Správa a úpravy webů technologie Windows SharePoint Services

V minulém díle jsme se věnovali vestavěných šablonám webů a seznamů, možnostem přizpůsobení. V tomto díle se blíže podíváme na možnosti správy technologie SharePoint a v závěru se budeme věnovat webovým dílcům.

Správa technologie SharePoint

Správa je rozdělena do několika úrovní, jak je vidět na následujícím obrázku. Celá administrace je tvořena sadou webových stránek. Výhodou tohoto způsobu je detailní popis všech voleb. Jednou z nevýhod je těžší orientace. Právě proto připojujeme tento popis, který si klade za cíl objasnit vzájemné vazby mezi stránkami správy. Pro úplnost uvádíme, že existuje i nástroj pro příkazový řádek stsadm.exe. Detailní popis tohoto nástroje i celé a správy je k dispozici v příručce administrátora.

Centrum pro správu se spouští z nabídky Start a Nástrojů pro správu. Obsahuje základní možnosti týkající se nastavení technologie jako celku. Nalezneme zde následující skupiny a možnosti nastavení:

 • Konfigurace virtuálního serveru – instalace služby WSS na novém virtuálním serveru, konfigurace nastavení na všech webech virtuálního serveru, tvorba webu nejvyšší úrovně.
 • Konfigurace zabezpečení – nastavení zabezpečení ovlivňující všechny virtuální servery, přidání, změna, aktualizace informace o uživatelích pro jednotlivé weby nejvyšší úrovně.
 • Konfigurace serveru – nastavení a aktualizace připojení k serverům, včetně poštovních, databázových a nastavení serveru pro správu.
 • Konfigurace komponent – správa komponent, které fungují ve všech virtuálních serverech, včetně hledání, analýzy využití a kvót.

Nastavení virtuálního serveru obsahuje možnosti a nastavení ovlivňující pouze daný virtuální web a veškeré weby technologie SharePoint, které jsou na něm vytvořeny. Mezi nejdůležitější patří následující:

 • Automatizovaná správa kolekce webů – povolení vytváření vlastních webů nejvyšší úrovně skupinám uživatelů pomocí funkce Samoobslužné vytváření webů, dále automatické odstranění nepoužívaných kolekcí webů.
 • Nastavení zabezpečení – nastavení práva nebo oprávnění podle skupiny webu pro virtuální server.
 • Správa virtuálního serveru – vytvoření nebo odstranění webů a konfigurace virtuálního serveru (zadání poštovního serveru, databázového serveru, nastavení výchozích hodnot pro kvóty, časová pásma a oznámení).

Správa a nastavení webů

Jednotlivé weby technologie SharePoint mají také svou vlastní správu nastavení a to bez ohledu na to, zda podřazený web dědí oprávnění z nadřazeného či nikoliv. Koncepce dvou „fází“ vychází z toho, že členové webu s oprávněním návrhář mohou měnit jen nastavení webu, to je k dispozici na stejnojmenné stránce. Uživatelé s oprávněním správce pak mohou měnit veškerá nastavení. Nejprve tedy ke stránce Nastavení webu.

 • Správa – přidání nebo odebrání uživatelů, přidání nebo odebrání webů a přechod na další funkce správy webu (některé akce vyžadují práva správce).

 • Vlastní nastavení – změna vzhled webu, aktualizace seznamů a knihoven dokumentů a změna textu zobrazeného v horní části všech stránek webu.
 • Spravovat informace – zobrazení a aktualizace informací o uživatelích a správa seznamu oznámení z tohoto webu.

Další fází je samotná správa webu. Ta je rozdělena do čtyř základních kategorií:

 • Uživatelé a oprávnění – správa oprávnění webu, včetně uživatelů, skupin webu a anonymního přístupu.
 • Správa a statistika – zobrazení využití webu, správa webů a pracovních prostorů, prohlížení diskusí a oznámení pro daný web nebo odstranění celého webu.
 • Galerie kolekce webů – správa webových částí, šablon seznamů a šablon webů, které jsou k dispozici pro daný web a všechny jeho podřízené weby.
 • Správa kolekce webů – správa kolekce webů. Všechny změny ovlivní web nejvyšší úrovně a všechny jeho podřízené weby a pracovní prostory (akce této skupiny jsou dostupné pouze pro web nejvyšší úrovně).

Práce s webovými dílci

Webové dílce jsou jakési stavební „kachličky“, které zprostředkovávají pohledy a práci se seznamy nebo slouží pro integraci s jinými aplikacemi. Je tak možno na domovskou stránku přidat pohled do svého kalendáře, či na své poštovní zprávy nebo na aktivní projekty ze systému Microsoft Office Project Server. Další nesčetné možnosti zahrnují pohled do telefonního seznamu existující webové aplikace, nebo různé analýzy obchodních výsledků z Microsoft SQL Server Reporting Services nebo z Microsoft Office Business Scorecard Manager.

Příklad kombinace webových částí je uveden na následujícím obrázku

Celá řada webových součástí je dodávána s produktem. Mezi ně patří součásti pohledů do seznamů technologie SharePoint, dále potom součásti jako prohlížeč stránky. Tato součást patří mezi nejjednodušší možnosti integrace informací z jiných zdrojů. Může zobrazit jak obsah dokumentu, tak složky, či webové stránky.

Další webové součásti je možno získat například z následujících zdrojů:

Tímto ukončujeme seriál o technologii SharePoint. Pokud máte chuť se dozvědět ještě více, uvádíme široký seznam odkazů a opět připomínáme český technický komunitní web http://www.sharepoint.cz.

Váš názor Další článek: Zájem o kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis roste

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,