Systém Marketing Manager: Investice do vašich obchodníků

Každý nemůže být nejlepší, ale každý se může mít lépe. Pro firemní marketing a obchod k tomu může výrazně pomoci vhodný marketingový systém. Přiblížíme vám systém určený zejména pro kvalitní vedení obchodních aktivit a operativní marketing.
Tento článek je převzat z časopisu Connect!Petr Janoušek: „Jak jdou obchody, pane Škoda? Vidím, že máte nový Mercedes, takže se asi daří, že?“ „To víte, od té doby, co jsme pořídili systém na péči o zákazníky, obchod nám jenom kvete!“ Bohužel, tak snadné to vůbec není. Každý nemůže být nejlepší, ale každý se může mít lépe. Pro firemní marketing a obchod k tomu může výrazně pomoci vhodný marketingový systém. Přiblížíme vám systém určený zejména pro kvalitní vedení obchodních aktivit a operativní marketing.

Je jím Marketing Manager, který již několik let působí i na českém trhu a který je v zahraničí uznávaným řešením pro řízení vztahů se zákazníky (CRM Custormer Relationship Management). Jako jediný z evropských systémů se umístil v žebříčku TOP15 hodnocení CRM produktů pravidelně vyhodnocovaných americkou společností ISM (Information System Marketing).

Modularita je již standardem

Systém má celkem 10 modulů: dva hlavní moduly – Marketing Manager a Analýza, ostatní moduly jsou spíše obslužné – Import, Export, Komunikace, Konfigurace, Obnova, Práva, Servis a Tisk. Po přihlášení se standardně otevře maska zobrazující první firmu a osobu.

V zobrazení máte možnost volit mezi formulářem pro jeden záznam (maska) nebo tabulkou záznamů (výpis). Jak už bývá dobrým zvykem, ovládání je jednotné, uživatelsky přívětivé a navíc jej lze přizpůsobit potřebám konkrétního uživatele. Za drobnou nevýhodu považuji absenci rychlého přetřídění záznamů například kliknutím na záhlaví sloupce a rovněž mi chybí informace o celkovém počtu záznamů a aktuální pozici.

Naopak velmi mile překvapí navigátor, který je v podstatě grafickou reprezentací struktury databáze a umožňuje rychlý přesun do požadované oblasti. Jak jednoduché a jak účelné! Hned víte, kde jste a kam se chcete dostat. Ovšem tím veškerý přehled končí, neboť v navigátoru jsou v podstatě jen databázové tabulky a ne úlohy uspořádané do věcných skupin. Všechny úlohy jsou v modulu Marketing Manager dostupné z menu Info, ale to by si zasloužilo jemnější rozdělení do nějakých věcných oblastí jako například Firmy, Obchodní případy apod., protože na začátku se uživatel ocitne v bludišti, ze kterého dlouho hledá východ.

Velmi nepříjemnou skutečností je ovšem absence kvalitní české nápovědy. A to jak v demoverzi, tak i ve verzi ostré. Ne každý obchodník bravurně ovládá němčinu a než se s programem dokonale sžije, chvilku to potrvá (a bez solidní české nápovědy to půjde o to hůře).

Nejdůležitější jádro celého systému

K tomu, abyste mohli opečovávat a hýčkat své zákazníky, je určena databáze firem a osob. Předností tohoto systému je, že máte většinu informací o firmě na jednom místě a v přehledné podobě. Významné plus je také v ilustračních obrázcích, které přehledně reprezentují hodnoty některých hlavních údajů o firmě (zákazník A, B nebo C, bonita firmy, akviziční stupeň apod.).

Soubor údajů obsahuje veškeré běžně požadované informace o firmách, na první pohled mi chyběla jen položka určující, zda jde o zákazníka, konkurenta, dodavatele atd. Z toho je cítit, že systém je určen zejména pro práci se zákazníky, i když si lze samozřejmě předefinovat jinou položku nebo použít nějakou volnou. Dalším problémem je také nemožnost sledovat některé údaje v čase. To by se určitě hodilo například u ekonomických údajů (tržby a zisky se přece každý rok mění). Ale i sledování fluktuace zaměstnanců nebo změny majitelů firmy může být občas užitečné.

Běžně požadované informace o firmě zde k dispozici jsou, ale budete-li chtít svoji rozsáhlejší specifickou strukturu údajů o firmě, máte smůlu, několik volných položek vám asi stačit nebude.

