Spousta novinek v CAD/CAM/GIS

AutoCAD Release 14, který se právě dostává na trh, obdržel od Microsoftu prestižní označení "Designed for Windows", coby jeden z velmi mála programů pro design. Označení je důležitější, než na první pohled vypadá: je podmíněno velmi přísnými a nesmlouvavými pravidly a značí, že program je v podstatných ohledech naprosto kompatibilní s Windows (95/NT).
Zřejmě nejvýznamnější analytická organizace v oblasti CAD/CAM/GIS, firma Daratech, vyhlásila společnost ESRI lídrem v oblasti GIS pro Severní Ameriku. Studie uvádí, že ESRI drží přes 35 % trhu v této oblasti a má tak stále náskok před nejbližší konkurencí, kterou je firma Intergraph.

Firma ESRI usiluje o zvýšení tohoto podílu díky významné smlově s firmou Convergent Group (Colorado, USA), dodavatelem systému GDS, pomocí které má nastat plánovaná migrace uživatelů GDS na platformu systémů ESRI. Dále též pokračuje společný vývoj s firmou ERDAS, kde došlo ke spolčnému produktu s názvem Image Analyst.

Novinkami z produkce ESRI je zejména verze Spatial Data Engine (SDE) v. 2.1.1 pro Oracle a Informix, která obsahuje velké množství vylepšení i zvýšení výkonnosti. Zejména do budoucna se může ukázat velmi významným vytvoření tzv. univerzálního SDE CAD klienta, technologie propojující programy MicroStation a AutoCAD se Spatial Data Engine.

Současně byl oznámen vývoj verze SDE 3.0, další generace univerzálního geograficko-datového serveru. I výčet nových vlastností by byl velmi rozsáhlý; ve zkratce jde především o rozšíření o řadu nových tabulek a vztahů, práci s vícenásobnými datovými sadami a víceserverovými systémy, o nová programovací rozhraní a CAD klienty. SDE je také rozšířena o další "rozměry"; mimo běžná dvojrozměrná a trojrozměrná data je k dispozici řada nových prostorových datových typů. Díky datovým kompresím bylo docíleno o 40 % menších datových souborů; verze 3.0 bude k dispozici pro Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2 a Sybase SQL Server. Poprvé je zde také podpora operačního systému Windows NT, a to pro systémy Oracle a Microsoft SQL Server. Betaverze SQL 3.0 je již k dispozici, postupné uvádění bude trvat do pozdního léta.

ADAMS k dispozici pro MicroStation Modeler

Nejvýznamnější produkt pro simulaci mechanismů, program ADAMS, je k dispozici jako rozšíření programu MicroStation Modeler pod názvem ADAMS/MS Mechanisms. I pro "strojírenský svět" (Mechanical Space) firmy Bentley jsou nyní k dispozici kinematické simulace a analýza sestav. Již dříve byl MS Modeler rozšířen o FEM program Cosmos/M Designer, MoldDesign pro lití a Esprit pro podporu výroby. Adams, produkt firmy Mechanical Dynamics, je ve verzi pro MS Modeler k dispozici za cca 3000 USD.

Dva němečtí vývojáři v podstatě přecházejí na MicroStation Triforma

Dva menší němečtí vývojáři z Düsselorfu, firmy AB_DATE a Cubulus oznamují podporu prostředí MicroStation a aplikace TriForma. Obě společnosti docílily během let celkem 1500 instalací svých programů; další možný růst vidí právě v potenciální spoluprací s celosvětově rozšířeným programem MicroStation a nadějně se jevící platformě TriForma. Výsledkem první fáze bude spojení programu AB_DATE s Cubulus, vznikne program Cubulus 3D jako aplikace nad MicroStation a TriForma. Obě firmy dále očekávají přeportování svých programů na Objective MicroStation.

Nejen dva nové plotry od ENCADu

Odpověď na nedávno uvedené modely od Hewlett-Packard musela přijít - druhý nejúspěšnější výrobce plotrů na svět, firma ENCAD, uvedla dvě kompletně nové řady s označením ENCAD Chroma24 a NovaJet PROe.

Chroma24 je barevný inkjet s pravděpodobně nejnižší cenou na trhu - v USA pod 2000 dolarů, což odpovídá cca 55 000 Kč. Ač má Chroma24 pouze rozlišení 300 dpi, není vůbec určen jen pro vektorové (CAD) kresby; má vysokou úroveň fotorealismu a díky vybavení zvládá tisk plnobarevných výkresů s bitmapami. Díky širokému rozsahu spotřebních materiálů je Chroma24 schopna fungovat i pro tzv. outdoor media (odolnost proti povětrnostním vlivům, slunečnímu záření atd.).

