Systémy pro správu IT

Na současném trhu IT se zabydlelo několik rozsáhlých systémů pro správu prostředků výpočetní techniky, tzv. management-systémů.
Richard Voigts: Na současném trhu IT se zabydlelo několik rozsáhlých systémů pro správu prostředků výpočetní techniky, tzv. management-systémů. Některé jsou určeny pouze pro správu sítí a síťových prvků, minimálně dva – Unicenter TNG od Computer Associates, dnes již společně s produkty od Platinum Technology, a Tivoli od IBM, zvládají i správu aplikací – databází, transakčních systémů apod. K těmto obecnějším řešením se pak řadí techničtější HP OpenView, Sun Solstice, Cabletron Spectrum a řada dalších.

Situace je zde podobná jako v oblasti podnikových informačních systémů ERP, kde některé vznikaly z potřeb finančního řízení, jako např. Coda Financials, jiné dostaly obohacení o doplňkové moduly – PeopleSoft o Lidské zdroje (HR, Human Resources), případně SAP R/3 nebo Oracle Applications o celou řadu dalších funkčností; protikladem může být Baan, který vznikal z potřeb výroby, stejně jako český Diamac od firmy Diatryma.

Také systémy pro správu vznikaly z potřeb různých směrů. Unicenter TNG od společnosti Computer Associates je historicky spjat s mainframy, kde bylo zapotřebí sledovat chod mnoha aplikací. Později se CA začala orientovat na architekturu klient/server, dnes funguje Unicenter TNG i v prostředí Windows NT.

Podobně sestavovala svoje portfolio firma Platinum Technology která jej doplnila o ladění výkonnosti aplikací, např. databáze Oracle. Platinum byla letos zakoupena Computer Associates a její produkty budou postupně začleněny do portfolia CA, viz samostatný článek z konference CA World, který se letos konal na konci července v New Orleansu.

Jedinou protiváhu Computer Associates v této oblasti drží IBM se systémem Tivoli, který vznikl u stejnojmenné firmy, ještě před její akvizicí IBM.

Z opačné strany vznikaly jiné systémy, a sice z pohledu správy hardwaru, zapojeného v sítích. Sem patří HP OpenView, Sun Solstice, Cabletron Spectrum.

Unicenter TNG a Tivoli jsou jedny z nejrobustnějších systémy správy podnikové infrastruktury, které pokrývají celopodnikový systém, tj. správu hardwaru, sítí a podnikových aplikací, včetně jejich automatické instalace na vzdálená pracoviště.

Zapomenout by se ve výčtu nemělo ani na Novell ManageWise, Intel LANDesk Manager, HP TopTools apod.; posledně jmenované systémy pro správu však jsou určeny spíše pro menší sítě s PC a nedosahují možností správy rozsáhlých sítí a aplikací, které nabízejí CA Unicenter, Tivoli, Solstice, HP OpenView nebo Cabletron Spectrum.

Potřeba správy infrastruktury
Správa většiny rozsáhlých systémů většinou začíná od tří elementárních potřeb – helpdesku, zálohování a správy sítě. Vše ostatní se postupně nabaluje na základní systém správy podnikové infrastruktury tak, jak to především finanční možnosti a kompromisy dovolí.

Helpdesk je označení pro správu problémů a správu inventáře. Mezi problémy může patřit prázdný zásobník papíru u síťové tiskárny, pokus o neoprávněné vniknutí do systému přes firewall, špatný disk v poli RAID, zkolabovaný server, nebo nehlásející se PC v podnikové síti (někdo jej „přemístil“). Správně fungující helpdesk musí odpovědět na otázku a rychle vyřešit problém, musí být spolehlivý, mít vysokou dostupnost, kapacitu a produktivitu. Některé firmy dodávají pouze helpdesk a specializují se na tuto oblast, případně provádějí pro helpdesk outsourcing. Helpdesk musí být schopen spravovat požadavky, řešení, a zpracovávat změny (Byl ten osobní počítač skutečně přemístěn? A kam?).

Systémy pro správu IT mohou pomoci také „obyčejným“ manažerům
Výstupy z helpdesku může využít i „obyčejný“ manažer, nejen zasvěcenec do podnikových prostředků informačních technologií.

