Svět informačních systémů roste a získává na oblíbenosti

Ve dnech 10. a 11. dubna uspořádalo Centrum pro výzkum informačních systémů společně s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně již třetí ročník mezinárodní konference Svět informačních systémů 2006. S odstupem jednoho měsíce přinášíme shrnutí toho nejdůležitějšího z konference, která se dnes již může řadit k největším a nejprestižnějším akcím oboru podnikové informatiky v České republice.

O čem se letos nejvíce hovořilo

Stejně jako v předchozích letech, byla i letos diskutována dvě klíčová témata, které jsou středem zájmu výzkumné a publikační činnosti CVIS, a to trendy využití informačních systémů a technologií pro management organizací a aspekty řízení výrobních a logistických procesů.

Klepněte pro větší obrázek

Roman Bobák
proděkan FaME, hovoří za organizátory konference

Již minulý rok jsme hovořili na našem fóru o problematice rostoucích požadavků praxe na kvalitní absolventy ekonomických a manažerských oborů s profilovými znalostmi a dovednostmi z oblasti podnikové informatiky. Letos jsme toto téma obohatili o diskusi nad budoucím vývojem samotné IT profese, a to z pohledu akademické sféry, renomované výzkumné agentury Gartner, a lídrů světového i českého IT trhu.

Klepněte pro větší obrázek

Vnislav Nováček
děkan FaME, ve svém úvodním vystoupení

Na přání účastníků předchozích ročníků konference jsme učinili jednu zásadní programovou změnu. Téma orientované na trendy v oblasti moderních informačních technologií jsme nahradili problematikou využití informačních systémů v malých a středně velkých podnicích. Potvrdilo se, že toto téma je pro ekonomy a manažery, kteří tvoří podstatnou část auditoria konference přece jen zajímavější.

Zájem o konferenci každým rokem stoupá

Ve srovnání s loňským ročníkem opět vzrostl počet účastníků, konferenci letos navštívilo celkem 533 registrovaných zájemců, kteří ohodnotili kvalitu akce stejně jako v loňském roce průměrnou známkou 1,5. Následující grafy ukazují složení posluchačského auditoria podle pracovní pozice a podle velikosti a typu organizace.

Složení účastníků konference podle pracovní pozice, velikosti a typu organizace
(poslední dva grafy nezahrnují studenty)

Klepněte pro větší obrázek

Prestiž konference potvrzuje i zájem z řad partnerských organizací. Třetí ročník podpořilo celkem 17 společností a exkluzivní mediální partner – vydavatelství Computer Press. Proto jsme letos požádali o hodnocení konference také zástupce generálních partnerů, kteří k její úrovni a obsahu uvedli následující komentář:
 
Patric Timmermans (USA), SSA Global: „Společnost SSA Global je hrdá na to, že se mohla zúčastnit  takovéto prestižní akce na pozici generálního partnera. Dialog mezi podnikatelskou a akademickou sférou je základem pro rozvoj metodiky identifikace obchodních cílů, pro zjištění toho, co je kritické, pro výběr správného podnikového řešení a jeho návratnosti.

Klepněte pro větší obrázek

Patric Timmermans
ředitel globálního marketingu SSA Global

Podniky očekávají od dodavatelů softwarových řešení jako je SSA Global, že tomuto paradigmatu rozumí a budou s ním pracovat jako s důvěryhodným doporučením. Konference, jako je Svět informačních systémů toto potvrzují a pomáhají dalšímu rozvoji a propagaci takovéto metodiky.“

Petr Karásek, Microsoft ČR: „Jsme rádi, že jsme se mohli jako generální partner podílet na uspořádání této konference. Podle našeho názoru představuje vynikající platformu pro sdílení pohledů na svět podnikového IT z různých pohledů. IT dodavatelé, zákazníci i zástupci akademické sféry do konference mnoho podnětů přinesli a věříme, že si ještě více inspirace odnesli.

Klepněte pro větší obrázek

Petr Karásek
ředitel Divize podnikových řešení Microsoft ČR

Na konferenci byla ve dvou dnech pokryta důležitá témata od profilace budoucího IT specialisty až po detaily nasazování informačních systémů.“

Ludvík Dlabaja, Siemens Business Services ČR: „Na mezinárodní konferenci Svět informačních systémů oceňuji velmi dobrou odbornou úroveň, která převyšuje úroveň většiny ostatních konferencí v této oblasti pořádaných mimo hlavní město.

