System Center 2012 SP1: zaslouží pozornost

„Už je to tady, už je to tady!“, skandovali příznivci produktů rodiny Microsoft System Center, která se letos v lednu dočkala vylepšené verze Service Pack 1.
System Center 2012 SP1: zaslouží pozornost

Nechce se ani věřit, že už je to rok, co Microsoft uvedl všechny své nástroje ve stejné verzi 2012. Od té doby už všichni velmi dobře vědí, že došlo k zásadní změně licencování, že jsou všechny produkty schovány v jednom balíku, ale zejména už je všem známe, k čemu všechny nástroje v této rodině slouží a jak zásadně pomáhají spravovat rozsáhlá a složitá heterogenní IT prostředí.

Právě z tohoto předpokladu vychází tento článek, který nebude popisovat jednotlivé produkty z pohledu funkcionalit, ale zaměří se primárně na novinky, které přináší Service Pack 1. Uvidíte, že novinky dokáží vystačit na celý článek. Pokud se chcete i přesto seznámit se základní funkcionalitou jednotlivých produktů, doporučuji shlédnout sérii videí ze System Center akademie na MSTV.cz, případně projít kurzem na Microsoft Virtuální Akademii (MVA).

Na jednotlivé produkty se podíváme pěkně systematicky, popořádku a postupně od správy fyzických zdrojů, přes zálohování, dohled, správu klientů až k procesům řízení IT.

Co mají v SP1 společného?

Proč byl vlastně Service Pack tolik očekáván a proč si vyžaduje tolik pozornosti? Odpověď je jednoduchá. Na podzim roku 2012 jsme se dočkali nové verze Windows Serveru 2012 a k tomu odpovídající verze pro klienty, Windows 8. Mnozí z vás už mají tento systém dlouhou dobu na svých strojích a na produkčních serverech. Pokud chcete využívat management nástroje System Center také pro tyto verze operačních systémů, musíte implementovat právě SP1.

Virtual Machine Manager 2012 SP1 (VMM)

VMM je klíčový nástroj pro správu celého prostředí od jednotlivých virtualizačních hostů až po velká datová centra. Pomocí VMM můžeme spravovat virtualizační platformu Hyper-V, VMware a Citrix Xen server, spravovat clustery, definovat a spravovat zdroje jako jsou sítě, disková pole, load balancery, používat rozsáhlé knihovny zdrojů, spravovat a nasazovat celé IT aplikace. VMM je klíčovým nástrojem pro budování privátních cloudů a poskytuje zásadní informace dalším nástrojům, jako je například Service Manager (Chargeback).

Novinky SP1:

 • Ve VMM 2012 SP1 již není podporován tzv. Self-Service portál. Pro přístup koncových uživatelů (tenantů) je primárně využíván nástroj System Center App Controller.
 • Koncoví uživatelé mohou nově využívat pro správu přímo konzoli VMM. Administrátor definuje, s jakými zdroji může uživatel v konzoli pracovat a jaké úlohy může spouštět (vytvoření VM nebo služby, práce s VM, zdroji, knihovnami apod).
 • VMM je plně kompatibilní s „Virtual (syntetic) Fibre Channels“, které jsou spravovány pro jednotlivé virtuální stroje přímo z konzole.
 • Jsou podporovány všechny klíčové funkcionality a parametry, které přicházejí s Hyper-V na Windows Server 2012 (počet VM, počet nodů v clusteru, správu diskových polí pomocí SMI-S včetně thin provisioning apod)
 • Možnost plně spravovat prostředí VMware vSphere 5.1 a Citrix XenServer 6.0.
 • Zcela zásadně je přepracována oblast správy sítí. Nově můžeme využívat všech možností virtualizace sítí. SP1 navíc přináší koncept logických switchů.
 • Možnost rozšíření/integrace pro switche třetích stran jako je Cisco 1KV a InMon.
 • VMM podporuje sdílená SMB 3.0 úložiště pro virtuální stroje. Pokud využíváte sdíleného síťového úložiště (WS2012), můžete využívat dokonce live migrace mezi stand-alone Hyper-V servery nebo mezi Hyper-V serverem a clusterem.
 • Podpora virtuálních disků ve formátu .vhdx.
 • Možnost implementace služeb na servery v pracovní skupině nebo v doméně bez vztahu důvěry.
 • Podpora „live migrace“ mezi nody různých Hyper-V clusterů.
 • Podpora storage migrace, která umožňuje za provozu virtuálního serveru přenášet data mezi různými úložišti. Podpora VSM (Virtual System Migration) umožňuje provést migraci virtuálního stroje i jeho úložiště v jednom kroku.
 • Podpora live migrace pro více strojů současně, limitována je pouze přenosovou kapacitou provozované sítě.
 • Možnost rozšířit nebo upravit konzoli pomocí VMM SDK.
 • SP1 zvyšuje výkonost Management Server a konzole. Limit pro management server je 600 hostů a 12000 virtuálních strojů. Dále podporuje správu Hyper-V clusterů do počtu 64 nodů.

