System Center 2012: licenční změny

U licencí produktů rodiny System Center dochází k výraznému zjednodušení. Změna je to docela výrazná a bude dobré se na ni připravit.
System Center 2012: licenční změny

Dne 17. ledna 2012 Microsoft oficiálně zveřejnil licenční politiku k nové generaci produktů rodiny System Center, určených ke správě a optimalizaci infrastruktury. Podobně jako u SQL Serveru 2012 i u licenční politiky k produktům rodiny System Center 2012 dochází k výraznému zjednodušení. Změna přístupu je poměrně radikální, proto bude dobře se na ni již teď připravit.

Všechny, kdo jsou dostatečně obeznámeni s licenční politikou pro současné verze produktů rodiny System Center, jistě napadlo, že už byl nejvyšší čas. Doposavad byla jednou z nejkomplikovanějších v produktovém portfoliu společnosti Microsoft, a přesto, že se jedná o „rodinu“, jednotliví její členové se v licenčním řešení značně odlišovali.

Jisté zjednodušení nabídl již balíček Core Infrastructure Suite (CIS), obsahující vždy úplnou platformu produktů rodiny System Center společně s licencí k operačnímu systému Windows Server v příslušné edici. CIS se přiděluje výhradně podle odpovídajícího počtu fyzických procesorů serveru. V létě loňského roku byl tento balíček doplněn i do licenčních podmínek pro poskytovatele služeb, aby tak zpřehlednil a zjednodušil licencování datových center a privátních cloudů, vybudovaných na technologiích společnosti Microsoft.

Nové generaci produktů rodiny System Center chtěl Microsoft dát do vínku také zjednodušení licenčních podmínek, aby tak podpořil budování dobře spravované infrastruktury privátních cloudů, takže - osmělen přijetím licenční politiky balíčku Core Infrastructure Suite – zavádí podobný model.

Správa serverové infrastruktury v ucelené sadě

Rodina System Center 2012 se nyní skládá z osmi členů, pěti osvědčených:

 • Configuration Manager
 • Data Protection Manager
 • Operations Manager
 • Service Manager
 • Virtual Machine Manager

a tří zcela nových, časem dozrálých či jen přejmenovaných:

 • AppController
 • Endpoint Protection
 • Orchestrator

Provázanost jednotlivých produktů rodiny System Center časem dospěla tak daleko, že společnost Microsoft po právu usoudila, že již nemá smysl tyto produkty nabízet jednotlivě, ale je potřeba je chápat jako ucelené řešení, které obsahuje všechny komponenty.

Žádné licence pro servery

Prodávat se budou již jen licence pro správu, tedy tzv. management license (ML) V případě správy strojů se serverovými operačními systémy (Server ML) se budou počítat prostě podle toho, na jaké infrastruktuře, přesněji řečeno nad kolika fyzickými procesory budou provozována spravovaná OSE (operační prostředí, Operating System Environment) a podle toho, kolik OSE bude těmito nástroji spravováno.

Přirozeně, tak jak to u licenčních balíčků společnosti Microsoft celkem logicky bývá, bude nedílnou součástí každého balíčku i předplatné Software Assurance, aby tak bylo zaručeno, že každý produkt, který je v balíčku obsažen, bude dostupný vždy v aktuální verzi.

Dostupné edice
Pro správu serverových systémů budou k dispozici dvě edice balíčků:
• Server ML Standard
• Server ML Datacenter

Obě edice zpřístupní úplnou funkcionalitu všech osmi produktů rodiny System Center. Ano, správně, už nebude potřeba na základě edice licence pro správu řešit, co přesně může být konkrétním produktem spravováno či monitorováno, budou se lišit pouze v rozsahu práv k virtualizaci, jinými slovy v počtu VOSE (virtuálních operačních prostředí), která bude možno spravovat. Tohle je velká úleva pro hledače korektního licenčního pokrytí!

Klepněte pro větší obrázek

Dalším velmi významným zjednodušením je i to, že každý balíček licencí pro správu, ať již v edici Standard nebo Datacenter, automaticky obsahuje všechny potřebné serverové licence a dokonce i včetně licence pro SQL Server Runtime, který je pro běh většiny produktů System Center nezbytný. Už tedy nebude potřeba řešit pokrytí samotné serverové infrastruktury zajišťující správu a monitoring jednotlivých OSE, všechny potřebné licence jsou zahrnuty již v ceně Management License (ML).

Jak zjistit množství potřebných licencí pro správu serverového OSE

Jedna Server ML v edici Standard pokrývá vždy dva fyzické procesory nebo dvě spravovaná OSE.

Jedna Server ML v edici Datacenter pokrývá vždy dva fyzické procesory a umožňuje správu neomezeného množství OSE.

