Stále nezasaženi VoIP? Vyzkoušejte Skype 2.5 s SMSkami

Skype 2.5 je ve své finální verzi k dispozici od minulého týdne. V článku jsme se blíže podívali na nejzajímavější funkci v podobě možnosti zasílat SMS zprávy na běžné mobilní telefony.
Stále nezasaženi VoIP? Vyzkoušejte Skype 2.5 s SMSkami

Novinky ve Skype 2.5

Jak jsme informovali v krátké zprávě, Skype 2.5 přineslo celou řadu novinek (download GigaMania.cz, 10,1 MB). Nejzajímavější funkci – zasílání SMS zpráv z počítače – jsme si mohli vyzkoušet už v betaverzi, která byla dostupná zhruba měsíc před vydáním finální verze.

Dalšími novými funkcemi jsou:

• prediktivní vytáčení čísel,
• sdílené skupiny kontaktů,
• Skypecast skupinové hovory,
• platební rozhraní přímo v programu,
• ikony zemí při práci s kontakty,
• zjednodušená instalace,
• aktualizace přímo z programu,
• obnovení přenosu souboru po restartu Skype,
• možnost přerušit prohledávání při importu kontaktů,
• další drobná vylepšení.

Z těchto funkcí se jako nejužitečnější jeví možnost snadného sdílení kontaktů, které v předchozích verzích chybělo. Okno funkce Odeslat kontakty se dvěma sloupci nyní slouží pro snadné přesouvání kontaktů, které chcete sdílet.

Klepněte pro větší obrázek

Sdílení kontaktů s dalšími uživateli

Posílání SMS zpráv

Patrně nejzásadnější novinkou, kterou verze 2.5 přinesla, je zasílání SMS zpráv. Nejčastější výtka, která k této funkci ze strany uživatelů směřuje a zazněla i v diskuzi pod krátkou zprávou, se týkala ceny za odeslání zprávy. Ta je na české poměry stanovena poměrně vysoko – 0,089 Eura (tedy zhruba 2,5 Kč) za 160znakovou zprávu bez diakritiky.

Situace na trhu s odesíláním SMS zpráv z počítače již dnes bohužel není tak idylická jako před několika lety, kdy každý operátor umožňoval ze svých webových stránek bezplatné odesílání textových zpráv. Dnes tuto možnost nabízí pouze Vodafone (při odesílání zprávy je potřeba opsat kontrolní kód, aby nedocházelo ke zneužívání formuláře) a v omezené míře také Eurotel – ten umožňuje zasílání SMS zpráv v maximální délce 60 znaků.

Alternativou branám operátorů se tak staly placené SMS brány a počítačové programy, které je využívají – například oblíbený Kubík SMS DreamCom. Tyto programy fungují na principu identifikace odchozí SMSky a volby příslušného kanálu pro odeslání.

Zpráva v délce do 60 znaků odejde na mobilní číslo Eurotelu bez problému. Při odeslání zprávy s délkou nad tímto limitem už budete vyzváni k zadání autorizačních údajů k jedné z SMS bran, se kterými autoři Kubíka spolupracují.

Cena za odeslání prostřednictvím těchto bran se pohybuje okolo 1 Kč za zprávu. Využití Skype pro odesílání SMS zpráv je tedy v tomto případě dražší než použití českých SMS bran. Přesto bych Skype, zejména pro pohodlí, které uživatelům poskytuje, nezatracoval.

Smysl zasílání textových zpráv přes Skype naopak výrazně roste ve chvíli, kdy chcete poslat SMS zprávu do zahraničí. Při odesílání zprávy do mnoha zemí světa je cena nižší než při posílání zprávy na číslo českého mobilního operátora. Zaslání textové zprávy do Velké Británie vyjde na 0,080 Eura, do Tuniska 0,078 Eura, do Thajska 0,051 a na Tchaj-wan dokonce 0,025 Eur.

Situace je tedy podobná jako při využití hlasových služeb SkypeOut – Skype se vyplatí používat ve chvíli, kdy chcete komunikovat s někým, kdo je v zahraničí.

Odesílání SMS zpráv – jak na to?

Protože se jedná o placenou službu, je potřeba mít na svém Skype účtu dostatečnou výši kreditu. Kredit lze zakoupit v hodnotě 10 nebo 25 Eur. Platba je možná prostřednictvím platebního systému Paypal, platebních karet (embossované verze karet Visa nebo Mastercard) nebo bankovním převodem.