App Controller 2012 SP1

Jak už bylo zmíněno výše, App Controller plně nahrazuje původní Self-Service Portal pro VMM. Jedná se tedy o klíčovou součást řešení Privátního Cloudu, kdy je nutné zpřístupnit uživatelům prostředí pro správu přidělených zdrojů, primárně virtuálních strojů. App Controller je web prostředí, ve kterém mohou uživatelé podle přidělených práv vytvářet, spouštět, restartovat virtuální stroje, vytvářet snapshoty nebo nasazovat celé IT služby.

SP1 pro App Controller umožňuje spravovat nejen zdroje a virtuální servery on-premise, ale také zdroje v Microsoft Cloudu (Windows Azure)!

Novinky SP1:

 • Virtuální pevné disky a image systémů můžeme nyní nahrávat přímo do Windows Azure z knihovny VMM.
 • Možnost spouštět instalaci nových virtuálních serverů do prostředí Azure.
 • Zastavovat, spouštět nebo se přímo vzdáleně připojovat ke strojům v Azure.
 • Kopírovat virtuální stroje z VMM do Azure.
 • Service Provider Foundation (SPF) je nové System Center 2012 API, které umožňuje poskytovatelům služeb připojit vlastní System Center řešení do on-premise App Controlleru zákazníků.

Operations Manager 2012 SP1 (SCOM)

V předchozích odstavcích jsme se věnovali správě virtualizační infrastruktury a všech fyzických zdrojů, které v dnešní době s virtualizací souvisí. Jelikož se může jednat o poměrně robustní a rozsáhlá řešení, která poskytují služby celé řadě uživatelů nebo zákazníků, je naprosto nezbytné mít celé prostředí pod detailním dohledem. Operations Manager je ideálním řešením, které umožní proaktivně monitorovat výkonnost, dostupnost a bezpečnost celé IT infrastruktury od HW, síťových prvků, operačních systém, ale zejména aplikací.

Novinky SP1:

 • Monitoring WCF, MVC a .NET NT služeb.
 • Application Monitoring (APM), který byl nově představen ve verzi 2012 a umožňuje velmi detailně monitorovat .NET web aplikace, je v SP1 rozšířen o možnost monitorovat stejným způsobem aplikace provozované na SharePoint.
 • Integrace s Team Foundation Server 2010 a 2012.
 • 360 .NET Application Monitoring Dashboards. Operations Manager poskytuje řadu možností, jak získat detailní informace o funkčnosti, dostupnosti a výkonnosti aplikací. NET Application Performance Monitoring, Web Application Availability nebo Global Service Monitor, tedy dohled z „vnějšku“ organizace. Ze všech těchto zdrojů SCOM poskytne ucelené informace o provozu aplikací formou Dashboards.
 • Podpora dalších platforem pro nativní monitoring agentem SCOM. CentOS, Debian, Oracle Linux, Ubuntu Server 10 a 12.
 • Podpora dalších síťových zařízení pro monitoring.
 • Vylepšení konfigurace Heartbeats pro platformy Unix a Linux.

Data Protection Manager 2012 SP1 (DPM)

 • Infrastrukturu už máme z přechozích kroků plně nakonfigurovanou a centrálně spravovanou. Poskytujeme celou řadu služeb, cloudů pro různá oddělení nebo zákazníky. V předchozím bodě jsme vyřešili proaktivní monitoring všech poskytovaných služeb a nyní je na čase se zamyslet nad zálohováním. Pomocí DPM můžeme velmi efektivně zálohovat celou virtualizační platformu, fyzické servery pomocí Bare Metal Recovery a všechny Microsoft aplikace online za provozu. Značný komfort můžeme poskytnout koncovým uživatelům, kteří mohou sami provádět zálohy a obnovy svých dat. Zálohování je efektivní, přenášejí se vždy jenom bloky souborového systému, které byly změněny od poslední zálohy.

