Svobodný software 17 – TeX vs. MS Word?

Slíbil jsem, že se dnes podíváme na sázecí systém TeX. Porovnáme jej také s programem velmi odlišným, s MS Wordem, podíváme se, k čemu je dobrý a povíme si základy o tom, jak se s ním pracuje. Je to opravdu jednoduché.
TeX (čti [tech]) je velmi kvalitní svobodný sázecí systém, hodí se na spoustu věcí od domácího použití pro psaní nějaké povídky pro kamarády, úkolu do školy, přes přípravu obchodních analýz pro vašeho šéfa či tisk složitých matematických vzorců, až po finální grafickou úpravu celých knih. Nejlepší na něm je, že je velmi jednoduchý a můžete s ním produkovat dokumenty špičkové úrovně již po několika hodinách seznamování.

TeX ale není to samé co jiné textové editory jako ty z Open Office, Microsoft Office, Star Office či KOffice. Abychom to lépe pochopili, a abychom objasnili termín „sázecí systém,“ podíváme se nejdříve na to, jak probíhá tvorba a publikace takového dokumentu.

Řekněme, že je pan X ekonom. Napíše tedy ekonomickou analýzu s tím úplně základním formátováním, jakým je členění na odstavce, seznamy apod. Takový hrubý text pak předá korektorovi, který jej opraví po jazykové stránce. Nás ale zajímá další kolo, kdy dokument dostává grafik či typograf a po tom se žádá, aby tento text (který již nebude nijak měnit!) upravil do co nejlepší a nejlépe čitelné grafické podoby. Stejně jako korektor i typograf je profesionálem svého oboru a ví, co a jak udělat, aby text nakonec vypadal co nejlépe. Je to složité, to ekonom neumí, stejně jako typograf asi nerozumí ekonomii. Typograf poté předá dokument k publikaci, kde bude nějak zužitkován. Může být převeden do vhodného formátu a rozeslán ředitelům, může být vytištěn, může být archivován.

Je zřejmé, že toto je naprosto ideální situace, která má asi ke skutečnosti hodně daleko. Většinou se bude muset náš pan X vyrovnat se vším sám a nespoléhat na to, že je za ním sto dalších lidí, který každý na dokumentu upraví to, čemu rozumí nejlépe. Pan X bude muset alespoň matně tušit něco o grafické stránce publikace, ale těžko od něj můžeme očekávat, že zastane profesionálního typografa. Bude se s tím zkrátka muset poprat.

Všimněme si také, že z logické stránky je tvorba textu a grafická úprava při zpracování na počítači naprosto oddělená. Z běžného světa jsme zvyklí, že když něco píšeme, musíme se starat hned i o úpravu. Toto ve světě elektronickém neplatí a je velmi vhodné soustředit se při psaní textu na vlastní text a úpravu dělat později, případně nedělat ji vůbec a nechat ji někomu jinému.

Většinou ale pan X moc o zpracování textu neví a tak sedne a začne psát, zvýrazňovat nadpisy, podtrhávat a odsazovat. Jednak ho to zdržuje, jednak si musí pamatovat mnoho různých postupů a tlačítek. Poté pošle výstup na tiskárnu a ono to nakonec nedopadne tak, jak to vypadalo. Monitor totiž není papír a co vypadá dobře na monitoru, může být vytištěné katastrofa. Mnoho problémů, které by si mohl pan X ušetřit, pokud by měl osobního typografa, kterému by jen říkal „tady chci nadpis a tamhleto má být zvýrazněné, tady mi vygeneruj obsah a tamhle udělej poznámku pod čarou, že...“

Právě takovým osobním typografem může být TeX. Povězme si nejprve, čím TeX není. TeX není textovým editorem, jinak řečeno, v TeXu nemůžete dokument psát. TeX je program, který očekává, že dostane takovou zprávu, jakou náš pan X chtěl poslat svému osobnímu typografovi, jen v trošku formálnějším jazyku vycházejícím z angličtiny. Jaký editor používáte k editování obsahu dokumentu, to je na vás. Použijte svůj oblíbený, u mě je to vi, ale může to být třeba GNU Emacs, Poznámkový blok pod Windows, či textový procesor z Open Office; všechno, co umožňuje editovat text a ukládat ho v čisté neformátované podobě.