Nemohu rozhodně vynechat jednu velmi praktickou vlastnost Marketing Manageru, neboť je provedena naprosto systémově a je tudíž dostupná v celém programu. Touto vlastností či spíše úlohou je tzv. selekce. Jde o univerzální výběry firem, osob atd., s možností jejich uložení, které jsou dále použitelné v celém systému (pro kontakty, analýzy apod.). Například marketingový informační systém Leonardo podobnou úlohu sice také má, ale ne zcela precizně systémově provedenou, takže je pro praktickou práci téměř nepoužitelná. Zde je Marketing Manager mnohem propracovanější a efektivnější.

Osobní kontakty stále hrají významnou roli

Tato část slouží k řízení kontaktních aktivit ve firmě, k plánování a zaznamenávání jednání, dopisů, faxů, e-mailů apod. Významnou výhodou oproti systémům zaměřeným spíše na strategický marketing je přehledné zpracování ve formě kalendáře. Ačkoli se to může zdát jako suplování MS Outlooku, je to velmi praktické a hlavně přehledné a kalendář by měl být v každém marketingovém systému plně integrován. Drobným problémem je poměrně značný počet mnohdy ne zcela jasných položek. Ale to se pochopitelně po důkladnějším seznámení se systémem, případně jeho přizpůsobení, zcela vyjasní a samozřejmě si navzájem zvyknete.

Velice zdařilá je také práce s hromadnými kontakty. Chvilku sice trvá, než zjistíte, že ji musíte realizovat pomocí úlohy Aktivita. Jinak je to velmi jednoduché, pomocí selekce si připravíte výběr firem, se kterými chcete aktivitu realizovat, zvolíte aktivitu (direct mail, zaslání novoročního blahopřání, pozvání na veletrh atd.), vyplníte potřebné informace (popis, odpovědné osoby, náklady apod.) a vygenerujete termíny. Při generování termínů jste dotázáni na výběr firem a formu výsledku (generování záznamů kontaktů, mailů nebo dokumentů) a pak už jen vše odstartujete. Opět je zde vidět kvalita zpracování, neboť samozřejmostí je možnost vyhodnocování odezvy i celé akce.

Jediné, co mi chybělo (nebo se mi to možná jen nepodařilo odhalit), byl prostý seznam všech kontaktů se všemi firmami. Seznam kontaktů se totiž vždy zobrazuje ke zvolené firmě, případně v kalendáři. Jinak musím tuto oblast hodnotit na jedničku s hvězdičkou. Pro obchodníky jako dělané, jen je přesvědčit, aby to poctivě, správně a včas evidovali.

Co si budete přát, pane?

Evidence produktů je poměrně detailně propracovaná. Začnete definicí základního zboží, přiřadíte mu skupinu produktů, nadefinujete ceník a můžete prodávat. V modifikaci Marketing Manageru pro průmyslové firmy je ještě možnost definovat fyzický objekt, na který se vážou produkty třeba i několika subdodavatelů. Jedním z požadavků průmyslových firem je možnost benchmarkingu vlastních produktů s konkurenčními v rovině technicko-obchodních parametrů, toto je zde obtížně proveditelné z důvodu nedostatku položek nebo jiného vhodného řešení.

Bludiště obchodního procesu

Obchodní proces zde začíná již zmíněnými kontakty. Z nich mohou vyplynout nějaké příležitosti, poptávka, na ni reagujete nabídkou a ta je buď úspěšná a pak zaevidujete smlouvu nebo skončí vše neúspěchem, ale i ten je potřeba nakonec vyhodnotit. Obrňte se trpělivostí a ponořte se do zkoumání, jak je to v Marketing Manageru zařízeno. Rozhodně vám bude nějaký čas trvat, než si na ten drobný chaos zvyknete, ale pokud jej budete důsledně používat, odhalí vám spoustu kvalitních informací o vašem obchodování a vašich zákaznících.

Prodej lze samozřejmě i plánovat a to vždy s vazbou na určitou skupinu produktů a období. Výhodou je také podpora přípravy nabídkových dokumentů, která využívá v celém systému dostupné propojení s kancelářskými aplikacemi. Přínosem této oblasti je tedy naprosté zpřehlednění celého obchodního procesu a možnost sledovat a vyhodnocovat jeho efektivitu, což může být ještě podpořeno využitím v systému implementovaného workflow managementu, opportunity managementu a již zmíněného time managementu. Sice to na začátku vypadá, že jste se rozhodli řešit chaos vlastního obchodování chaosem jiným, ale pokud vše zavedete do rutinního používání, může vám to přinést větší stabilitu zákazníků díky lepší znalosti jejich potřeb, nižší náklady na obchodní aktivity a mnohé další.

