System Center: pro serverové profíky

Microsoft System Center je docela opomíjená sada nástrojů pro kompletní správu celého životního cyklu serveru. Představíme jeho základní funkce.

Autor:  Radim Petržela, MHM computer a.s.

Tento článek je ze série článků, které je možné číst/odebírat v TechNet Flash zpravodaji.

Rodina produktů System Center je stálici portfolia Microsoftu, která je však u nás z nějakého neznámého důvodu nedoceněna, zapomenuta. Možná si za tuto skutečnost  může trošičku sám Microsoft. Chrlí jednu verzi produktu za druhou, do toho přináší další nové produkty, ale už se nesnaží svým uživatelům „lidsky“ vysvětlit „Wo co go“. Spoléhá na to, že si přečtou nekonečné stohy marketingových „materiálů“ o tom jak je to vše super, kolik se tím ušetří peněz, ale k čemu to vlastně všechno je, co to umí a jak to funguje, se normální smrtelník dozví jen těžko.

Většina administrátorů má ponětí o tom, že System Center existuje, ale již neví, co umí, a proto ho nepoužívají. Funkcionalitu System Centru (kterou neznají, ale potřebují) lepí složitými obezličkami v podobě skriptů a jiných podobných „udělátek“, jejichž správa a udržení chodu je denně stojí pěknou porci nervů a práce navíc. Neobjevujme tedy znovu Ameriku, přestaňme býti „žabaři“ a pojďme si v krátkosti představit, o čem System Center je a co umí.

Od samého začátku

System Center obsahuje nástroje a funkce, které jsou schopny postarat se o celý životní cyklus každého serveru. Z čeho se takový životní cyklus serveru skládá? Je to obdobné, jako v případě lidského životního cyklu, tedy až na poslední etapu, kde má server konkurenční výhodu v podobě RESTORE (pokud tedy o něj bylo správně pečováno).

Klepněte pro větší obrázek 
Životní cyklus serveru

Na začátku je vždy zrození, deployment (nasazení) v případě IT, nového serveru. V oblasti deploymentu nového serveru jsou nám k dispozici hned dva pomocníci z rodiny System Center. První, služebně starší a funkčně bohatší (obsahuje nejen funkce deploymentu, zmíníme se o nich později) se jmenuje System Center Configuration Manager (SCCM). Aktuální verze tohoto produktu je SCCM07 R2. SCCM umožňuje centrální plně automatizovaný deployment případně reinstalaci všech podporovaných MS operačních systémů na fyzický hardware.

V procesu deploymentu, nebo reinstalace OS, si administrátor nadefinuje kompletní sekvenci kroků, které se mají automaticky provést. Tato sekvence bude obsahovat např. kontrolu zda cílový hardware splňuje HW kritéria, způsob instalace nového OS (sysprep, Windows Image (WIM), Windows PE 2.0 nebo referentský běžící počítač), instalaci nestandardních ovladačů, konfigurace nového OS (nastavení sítě, domény, atd.), aplikaci zvolených updatů a service packů, instalaci uživatelských aplikací nebo obnovení uživatelského nastavení a dokumentů.

Správa serveru

Druhým produktem v kategorii deploymentu je System Center Virtual Machina Manager (SCVMM) v aktuální verzi SCVMM08. Stará se o správu heterogenního virtuálního prostředí skládajícího se jak z MS technologiích Hyper-V a Virtual Server 2005, tak i na VMware ESX serveru. Plánovaná je také podpora virtualizační technologie XEN. SCVMM disponuje funkcí inteligentního deploymentu virtuálního stroje (serveru). Administrátor si jednoduše vybere z knihovny, který virtuální stroj se bude nasazovat, zvolí jeho HW parametry a nároky na dostupnost (cluster) a SCVMM automaticky sám najde nejvhodnější kandidáty (zjišťuje zatížení všech virtualizačních serverů a propočítává failover scénáře cluster prostředí) pro hostování tohoto nového virtuálního stroje a provede deployment.

Klepněte pro větší obrázek
Prostředí SCVMM

Jakmile máme zrození za sebou, dostáváme se v životním cyklu do fáze údržby, resp. správy. Správa je poměrně náročnou, komplikovanou, ne příliš oblíbenou, avšak nezbytnou administrátorskou disciplínou. Aby mohl administrátor dobře spravovat své teritorium, musí ho mít kompletně zmapované. To znamená, musí mít kompletní inventarizaci veškerého instalovaného hardwaru a softwaru.

V případě softwaru a jeho licenční politiky je také dobré mít informaci o tom, kteří uživatelé daný software používají a kteří ne. Tím se dá významně zredukovat počet potřebných licencí. Jakmile má administrátor přehled o svém teritoriu, může vykonávat další každodenní úkony údržby, jako jsou: deployment updatů, service packů, instalace, reinstalace nebo odinstalace uživatelských aplikací, případně update aplikací, vzdálená pomoc uživatelům, atd.

