Sprace.cz versus práce.cz – jak to může dopadnout?

Problematika nekalé soutěže se objevuje i na internetu v pozoruhodném sporu.

Jak již médii proběhlo, internetový portál Seznam nesmí podle předběžného opatření soudu používat doménu www.sprace.cz k nabídkám pracovních příležitostí. Návrh na toto opatření dodal konkurent a největší domácí provozovatel nabídek práce na Internetu, společnost LMC Jobs, která provozuje zejména servery www.jobs.cz a www.prace.cz. Odůvodnění dle navrhovatele spočívá v tom, že (zkráceno) „sprace.cz, respektive sprace (…) může vyvolat nebezpečí záměny (…) s prace.cz, respektive prace“.

Nekalosoutěžní spory jsou na českém internetu dosti vzácné; dá se říci, že toto je jedna z prvních významných „vlaštovek“ vůbec. Mimo internet jsou naopak dosti časté – můžeme tedy poněkud jedovatě konstatovat, že velký byznys se už dostavil i do prostředí internetu a s ním i významné soudní spory mezi předními hráči. Protože se na internetu vyskytuje obrovské množství doménových jmen, která jsou téměř k nerozeznání – a upřímně řečeno, řada z nich vznikla právě jako napodobenina jiného známého názvu, nebude na škodu spolu s komentováním tohoto případu osvětlit celou problematiku.

Nekalá soutěž je pokryta obchodním zákoníkem (513/1991 Sb.), v části první, Hlava V, která se zabývá vůbec hospodářskou soutěží – online například zde. Lidsky řečeno, ustanovuje tato hlava pravidla pro „férovou konkurenci“, tj. soutěž. Už ve slově „férové“ jistě cítíme cosi podezřelého – jak může zákon postihovat něco, co spíše patří do oblasti podnikatelské etiky, „dobrých mravů“, tedy do oblasti, kterou může každý vnímat a hodnotit poněkud jinak? I když zákon taxativně vyjmenovává, které nepěkné činnosti těmto dobrým mravům odporují a jsou tedy nekalosoutěžní, v právní praxi jsou skutečně tyto spory složité s nepředvídatelným výsledkem – soudce se totiž zde vede, alespoň dle mého názoru, více než u jiných ustanovení obchodního zákoníku spíše zdravým rozumem než jednoznačným uplatněním litery zákona. (Tedy, měl by).

Klíčovými jsou v těchto případech § 47 a § 48, tj. „Vyvolání nebezpečí záměny“ a „Parazitování na pověsti“. Jednoduše osvětlíme na příkladu: pokud by někdo začal vyrábět cigarety s názvem „Marllboro“ nebo „Dunhil“, případně ještě používal podobná grafická ztvárnění těchto slov a krabiček jako originály, tj. „Marlboro“ a „Dunhill“, porušil by tento paragraf naprosto jednoznačně a případný soud by prohrál na celé čáře. Stejně tak, kdyby někdo vyráběl pivo značky „x“, pod které by si dával podtitulek „Stejně dobré jako Budvar“. Pokud by ovšem výrobce nazval cigarety, řekněme, „Manitobo“, nebo „Bluehill“ a krabičky měl zcela jiné, nemusel by se ničeho obávat, podobně jako když by si třeba polský výrobce piva dal podtitulek „… s kvalitou českého piva“.

V praxi ovšem bývá jak naschvál situace na hraně – zda už dochází k záměně nebo ještě ne, je sporné: někdo by řekl, že ano, jiný, že ne. I když mezi „prace.cz“ a „sprace.cz“ je rozdíl jen jednoho písmenka, není rozhodně záměna jednoznačná. V tomto existují různé výklady a doporučení – například v některých zemích EU je určeno, že stačí, když u deseti procent zákazníků či uživatelů hrozí záměna, a již je jednání posuzováno jako nekalosoutěžní. (To mně přijde dosti tvrdé; mám obavu, že jistých deset procent české populace je schopné si splést cokoli s čímkoli).

