Stav veřejného pagingu u nás

Připlave štika do stojatých vod pagingu v České republice?
Od doby vyjití čísla Computeru, ve kterém je článek rozebírající stav pagingu u nás, se leccos změnilo. O změnách říká tato zpráva z invexového Živě.

O pagingu jsme v Computeru ještě mnoho nepsali a je čas to napravit. Škarohlíd by namítl: dokud je o čem psát. Nástup mobilních telefonů v České republice byl opravdu masivní, a tak pagery u nás oproti jiným zemím (i evropským) dosahují podstatně menšího procentuálního rozšíření mezi populací.

Jestliže v některých asijských zemích je pagerem vybaveno 30 % obyvatel, v USA pager používá kolem 15 % populace a v Evropě leckde dosahuje tzv. tržní penetrace plus minus 5 % (paging je hojně rozšířený např. ve Francii), u nás se jedná o desetinu procenta. Je otázkou, jestli tohle číslo u nás vůbec nějak podstatně vzroste – řekněme řádově, alespoň na procento. I tak jakési obecné povědomí o pagerech u nás existuje; pokud byste se přesto v následujícím textu ztráceli, záchranou nechť je vám rámeček s vysvětlivkami doplňující tento článek (můžete na něj koneckonců přeskočit rovnou, poslouží jako rychlý úvod do pagingu).

Padni komu padni …
Pager má být levným komunikačním prostředkem, který pomáhá především při práci (kam se má přesunout materiál na staveništi, ke které bráně skladu přistavit vůz, na jaké telefonní číslo zavolat atd.) a který také může zprostředkovávat různé pravidelné nebo aktuální či dokonce akutní automaticky generované informace (lékař stále k dispozici, kurs měny a akcií, chybová hlášení nějaké průmyslové aplikace nebo počítačového serveru, přeposílané – např. urgentní – e-maily z poštovního serveru atd.). Práce však není podmínkou, pager stejně dobře poslouží svému majiteli i ve volném čase (v kolik hodin na volejbal, kam a s kým na oběd).

U nás existují pagingové sítě dvou standardů, RDS a Ermes, obě provozuje zatím pouze společnost Radiokontakt Operator. Na zahájení provozu „ermesového“ konkurenta se čeká – dvě licence na provoz pagingu v systému Ermes byly uděleny v prosinci 1997, druhou získala společnost Multitone (blíže o ní v závěru článku).

Systém RDS byl ihned po svém uvedení v roce 1992 vtipně inzerován v televizi (to jste nemohli přehlédnout) a brzy získal přes 10 000 uživatelů. Jejich počet nyní zvolna, ale vytrvale klesá a je již opět mírně pod desítkou tisíc. Zákazníci se rekrutují především z první, průmyslové, kategorie (mnohé velké podniky), pagery používají „v terénu“ a za služby neváhají poměrně hodně zaplatit.

Pak se chvíli o pagingu mlčelo, protože systém RDS stejně nemohl nic nového nabídnout. Čekalo se na příchod systému Ermes – a letošní rok je ve znamení budování sítě a zavádění systému Ermes; do konce roku je nutné splnit podmínky dané Českým telekomunikačním úřadem, které říkají, že signálem musí být pokryto území, na kterém žije 80 % obyvatel ČR. Po čase se zase objevila tisková inzerce (i když leckdy děsivě provedená) a rozběhly se nové marketingové aktivity. Samozřejmě, že v malém – počet uživatelů pagerů Operator systému Ermes je u nás také zatím malý (je jich kolem 3 000) a provozovatel sítě je nahání především z oné druhé, jakési „byznysmansko-technologické“ kategorie. Ale může být pager i pro normální lidi?

Ať jsi, kde jsi
Pro soukromé účely jsou tři tisíce do začátku a potom každý měsíc paušál minimálně 120 Kč celkem dost. Proto jsou na jednotlivce zaměřeny programy typu CPP (Calling Party Pays); u Operatoru se jedná o pagery fungující v systému Ermes a služba se nazývá Tuty. Bohužel je však nabízen jako CPP pouze numerický paging – dovedu si představit, že šestka znamená skladový terminál číslo 6, ale moje představivost se zdráhá uvěřit, že to může být i něco jako „sejdeme se před kinem X, brouku“. Zábavné je to asi jako komunikace morseovou abecedou.

Samozřejmě by se vše změnilo s existencí textového programu CPP. Bohužel společnost Radiokontakt je asi především v zajetí svých cen. Zavedením textového programu CPP (vždyť by stačily pouze vzkazy přes spojovatelku) atraktivního pro zákazníky (tedy i cenově přijatelného) by ostatní cenové programy ztratily mnoho ze svého lesku. A tak zatímco společnost Radiokontakt prohlašuje, že mobilní telefony nejsou konkurencí pagerům, není to tak úplně pravda. Pro mnoho lidí ze dvou neprůmyslových kategorií (obchod, domácnost) totiž mobilní telefony konkurují pagerům nejen cenou, ale samozřejmě i užitnou hodnotou. Také na mobilní telefony je možné předávat textové zprávy přes spojovatelku služby Radiokontakt Operator. Cenový přehled nejlevnějších možností, jak zasílat v ČR textové zprávy, tedy srovnání minimálních nákladů na pager a mobil, přináší doprovodná tabulka.