Naproti tomu MS Word je textovým editorem, který umožňuje také dokument graficky zpracovávat. Není možné přímo srovnávat schopnosti MS Wordu se schopnostmi TeXu, protože se jedná o dva rozdílné programy s rozdílnými cíly. Můžeme ale srovnávat celý proces tvorby dokumentu s použitím Wordu a s použitím TeXu. Jak již jsem naznačil, ve Wordu tvoříte grafickou stránku textu jen a pouze sami, kdežto u TeXu ponecháváte tuto část práce programu resp. typografům, kteří se podíleli na jeho tvorbě.

Pro ilustraci uvádím příklad v myšlení pana X, když používá tyto dva různé přístupy.

Pan X s pomocí Wordu začal psát dokument. Napsal nadpis a asi dva řádky textu. Nadpis se po chvilce uvažování rozhodl vytisknout osmnáctibodovým středně tučným písmem a pod ním vynechal asi tak 4 cm volného místa. Odstavec začal s odsazením 2 cm a řádkování nastavil na 1,5x. Nyní potřebuje nějaké slovo zvýraznit a tak po chvilce uvažování zvolil kurzívu. Potřebuje citovat něčí výrok a dá tedy daný text mezi znaky anglické délkové míry palce ("), protože vůbec netuší, že tento znak nemá s českými uvozovkami nic společného.

Pokud by psal dokument s pomocí TeXu, vypadalo by jeho uvažování úplně jinak. Otevřel by svůj oblíbený textový editor, řekl by, že bude psát článek a že ho bude chtít vytisknout na papír A4. Ještě poznamená, že se bude jednat o český text. Český text má totiž některé odlišnosti a to např. používání uvozovek dole a nahoře apod., ale to on nemusí vůbec vědět, protože o to se mu postará TeX. Stačí říci, že se jedná o český text a je hotovo. Pan X tedy napíše nadpis a jen ho označí „tady chci mít nadpis.“ Po dvou řádcích zjistí, že potřebuje něco zvýraznit a upozorní TeX „toto mi zvýrazni.“ Vůbec ho nezajímá jak se bude zvýrazňovat, protože věří mnohem zkušenějším typografům. Koneckonců má v TeX důvěru, protože již si mnohokrát vyzkoušel, že výstup z něj vypadá velmi dobře a tak mu může takovéto úkoly svěřit a nemusí nad nimi sám dohlížet, aby to dopadlo nějak zle.

Když panu X řekli o TeXu, napadlo ho, že to je dobré řešení a jistě by uvítal, pokud by jeho dokumenty měly větší estetickou hodnotu, ale jelikož je to zaměstnaný člověk, nechtěl věnovat příliš času učení „něčeho složitého.“ Nakonec však zjistil, že to je podstatně jednodušší než jeho dosavadní procesor, že si dokonce ani nemusí vůbec nic pamatovat! Na papíře má seznam používaných příkazů tam má napsáno:

Kapitola      \chapter{nazev kapitoly}
podkapitola   \section{nazev podkapitoly}
podpodkapitola \subsection{nazev podpodkapitoly}
zvýraznit      \emph{text ke zvyrazneni} ...

Nepotřebuje si nic pamatovat, ačkoliv je jich tak málo, že si je stejně za chvilku osvojí a nebude se již na papír muset koukat. Právě možnost vytvořit si takovýto seznam mu velmi pomohla, vůbec se to nepodobá školícím kurzům, kde mu ukazovali všechna ta menu, tlačítka a nastavení u MS Wordu. Tady se nic učit nepotřebuje, všecko má napsané na jedné A4 a jinak nic víc používat nemusí.

Opusťme tedy nyní našeho pana X, který již v TeXu spokojeně pracuje a pojďme se podívat, jak takový dokument ke zpracování vypadá a co do něj musíme napsat, abychom si zkusili jeho styl práce.

Toto je onen text, o kterém jsme mluvili:

\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage{czech}
\begin{document}
\title{Analýza prodeje výrobku Y}
\author{Pan X}
\date{\today}
\maketitle
\section{Úvod}
V tomto dokumentu se budu snažit popsat prodej výrobku Z za poslední kvartálu letošního roku. Předem bych poznamenal, že jeho nástup na trh byl naprosto \emhp{famózní}.
\uv{Nemohlo to být lepší,} uvedl jeden z
marketingových
manažerů. \footnote{Jednalo se o pana U.}
\end{document}

To je jen ukázka, nebudu vás tu učit pracovat s TeXem, uvedu na konci článku odkaz na manuály. Chci vám jen ukázat, že to opravdu nic není.