Novinky SP1:

 • Výrazné vylepšení v oblasti zálohování Hyper-V (CSV 2.0). Významné zefektivnění záloh typu Express Full Backup. Možnost paralelního zálohování virtuálních strojů.
 • Podpora zálohování Hyper-V strojů umístěných na SMB sdíleném úložišti.
 • Podpora zálohování Windows Server 2012 a Windows 8 deduplikovaných oddílů.
 • Podpora Live Migrace Virtuálních strojů bez přerušení zálohovacích úloh.
 • Integrace s Windows Azure Online Backup. Nově můžeme využít cloud služeb a zálohovat nejen na disková úložiště a pásky, ale přímo provádět (rozdílové) zálohy do Windows Azure. Všechny způsoby je možné konfigurovat v rámci jedné „Protection Group“.

Podpora SQL Server 2012 databází, které využívají funkce „AlwaysOn“.

 • Podpora zálohování souborových serverů využívajících systém ReFS.
 • Podpora zálohování SharePoint 2013 a Exchange 2013.

Configuration Manager 2012 SP1 (SCCM)

Dosud jsme se věnovali primárně serverové části, abychom uživatelům zajistili kvalitní, komfortní, výkonné a vysoce dostupné služby. Musíme ale také myslet na jejich „soustruhy“ a tato disciplína je skutečně lahůdkou pro SCCM. Inventarizace, měření využití software, Compliance Management, Instalace aplikací, Instalace Operačních systémů, Integrace Endpoint Protection je základní výčet možností tohoto nástroje.

Novinky SP1:

 • Podpora Windows 8 pro správu a instalaci.
 • Podpora Windows Server 2012 nejen pro provoz infrastruktury SCCM, ale i pro správu.
 • SCCM databáze může být provozována na SQL server 2012.
 • ·Možnost distribuce klientů na platformy MacOS, LINUX a UNIX (RedHat, Sun Solaris, Suse Linux, HP-UX, AIX) a využití funkcionalit HW/SW Inventarizace, distribuce SW a reporting.
 • Podpora mobilních zařízení Windows Phone 8, Windows RT, iOS a Android pomocí (pouze) integrace s Windows Intune.
 • Podpora Windows PowerShell cmdlets.
 • Podpora cloud služeb Windows Azure pro SCCM distribuční body.
 • Větší flexibilita SCCM hierarchie, možnost rozšířit Stand-alone Primary Site hierarchii do struktury s využitím Central Administration Site, případně možnost migrovat SCCM SP1 hierarchii do jiné SCCM SP1 hierarchie.
 • Možnost provozovat v jedné „Site“ více Software Update Points pro zajištění redundance.
 • Notifikace klienta může spustit některé operace z konzole SCCM (například okamžité vyvolání malware kontroly bez nutnosti čekat na definovaný interval apod.)
 • Email Alert notifikace jsou podporována pro všechny oblasti SCCM (dříve pouze Endpoint Protection)

Service Manager 2012 SP1 (SCSM)

Infrastruktura a služby jsou v provozu, vše je monitorováno a zálohováno, o klienty je také postaráno. Nyní je zapotřebí vnést do celého prostředí systém a pořádek, ale zejména je nutné všechny naše činnosti dobře interpretovat a „prodat“ směrem do společnosti. Nyní je na místě implementovat Service Manager. Vybudujeme portál pro uživatele/zákazníky, kde bude přístupný katalog poskytovaných služeb.

Zde budou uživatelé zakládat požadavky na provozované služby, zakládat incidenty v případě nedostupnosti (což nám na pozadí zajistí náš dohledový systém sám a automaticky) nebo případně prohledávat znalostní bázi. Důležité ale je, že získáme argumenty. Argumenty o tom, jak celé prostředí funguje, jak výkonný je team IT, kolik požadavků do IT přichází, jaká je reálná dostupnost služeb a mnoho dalších. Informace budeme schopni interpretovat formou, které management rozumí, reporty, grafy, koláče apod.

Novinky SP1:

 • Chargeback. Jelikož bude Windows Server 2012 společně s rodinou System Center hojně využíván pro budování Privátních Cloudů, tato disciplína přináší možnost účtovat na základě spotřebovaných zdrojů. Součástí tohoto rozšíření jsou nové OLAP kostky a vzorové Excel reporty.
 • Vylepšena integrace s Operations Manager. SCOM SP1 agent je automaticky instalován jako součást Service Manager SP1.
 • Databáze Service Manager mohou být provozovány na SQL 2012 Serveru.
 • Všechny SCSM role (kromě Self-Service Portal SharePoint web parts) mohou být instalovány na Windows Server 2012.
 • Konzole SCSM může být instalována na Windows 8.