Zejména účastníci konference z regionu Morava, zástupci firemní sféry, regionálních institucí, zástupci universitní sféry a studenti jistě ocenili možnost zhlédnout presentace většiny předních společností z oblasti ICT a možnost slyšet reakce na své otázky ať už v panelových diskusích či na společenském večeru od vrcholových manažerů těchto společností i představitelů ČSSI a SSSI. To potvrdili účastníci konference Svět informačních systémů i v roce 2006 vysokou účastí na přednáškách a aktivitou při panelových diskusích po oba dny konání konference.“

Vladimír Drnek, Hewlett-Packard ČR: „Společnost Hewlett-Packard podporuje akce, na kterých se setkávají, navzájem si vyměňují informace a zkušenosti lidé z akademického prostředí, novináři a představitelé obchodních subjektů, operujících na trhu informačních a telekomunikačních systémů.

Klepněte pro větší obrázek

Vladimír Drnek
ředitel Divize Konzultace a integrace Hewlett-Packard ČR

Z pohledu systémového integrátora chápu konferenci Svět informačních systémů jako určitý „integrační nástroj“, který podporuje synergické efekty na trhu ICT, slouží k zvyšování kvality naší komunity a nepochybně podporuje i zkvalitnění obchodních vztahů. Důležité je i propojení lokálních, celostátních a mezinárodních témat.“

Která vystoupení nejvíce zaujala publikum

Návštěvníci konference vyjádřili velkou spokojenost zejména s přednáškami zahraničních vystupujících. Kladně byly hodnoceny také prakticky orientovaná vystoupení. Stejně jako v předchozích letech se publiku velmi líbily panelové diskuze.

Klepněte pro větší obrázek

Karel Rais
rektor Vysokého učení technického v Brně

První jednací den byl zahájen blokem Svět praxe a znalostí, ve kterém si získali sympatie posluchačů představitelé akademické sféry. O aktuálních tématech vysokoškolského prostředí hovořili Petr Sáha, rektor UTB ve Zlíně, Karel Rais, rektor VUT v Brně a Jiří Voříšek, prezident České společnosti pro systémovou integraci. Ve svých vystoupeních i při panelové diskusi se věnovali směrům rozvoje vysokých škol a možnosti uplatnění jejich absolventů.

Potřebu lidí s profilovými znalostmi ekonomiky, managementu a ICT pro budoucí rozvoj IT profesí zdůraznil ve své prezentaci František Klíma, zakladatel a ředitel české afilace společnosti Gartner.

Úvod k sekci Svět ekonomiky a managementu již tradičně patřil zahraničním vystupujícím, o jejichž přednášky projevuje publikum každoročně největší zájem.

Klepněte pro větší obrázek

Piotr Kozlowski
prezident IFS Central and Eastern Europe

Patric Timmermans (USA), Hans Jorgen Skovgaard (Dánsko) a Piotr Kozlowski (Polsko), stejně jako Karl Troeger (Německo) a Frederic Glenat (Francie) který vystoupil následující den, byli nejen odměněni zaslouženým potleskem, ale i vysoce hodnoceni v dotaznících účastníků.

V panelové diskusi Světa ekonomiky a managementu se střetli zástupci systémových integrátorů nad otázkami implementace informačních systémů, vyhodnocování rizik a přínosů plynoucích z IT projektů.

Klepněte pro větší obrázek

Panelová diskuse Světa ekonomiky a managementu:
zleva Ludvík Dlabaja (SBS ČR), Dalibor Dřevěný (CDL System), Petr Zavoral (SAS Institute ČR), Roman Schwanzer (Konzulta Brno), Jiří Hejduk (IDS Scheer ČR)

Druhý jednací den byl zahájen Světem výroby a logistiky, který otevřel Vladimír Drnek (Hewlett-Packard ČR) s aktuálním tématem outsourcingu ve výrobních podnicích. Následovaly téměř výhradně prakticky koncipované přednášky, z nichž největší úspěch zaznamenalo vystoupení Ladislava Janiše (Siemens Business Services ČR) a jeho demonstrace bezpapírového řízení toku materiálu za využití RFID technologie ve společnosti Siemens Elektromotory.

Klepněte pro větší obrázek

Ladislav Janiš
SBS ČR, při jedné z nejlépe hodnocených prezentací

O další, velmi ceněná vystoupení se postarali Tomáš Kubelka (Aktis), který hovořil o vztahu ERP systémů k primárním podnikových procesům a Jaroslav Šmarda (Vema), jenž otevřel neobvyklé, ale velmi podnětné téma zaměřené na informační podporu managementu odměňování ve výrobních organizacích.

