Služby e-governmentu: vize a realita

Plány ČR v oblasti e-governmentu jsou ambiciózní, ale realita podle průzkumů nedosahuje ani průměru zemí, přistupujících k EU. Jaké vůbec jsou naše priority a vize, co již je k dispozici a jak vychází konkrétní srovnání ČR s ostatními zeměmi? O jaké agendy mají lidé zájem více, a o jaké méně?
Služby e-governmentu: vize a realita

Ačkoli to tak mnohdy nevypadá, stát je zde od toho, aby poskytoval svým občanům konkrétní služby. Tradičně tak činí "kamennou", či spíše "papírovou" formou, a nutí občany přizpůsobovat se tomu, co je nejvýhodnější pro něj a jeho úřednický aparát - vypisováním úředních hodin počínaje, přes nutnost dostavit se "na úřad", až po nejrůznější formy "popotahování" občana. Koncept tzv. e-governmentu, usilující o efektivnější fungování státní správy, zahrnuje i možnost opačného přístupu: toho, aby si občan či firma vyřizovali jednotlivé agendy tehdy, kdy se to hodí jim, on-line způsobem a tedy na dálku, z pohodlí svého domova či přímo ze své kanceláře, rychleji a efektivněji, s nižšími náklady na obou stranách.

Aby to bylo možné možné, a aby to mělo smysl, musí i sám stát změnit způsob svého vlastního fungování. Musí své vlastní agendy převést do elektronické formy, a také je musí vzájemně propojit a provázat. To je možná ze všeho nejtěžší, jelikož různé agendy bývají v kompetenci různých orgánů státní správy. Však také to, co v této oblasti v ČR chybí asi nejvíce, je zákon který by řešil právě takovéto vzájemné provázání jednotlivých agend. Původně se o něm mluvilo jako o "zákonu o registrech", dnes se již o něm hovoří jako o "zákonu o výměně informací ve veřejné správě". Zatím ale na světě není, a teprve se na něm pracuje (na Ministerstvu informatiky).

Dnes je tedy celý e-government stále spíše určitou vizí, která se naplňuje postupně, prostřednictvím dílčích kroků. Tyto dílčí kroky se přitom týkají jak samotného fungování státu uvnitř sebe sama, tak i jeho fungování směrem "navenek", k občanům i k nejrůznějším subjektům. Ostatně, ne nadarmo se pro takovéto působení směrem "navenek" začaly používat dvě výmluvné zkratky: G2C (od: Government to Citizen) pro komunikaci s občanem, a G2B (od: Government to Business) pro komunikaci s podnikatelskými subjekty (a obecně asi i s dalšími druhy subjektů).

Pojďme se nyní podívat na to, jak konkrétně vypadá vize e-governmentu a jeho služeb v oblasti G2C a G2B v ČR, a pak na to, zda občané a firmy vůbec mají o takovouto vizi zájem.

Jaká je naše vize?

Když před více jak rokem a půl vznikla nová vláda, novopečený ministr informatiky Vladimír Mlynář přišel s následující vizí:

do konce čtyřletého volebního období umožnit dálkový přístup až ke 20 procentům agend veřejné správy, a dosáhnout alespoň 50 procentní informační gramotnosti obyvatel.

S postupem času tato vize dále "uzrála", a byla zakotvena v koncepčním materiálu vlády s názvem "Státní informační a komunikační politika" (byť, striktně vzato, jde stále ještě jen o návrh připravený Ministerstvem informatiky, který musí vláda teprve projednat a přijmout). V aktuální verzi zmíněného dokumentu je celá vize zakotvena následovně: nejprve je deklarována snaha umožnit on-line přístup k co největšímu počtu agend ..

Vláda hodlá usilovat o to, aby byl u co nejvíce agend veřejné správy umožněn přístup on-line způsobem, a hodlá motivovat občany k tomu, aby jej co nejvíce používali.

a následně je ve vládní koncepci explicitně vyjmenováno určité "povinné minimum", které má být realizováno nejpozději do konce roku 2005.