V prvním řádku stojí \documentclass[a4paper]{article}. Tím říkáme TeXu nejhrubější informace o tom, co to píšeme za dokument. Píšeme článek (article) a chceme ho vytisknout na stránku formátu A4. Mohli bychom třeba také chtít, aby byl text na stránce ve dvou sloupcích; přidali bychom k a4paper ještě twocolumn. Nemusíme také psát jen článek, můžeme psát delší dokument a tak použijeme styl kniha (book) nebo dopis (letter). Kniha se liší například tak, že bude mít samostatnou stránku s názvem a autorem, jednotlivé kapitoly budou začínat vždy na nových stránkách, hlavičky stránek budou vypadat jinak. Dopis bude mít zase odesílatele, adresáta, oslovení...

Potom následuje: \usepackage{czech}. O tom jsme již mluvili, vynutíme si tak český styl formátování dokumentu a přidáme některé možnosti, které bychom jinak neměli (např. jednoduše psát diakritiku)

A teď již jsme TeXu řekli vše, co jsme chtěli, a můžeme začít s vlastním dokumentem. Napíšeme tedy:

\begin{document}

Budeme chtít vygenerovat hlavičku dokumentu. K tomu musíme dát informace o třech věcech: nadpis (title), autor (author) a datum (date). Všimněte si, že pan X v zápisu data nepoužil text, ale použil další značku pro pana TeXe. Řekl mu \today, což po překladu z angličtiny znamená „dnes“. Mohl by samozřejmě napsat i \date{26. října 2001}. Značka

\today mu ale vyhovuje lépe, je kratší a nebude ji muset přepisovat. TeX se sám postará o to, aby bylo doplněno aktuální datum (jelikož jsme zvolili jako řeč češtinu, bude česky).

Když již poskytneme TeXu všechna potřebná data, necháme vygenerovat hlavičku \maketitle. Maketitle znamená v češtině „udělej nadpis“.

Nyní již píšeme vlastní text. Na konci řádky vždy stiskneme klávesu Enter. Pokud něco potřebujeme do textu dopsat, můžeme ho napsat na novou řádku. Pan X zjevně zapomněl na slovo „marketingových“ a tak ho vložil mezi text na samostatné řádce, jinak by se mu tam nevešlo. To je správně, protože výsledný text to nijak neovlivní. Vše bude dohromady. Odstavec je totiž vždy oddělen prázdným řádkem.

Ještě před tímto prázdným řádkem však chtěl pan X zvýraznit slovo famózní a tak použil

\emph{famózní} To je odvozené od slova emphasis, čili zvýraznění. TeX se o to již sám postará. Pan X neví přesně jak, ale je si jist, že to bude provedeno hezky.

Jelikož je vkládání českých znaků uvozovek do textu poměrně složité, je zde použito: \uv{ ... }. TeX se o to postará. Stejně tak se nám postará i o \footnote{ ... }. Footnote se do češtiny překládá jako poznámka pod čarou. Text uvedený v uvozovkách tedy nebude zobrazen přímo na tom místě, ale objeví se v textu dole pod čarou. Místo toho se u písmena U objeví nahoře malá jednička.

Neděste se, tento text je uměle vytvořen pro ukázku, jak TeX funguje a je v něm tedy nakumulováno příliš moc jevů na příliš malé části textu. V realitě to bude úplně jinak a tak většinou budete psát dlouhý text s minimem TeXových příkazů, které jsou pořád ty samé, takže si je hned najdete v seznamu a nebudete si je muset pamatovat. Ve výsledku mi to připadá jako o mnoho jednodušší řešení než MS Word.

I sekretářce by asi bylo lépe, pokud byste jí strčili seznam typu „když chceš zvýraznit, napiš

\emph{ },“ než hustit do ní, kde má kdy jakým tlačítkem kliknout.

Pravda, možná jí bude trošku chybět možnost do všeho všemožně vrtat, dělat vlastní krkolomné nadpisy a zarovnávání textu do stromečku. Platí totiž, že TeX vám velmi ulehčí tvorbu typograficky správných dokumentů, ale budete mít peklo, pokud si usmyslíte, že chcete vytvořit něco ošklivého a nečitelného.