Mezi funkce komplexního informačního systému/systému správy, které mohou pomoci rozvoji podniku a jeho úplné správě, patří:

 • Komplexní správa od přijetí požadavku až po jeho uzavření
 • Hierarchie požadavků
 • Historie uživatele či organizace
 • Sledování servisních partnerů
 • Úplné sestavy
 • Podpora skupin
 • Vestavěná a externí znalostní databáze
 • Upozorňování na e-mail, fax, pager apod.
 • Automatická a manuální eskalace problémů
 • Sledování událostí nad problémy a vyvolávání následných akcí
 • Sledování síťových událostí
 • Integrace s doplňkovými systémy a dálkovou správou
 • Administrativní nástroje
 • Volání externích aplikací

Unicenter TNG – Computer Associates
Tento systém je jeden z nejznámějších. Vzhledem k rozsáhlosti příspěvku z konference CA Worldu (viz článek Pohled až do kuchyně) o něm spíše stručně.

Unicenter TNG se opírá o volný framework (základ aplikace), který Computer Associates dává na CD zdarma. Co se týče našeho trhu, zde Computer Associates pravděpodobně hodně těží z prodeje krabicových produktů, jejichž název vždy končí na „IT“ – InoculateIT (antivirus), ARCserveIT (zálohování), ShipIT (distribuce softwaru) atd. Uživatelé si tak mohou postupně sestavovat celé řešení správy jako kostky domina. Unicenter TNG dnes může pracovat ve všech typech prostředí, od centralizovaného s mainframem, v architektuře klient/server, podporuje operační systémy Windows NT, Solaris, HP–UX, IBM AIX, SCO OpenServer, SCO UnixWare, OS/390, nejnověji i Linux. Systém Unicenter TNG je vybaven grafickou uživatelskou nadstavbou a lze jím spravovat i zařízení, které nejsou z oblasti IT.

Tivoli – IBM
Základním prvkem, jímž se Tivoli liší od Unicenter TNG, je framework, který není volně dostupný. Je tomu tak kvůli rozdílnému konceptu architektury. Tivoli se svojí vnitřní architekturou podobá operačnímu systému – má jádro, do něhož lze integrovat aplikace, včetně tříd Java. Může spolupracovat s Visual Basicem, podporuje standard CORBA. Další funkce je možné rozšířit pomocí modulů, které lze používat samostatně bez nutnosti pořízení Tivoli Enterprise. Podobně jako u je tomu bylo u Unicenter TNG, nejpopulárnějšími a nejdříve nasazovanými moduly jsou ADSM pro zálohování, NetView pro správu sítě, a dnes už také Norton Antivirus.

Výhodou Tivoli oproti systému Unicenter TNG je, že Tivoli používá jediného univerzálního síťového agenta o velikosti 380 KB, čímž se šetří systémové zdroje. Příjemnou vlastností je tzv. single sign on/global sign on – jakmile se uživatel jednou přihlásí do systému, pak si jej jednotlivé součásti systému automaticky předávají.

Kromě mainframové verze jsou licence na Tivoli pro všechny platformy stejné. V případě mainframů se platí za výkon OS/390. Při přechodu mezi platformami se proto nic neplatí, stačí vyměnit framework, který má za úkol komunikovat s koncovými zařízeními (aktivní prvky, počítače), a s databázovými aplikacemi (Oracle, Informix, DB2).

Tivoli má podobně jako Unicenter grafickou nadstavbu a může řídit prostředky IT od operačního systému přes databázi až po výrobní linku. Také může spravovat zařízení, která nespadají do oblasti IT. Příkladem může být řízení mrazicích boxů v maloobchodních řetězcích – tak jak se vyvíjí teplota v mrazáku, když se postupně zaváží masem, případně když jsou zmrazené potraviny opět odebírány. Tivoli spolupracuje i se softwarem Lotus Domino a Notes a podporuje řešení pro e-business.