NovaJet PROe Series je zařízení z druhého konce spektra - plotr s rekordní rychlostí kresby (firma udává troj- až pětinásobek rychlostí konkurence) a šířkou média 152 cm (!). Cena plotru není nejmenší - podle modelu od 600 000 po 900 000 Kč, nicméně by se tyto plotry měly stát tažnými koni největších studií s vysokou úrovní produkce. Protože je již na spadnutí uvedení velice kvalitních barev i médií odolávajících povětrnostním vlivům, objevuje se pro inkoustové plotry nový, velký a lukrativní trh: billboardy. Sem samozřejmě míří nové stroje od Hewlett-Packard, ale kvůli nárokům na vysokou průchodnost budou mít stroje od ENCADu velkou šanci na úspěch nehledě na vyšší cenu.

ENCAD také posiluje své vztahy s dalšími výrobci, jmenovitě s firmou Océ. Výsledkem nedávno uzavřené smlouvy budou plotry NovaJet PROe vyráběny jako OEM produkty pro firmu Océ, kde budou prodávány pod označením Océ 5350. Zatímco ENCAD je především technologický inovátor, je Océ gigant s celosvětovou působností a obsáhlými obchodními kanály; tato kombinace může být nemálo úspěšná. Podobnou smlouvu podepsala firma ENCAD i s americkou společností Kodak.

Firma ENCAD také završila velice úspěšné obchodní období, i když je jasné, že konkurenční tlak (zejména ze strany HP, ale také od CalCompu) zesílí. Obrat vzrostl oproti stejnému loňskému kvartálu o 61 %, zisk pak o skvělých 76 % (obrat 31.5 mil. USD, zisk 3.7 mil. USD).

SDRC se daří jako nikdy

Nejen Parametric Technology je enormně úspěšnou firmou v oblasti strojírenského designu; americká firma SDRC ohlašuje vzrůst zisku o polovinu a obratu o 22 %. S obratem 80.9 mil. za čtvrtletí se firma evidentně vyšplhala z letité čtvrté až páté příčky na trojku či dvojku (obrat CATIA divize firmy IBM nebývá zveřejňován). Hodnocení zisku je sporné, protože firma koupila software Metaphase; se započtením těchto výdajů se firma naopak ocitá v mírné ztrátě. Ukazuje se však, že začlenění Metaphase jako součásti komplexní nabídky klientům je správné; především světové automobilky mají silnou tendenci nakupovat jak strojírenský CAD, tak PDM od jediné firmy - kromě Fordu se jedná např. o firmy Hyundai, Renault, Mitsubishi a Honda.

SDRC současně oznámila novou verzi produktu Metaphase s označením 2.3 (k dispozici od května); tato verze je již výsledkem vlastního výzkumu v divizi pojmenované PDM Group. Nová Metaphase si více všímá Internetu a obsahuje nové graficky orientované programovací nástroje (Integrated Custiomization Environment, ICE). Rozšíření nazvané Federated Metaphase pak umožňuje spojení mezi různými instalacemi Metaphase v rozlehlých sítích propojených Internetem.

Nové ovladače zlepšují výkonnost GLINT 500TX o 30 %

Hardwarový vývoj byl tentokrát nahrazen softwarovým: špičkový procesor GLINT 500TX od 3Dlabs podle údajů firem Intel a Dell převyšuje výkonností akcelerátory od Silicon Graphics a Intergraph. Firma totiž vytvořila novou verzi ovladače OpenGL Installable Client Driver (ICD), díky jemuž poskočila výkonnost karet o 30 %; ve známém testu CDRS Viewperf dosáhl čip ve stroji NeTpower hodnotu 20.38 (SGI O2 docílil max. hodnotu 17.24, Intergraph Intense 19.59). Nejvyšší hodnotu nicméně docílil stroj s procesorem Digital Alpha, a grafickým čipem GLINT 500TX.

Pokroky u MacNeal-Schwendler

Jeden z nejvýkonnějších FEM/FEA programů, MSC/NASTRAN byl úspěšně portován na unixové stanice Hewlett-Packard, jakož i na "technické superservery" Exemplar téže firmy. Portována byla verze s označením 69.1; obě firmy uvádějí, že výkonnost vzrostla až pětinásobně. Firma MSC rovněž není příliš spokojena s dominantní pozicí produktu ADAMS v oblasti simulací; vytvořila proto program MSC/InCheck pro mechanické simulace, který je aplikací nad Autodesk Mechanical Desktopem. Tento chytrý krok je prospěšný pro obě firmy: Autodesk získá zatím chybějící dostupné mechanické simulace, MSC pak jedním rázem přístup k velkému trhu uživatelů AutoCADu.