Sekci uzavřel prezentací praktických zkušeností s využitím konfigurátoru výrobků v informačním systému Vojtěch Kerhart (Rojek dřevoobráběcí stroje).

Klepněte pro větší obrázek

Panelová diskuse Světa výroby a logistiky:
zleva Libor Toman (Brano Group), Jiří Majer (DDL), Jan Dvořák (SIKO Koupelny), Jaroslav Fikar (Buzuluk Komárov)

V následující panelové diskusi hovořili o svých zkušenostech s implementačními projekty manažeři výrobních a obchodních společností. Přitom nešetřili dodavatele a systémové integrátory svou kritikou, což jim u publika vyneslo ohodnocení jako bezkonkurenčně nejlepší diskuse z celé konference.

Poslední přednáškový blok konference, tedy Svět malých a středně velkých firem otevřel Jakub John ze společnosti Euronest, který hovořil o důležitých aspektech čerpání investičních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie na implementační IT projekty.

Klepněte pro větší obrázek

Panelová diskuse Světa malých a středně velkých firem:
zleva Jiří Rakušan (IS Berghof), Jiří Devát (Microsoft),
Jan Přerovský (LCS International)

Následovaly prezentace zástupců softwarových korporací, kteří poukázali na aktuální trendy a seznámili posluchače s nabídkou podnikových aplikací určených pro malé a středně velké podniky. Souboje argumentů a diskuse nad efektivním uplatnění informačních systémů na vysoce konkurenčním, dynamicky se vyvíjejícím SME trhu se zúčastnily špičky softwarových tvůrců, jako například Martin Bednár, generální ředitel, SAP ČR, Martin Illner, generální ředitel, Oracle Czech, Jiří Devát, generální ředitel, Microsoft ČR, Jan Přerovský, generální ředitel, LCS International či Jaroslav Řasa, ředitel Aktis.

Klepněte pro větší obrázek

Panelová diskuse Světa malých a středně velkých firem:
zleva Martin Bednár (SAP ČR), Martin Illner (Oracle Czech),
Jaroslav Řasa (Aktis)

Hovořilo se o konkurenčních výhodách, které přinášejí moderní ERP systémy malým organizacím. Kritická diskuse se rozvinula kolem uplatňovaných obchodních praktik a kvalitě poskytovaných služeb certifikovanými partnery v nepřímých obchodních modelech dodávky.

Slavnostní předání smluv k projektu Laboratoře podnikové informatiky

Součástí programu Světa informačních systémů 2006 bylo slavnostní podepsání partnerských smluv a zahájení provozu Laboratoře podnikové informatiky. Tento, v univerzitních podmínkách unikátní projekt představuje významný krok ve zkvalitnění výuky budoucích manažerů a ekonomů v oboru podnikové informatiky. Předpokládá nejen vybudování potřebné infrastruktury, nasazení špičkových podnikových aplikací, vyškolení a certifikování vyučujících, ale také zakomponování výuky do studijních plánů a předmětů k tomu určených.

Vnislav Nováček, děkan Fakulty managementu a ekonomiky a Petr Sodomka, vedoucí Laboratoře podnikové informatiky při prezentaci projektu uvedli: „Naše dlouhodobé zkušenosti ukazují, že systematická výuka standardních světových ERP produktů významně napomáhá zvyšovat konkurenceschopnost absolventů fakulty na trhu práce.“

Klepněte pro větší obrázek

Vnislav Nováček, děkan FaME, předává smlouvu o spolupráci při budování Laboratoře podnikové informatiky Petru Karáskovi ze společnosti Microsoft ČR

Výuku v Laboratoři bude každý akademický rok absolvovat více jak 400 studentů magisterského studijního programu, Fakulty managementu a ekonomiky. Měli by získávat nejen znalosti a dovednosti práce s vybranými softwarovými produkty, ale především přehled o fungování a propojenosti podnikových procesů a náročnosti jejich obsluhy moderními IS/ICT. K hlavním přínosům, které si od realizace Laboratoře podnikové informatiky slibujeme, patří získání konkurenční výhody pro absolventy FaME na trhu práce a samozřejmě také zvýšení konkurenceschopnosti našeho pracoviště mezi fakultami zaměřenými na vzdělávání ekonomů a manažerů.

Na tomto záměru společně s námi pracují renomované IT společnosti. Software, školení a certifikace zabezpečily společnosti Microsoft, Oracle, GEMMA Systems a Kvasar. Infrastrukturu, implementační a servisní práce pak zajistily společnosti Hewlett-Packard a CDL System.

„Jsme rádi, že jsme mohli v rámci konference slavnostně podepsat smlouvu o výuce Microsoft Dynamics NAV na Fakultě managementu a ekonomiky a přispět tak prakticky k dalšímu naplnění některých diskutovaných témat,“ uvedl Petr Karásek, ředitel Divize podnikových řešení společnosti Microsoft ČR.

Vladimír Drnek, vedoucí divize Konzultace a integrace společnosti HP, která poskytla Laboratoři dar v podobě 13 klientských stanic a servisního softwaru doplňuje: „Spolupráci s akademickou sférou považujeme za velmi důležitou. Příprava nových talentů, kterou naším darem chceme podpořit, je jedním z důležitých faktorů úspěšného rozvoje naší společnosti.“

Společenský večer

Pondělního společenského večera, který se konal v prostorách Kongresového sálu Interhotelu Moskva, se zúčastnilo téměř 300 hostů. Po vystoupení Kvarteta Bohuslava Martinů, následovaly neformální diskuse a zábava doprovázená vystoupeními Národopisného souboru Včelaran a ochutnávkou mešního vína z Arcibiskupských sklepů Kroměříž.

Klepněte pro větší obrázek

Sborník z konference

Pro účastníky konference byl jako každý rok vydán tištěný sborník přednášek, v rozsahu 324 stran. Všichni firemní členové CVIS, kteří se nemohli konference zúčastnit, mohou získat sborník na vyžádání zdarma. Pro všechny ostatní zájemce je sborník k dispozici za cenu 300 Kč + poštovné a balné. Své požadavky včetně údajů pro vystavení daňového dokladu pište na adresu info@cvis.cz.

Sborník přednášek

Klepněte pro větší obrázek

Váš názor Další článek: Beta 2 Microsoft Office je venku

Témata článku: Software, Microsoft, Certifikovaný partner, Včela, Strong, Panelová diskuse, Předchozí den, Podnikové řešení, Primární projekt, Akademické prostředí, Malý podnik, Petr, Telekomunikační systém, Globální marketing, Následující den, Růst, Generální ředitel, Navi, Nový talent, Budoucí it, Diskutované téma, Moskva, Martin, Moderní svět, Svět


Určitě si přečtěte

Zorin OS 15: Vyzkoušejte další hezký a nenáročný linux pro mamku a taťku

Zorin OS 15: Vyzkoušejte další hezký a nenáročný linux pro mamku a taťku

** Ačkoliv je grafických linuxů plný internet, stále vládnou Windows ** Jeden z nich se jmenuje Zorin OS a nedávno se dočkal aktualizace ** Dělají jej dva kluci z Irska a je fakt hezký

Jakub Čížek | 114

Co zabírá nejvíce místa na disku? Těchto 10 nástrojů odhalí největší žrouty dat

Co zabírá nejvíce místa na disku? Těchto 10 nástrojů odhalí největší žrouty dat

** Je vhodné jednou za čas zanalyzovat, co vám leží na disku ** Poradíme vám nástroje, kterými zjistíte, jaká data uchováváte ** Podle výsledků můžete optimalizovat svá data či úložiště

Karel Kilián | 49

HTTPS byl pouze první krok. Chrome zavádí DoH, tedy šifrované DNS. Dopady mohou být obrovské

HTTPS byl pouze první krok. Chrome zavádí DoH, tedy šifrované DNS. Dopady mohou být obrovské

** Šifrovaný web je dnes už samozřejmost ** Jeden díl skládačky ale ještě chybí – DNS ** Firefox už začal a teď se na šifrované DNS chystá i Chrome

Jakub Čížek | 92

Vyzkoušeli jsme chytrou čínskou zásuvku Sonoff S26 za tři stovky. Nevyhořeli jsme

Vyzkoušeli jsme chytrou čínskou zásuvku Sonoff S26 za tři stovky. Nevyhořeli jsme

** Je sice z Aliexpressu, ale funguje ** Můžete ji ovládat hlasem přes Amazon Echo nebo Google Home ** Za tři stovky zautomatizuje menší 230V spotřebič

Jakub Čížek | 96Aktuální číslo časopisu Computer

Speciál o přechodu na DVB-T2

Velký test herních myší

Super fotky i z levného mobilu

Jak snadno upravit PDF