Orchestrator 2012 SP1 (ORCH)

Zbývá nám už vyřešit poslední důležitou oblast a naplnit tak podstatu Privátního Cloudu, což je automatizace. Škálovatelnost a elasticitu celého prostředí řeší Windows Server 2012 a Virtual Machine Manager 2012, samoobslužnost je zajištěna pomocí App Controlleru a portálu Service Manageru a prvky automatizace zajistí Orchestrator. Pomocí tohoto nástroje jsme schopni nejen automatizovat všechny možné operace a integrovat systémy jiných výrobců, ale zejména všechny tyto workflow využívat v procesech Service Manageru.

Novinky SP1:

 • Všechny komponenty Orchestratoru mohou být provozovány na Windows Server 2012, Windows 8 a SQL Server 2012.
 • Nové nebo aktualizované Integrační packy pro všechny nástroje rodiny System Center 2012 SP1, Active Directory IP, HP Service Manager IP, VMware vSphere IP.

Všechny produkty Systém Center 2012 SP1 si můžete stáhnout buďto jako celý balík na stránkách TechNet Evaluation Centra, případně je stejném místě k dispozici verze pro správu klientů, obsahující Configuration Manager a Endpoint Protection. Můžete si tedy všechny novinky vyzkoušet.

Popsali jsme si postupně všechny produkty v rodině System Center a novinky v SP1. Co napsat na závěr? Všichni uživatelé nebo zákazníci vyžadují pro svoji práci nějaké specifické aplikace nebo nástroje, které jim práci co nejvíce usnadní nebo ulehčí. Musí to být služby nebo aplikace, které jsou uživatelsky přívětivé a zajišťují (pokud možno) maximální komfort pro vykonávání vlastní pracovní činnosti. Myslím, že i IT administrátoři a IT management mají nárok na to využívat aplikace podobného charakteru. Nástroje, které jim práci ulehčí, zpříjemní, zefektivní a ještě ke všemu přinesou zásadní zvýšení kvality služeb směrem do organizace.

To je System Center!

Jan Matějka, MVP
Mainstream Technologies

Články ze série Microsoft TechNet nevytváří redakce Živě.cz, ale partneři programu Microsoft TechNet. Jsou publikovány v rámci mediálního partnerství Živě.cz a společnosti Microsoft.

Váš názor Další článek: Gliffy.com: Online diagramy a návrhy

Témata článku: Windows 7 SP1, Parts, AIX, Manager, Pracovní činnost, Detailní informace, Inventa, Migrace, Maximální komfort, Pozornost, Apm, Hierarchie, Stroj, Switche, Windows PowerShell, Celý stroj, Podpora, Centrum, SPF, Cluster, Reálná dostupnost, Předchozí bod, Windows Live, Azure, Windows Server, Monitory HP na Mall.cz


Určitě si přečtěte

Chyba roku 2038 způsobí problémy, počítače dnes totiž stárnou příliš pomalu

Chyba roku 2038 způsobí problémy, počítače dnes totiž stárnou příliš pomalu

** Loni ajťáky vystrašilo přetečení GPS čítače týdnů ** Nemělo se stát vůbec nic, ale svět opět nebyl připravený ** Za 18 let nás ale čeká ještě něco mnohem většího

Jakub Čížek | 69

Nejlevnější router s Wi-Fi 6 v testu: vážně ještě chcete kupovat routery jen pro 802.11ac?

Nejlevnější router s Wi-Fi 6 v testu: vážně ještě chcete kupovat routery jen pro 802.11ac?

** Otestovali jsme TP-Link Archer AX10, nejdostupnější router s Wi-Fi 6 ** Šetřilo se, ale zatím ty ústupky tolik nebolí ** Pro domácí síťování pohodlná volba, do firmy ale chcete něco lepšího

Tomáš Holčík | 45

Chrome se naučí dokonale odkazovat. Jeho odpůrci bijí na poplach, prý je to bezpečnostní katastrofa

Chrome se naučí dokonale odkazovat. Jeho odpůrci bijí na poplach, prý je to bezpečnostní katastrofa

** Google zavádí techniku ScrollToTextFragment ** Umí vytvořit odkaz na konkrétní slovo na stránce ** Podle kritiků by to mohl být bezpečnostní problém

Jakub Čížek | 40

10 věcí, které jste odkládali „na jindy“, ale teď je konečně můžete udělat

10 věcí, které jste odkládali „na jindy“, ale teď je konečně můžete udělat

** Karanténní opatření nás drží doma a mnozí mají více času navíc ** Připomeneme proto často odkládané činnosti uživatelů počítačů ** Právě teď je ten správný okamžik, kdy se do nich pustit

Karel Kilián | 75Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test autokamer

Test ATX skříní

Jak surfovat pohodlně

Sportovní aplikace

Jak funguje procesor