Svět ERP se mění, co přinese aktuální vývoj zákazníkům?

Světový trh s podnikovými aplikacemi prošel za poslední roky mnoha významnými změnami. Segment s ERP systémy přitom není žádnou výjimkou. Dodavatelé postupně koncentrují své síly, aby byli schopni zabezpečit dlouhodobou globální podporu a rozvoj svých produktů.
Kapitoly článku

Ti silnější proto průběžně skupují konkurenční řešení, vybrané technologie, know-how, vývojářské týmy, části produktových portfolií nebo rovnou celé společnosti. Významnou roli v procesu akvizic hrají také komplementární či substituční produkty a jejich dodavatelé. Nyní, před koncem roku 2006, si můžeme shrnout ty nejdůležitější změny, které se udály u lídrů trhu, podíváme se na aktuální technologické trendy a na to, co pravděpodobně přinesou firmám a uživatelům ERP systémů.

Zákazníky je třeba respektovat

Akvizice, k nimž dochází na ERP trhu, můžeme rozdělit na dva základní proudy. Tím prvním jsou nákupy uskutečňované s cílem získání nových technologií a rozšíření produktového portfolia (Infor Global Solutions). Druhý proud představují akvizice provedené za účelem vstupu na nové trhy (Microsoft) či získání tržních podílů a zákazníků (Oracle).

Akvizice prováděné za účelem získání zákazníků a tržních podílů mohou být velmi problematické, zvláště pokud jde o takzvaná nepřátelská převzetí. K hlavním rizikům pro zákazníky odkoupených společností patří zejména nejistota udržení podpory stávajících aplikací, tlak vyvíjený novým dodavatelem, který má za cíl přesvědčit je o přechodu na jiný systém apod. Akvizice má pro zákazníka smysl pouze v případě, že přináší know-how a obohacuje produktové portfolio.

Skutečné ohrožení zákazníků ze získaných akvizicí by se ale z dlouhodobého hlediska vymstilo i dodavateli. Trh s podnikovými informačními systémy je velmi konkurenční. Vyznačuje se rychlým technologickým pokrokem a zkracováním životního cyklu softwarových produktů. Neschopnost dodavatele rychle a efektivně integrovat takové akvizice do vlastních struktur (personálních, organizačních, produktových, obchodních atd.) by měla nakonec nepříznivý dopad na jeho podnikání, a to v podobě ztráty finančních toků plynoucích ze servisních poplatků, odchodu zákazníků ke konkurenci, která je jim schopna aktivně nabídnout zajímavé podmínky apod.

Od nepřátelského převzetí k pragmatické podpoře

Takovýto nepříznivý vývoj předpovídaly renomované výzkumné agentury společnosti Oracle. Její původně nepřátelské převzetí PeopleSoftu (Oracle`s Hostile Bid) bylo započato již v červnu 2003 a ukončeno v prosinci 2004 potvrzením transakce ve výši 10,3 mld. USD. V lednu 2005 nakonec vedení Oracle veřejně deklarovalo podporu produktových řad PeopleSoft i JD Edwards minimálně do roku 2013 a ohlásilo projekt Fusion, jehož cílem je do budoucna integrovat nejlepší vlastnosti produktů získaných akvizicemi do jednoho řešení. První sada aplikací podle projektu Fusion by měla být k dispozici na trhu již v roce 2008.

V roce 2006 uvedla společnost Oracle novou verzi produktu JD Edwards EnterpriseOne, která přináší nejen zdokonalené funkce, zejména pro potravinářský a nápojový průmysl, ale i zcela nové moduly. JD Edwards EnterpriseOne je nyní certifikován pro využití na platformě Oracle Fusion. Jeho uživatelé tak již dnes mohou využívat moderní komponenty Oracle, jako např. BPEL Process Manager - nástroj, pomocí něhož lze navrhovat a analyzovat podnikové procesy. Díky podpoře platformy Fusion pak budou moci postupně přejít na moderní technologie svým vlastním tempem, a to bez narušení chodu vlastní organizace.

Novinky z Oracle OpenWorld

Letošní světové setkání partnerů a zákazníků - Oracle OpenWorld přineslo také představení zcela nové verze sady původních aplikací Oracle E-Business Suite. Rozhodující vlastností 12. vydání tohoto ERP systému je podpora manažerského rozhodování vycházející ze zprostředkování globálního pohledu na podnikové aktivity a jeho promítnutí do řízení organizace. Nová funkcionalita poskytuje jednotný globální přehled o zákaznících, dodavatelích, partnerech i provozu. Rozhodnutí managementu tak mohou být přijímána na základě úplných informací ze systémů, které nejsou závislé na regionech, divizích či jiných organizačních jednotkách.