Kde je konkurence?
Když v americkém filmu člověk na plátně používá „beeper“, v českých titulcích je místo slova „pager“ použito výrazu „operátor“. Společnosti Radiokontakt Operator se povedlo v našem lokálním měřítku to, co společnosti Xerox v měřítku globálním. Možná, že pozvolná proměna ochranné známky na jméno druhové skončí v případě Operatoru ve chvíli, kdy se svými službami přijde na trh další poskytovatel veřejného pagingu. Český telekomunikační úřad udělil druhou licenci k provozování pagingu v systému Ermes firmě Multitone. Multitone plánuje do konce tohoto roku pokrýt nejprve Prahu a v krátkém sledu všechna velká města v republice, tak aby do Silvestra splnila podmínky ČTÚ. Start sítě se letos plánoval již několikrát a byl neustále odkládán. Co je důvodem?

Trh v oblasti pagerů, za které jejich uživatelé platí formou měsíčních paušálů a dalších poplatků, je totiž již prakticky nasycený. Kdo opravdu potřeboval pager, už ho má od Radiokontaktu. Proto trhem, na kterém se Multitone hodlá především uplatnit, je trh pagerů typu CPP, který u nás ještě není tolik obsazený – počet funkčních přístrojů v síti odhaduji na pouhých několik stovek. Pokud však bude Multitone prodávat přístroje uživatelům se slevou a nebude od nich chtít měsíční paušál, přesto to neznamená, že se nemusí něčím živit. Tím něčím mají být poplatky za vzkazy předávané prostřednictvím telefonu a spojovatelky – ke vší své smůle se o ně Multitone musí dělit se společností SPT Telecom.

Tenhle článek by nakonec mohl být podán stylem: jedna horší zpráva, druhá snad o něco lepší – tedy můžeme věřit, že lepší, pokud zároveň uvěříme soudnosti Ministerstva financí. Prozatím se Multitone se společností SPT Telecom nedohodl o výši poplatků, o které nyní rozhoduje právě MF. Rozhodnutí ministerstva by mělo přijít do konce září a od tohoto okamžiku za měsíc a půl až dva měsíce Multitone odstartuje svoji síť. Pokud Multitone nebude mít z poplatků tolik, kolik považuje za ekonomicky přijatelné, na telekomunikačním trhu v České republice přibude jeden (navždy) neobsazený tržní výklenek. Věčná škoda. V opačném případě by to znamenalo šanci na další rozvoj pagingu u nás. Konkurence je jedině zdravá.

Co to je paging?
Paging – jednosměrné nebo obousměrné předávání krátkých zpráv pomocí rádiových vln na malý mobilní přijímač zvaný pager. Může jít o zprávy numerické, složené pouze z řady cifer (i pomocí cifer však lze zakódovat nějaké sdělení) a zprávy alfanumerické (textové), složené z písmen, číslic a speciálních znaků. Ve své prehistorii pagery místo zobrazování cifer na displeji jenom pípaly, proto se pro ně v angloamerickém světě vžil název „beeper“. To stále může platit pro pagery provozované v lokálních soukromých sítích (např. veliká továrna, sklad, nemocnice), kde existuje vlastní vysílač a nějaký proprietární způsob odeslání zprávy (třeba přes groupwarový systém). Veřejný paging je poskytování těchto služeb firmám a obyvatelstvu. Provozovatelé veřejných pagingových sítí umožňují předávat vzkazy prostřednictvím spojovatelky, pomocí tónové volby telefonu, elektronicky modemem i po Internetu e-mailem. V jednosměrném pagingu, který je nejběžnější, se přijetí zprávy nijak nepotvrzuje, přesto je díky opakovanému odesílání (zpráva je odesílána dvakrát nebo třikrát) spolehlivost tak vysoká, že zpráva odeslaná na pager se prakticky považuje za adresátem přečtenou a vzatou na vědomí. Pokud se samozřejmě adresát nenachází mimo dosah sítě, což je jiný, trochu horší, případ.

Pager – přijímač v „kapesních“ rozměrech (malá/velká kapsa podle modelu pageru). Numerický či alfanumerický displej, několik doplňkových funkcí (budík, minutka), paměť zhruba do 10 000 znaků, provoz na jednu tužkovou baterii až několik měsíců. Mírně dotovaná cena od 500 do několika tisíc Kč, skutečná cena několik tisíc Kč.