Analýzy

Asi těžko zde budete hledat nějaké připravené analýzy typu Paretova analýza, vícekriteriální hodnocení apod. Na druhou stranu si lze připravit řadu selekcí, agregací a pohledů na ukládaná data, vše uložit a pravidelně používat. V modulu Analýzy k tomu máte poměrně jednoduchý a celkem efektivní prostředek, pomocí něhož z existujících databázových tabulek a položek uživatelsky vytváříte databázový dotaz a tím například ještě ve spolupráci se selekcí dosáhnete požadované analýzy. Ovšem know-how a metodiky analýz si již musíte dodat sami.

Peníze a platformy

Cena systému se pohybuje od 16 do 45 tisíc korun za uživatelský přístup do databáze, ale většinou je vytvářena podle konkrétních požadavků zákazníků, neboť je potřeba zahrnout ještě další náklady jako jsou analytické a implementační práce, školení, hardware atd. V porovnání s podobnými systémy je to cena průměrná.

Marketing Manager se drží platformy Windows, s Unixem nebo Linuxem asi moc nepochodíte. Preferovanou architekturou je file-systém, ale client-server je také samozřejmostí a asi i častým požadavkem zákazníků.

Z databází lze použít všechny běžně dostupné produkty jako jsou Oracle, MS SQL server, DB2 a další. Bezpečnost je zajištěna pomocí přístupového jména a hesla a vše se definuje v modulu Práva.

Velmi elegantně je řešena problematika importů pomocí stejnojmenného modulu Import a musím říct, že jsem byl nadšen snadností jeho použití. Uživatelsky určíte, která zdrojová tabulka a položka odpovídá které cílové a můžete začít. Bez zbytečných komplikací dosáhnete rychle svého cíle a o to především jde. Výhodou je také to, že importy bez problému zvládne každý běžný uživatel a není tedy nutné při každém novém importu volat dodavatele a platit mu mnohdy nemalé peníze.

Investice se vyplatí jen při vaší důslednosti

I v době, kdy čas je nepřítelem všech a vyhrávají většinou ti nejrychlejší, je dobré se také někdy zastavit a rozhlédnout, zda směr, kterým chceme jít, je ten správný. Dnešní trend jasně naznačuje, co bude rozhodovat. Nikoliv kvalita nabízeného produktu, ta bude samozřejmostí, ale naopak vlastnictví zákazníků a dobře vybudovaný „brand“, tedy značka pozitivně vnímaná zákazníkem.

A to je také hlavním přínosem Marketing Manageru, jehož zaměření na kvalitní budování vztahů se zákazníky jde v duchu uvedeného trendu. I kdybychom nevyčíslovali finanční přínos nasazení takového systému, tak už jen samotný fakt, že se zde shromažďují nejdůležitější údaje a know-how o vašich zákaznících, o které navíc v případě odchodu vlastního obchodníka nepřicházíte, naznačuje smysl existence těchto systémů.

Samozřejmě nebylo možné do jediného článku shrnout veškeré možnosti, vůbec jsme nezmínili například možnosti replikací, exportů dat, komunikací s mobilními stanicemi a mnohé další.

Přestože tento systém nepokrývá úplně všechny oblasti marketingu, patří mezi ty nejkvalitnější a zejména v oblasti péče o zákazníka a komplexního řešení obchodního procesu nastavil laťku velmi vysoko.

Systém lze rozhodně doporučit pro běžné obchodní činnosti a pokud je důsledně zaveden, trvale podporován a rozvíjen, jeho přínosy se brzy dostaví. Na druhou stranu bez následné podpory by se mohl stát „nechtěným dítětem“, které bude každému jen na obtíž.

Název produktu: Marketing Manager BTB Verze 3.5
Zapůjčil: CS Compex
Lokalizace: UpDate Marketing Servisní
Výrobce: UpDate Marketing Service Rakousko
Cena: 16-45 tisíc Kč za uživatele
Tel.: 05-4124 9440
E-mail: info@cs-compex.cz
Web: www.cs-compex.cz, www.marketing-manager.cz
Váš názor Další článek: Canon IXUS 300 - Základní technické parametry

Témata článku: Investice, Marketing, Obchodník, Celý proces, Import, Rychlý přesun, Apod, Následné uložení, Fyzický objekt, Direct Marketing, Dostupná informace, Benchmarking, Opportunity, Mercedes, Bonita, Nepříjemná vlastnost, Celý systém, Úloha, Chaos, Celá firma, Leonardo, Time Management, Operativní použití, Podobné hodnocení, Absence

Určitě si přečtěte


Aktuální číslo časopisu Computer

Ochraňte svou techniku před zloději

Testy All-in-One PC a herních monitorů

Proč byste měli chtít HDR televizi

Svět leteckých simulátorů