Vložený kredit propadá po 180 dnech nečinnosti. Každého půl roku je tedy nutné provést alespoň jeden hovor pomocí služby SkypeOut nebo odeslat SMS zprávu. Platební kartu lze využít k „nabití“ pouze jednoho účtu.

Tato důležitá informace je na webových stránkách Skype důkladně skryta a přitom znemožňuje nabití účtu pomocí vaší platební karty například pro partnera nebo děti. To lze naštěstí obejít použitím účtu Paypal jako platebního mezistupně pro druhý a další účty.

Jakmile máte účet nabitý, můžete se pustit do odesílání SMS zpráv. Pro odeslání zprávy je potřeba, abyste příjemcovo mobilní číslo měli ve svých kontaktech. Kliknutím pravým tlačítkem na uživatele SkypeOut v seznamu potom otevřete nabídku funkcí, mezi kterými bude také funkce pro odeslání SMS zprávy.

Klepněte pro větší obrázek

Maximální délka jedné zprávy je limitována 160 znaky. Pokud ale zadáte nějaký znak s diakritickým znaménkem, ubere rovných 91 znaků, bez ohledu na to, zda tak učiníte na začátku zprávy nebo v jejím prostředku. Program si tímto způsobem rezervuje místo na doplňující informace o znacích s diakritikou.

Pokud text zprávy přesáhne 160 znaků, automaticky bude vložena do další zprávy, kterou program odešle automaticky spolu s první. Na straně příjemcova mobilu jsou potom zprávy opět spojeny do jedné. Za každou 160znakovou zprávu se platí samostatný poplatek. Zpráva v délce 200 znaků tedy uživatele vyjde na 2krát 0,089 Eura.

Lze odesílat i smajlíky, které při psaní mají grafickou podobu, na mobil však dojdou jako série dvojteček, pomlček, závorek a dalších znaků, zpravidla o délce 3 až 4 znaků. Se smajlíky tedy opatrně, zabírají spoustu místa. Odeslané SMS zprávy jsou ukládány do historie, která je zpětně přístupná.

Klepněte pro větší obrázek

Jako odesílatel je zprvu uvedeno jméno, které ve Skype používáte. To ale lze změnit. Na vámi zadané telefonní číslo si můžete nechat zaslat kontrolní SMS s kódem, který následně zadáte v nastavení programu. Tím ověříte, že telefonní číslo je opravdu vaše.

Všechny další zprávy tak budou na příjemcově mobilu vypadat, jako kdyby odešly z mobilu se zadaným číslem. Příjemce tak může snadno odpovědět na zadané (vaše) telefonní číslo – jeho odpověď potom samozřejmě dojde na váš mobil, a ne do Skype.

I přes cenu, která je na lokální poměry vysoká, si lokální odesílání SMS zpráv pravděpodobně získá své uživatele. Typickým uživatelem této služby bude nejspíš manažer, který neposílá desítky zpráv denně a je dostatečně líný na to, aby mu bylo zatěžko vzít do ruky mobil a vyťukat delší zprávu. Při psaní SMS zpráv do zahraničí už potom není o čem uvažovat – Skype je minimálně srovnatelnou alternativou k českým placeným SMS branám.

Volání PC -> telefon a videohovory – klasika, která se neztratí

"S kreditem 10 Eur je možné volat na pevné linky v České republice téměř 7,5 hodiny."
Funkce kreditu ve Skype vznikla primárně z důvodu možnosti platit za tzv. služby SkypeOut, tedy odchozí hovory z programu na běžná telefonní čísla. Jedná se o jednu z forem VoIP telefonie, na které byl postaven byznys s nejrůznějšími USB telefony, headsety a dalšími zařízeními, umožňujícími pohodlnou hlasovou komunikaci přes počítač připojený k internetu.

Kvalita hovorů proudících ze Skype do běžných telefonních linek nebyla s prvními verzemi programu nejlepší, postupně se ale vylepšovala. V této chvíli je kvalita hovorů na většině linek v různých lokalitách, které jsme testovali, uspokojující. V některých případech bylo zpoždění hovorů trochu větší, ale to je u podobných služeb poměrně běžná věc.

Skype verze 2.0 přineslo možnost videohovorů. Pokud máte webkameru, můžete si s kamarády nejenom volat, ale také se vidět. Podmínkou pro provoz videohovorů je odpovídající kapacita internetového připojení. To by mělo být schopné datových přenosů v řádu stovek kilobajtů za vteřinu pro dosažení maximální kvality přenášeného obrazu.