Oracle OpenWorld poodkryl také nové trendy technologického vývoje. Oracle oznámil, že ve spolupráci s Adobe bude vyvíjet nástroje, které umožní vývojářům snadno vytvářet interaktivní podnikové aplikace využívající technologie Web 2.0. Uživatelům by se tak měla otevřít cesta k mnohem snadnějšímu chápání vztahů v organizaci, ať už na operativní nebo strategické úrovni. Řešení zvaná "podnikový mashup" budou tvořena kombinací technologií a oblíbených prvků interaktivního uživatelského rozhraní. Budou moci obsahovat animované grafy a vizualizace založené na technologiích Adobe Flash, HTML nebo AJAX.

Jak využije svůj potenciál Microsoft

Dalším významným hráčem na ERP trhu je společnost Microsoft. Světová jednička na trhu komplementárních produktů k ERP systémům (MS SQL Server, MS Windows) a trhu s kancelářskými aplikacemi typu Office vstoupila do ringu dodavatelů ERP řešení v roce 2002 odkoupením dánského Navisionu, jenž se rok předtím spojil se společností Damgaard. Tato akvizice iniciovala vznik divize Microsoft Business Solutions, která se v roce 2006 proměnila na Divizi podnikových řešení. Po reorganizaci portfolia podnikových aplikací (Solomon, Great Plains, Axapta, Navision) činí Microsoft postupné kroky k vytvoření jednotného podnikového řešení (pod značkou Microsoft Dynamics). Na ERP trhu mu patří podle odhadů AMR Research "pouze" páté místo.

Síla Microsoftu na trhu se softwarem je všeobecně známa. Když k ní připočítáme široké portfolio podnikových produktů vybudované z části akvizicemi, z části vlastním vývojem, tak nám v součtu vyjde pozice nejsilnějšího hráče, který má sílu uskutečnit na ERP trhu takřka libovolnou strategii. Hlavní konkurenční výhoda Microsoftu tedy spočívá ve variabilitě možných postupů proti ostatním soupeřům.

V průběhu let 2003 a 2004 vyjednával Microsoft o odkoupení společnosti SAP. To se sice nakonec nerealizovalo, ale není vyloučeno, že se podobný krok může v budoucnu opakovat.

Klepněte pro větší obrázek

Vývoj světového ERP trhu v letech 2003-2005

Vše musí být na internetu

Rozvoj podnikových řešení plánuje Microsoft ve dvou vlnách, které zároveň poměrně přesně vystihují priority společnosti. V první vlně je zdokonalována uživatelská přívětivost aplikací a prohlubována jejich integrace s Microsoft Office. Ve druhé vlně, kterou společnost zahájí v roce 2008, pak bude věnována největší pozornost možnostem modelování procesů přímo uživateli. Cílem je napomoci uživatelům výrazně snížit náklady na implementace řešení a zároveň ještě více zvýšit schopnost uskutečňovat rychlé změny v podnikových procesech.

Podobně jako Oracle, i společnost Microsoft hostila v letošním roce odbornou veřejnost na svých světových fórech, jako např. Microsoft WorldWide Partner Conference a Microsoft Convergence. Jak ukázaly prezentace klíčových řečníků na těchto akcích, hlavní trend, který zasáhne bezpochyby i sféru podnikových aplikací, lze pojmenovat slovy "chceme mít všechny produkty na internetu".

V oblasti ERP systémů půjde především o jejich zpřístupnění prostřednictvím portálových řešení typu Microsoft SharePoint. Cílem je nabídnout informace podnikových aplikací téměř každému zaměstnanci podniku tak, jak mu to nejlépe vyhovuje. Microsoft proto bude silně podporovat integraci externích aplikací a webových služeb tak, aby partnerské organizace mohly ještě hlouběji rozvíjet svá oborová řešení.

Témata článku: Microsoft, Mazda, Průmyslový podnik, Zákaz, Wrigley, My Business, Podnikový produkt, Svět, Neziskový sektor, Portfolio, Významný konkurent, Golden, Roční výnos, Nepříznivý vývoj, Solomon, Boeing 767, Podnikové řešení, Velké portfolio, První sada, Nejlepší vlastnost, Významný hráč, Vývoj, Automobilový průmysl, Velká korporace, Technologický vývoj


Určitě si přečtěte


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest 20 procesorů

Srovnání 15 True Wireless sluchátek

Vyplatí se tisknout fotografie doma?

Vybíráme nejlepší základní desky