Sun Solstice – Sun Microsystems
Stejně jako v obou dvou předešlých případech, systém správy Solstice od společnosti Sun Microsystems je rozsáhlým balíkem mnoha řešení (SunNet Manager, SyMon, Solstice Site Manger, Solstice Domain Manager). Protože je však firma Sun technologickou a nikoliv aplikační firmou, její řešení je určeno pro správu technických prostředků. Systémem Solstice lze řídit jak menší sítě do sta uzlů, tak rozsáhlé sítě s více než tisícem uzlů. Pomocí vzájemné komunikace softwaru na serverech dochází k jejich synchronizaci. Těchto vlastností lze využít nejen pro zálohování, ale především v Internetu pro spolupráci s firewally, správu a monitorování serverů a další.

Společnost Sun pokrývá řadou správcovských systémů všechny typy sítí. Nejnověji se samozřejmě orientuje na multiplatformovou technologii Java, kromě toho podporuje standard CORBA – v tuto oblast výrazně podporuje jak společnost Sun, tak i IBM.

HP OpenView – Hewlett Packard
To, co platí pro Sun Solstice, platí i pro OpenView od společnosti Hewlett-Packard. Samotný produkt OpenView prakticky neexistuje, opět se jedná o společný název řady produktů. Příkladem mohutnosti řešení HP OpenView budiž možnost správy několika tisíc uzlů. Zvláštní aplikace běžící pod operačním systémem HP-UX obsahuje funkce Follow the Sun – uzly v jedné síti planety lze spravovat pomocí serverů na straně druhé, kde je právě pracovní den. Některé správcovské úlohy, které mohou rozšiřovat HP Open View Network Node Manager, jsou určené pouze pro Windows NT.

Největší předností HP OpenView je provázanost s hardwarem a operačním systémem HP-UX. Hewlett-Packard kromě toho nabízí pro operační systém Windows řadu aplikací, které pokrývají nejdůležitější funkce dobrého správcovského systému.

Spectrum – Cabletron
V základním balíku od Cabletronu je kromě správy aktivních prvků a sledování událostí v síti již zahrnuta správa administrátorů nebo uživatelů, kteří mají různou úroveň přístupu k hlavní databázi SpectroServer. S účty je možné vytvořit skupiny uživatelů, které se mohou replikovat v rámci serverů.

Základní balík systému Spectrum obsahuje také organizátor (scheduler), pomocí něhož lze automatizovat některé činnosti, modul pro zálohování databáze Spectra a další. Správa počítačů je řešena rozšířením Spectra produktem WinWatch, jenž je určen pro Windows, a kterým lze rovněž inventarizovat a distribuovat software. Základní balík nabízí nejdůležitější funkce správy sítí a podporuje Windows NT, Solaris a s určitou přestávkou i HP-UX.

Společnost Cabletron pak ještě dává možnost plánování sítí na základě naměřených údajů – kapacitní plánování jako deterministický proces budoucích požadavků na síťové zdroje. Kromě toho se Cabletron orientuje i na podnikový data warehouse, založený na produktu Spectrum, databázích Oracle a MS SQL Server, standardech, technologiích a programech CORBA, ODBC, Excel, Access a Crystal Reports.

Net Tools Manager – Network Associates
Firma Network Associates si provedla průzkum, na jehož základě vyplynulo, že síť zkolabuje kvůli hardwarovým chybám z 31 %, zatímco plných 69 % mají na svědomí softwarové chyby. Řešení od NA je spojením síťové správy a centralizovaného helpdesku. Na rozdíl od metod ostatních dodavatelů, které jsou založeny na tzv. konverzačním přístupu se zařízením, je řešení od Network Associates založeno na aktivním prohledávání sítě (sniffer – čmuchač). NetTools Manager je integrované řešení, které umožňuje spravovat jak síť, tak stolní počítače. Skládá se z technologií Sniffer Total Network Visibility a McAfee Total Service Desk. Řešení NetTools Manager od NA umožňuje reaktivní a aktivní analýzu sítě, je vybaveno samoopravnými agenty pro stolní počítače a automatizovanými reporty na servisní úrovni. Sniffer prohledává všech sedm vrstev OSI. Toto řešení je spojením protokolu RMON a dalších nástrojů založených na standardech s distribuovaným sběrem dat a jejich analýzou. Sleduje a analyzuje podmínky v síti v reálném čase v celé síťové infrastruktuře. Výsledky sledování jsou automaticky aktualizovány a je sestavován seznam prioritních problémů, které je nutno okamžitě řešit. Výsledkem je schopnost porozumět jednotlivým vzorům chování sítě, jejímu vytížení a běhu protokolů v čase. NetTools Manager dává administrátorům sítí možnost spravovat funkce sítě a řídit jejich výkon.