U edice Datacenter se k počtu potřebných licencí dobereme velmi snadno prostým sečtením fyzických procesorů na serveru, toto číslo následně podělíme dvěma (protože jedna management license pokrývá vždy dva fyzické procesory), výsledek zaokrouhlíme směrem nahoru na nejbližší celou cifru – a máme počet nutných licencí vyjasněn. Jakmile serveru daný počet licencí přiřadíme, můžeme na něm spravovat pomocí všech nástrojů System Center neomezený počet OSE.

U edice Standard je nutné k určení počtu potřebných licencí využít dva výpočty:

Nejprve je (stejně jako u edice Datacenter) nutno sečíst všechny fyzické procesory, tento součet podělit dvěma a výsledek zaokrouhlit směrem nahoru na nejbližší celé číslo.

Následně je potřeba sečíst všechna spravovaná OSE, tento součet také podělit dvěma a výsledek opět zaokrouhlit směrem nahoru na nejbližší celé číslo. (Vynechat můžeme fyzické operační prostředí – POSE, pokud slouží výhradně pro zajištění virtualizace.)

Poté, co budeme mít oba výsledky k dispozici, je pro určení počtu licencí rozhodující ten vyšší. Je-li tedy více fyzických procesorů, než spravovaných OSE, budeme přiřazovat licence podle počtu fyzických procesorů, je-li tomu naopak, budeme přiřazovat licence podle počtu spravovaných OSE.

Jednomu serveru lze přiřadit i několik Standard Management License, aby bylo dosaženo řádného licenčního pokrytí.

Klepněte pro větší obrázek

Pokud tedy budeme spravovat jednoprocesorový server, na kterém nebudeme virtualizovat, stačí nám na takovém serveru ke správě přiřadit jednu Server ML Standard. Pokud budeme chtít spravovat dvouprocesorový server se třemi virtuálními OSE, pak takovému serveru můžeme přiřadit jednu licenci Server ML Datacenter, protože ta pokrývá až dva fyzické procesory a umožňuje neomezené množství virtuálních strojů, nebo dvě licence Server ML Standard, protože ta sice také pokrývá až dva fyzické procesory, ale jedna licence umožňuje správu maximálně dvou OSE, proto jsou potřeba licence dvě.

To, že jednotlivé Server ML pokrývají až dva fyzické procesory, přirozeně neznamená, že jedna Server ML může posloužit k pokrytí dvou jednoprocesorových serverů. Jedná se o dva procesory v rámci jednoho fyzického serveru. Na dva jednoprocesorové servery budeme tedy potřebovat dvě Server ML v jedné z edic. Také když mluvíme o správě dvou nebo neomezeného počtu OSE, jedná se vždy o OSE běžící na jednom fyzickém serveru.

Mezi jednotlivými edicemi bude možné přecházet prostřednictvím licence Step-Up. Aktivní krytí Software Assurance pak dává navíc i právo License Mobility through Software Assurance, které umožňuje s vlastními licencemi podniku správu i v prostředí datového centra poskytovatele služeb.

Přechod ze starých verzí produktů na nové

Jako již tradičně Microsoft myslí na zákazníky, kteří vycházejí svým budoucím potřebám vstříc a k licencím rodiny System Center si předplatili Software Assurance. K datu obecné dostupnosti produktů System Center ve verzi 2012 budou moci přejít ze starých na nové následujícími způsoby:

 • za dvě licence balíčku Server Management Suite Datacenter (SMSD) zákazník obdrží jednu licenci System Center 2012 Datacenter Server ML, poměr 2:1 byl zvolen proto, že nová Server ML pokrývá až dva procesory
 • za jednu licenci balíčku Server Management Suite Enterprise (SMSE) zákazník obdrží dvě licence System Center 2012 Standard Server ML
 • za každou Server ML v edici Standard nebo Enterprise zákazník obdrží jednu licenci System Center 2012 Standard Server ML
 • za každou serverovou licenci, bez ohledu na to zda včetně SQL technologie, či bez ní, zákazník obdrží také jednu licenci System Center 2012 Standard Server ML
 • za jednu licenci System Center Virtual Machine Manager zákazník obdrží jednu licenci System Center 2012 Datacenter Server ML

A jak se společnost Microsoft zachová k těm, kdo využívají současné verze produktů bez předplatného Software Assurance, až budou potřebovat doplnit licence pro správu nebo některou ze serverových licencí? Původní verze jednotlivých produktů rodiny System Center zůstanou i nadále v cenících dostupné, a to jak licence pro správu (ML), tak i licence pro serverovou infrastrukturu. Nebudou se ale dodávat se Software Assurance a také dočasně (do uvedení nové verze) nebudou ve všech licenčních programech k mání balíčky Management Suites.

Správa klientské infrastruktury

Licence pro správu prostředí s jiným než serverovým operačním systémem budou dostupné ve třech balíčcích, přičemž každý z balíčků obsahuje jiné produkty rodiny System Center 2012:

 • System Center 2012 Configuration Manager Client ML
 • System Center 2012 Endpoint Protection Client Subscription License (SL)
 • System Center Client Management Suite Client ML

Opět bude podobně jako u Server ML nutné pořídit pouze licence pro správu OSE, tzv. client management license (Client ML).Ty lze přidělovat buď na zařízení, spravované OSE, nebo na uživatele, což dává právo spravovat všechna zařízení, která daný uživatel používá. Podobně jako u Server ML budou i Client ML nabízeny výhradně s předplatným Software Assurance.