Výše uvedené musí být rutinou dostupnou po pár kliknutích. Právě tuto oblast kompletní správy IT prostředí má plně ve své režii, již jednou zmíněný System Center Configuration Mamanger (SCCM). SCCM obsahuje funkce inventarizace hardwaru a softwar, sledování využívání softwaru, centrální automatickou distribuci updatů, service packů a aplikací. Přitom má administrátor možnost naplánovat, kdy se instalace updatu, service packu nebo aplikace uskuteční. V případě, že je některý z adresátů této instalace vypnutý, lze vynutit jeho zapnutí (funkce Wake on Line), provést instalaci a následně vypnout. Přitom je úplně jedno, zda je adresát virtuální nebo fyzický stroj!

Klepněte pro větší obrázek
Prostředí SCCM

SCCM umí taktéž výše uvedené funkce aplikovat i mobilní zařízení s operačními systémy Windows CE, Windows Mobile nebo Pocket PC. Architektura SCCM dovoluje nasadit SCCM v centralizovaných i decentralizovaných IT prostředích. Pro případ decentralizovaného IT (centrála a pobočky) je SCCM vybaven funkcí Branch Office Distribution Point, která umožňuje zřídit distribuční point pro instalace z libovolné stanice s operačním systémem Windows XP nebo Vista. SCCM pokrývá kompletní správu IT prostředí až na jednu úlohu, typickou pro virtuální prostředí. Tou je přesun virtuálního stroje z jednoho virtualizačního serveru na druhý. Zde administrátorovi pomůže, výše zmíněný, System Center Virtual Machine Manager (SCVMM), který disponuje funkcí Quick Migration. V současnosti je migrace offline, tzn., dojde k ukončení navázaných spojení, ale již brzy bude uvolněna funkce Live Migration, což je online migrace virtálního stroje.

Názorný monitoring

Ze životního cyklu serveru (fyzického nebo virtuálního) máme za sebou deployment a správu. Zde si pamatujme, že tyto dvě oblasti nám plně pokryje dvojice produktů System Center Configuration Manager (SCCM) a System Center Virtual Machine Manager (SCVMM).

Další neodmyslitelná fáze každého životního cyklu je monitorování. Všichni přece pozorujeme a chodíme preventivně k lékaři. Stejně je tomu i v IT. Monitorování má u Microsoftu pod palcem System Center Operation Manager (SCOM) v aktuální verzi SCOM07.

SCOM umí monitorovat celé heterogenní IT prostředí. Přesněji pomocí SCOM lze monitorovat stav serverů, klientských stanic, síťových prvků, služeb a aplikací. MS komponenty lze monitorovat pomocí agentů a tzv. optimalizovaných management balíčků. Monitoring ostatních komponent se děje pomocí SMNP nebo WS-Management protokolu a výrobcem dodaných management balíčků, které se nainstalují do SCOM.

Monitorování v SCOM je postaveno na principech a technologiích vycházejících z Dynamic Systems Initiative (DSI). Základními kameny SCOM monitorování jsou tzv. Healtch Modely (model zdraví). Health model je ve skutečnosti množina atributů a jejich hodnot popisující zdravou komponentu (entitu). Např. Health Model komponenty pevného disku by obsahoval atribut „minimální_volná_kapacita“ a jeho zdravá hodnota by byla „>=2GB”. Spojením několika souvisejících Health Modelů vzniká model Distribuované Aplikace.

Pod Distribuovanou aplikací si můžeme představit např. elektronickou poštu. Její model by se skládal z Health Modelů DNS, Exchange, AD, příslušný HW atd.  Jednotlivé Healthe Modely a již hotové modely Distribučních Aplikací jsou součástí volně stažitelných management balíčků. Pro představu, k dispozici jsou management balíčky pro většinu aplikací a služeb Microsoftu (DHCP, DNS, AD, Exchange, OS, SQL, atd.). Navíc si administrátor může vytvořit svůj vlastní model své distribuované aplikace.

Distribuované aplikace jsou poslední dobou stále aktuálnější. Umožňují totiž pohled na služby IT ze strany uživatele nebo managera (uživatele nezajímá, že je „rozbitá“ síťová karta, zajímá ho, že nefunguje elektronická pošta). Např. funguje elektronická pošta? Ne? Proč? Odpověď je pěkně znázorněna v grafické podobě modelu distribuované aplikace, což je velikou výhodou.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek 
Grafický diagram virtuálního prostředí a jeho virtuálních strojů. Virtuální stroj SCOM07 se nachází v potížích * Detail diagramu virtuálního stroje SCOM07 * Co je příčinou a jak danou situaci napravit najdete zde

Nezbytné zálohy

Poslední etapou životního cyklu serveru je jeho zálohování a disaster recovery řešení. Produkt, který nám pomůže tuto etapu zodpovědně zvládnout, se jmenuje System Center Data Protection Manager (SCDPM) v aktuální verzi SCDPM07. SCDPM představuje centrální bod, kde se zálohují data aplikací z celého IT prostředí. Data, která se zde mají zálohovat, jsou kontinuálně nebo periodicky sbírána na produkčních serverech a prostřednictvím agentu zasílána do SCDPM. Administrátor pouze vybere, která data se budou zálohovat. V jakých intervalech bude zálohování probíhat a kolik verzí záloh se má udržovat. Zbytek již zařídí SCDPM.