Pro oblast G2C jde o:

 • služby portálového typu poskytující pomoc veřejnosti při řešení životních situací,
 • možnost podání daňového přiznání z příjmů fyzických osob,
 • žádost o vystavení osobních dokladů (občanský průkaz, cestovní doklad aj.),
 • možnost oznámení změny adresy on-line a na jednom místě,
 • žádosti o sociální dávky,
 • služby související s veřejným zdravotnictvím,

Z těchto služeb jsou v současné době již k dispozici sociální dávky (MPSV přijímá žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem), a dále "portálové služby", řešící část životních situací (na portále veřejné správy), byť jen v podobě jednosměrné informační služby.

Na dalších službách transakčního charakteru se teprve pracuje, s tím že například daňové přiznání fyzických osob se zdá být ještě vzdálené - počátkem ledna se o něm ministr Mlynář zmínil v tom smyslu, že největší komplikací jsou zde povinné přílohy. Pro možnosti požádat o vystavení osobních dokladů již vláda schválila pozměňovací návrh MI ČR k novele zákona o občanských průkazech, tak aby on-line žádosti vůbec připadaly v úvahu (očekávaný horizont je začátek roku 2006).

Nad rámec toho, co požaduje Státní informační a komunikační politika pro oblast G2C, již dnes existuje také možnost on-line podání k ombudsmanovi.

Pro oblast G2B jsou ve Státní informační a komunikační politice požadovány (do konce roku 2005) tyto služby, resp. agendy:

 • vyřizování sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců,
 • podávání daňového přiznání z příjmů právnických osob,
 • podávání přiznání k dani z přidané hodnoty a spotřební dani,
 • zjednodušení vyplňování a podávání statistických výkazů on-line,
 • pokračovat v zavádění celních deklarací v oblasti elektronického celního řízení.

Hotova, a skutečně využívána (statistiky viz např. zde) je možnost podávat přiznání k DPH právnických osob. Na portále veřejné správy je k dispozici (zatím jen v testovacím provozu) i agenda podávání měsíčních výkazů zaměstnanců České správě sociálního zabezpečení (určená pro malé organizace). Pokud jde o možnost daňového přiznání právnických osob (k dani z příjmu), tato byla před časem avizována někdy na přelom prvního a druhého kvartálu letošního roku, což není až tak daleko.

Nad rámec požadavků Státní informační a komunikační politiky pak již dnes funguje také přiznání k dani z nemovitostí, k dani silniční, oznámení o nezdaněných vyplacených částkách fyzickým osobám, a možnost podání obecné písemnosti (dostupnost viz zde).

Témata článku: eGovernment, Závěrečná zpráva, Celní řízení, Malta, Ombudsman, Dávky, Realita, Běžný občan, Nejrůznější způsoby, Benchmarking, Preference, Cestovní dok, Určité omezování, MPSV, Určitá forma, Největší smysl, Daňové přiznání, Slovinsko, Veřejná služba, Dálkový přístup, Přehnaný optimismus, Vize, Stejný závěr, Cestovní doklad, CitizenDružice Starlink pokryjí celý svět internetem již v srpnu. Připojení bude drahé, ale jen pokud máte jiné možnosti

Družice Starlink pokryjí celý svět internetem již v srpnu. Připojení bude drahé, ale jen pokud máte jiné možnosti

** Internet ze satelitů Starlink bude globálně dostupný v srpnu ** Oznámil to Elon Musk na veletrhu Mobile World Congress ** K pokrytí celého světa tak dojde minimálně o měsíc dříve

Karel Kilián
StarlinkPřipojení k internetuElon Musk
Co vy na to? Nosíte na ruce chytré hodinky či náramky?
Vladislav Kluska
Co vy na to?HodinkyAnkety
Google přiznal, že Asistent v telefonu nebo chytrém reproduktoru může nahrávat zvuk bez vědomí majitele

Google přiznal, že Asistent v telefonu nebo chytrém reproduktoru může nahrávat zvuk bez vědomí majitele

** Asistent Google může nahrávat zvuk i když není aktivován pokynem ** Zaměstnanci Googlu poslouchají některé nahrávky konverzací ** Vyplývá to z informací člena indického parlamentního výboru

Karel Kilián
Google AsistentIndieSoukromí