nastaveních.

Jaký je rozdíl v průměrných rychlostech poskytovatelů po agregaci?

Toto měření je těžší, protože jednotliví poskytovatelé se liší dle poměru počtu klientů, kteří provedli migraci na vyšší rychlosti, a navíc v rámci našich dat neumíme rozlišit ADSL s agregací 1:20 a 1:50. Na základě našich zkušeností vím, že existuje stále obrovské množství klientů, kteří migraci neprovedli, a tak se vycházelo pouze z měření rychlostí do 160 kb/s, což je maximální dosahovaná rychlost na přípojkách 192/64 kb/s.

Klepněte pro větší obrázek

Z grafu je velmi zajímavé, že pokles rychlosti pocítili u největších providerů zejména klienti Nextry a Czech Online (Volný). Nextra se během soboty a neděle výrazně zlepšila. Klienti IOL, Tiscali a SkyNetu naopak výrazný pokles nezaznamenali.

Nezbývá než doufat, že pokles rychlosti klientů Nextry byla náhoda a nikoliv záměr Českého Telecomu poškodit významného konkurenta. Určitým vysvětlením by mohly být zkušeností některých providerů, kteří tvrdí, že agregaci méně pocítili klienti, kteří doposud neprovedli migraci. Právě Tiscali a Czech Online má minimum klientů s dokončenou migrací. K potvrzení této skutečnosti ale nejsou k dispozici dostatečná data.

Změny rychlostí ADSL přípojek budeme nadále prostřednictvím speedmeteru na www.dsl.cz sledovat a o závěrech budete informováni. Věřím, že další data budou pro zájemce o broadband v České republice příznivější.

Autor Tomáš Pětivoký se věnuje serveru DSL.cz, kde najdete speedmeter pro měření rychlosti připojení. Z tohoto měření byla získána i zde prezentovaná data.

Diskuze (114) Další článek: Přehled užitečných programů uplynulého týdne – 42. týden

Témata článku: Internet, Migrace, Skutečné číslo, ADS, Maximální rychlost, Poloviční kapacita, Celková kapacita, Pouhá teorie, Dosahovaná rychlost, kB, ADSL, Rychlost, Významný podíl, Měření


Určitě si přečtěteAktuální číslo časopisu Computer

Speciál o přechodu na DVB-T2

Velký test herních myší

Super fotky i z levného mobilu

Jak snadno upravit PDF