I v případě videohovorů má prioritu hlasová komunikace. Pokud během spojení dojde ke snížení kapacity linky, v první řadě jsou omezena obrazová data, až následně hlas.

Dovolejte se mi na Skype!

Další funkce jsou také dostupné, nicméně v České republice již ne tak dobře využitelné. Ještě použitelná je funkce hlasové schránky, do které vám volající mohou zanechávat vzkazy v době, kdy jste ve Skype offline. Tato funkce je k dispozici na tři měsíce nebo celý rok (5 nebo 15 Eur).

Druhou funkcí jsou příchozí hovory – služba SkypeIn. V tomto případě váš počítač se Skype, pokud je zrovna zapnutý, jste připojeni k internetu a Skype běží, funguje jako klasický telefonní přístroj s  číslem, na které se vám kdokoliv může dovolat.

Služba je nabízena na tři měsíce za 10 Eur nebo na celý rok za 30 Eur. Bohužel, nabídka dostupných telefonních čísel je omezena pouze na některé země – sousední Polsko, dále Estonsko, Velkou Británii, Německo a další. Česká republika mezi nimi zatím není a nemáme informace, že by v dohledné době měla být. Funkci je tedy možno využívat, ale volající i z České republiky vám budou volat například na britské telefonní číslo. Samozřejmě za příslušnou mezinárodní sazbu.

Doplňkem k výše uvedeným službám je potom možnost pořídit si speciální vyzvánění, případně obrázky k vašemu profilu ve Skype. Většina z těchto produktů je nabízena v cenách od 1 Eura.

Začíná éra po Skype boomu

Skype je fenomén, který se dere nahoru. Autoři programu dokázali přijít se správnou věcí ve správný čas – ani příliš brzo, ani pozdě. To je vidět na konkurenčních produktech, kdy i Google Talk, produkt mocného Googlu, spíše paběrkuje. Programu bývá často vytýkáno použití uzavřeného kódu, které zejména open source komunitě není po chuti.

Vyjádřená nelibost je ale asi tak to jediné, co nespokojení kritici mohou dělat. I když se mnou mnozí nebudou souhlasit, pro běžného uživatele je spíše než kritika uzavřeného kódu důležitá pestrost nabízených služeb. A zde Skype stále s přehledem vede.

Loňská akvizice Skype společností eBay nedávala zprvu příliš tušit, jakým směrem se trh s hlasovými komunikátory bude vyvíjet. Nyní je již jasněji – eBay chce technologii Skype implementovat do svých internetových aukcí. Uživatelé tak při diskuzích nad produkty v aukcích budou mít ještě snadnější přístup k hlasové komunikaci než dosud. Nastíněná budoucnost by tedy mohla mít podobu integrace komunikátorů s dalšími službami.

Pokud může někdo Skype ohrozit, je to jedině společnost, která má k dispozici dlouhodobě etablovaný komunikátor, který nabídne podobné funkce, jako má Skype. Tou společností je Microsoft, jehož poslední verze Windows Live Messenger je již několik dní k dispozici (aktualita).

Přestože program nenabízí funkci obdobnou SkypeOut, ze způsobu implementace hlasové a videokomunikace je zřejmé, že Microsoft se chce vydat podobnou cestou jako Skype – klasické textové zprávy ustupují do pozadí, hlavní síla programu už spočívá v přenášení hlasu a obrazu. Bude proto zajímavé sledovat, zda nový produkt od MS ohrozí zatím neotřesitelnou pozici Skype. Ve prospěch Messengeru hovoří skutečnost, že už brzy bude možné přidat do kontaktů uživatele Yahoo! Messenger.

Skype naproti tomu se svou databází uživatelů stojí osamoceně jako kůl v plotě – situaci, kdy vedle Skype máme spuštěno ještě ICQ nebo jiný komunikátor, zná ze své praxe asi každý z nás.

Diskuze (117) Další článek: Ke stažení: převod a úprava videa jednoduše

Témata článku: Open source, Skype, GigaMania, VoIP, Vytáčení, SMS, Euro, Běžný uživatel, Běžná verze, Brána, Bran, Klasická aukce, Komunikátor, Sky, Klasický operátor, Hlasová komunikace, Hlas volajícího, Podobná možnost, Běžný hovor, Polsko, Telefonní číslo, Telefonní linka, Důležitý sloupec, Znak, Plot

Určitě si přečtěte


Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší