Studie: pracujeme jen tři dny v týdnu

Microsoft zveřejnil studii, podle které jsou efektivně využity pro práci jen tři dny v týdnu, lidé mají delší pracovní dobu, ale pracují stále méně efektivně. Údaje Microsoft získal od 38 tisíc respondentů ze dvou set zemí v rámci projektu Test osobní produktivity se sadou Microsoft Office.

Microsoft tento týden zveřejnil výsledky jednoho z nerozsáhlejších výzkumů, který se týkal produktivity práce uživatelů kancelářského software. Testu osobní produktivity ve 29 jazycích se zúčastnilo 38 112 lidí ze dvou set zemí, kteří vyjádřili svůj souhlas či nesouhlas s osmnácti tvrzeními v online dotazníku. Výsledky tohoto výzkumu jsou zajímavé a ne příliš povzbudivé:

  • průměrný pracovník má pracovní dobu 45 hodin týdně (9 hodin denně), podle vlastního vyjádření respondentů je v průměru 17 hodin stráveno neproduktivním způsobem
  • 55 % respondentů subjektivně pociťuje závislost mezi svou pracovní efektivitou a používaným software
  • průměrně tráví respondenti 5,6 hodin týdně na jednáních a poradách, 69 % dotázaných hodnotí tyto porady jako neproduktivní
  • pouze 34 % účastníků ankety používá ověřené nástroje a techniky pro plánování času, 60 % respondentů pociťuje nerovnováhu mezi pracovním a rodinným životem, vědomí neproduktivně stráveného pracovního času přispívá k těmto negativním pocitům
  • ženy dosáhly produktivního skóre 72 % ve srovnání se 71 % výsledku u mužů
  • průměrný počet emailů, které účastníci ankety obdrží každý den, je 42
  • nejčastějším důvodem ztráty produktivity jsou nejasná zadání úkolů, nedostatečná komunikace a neefektivní porady (jako takové je hodnotí 32 % respondentů), dále následují nejasné priority, které označilo 31 % respondentů a odklady (29 %)

Testu a celému projektu je věnován samostatný web provozovaný Microsoftem. Po zodpovězení všech 30ti otázek testu se dozvíte, jak efektivně pracujete, samozřejmě v závislosti na pravdivosti svých odpovědí, které jsou anonymní, Microsoft pouze sbírá informace o pohlaví, věku, pracovní pozici a zemi.

Microsoftu na míru

Microsoft si nechal studii vypracovat na klíč, cílem ankety tak bylo nejen nabídnout uživatelům tipy na vylepšení své efektivity, ale získání informací o prioritách pracovníků, kterým Microsoft říká Information Worker. Stejně Microsoft pojmenoval i svou divizi, která zahrnuje Windows pro desktopy a systém Microsoft Office. Z výsledků studie se tak dozvěděl, že pro zefektivnění v práce v kanceláři je potřeba kvalitní a rychlé vyhledávání informací, neustále dostupné připojení k internetu, přesné plánování a zadávání úkolů a odstranění zátěže, kterou představuje nevyžádaná elektronická pošta.

Microsoftu výsledky studie nahrávají jako podklad pro propagaci pokročilých funkcí MS Office jako jsou SharePoint Services, možnosti online spolupráce a pokročilé možnosti plánování času v aplikaci Outlook. Právě v těchto oblastech je úroveň znalostí uživatelů nízká. Nízké je také procento firem, které možnosti, které jim jejich software, a nejen ten od Microsoftu, využívá.

Zlepšení na cestě

V oblasti produktivity práce na počítači přes nepříliš radostné výsledky průzkumu svítá na lepší časy. Microsoftu se zatím nepodařilo přesvědčit uživatele o kvalitách a přínosech nových aplikací jako je OneNote, tu zatím oceňují hlavně uživatelé tabletů, kterých mnoho není (OneNote nabízí Microsoft na tři měsíce zdarma uživatelům Windows XP v rámci programu Výhody legálních Windows).

Průlom se ale povedl Google, který se zasloužil o nárůst povědomí o důležitosti kvalitního vyhledávání informací na lokálním počítači. I když Google není první, kdo nabízí desktop search, vyvolal marketingovou lavinu a vlastní nástroje pro vyhledávání nabízí i Microsoft a Yahoo. Tyto nástroje přitom skutečně zrychlují nalezení požadovaných informací, a to i v případě, že běžně soubory na disku ukládáte do logické adresářové struktury.

Další vylepšení se rýsuje na obzoru i v oblasti plánování času a online spolupráce. Microsoft toto téma stále více propaguje a snaží se vysvětlit majitelům balíku MS Office výhody pokročilých funkcí. Na své si snad už brzy přijdou v této oblasti i uživatelé alternativních operačních systémů nebo aplikací. Zajímavě vypadají projekty Mozilla Foundation a plánované propojení Thunderbirdu jako emailového klienta a kalendáře Sunbird, které by mělo nabídnout alespoň základní funkce jako je možnost odesílat žádost o schůzku se zanesením záznamu do kalendáře a podobně.

Na druhou stranu není možné tak úplně souhlasit se závěry studie, podle které hraje používaný software zásadní roli v efektivitě práce, o té rozhoduje stále ještě hlavně lidský faktor, i když uživatelsky přívětivý software s užitečnými funkcemi může v mnohém pomoct.

Diskuze (41) Další článek: CeBIT: Microsoft se chce zbavit hesel

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,