Každá nová zálohovací úloha začíná nezbytnou synchronizací, což je vlastně plná záloha. Jakmile je plná záloha hotova, jsou dále přenášeny pouze datové rozdíly. Tyto rozdíly jsou určovány na bitové úrovni tzn. přenáší se pouze změněné bity ne celé soubory! O tuto funkci se stará SCDPM agent na straně produkčního serveru. Tímto SCDPM šetří přenosovou linku a snižuje celkovou velikost zálohy. Verzování záloh se provádí na straně SCDPM a je založeno na VSS (Volume Shadowcopy Service) snapshotech.

Klepněte pro větší obrázek 
Koncept SCDMP

Podporované scénáře zálohování jsou Disk-to-Disk (zálohovaná data jsou uchovávána na diskové kapacitě SCDPM) nebo Disk-to-Disk-to-Tape (v tomto případě dojde po určité době k odsunu dat zálohy na pásku). SCDPM také plně podporuje Disaster Recovery (DR) řešení, kdy lze vzájemně propojit více geograficky vzdálených SCDPM, které si budou mezi sebou replikovat data svých záloh. Velkou výhodou SCDPM je dokonalá symbióza s klíčovými produkčními systémy jako jsou Exchange, SQL, Share Point, Windows Server nebo Virtual Server. V případě obnovy lze obnovit kompletní data z příslušné verze zálohy nebo pouze jediný soubor. Jednotlivé soubory si uživatelé mohou po určitou dobu obnovovat sami. Jak? Jednoduše pře pravé tlačítko myši.

Spolu s poslední etapou životního cyklu server jsme se dostali i k závěru toho článku. Představili jsme si stěžejní produkty rodiny System Center a stručně si popsali jejich hlavní funkce a určení. Pozornému čtenáři určitě neuniklo, že oblast nasazení, kde se bude System Center cítit jako ryba ve vodě a bude 100% využit, je oblast s převažující technologií. Ale jsou tu i první vlaštovky (SCVMM, SCOM), které se hodí do plně heterogenního prostředí a bude jich přibývat. Navíc Microsoft změnil politiku licencování rodiny System Center a všechny výše uvedené produkty lze koupit za zajímavou cenu v rámci balíčku zvaném Server Management Suite Enterprise (SMSE). Přesnou cenu a podmínky licencování SMSE najdete zde (daná cena obsahuje neomezený počet klientů).

Rodina System Center má ještě další produkty System Center Mobile Device Manager, System Center Capacity Planer a připravovaný System Center Service Manager. Ale povídání o těchto produktech již nechám na Microsoftu.

Články ze série Microsoft TechNet nevytváří redakce Živě.cz, ale partneři programu Microsoft TechNet. Jsou publikovány v rámci mediálního partnerství Živě.cz a společnosti Microsoft.

Diskuze (2) Další článek: Ubuntu – systém, který dává Linuxu tvář

Témata článku: Software, Microsoft, Druhý produkt, Etapa, Celá etapa, System, Poslední update, Vzdálená pomoc, Centrum, Tape, Centrální oblast, Nová komponenta, Marketingový materiál, Profík, Poslední hardware, Nejvhodnější kandidát, Manager, Normální smrtelník, Vzdálená instalace, Celý stroj, Wake, Poslední aplikace, Instalovaný ovladač, Záloha


Určitě si přečtěte

Vyzkoušeli jsme eObčanku a přihlásili se s ní na weby úřadů. Vážně to funguje!

Vyzkoušeli jsme eObčanku a přihlásili se s ní na weby úřadů. Vážně to funguje!

** Máme eObčanku, máme čtečku, vyzkoušeli jsme přihlášení na weby úřadů. ** Objevily se drobné problémy, podařilo se nám je vyřešit. ** Používání eObčanky pro online identifikaci je velmi pohodlné.

Marek Lutonský | 35

Solární panely v silnici vypadaly jako dobrý nápad. V praxi se ale neosvědčily

Solární panely v silnici vypadaly jako dobrý nápad. V praxi se ale neosvědčily

** Nápad použít na silnice místo asfaltu solární panely vypadal slibně ** Praktické testy však odhalily celou řadu nevýhod ** Nejhorší je směšná účinnost ve srovnání s fotovoltaickou elektrárnou

Karel Kilián | 62

Jak horko bude ve vašem městě, až vám bude 80 let? Podívejte se, jak se projeví klimatické změny!

Jak horko bude ve vašem městě, až vám bude 80 let? Podívejte se, jak se projeví klimatické změny!

** Srpen byl třetí nejteplejší za posledních více než sto let ** Bude to ale daleko horší, jak ukazuje aplikace NYT ** V Praze vzroste počet horkých dní na čtyřnásobek

Karel Kilián | 21


Aktuální číslo časopisu Computer

Jak vytvořit a spravovat vlastní web

Velký test herních klávesnic a DVB-T2 tunerů

Vše o formátu RAW

Vybíráme nejlepší základní desku