RDS, Radio Data System – jeden ze starších pagingových standardů s menším komfortem uživatele a větším pokrytím (mezi RDS a Ermesem je podobný vztah jako mezi systémy NMT a GSM v oboru mobilních telefonů). Používán na vysílačích VKV (názvy stanic, čas, informace o dopravní situaci, které nejspíš uvidíte na displeji vašeho autorádia), pracuje v pásmu 87,5–108 MHz, data jsou přenášena zároveň se zvukovým signálem, přenosová rychlost je 1 187,5 b/s. V jedné pagingové síti typu RDS může být až 100 000 účastníků. Přestože jde o standard, v různých zemích se mírně liší, takže neexistuje možnost roamingu (provoz pageru v jiné síti než domovské; při cestě do ciziny apod.). Síť systému RDS firmy Radiokontakt Operator u nás pokrývá 96 % území a 99 % populace.

Ermes, Enhanced Radio Message Standard – nový evropský standard, pracující v pásmu 169,4–169,8 MHz s přenosovou rychlostí 6 250 b/s a díky použitému protokolu s chybovostí sníženou na minimum. V jedné síti může být až 4,2 milionu uživatelů (číslo z oblasti snů), a protože je standard skutečně striktně dodržován, je možný celoevropský roaming. Síť systému Ermes firmy Radiokontakt Operator u nás k 1.9.1998 pokrývá cca 40 % území a 50 % populace (do konce roku naplánováno alespoň 80 % populace). Nyní využívá asi padesátku vysílačů s výkonem 200 W, které od sebe mohou být vzdáleny max. 25–30 km.

CPP, Calling Party Pays – platí volající strana. Účastník pagingu neplatí za používání služby vůbec žádné poplatky, kromě počátečních výdajů na pořízení pageru. Provoz služby hradí prostřednictvím zvýšeného telefonního tarifu lidé, kteří mu na pager předávají vzkaz prostřednictvím spojovatelky.

Zdroj: Computer

Váš názor Další článek: Chyby ochrany u Motivů pracovní plochy ve Windows 98 a co s nimi

Témata článku: Krátký článek, Různý terén, Autorádia, Dopravní úřad, Malý vůz, Soukromý telefon, Stav, Roaming, Ochranné pásmo, Masivní rozšíření, Pager, Textový terminál, Podobný vztah, Program televize všechny stanice, Mobilní číslo, Radio 1, Nejlevnější možnost, Nejlevnější mobilní telefony, Nejlevnější televize, Doprovodný vůz, Radio, Tisíc uživatelů, Česká televize živě, Dotovaná cena, Veřejná síť


Určitě si přečtěte

Seznam.cz má vlastního hlasového asistenta pro Android. Rozumí česky a nastaví i budík
Jakub Čížek
Mobilní aplikaceAndroidSeznam.cz
Fedora 33 prostě funguje. Linux si zaslouží dobýt laptop, je to ale asi opět marné

Fedora 33 prostě funguje. Linux si zaslouží dobýt laptop, je to ale asi opět marné

** Desktopový Linux funguje a vypadá stále lépe ** Fedora 33 není výjimkou ** Ve stínu Windows a macOS tu vyrostly skvělé alternativy

Jakub Čížek | 156

Jakub Čížek
FedoraOperační systémyLinux
Vážně dnes ještě někdo krade Adobe? Video můžete stříhat zdarma v Resolve a fotky i vektory zvládne Affinity

Vážně dnes ještě někdo krade Adobe? Video můžete stříhat zdarma v Resolve a fotky i vektory zvládne Affinity

** Kde jsou ty doby, kdy měl skoro každý doma Photoshop ** Photoshop a Premiere Pro od kamaráda nebo z warezu ** Dnes už to nemá smysl, existuje totiž hromada laciných alternativ

Jakub Čížek | 90

Jakub Čížek
Grafický editorStřih videa
Google chystá funkci, která z chytrého Gmailu udělá hloupý Gmail
Lukáš Václavík
SoukromíGmailGoogle
Cableporn: Podívejte se na úžasná díla umělců z podnikových serveroven

Cableporn: Podívejte se na úžasná díla umělců z podnikových serveroven

** Uspořádání kabelů můžete vnímat i jako podivný druh umění ** To nejkrásnější se skrývá v datacentrech a serverovnách ** Podívejte se na skutečné „cableporn“ z optiky i kroucené dvojlinky

Vojtěch Malý | 51

Vojtěch Malý
DatacentraServery
Šmírování kamerami Googlu: Koukněte, co šíleného se objevilo na Street View

Šmírování kamerami Googlu: Koukněte, co šíleného se objevilo na Street View

Google stále fotí celý svět do své služby Street View. A novodobou zábavou je hledat v mapách Googlu vtipné záběry. Podívejte se na výběr nejlepších!

redakce | 4

redakce
Mapy GoogleStreet View

Aktuální číslo časopisu Computer

Jak prodloužit výdrž notebooku

Velké testy: gamepady a inkoustové tiskárny

Důkladný test Sony Playstation 5