Klepněte pro větší obrázek

Z uvedené tabulky je patrné, jak jsou jednotlivé produkty rodiny System Center rozděleny do jednotlivých klientských licencí pro správu. Společnost Microsoft nezapomněla Client ML zahrnout i do balíčku Core CAL Suite, ve kterém budou dostupné produkty System Center 2012 Configuration Manager Client ML a System Center 2012 Endpoint Protection Client ML, a přirozeně také do balíčku Enterprise CAL Suite, ve kterém budou všechny tři klientské licence pro správu.

Přechod ze starých verzí produktů na nové

Stejně jako u serverových licencí pro správu, tak i u licencí pro správu neserverových operačních systémů pamatoval Microsoft na zákazníky s předplacenou Software Assurance. Přechod na nové verze produktů bude pro ně poměrně snadný:

 • za každou licenci System Center Operations Manager Client ML, System Center Data Protection Manager Client ML nebo System Center Service Manager Client ML obdrží zákazník jednu licenci celého balíčku System Center 2012 Client Management Suite
 • za každou licenci System Center Configuration Manager 2007 R3 Client ML nebo System Center Virtual Machine Manager Client ML obdrží zákazník jednu licenci balíčku System Center 2012 Configuration Manager
 • a za každou licenci Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 Subscription License obdrží zákazník licenci System Center 2012 Endpoint Protection Subscription License

Pokud některý ze zákazníků provozuje současné verze produktů rodiny System Center pro správu klientských stanic, a nemá k nim pořízeno předplatné Software Assurance, pak po dobu platnosti jednotlivých multilicenčních smluv bude nadále moci pořizovat i licence pro původní produkty, a to včetně krytí Software Assurance.

Tak a je to!

Článek, který by popisoval licenční pravidla pro rodinu System Center před verzí 2012 by byl nejméně jednou takhle dlouhý – a ještě by se nad ním vedlo mnoho sporů. Změna, k níž Microsoft přistoupil, je rozhodně výrazně zjednodušující (sláva, sláva) a má velkou logiku v koncepčním přístupu k IT infrastruktuře.

Produkty System Center prostě k sobě patří, vzájemně se doplňují a vzájemně se potřebují – a teprve jejich společné nasazení vyvolá kýžený efekt infrastruktury pod kontrolou ze všech úhlů pohledu. Rovněž je rozumné, když jde o servery, počítat automaticky se Software Assurance, jako s předplatným služeb, které zajistí jejich maximální užitnost.

Určitě je teď ten správný čas zamyslet se nad tím, do jaké míry máte jednotlivé oblasti, kam SC nástroje zasahují, zajištěny vy. Cesta k řešení je volná.

Radek Žalud, MCTS, společnost DAQUAS

 

Články ze série Microsoft TechNet nevytváří redakce Živě.cz, ale partneři programu Microsoft TechNet. Jsou publikovány v rámci mediálního partnerství Živě.cz a společnosti Microsoft.

Váš názor Další článek: Seagate uvedl Thunderbolt adaptér pro mobilní SATA disky

Témata článku: Licence, Hledač, Jednotlivý klient, Systém předplatného, Potřebný nástroj, Radikální řešení, OS X, Osu, Jednotlivé verze, System, Nový management, Management, Kýžený efekt, OSA, Celá infrastruktura, Původní číslo, Server, Jednotlivý produkt, Produkt, Osvědčený stroj, Celé číslo, Centrum, Nový standard, Virtuální procesor, Jednotlivý členRecenze mobilní hry Slovní Duel. Nadějný, ale nedotažený fotbálek

Recenze mobilní hry Slovní Duel. Nadějný, ale nedotažený fotbálek

Procvičujete rádi slovní zásobu a chcete zapálit mozkové závity? Třeba bude tahle hříčka z českých luhů a hájů zrovna pro vás!

Ladislav Novák
Mobilní hryRecenze
Nová volitelná aktualizace systému Windows 10 opravuje 38 problémů
Karel Kilián
Windows UpdateAktualizaceWindows 10
Tohle nejsou Jedenáctky, ale Linux. Windowsfx 11 opisuje opravdu důkladně
Lukáš Václavík
Windows 11Operační systémyLinux
40 ženských erotických symbolů osmdesátých let

40 ženských erotických symbolů osmdesátých let

Vyzývavá krása, rafinovanost, nevinnost i perverzní voyeurské fantazie. Filmaři už se sexu ve filmu nebáli, a tak dala 80. léta vzniknout řadě kultovních ženských erotických symbolů.

Marek Čech
Filmy a seriály