CADDS 5 konečně na platformě Windows NT

Předposlední z velkých CAD/CAM systémů (ještě chybí CATIA) se dočkal plné portace na platformu Windows NT. Computervision uvádí, že se jedná o plně funkční verzi software, z hlediska schopností totožné s unixovým vydáním. Podstatná je také cenová strategie: CADDS 5 je k dispozici za 3500 USD, což je úroveň na plnohodnotný "velký" CAD/CAM systém nebývalé. Tato cena zhruba odpovídá "juniorským" či starším verzím nejznámějších programů, jako je PT/Products nebo SDRC Artisan; jedná se však o plnohodnotnou verzi velkého systému. Z oblasti hardware je nejvýraznější podpora stanic od Digitalu s procesory Alpha a operačním systémem Windows NT. V současné době je na platformě Windows NT dostupný základní program CADDS 5, ostatní aplikace a moduly budou následovat postupně. Přes tento pozitivní krok vzrostla čtvrtletní ztráta firmy Computervision na značných 20 mil. USD, převážně díky klesajícím prodejům.

Vývojový nástroj dříve než AutoCAD Release 14

Několik týdnů před oficiálním uvedením programu AutoCAD Release 14 na světový trh uvádí firma Autodesk vývojové rozhraní pro tento program. Nejen velcí vývojáři, kteří měli obojí k dispozici už několik měsíců (v betaverzích), má i širší vývojářská veřejnost k dispozici kompletní vývojové prostředí pro novou verzi programu. Vývojový balík (SDK) byl distribuován více než 2000 vývojářům; obsahuje především novou generaci objektového vývojového rozhraní ObjectARX. Firma má uzavřeny dohody s třiceti největšími vývojáři, že poskytnou k dispozici své aplikace do 90 dní po uvedení AutoCADu R14 na trh. Vývojáři si všeobecně velmi cení stability a vysoké použitelnosti nové verze ObjectARX a aplikací, které jsou v tomto prostředí vytvořeny. To přináší zejména daleko větší moc vývojáře nad AutoCADem, tj. moc vytvářet daleko pokročilejší aplikace. Přední technologickou novinkou jsou tzv. proxy objekty, které umožňují vývojářům pracovat s uživatelskými objekty v AutoCADu, i když není přítomna otcovská aplikace. Toto dříve nebylo možné; objekty se vykreslovaly jako prázdné, "zombie" entity. Podstatná je i podpora ActiveX Automation firmy Microsoft, i když je faktem, že toto rozhraní zatím nedoznalo velkého praktického a aplikačního rozšíření. ObjectARX bude zahrnuto do nových verzí podstatných aplikací od Autodesku, jako je Autodesk

Mechanical Desktop 2.0 a AutoCAD Map 2.0.

AutoCAD Release 14, který se právě dostává na trh, obdržel od Microsoftu prestižní označení "Designed for Windows", coby jeden z velmi mála programů pro design. Označení je důležitější, než na první pohled vypadá: je podmíněno velmi přísnými a nesmlouvavými pravidly a značí, že program je v podstatných ohledech naprosto kompatibilní s Windows (95/NT). Nejde zde o uživatelské rozhraní, ale o vnitřní architekturu, kompatibilitu přenosu dat přes OLE2, správa paměti a běžících úloh, práce s písmy, v důsledku pak rychlejší a spolehlivější chod programu atd. AutoCAD se roky spoléhal na vlastní prvky architektury a vůbec přechod na Windows mu trval velmi dlouho; uvedený certifikát dokazuje, že programátoři v San Rafaelu prohlásili "jedině Windows" a podle toho novou verzi upravili.

Problémy s kompatibilitou DWG formátů se netýká jen AutoCADu LT

Rozsáhlá nezávislá studie ukázala, že přes verbální deklarování mají všechny programy kromě AutoCADu LT problémy s prací s .DWG soubory ze systému AutoCAD. Test se týkal dále programů Corel Visual CADD, Imagineer Technical, TurboCAD 2D a Visio Technical; ukázal, že zejména práce s velkými soubory je pro tyto programy klíčovým problémem (načtení souborů o velikosti 1 MB trvalo některým programům i hodinu). Žádný z programů navíc nezachoval tu přesnost a integritu dat, kterou poskytují programy od Autodesku. Typickými problémy byla práce s externími referencemi (XREF), širokými křivkami, prstenci, výřezy výkresového prostoru, přesným umísťováním textu atd. Přes svou vyšší cenu a některé méně dokonalejší vlastnosti (ovládání, rozšiřitelnost) je tak AutoCAD LT jednoznačnou volbou pro ty uživatele, kteří chtějí zachovat naprosto bezztrátové přenosy dat mezi svými menšími CAD systémy a AutoCADem.

AutoCAD LT má dnes na světě 450 000 registrovaných licencí a má takto nemalý náskok v počtu instalací před konkurencí. Firma navíc uvádí, že se součtem jejích dalších starších 2D programů (AutoSketch, Generic CADD) přesahuje počet uživatelů těchto levných 2D systémů jeden milion.