Obecné nevýhody všech systémů správy
Prakticky všechny rozsáhlé systémy správy vznikaly postupně, na základě postupně vznikajících potřeb. Žádný ze systémů nebyl vždy úplně univerzální; systémy byly doplňovány i konkurenčním řešením. Příkladem může být ještě nedávné společné bundlování Unicenter TNG s HP OpenView. Jindy se systémy rozvíjely nákupem konkurenčních produtků – Unicenter TNG tak byl již dříve doplněn o Polycenter od firmy Digital Equipment. Do systémů Unicenter i Tivoli byly integrovány programy antivirové ochrany – Inoculate a Norton Antivirus, případně systémy pro zálohování. To vše se sebou muselo nést počáteční porodní bolesti, než slovo „integrovaný systém“ dostalo skutečné naplnění.

Nasadit systém správy nebo ne?
V případě, že je podnik rozlezlý přinejmenším do více pater jedné budovy, pak rozhodně ano. Z jediné konzoly tak lze sledovat problém, který může uživatel popisovat po telefonu. Už při nákupu jednoduchého systému pro správu, případně od nasazení jednoduššího „systému zadarmo“, jakým je např. Compaq Insight Manager který dostane při nákupu serveru ProLiant, si musí správce sítě nebo podnikového IT uvědomit, že podnik může růst. Systém správy proto musí odpovídat standardům, aby přechod na rozsáhlejší systém řízení nebyl příliš bolestivý.

Přehled management systémů správy IT

Produkt Výrobce
Unicenter TNG Computer Associates
Tivoli IBM
Soltice SUN Microsystems
OpenView HP
Spectrum Cabletron
Sniffer Total Network Visibility Networks Associates
OpenMaster Bull - NEC
WhatsUpGold v4.01 IPswitch
CINeMa LMC
Intel LANDesk Manager Intel
ManageVise Novell
Compaq Insight Manager, Netelligent Compaq
TopTools HP
Enterprise Network Management CISCO
Transcend and Web Based management 3Com
Network Management Nortell Networks
Microsoft System Management Server Microsoft
Zdroj: Connect! 11/99
Diskuze (2) Další článek: Chybovat je lidské bohužel i u počítačů

Témata článku: Windows, Spectrum, TNG, Framework, Tivoli, Základní možnost, Coda, Jediná možnost, Crystal, Systém, Podniková funkce, Aktivní uživatel, IT, Společný název, Naměřený údaj, Manager, Pager, Domino, New Orleans, Spectra, Podniková řada, Podnikový počítač, Bull, Základní prvek, Komplexní správaJak rozmazat dům, aby vás sousedi nemohli šmírovat. Jde to v Mapách Google i na Mapy.cz

Jak rozmazat dům, aby vás sousedi nemohli šmírovat. Jde to v Mapách Google i na Mapy.cz

** Nelibí se vám, když cizí lidé okukují váš dům? ** Všechny mapové aplikace nabízejí možnost rozmazání snímku ** Máme návod pro Apple Maps, Bing Maps, Mapy Google a Mapy.cz

Karel Kilián
SoukromíNávodyMapy
eFootball je obrovským propadákem, Konami vydalo oficiální omluvu

eFootball je obrovským propadákem, Konami vydalo oficiální omluvu

Nový fotbálek je sice zcela zdarma, to ale na kvalitách zrovna nepřidává.

Michal Maliarov
eFootballKonami
Recenze Windows 11. Microsoft nás opíjí rohlíkem a omezuje použitelnost

Recenze Windows 11. Microsoft nás opíjí rohlíkem a omezuje použitelnost

** Oproti Desítkám významně stouply hardwarové požadavky ** Windows 11 mají nový vzhled, ale výrazně narušují workflow. ** Potěší vyhledávání, multitasking i rychlejší aktualizace

Petr Urban
Windows 11Testy