Proto vás prosím, až si nainstalujete TeX a napíšete svůj první dokument, zkuste si jej vlastními silami nějak vylepšit. Zkuste třeba změnit úpravu nadpisu nebo si nechte vkládat prázdný řádek mezi jednotlivé odstavce. Potom si oba dokumenty porovnejte a zjistíte, že vlastní snahy o dodatečnou úpravu jsou naprosto zbytečné a dokumentu jen škodí.

Aneb mějme každý svého osobního typografa!

PS: Trošku jsem zde lhal, když jsem mluvil o TeXu, protože ve skutečnosti jsem mluvil o LaTeXu, variantě TeXu. Učinil jsem tak v rámci maximálního možného zjednodušení. Doporučuji používat modernější LaTeX, nikoliv původní TeX. Oba programy a mnoho dalších modifikací najdete v operačním systému GNU a v téměř všech distribucích GNU/Linuxu.

PS2: TeX je snad jediný systém, který mi umožňuje profesionální grafické zpracování textu bez toho, abych musel nastartovat nějaké grafické rozhraní (Microsoft Windows, X Windows, svgalib). Vidím dokument poprvé až na výstupu z tiskárny a téměř vždy je to přesně to, co jsem chtěl.

Užitečné odkazy:

Diskuze (118) Další článek: Hledán Tchajwanský hacker

Témata článku: Software, Microsoft Word, Prázdný řádek, TeX, Profesionální použití, Rozdílný svět, Vhodný monitor, Chci, Ideální situace, Samostatný článek, Správný dok, Svobodný software, Grafická úprava, Jednoduchý vzorec, Uvozovky, Jednotlivý výrok, Word


Určitě si přečtěte

Teď už Chromium ovládne Windows 10 úplně. Microsoft dokončil WebView2

Teď už Chromium ovládne Windows 10 úplně. Microsoft dokončil WebView2

** Před dvěma lety se Microsoft zasnoubil s Chromem ** Nový Edge není zdaleka jejich jediné dítě ** Ještě důležitější je komponenta WebView2

Jakub Čížek | 53

Jakub Čížek
Windows 10ChromeSoftware
26 užitečných rozšíření pro Chrome: Naučte prohlížeč nové věci

26 užitečných rozšíření pro Chrome: Naučte prohlížeč nové věci

** Prohlížeč Chrome obsahuje širokou škálu funkcí, neumí ale všechno ** Jeho schopnosti můžete rozšířit pomocí rozšíření ** Vybrali jsme pro vás zajímavé a užitečné doplňky

Karel Kilián | 44

Karel Kilián
Doplňky do prohlížečeChromeProhlížeče
Uživatelé hlásí problémy s jednou z listopadových záplat pro Windows 10
Karel Kilián
Windows UpdateAktualizaceWindows 10
Air Bank, Fio banka a MONETA zakládají alianci pro bankovní identitu
Jakub Čížek
BankaČeskoeGovernment
Nejlepší notebooky do 20 000 Kč. Tipy, co se dnes vyplatí koupit

Nejlepší notebooky do 20 000 Kč. Tipy, co se dnes vyplatí koupit

** S cenou do 20 tisíc lze vybrat solidní notebook na práci i hry ** Přenosné notebooky nabídnou i kovová těla a rychlý hardware ** Možná největší problém je nedostupnost, nejžádanější kusy jsou vyprodané

David Polesný | 33

David Polesný
VánoceNotebooky
Micro:bit V2: Tuto destičku plnou čipů dokáže naprogramovat i vaše babička

Micro:bit V2: Tuto destičku plnou čipů dokáže naprogramovat i vaše babička

** Chcete se teď hned naučit programovat čipy? ** Nechcete nic instalovat a číst zdlouhavé manuály? ** Naprogramujeme si Micro:bit, který zahraje Tichou noc

Jakub Čížek | 33

Jakub Čížek
Pojďme programovat elektronikuProgramování pro děti
Google vymyslel technologii superpřesného GPS. Už ji podporuje Pixel 5 a dorazí i na ostatní telefony

Google vymyslel technologii superpřesného GPS. Už ji podporuje Pixel 5 a dorazí i na ostatní telefony

** Kvalita GPS ve městech občas stojí za starou bačkoru ** Mohou za to odrazy signálu od okolních budov ** Google má jejich 3D model, a tak spolupracuje s výrobci GPS čipů

Jakub Čížek | 40

Jakub Čížek
NavigaceTechnologieGoogle

Aktuální číslo časopisu Computer

Jak prodloužit výdrž notebooku

Velké testy: gamepady a inkoustové tiskárny

Důkladný test Sony Playstation 5