Nový GIS software od Autodesku

V poměrně krátké době ohlásil Autodesk již třetí významný produkt v oblasti GIS Program se jmenuje Audoesk World, a měl by přinést tradiiční GIS nástroje (tj. CAD, GIS data a databáze včetně analýz) do jednoduše ovladatelného programu pod Windows kompatibilního s Microsoft Office. Autodesk se bude snažit s novým programem přinést GIS ze specializovaných, výkonných stanic a proprietárního ovládání na běžné osobní počítače s ovládáním, které by nemělo být překážkou uživatelům programů pod Windows. Autodesk World využívá rozhraní Microsoftu OLE Automation a COM, pracuje s .DWG formáty AutoCADu bez jakékoli konverze (což je nepochybně jedna z jeho nejsilnějších zbraní); údajně bude také schopen otevírat, editovat a ukládat data ve formátech ArcInfo Coverage, shapefile ArcView, MapInfo MIF/MID a Microstation DGN. Otevřené programovací rozhraní umožňuje používat standardní Visual Basic for Applications, ale také C++, Delphi či Visual C. Cena programu je pro USA stanovena na 1995 USD.

O přenesení GISu z nákladných unixových systémů na osobní počítače usilují prakticky všechny významné světové softwarové firmy působící v GISu - namátkou Bentley, Esri a Intergraph; všechny využívají windowsové výměnné technologe jako je OLE Automation či ActiveX Automation. Protože každá z těchto firem má významný podíl na trhu a velké zákaznické obce, nebudou mít příliš problém své zákazníky postupně převést na nové, modernější platformy.

Podle firmy Dataquest je Autodesk zatím pátým největším dodavatelem GISu na všech platformách s podílem 7.3 %; na osobních počítačích je však první s 21 %.

Autodesk Design World bude v říjnu

Dvě tradiční konference firmy Autodesk budou sloučeny v jednu: CAD Camp (konference pro vývojáře a další partnery) a Autodesk University (uživatelská konference) se sjednotí v akci Autodesk Design World, konanou 4. - 8. října 1997 v Los Angeles. Firma očekává více než 4000 účastníků; cílem je "zažehnout jiskérky kreativity mezi skupinami nejrůznějších lidí okolo produktů Autodesku".

Autodesk dále nově reorganizoval strukturu svých uživatelských klubů ("UG", User Group). Severoamerická skupina NAAUG (North American Autodesk User Group) je již řadu let nesmírně aktivní, sdružuje tisíce profesionálů i uživatelů a vydává vlastní publikace. Další skupiny mimo Ameriku už takto aktivní nejsou, mnohé evropské spíše skomírají. Autodesk proto přejmenoval tuto skupinu na Autodesk User Group International (AUGI) a dohodl se s ní na globální podpoře uživatelů na celém světě. Nově zřízený web této skupiny je na www.augi.com.

Váš názor Další článek: Přehled finančních výsledků firem - rok

Témata článku: Windows, GIS, Velký zisk, Uživatelské rozhraní, C/C, Významný podíl, Esprit, Shapefile, Významná cena, Caddy, Tradiční konference, Plotry, Firma, Uživatelská data, Nejvýznamnější produkt, Nová verze, Bentley, Velký problém, Hardwarový vývoj, Zombie, Cosmos, Colorado, Renault, Rafael, Velká skupina


Určitě si přečtěte

Porovnání deseti cloudových disků: kam a za kolik uložit 100 GB, 1 TB a 10 TB dat?

Porovnání deseti cloudových disků: kam a za kolik uložit 100 GB, 1 TB a 10 TB dat?

** Zjistili jsme, kam do cloudu nejvýhodněji uložíte data ** Vytvořili jsme žebříček cen deseti cloudových úložišť ** Ceny se liší - často i velice výrazně!

Karel Kilián | 104

Google mapy, Seznam mapy, Apple mapy... Velké srovnání šesti internetových map. Kdo to dělá nejlépe?

Google mapy, Seznam mapy, Apple mapy... Velké srovnání šesti internetových map. Kdo to dělá nejlépe?

** Která klasická webová mapa se vám líbí nejvíce? ** Srovnali jsme šest velkých služeb v několika situacích ** Hlasujte v anketě

Jakub Čížek | 81

DeOldify: Téměř zázračná technologie, která obarvuje 2. světovou válku, nebo vaše fotky z dětství

DeOldify: Téměř zázračná technologie, která obarvuje 2. světovou válku, nebo vaše fotky z dětství

** Neuronová síť DeOldify obarvuje fotky ** Můžete si ji vyzkoušet sami i bez superpočítače ** YouTube je plný obarvených ikonických videí

Jakub Čížek | 21


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest televizí do 25 000 Kč

Nejlepší herní klávesnice

Srovnání správců hesel

Jak upravit fotky pro tisk