Druhým významným faktorem, který v těchto sporech hraje roli, je „jedinečnost“ daného jména nebo značky. Něco jiného je Marlboro, něco jiného cigarety: zákon proto říká, že musí jít o nebezpečí záměny „obchodního jména“ nebo „zvláštního označení (…) výrobku, služby“. Nelze tedy – přesněji, nemělo by jít – si zapsat jako ochrannou známku slovo cigareta a vynutit pak u všech ostatních výrobců cigaret, aby své výrobky museli označovat například jako „papírová trubička naplněná tabákem“, nebo třeba „hulení“. Z tohoto soudku je i označení „práce.cz“; Úřad průmyslového vlastnictví (předpokládám) by neměl povolit užívání tohoto slova, používaného velmi obecně a v širokém významu pro jednu firmu (něco jiného je grafická značka čili logo – to je v pořádku).

V tom je určitá nevýhoda použití obecných slov: na jedné straně jsou snadno rozpoznatelná, každý ihned pozná, co se pod nimi skrývá, protože asociaci s danou službou či zbožím má vytvořenou už „předem“, ale na druhé straně by (logicky) nemělo být možné si je „privatizovat“, patentovat. Pokud by LMC Jobs použil něco podobného jako je Monster.com (či Yahoo, Amazon atd.), tedy slovo neobvyklé, snadno by z něj vytvořil svou značku, kterou by mu jako slovní ÚPV zapsal a naprosto by nehrozilo její zneužití jiným soutěžitelem. Výborným příkladem „triku“, ve kterém je použito obecné slovo a přesto je chránitelné, jsou Zlaté stránky: slovo „stránky“ samo o sobě chránit nelze, ale spojení s adjektivem „Zlatý“ je natolik neobvyklé, že jej úřad bez problémů zaregistruje. V tomto doménovém případě je dobré připomenout, že ani přípona „cz“, ani tečka, ani čárka nejsou považovány za dostatečně rozlišovací – jinými slovy, „prace.cz“ je posuzována podobně jako slovo „práce“ (s čárkou nad a).

Jak tedy dopadne spor Seznamu s LMC Jobs? Předběžné opatření rozhodně nepředznamenává výsledek soudu, který v tomto případě s jistotou proběhne. Předběžné opatření má za účel pouze zajistit, aby pokračováním situace, která je předmětem sporu, nevznikala navrhovateli škoda, a dál se povede vlastní spor, který ovšem může trvat roky. Předběžné opatření je dnes často využívanou obchodní zbraní: navrhovateli ani tak nejde o to, aby soud rozhodl, kdo má pravdu, ale aby v podstatě zakázal konkurentovi na nějakou dobu podnikat. To je „výhra snů“, daleko významnější než vysouzení nějakého zadostiučinění nebo způsobené škody.

Je proto pravděpodobné, že Seznam zvolí jinou doménu – ostatně subdoménu prace.seznam.cz využívá už mnoho let – aby mohl dále podnikat, a paralelně se bude soudit s LMC Jobs. (Je možná dobré poznamenat, že LMC Jobs má bloknutou a „napůl přesměrovanou“ doménu www.jobspilot.cz – což je alespoň dle mého názoru zjevně nekalosoutěžní proti www.jobpilot.cz dle vzoru „Marllboro“. Postihu se LMC Jobs mazaně vyhýbá právě tím nepostižitelným přesměrováním-nepřesměrováním. Hoši v tom zkrátka umějí chodit). I když Seznam používá jako svou formu brandingu weby s předponou s- (sweb, sreality, smobil), čeština trošku křičí. Sweb je ještě přijatelný novotvar, sreality evokuje nějaké neslušné slovo a sprace také volá, ostatně i jako ostatní domény, po vyslovování „s-práce.“, nikoli „es-práce“. Ale možná to většina lidí vnímá jinak. I když ve výsledku Seznam spor vyhraje – a domnívám se, že pokud se bude soud řídit oním v úvodu zmiňovaným zdravým rozumem, měl by vyhrát - bude mít už stejně etablovanou jinou adresu a výhra bude symbolická. Domáhání se náhrady škody (tj. přesné vyčíslení a přesvědčivé zdůvodnění výše škody) je v tomto případě, stejně jako téměř v každém jiném, nesmírně obtížné.

Diskuze (5) Další článek: Easter Eggs – velikonoční vajíčka v programech 2

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,