Slavní matematici a první otisky

V kalendáriu tohoto týdne budou představeni Johann Bernoulli, Francis Crick i počátky otisků prstů.

Velký otec Johann Bernoulli

Na řádcích aktuálního kalendária si pozornost v první řadě zaslouží známý Švýcar Johann Bernoulli, podle původu zdroje se můžete setkat také s křestními jmény Jean nebo John. Narodil se dne 27. července v roce 1667 v již naznačené zemi helvétského kříže, přesněji v Basileji. I přes veškeré své pozdější úspěchy zůstal ve stínu slavnějšího syna Daniela.

bernoulli.jpg 
Johann Bernoulli (zdroj: about.ch)

Hlavní oblastí zájmu se pro Johanna Bernoulliho v matematice stal diferenciální a integrální počet, setkal se také s celou řadou významných osobností. Z nich několik dokonce vyučoval, ze slavných matematiků se tento fakt týká například zhruba o čtyřicet let mladšího Leonharda Eulera. V souvislosti s Johannem Bernoullim nelze nezmínit jeho rodinu, drtivá většina členů se totiž výrazně zapsala nejen do matematické historie – celkem osm jich vynikalo v přírodních vědách.

Z vědecky bohaté rodiny Bernoulliů by se asi největší zásluhy přeci jen daly připsat Danielovi, tedy synovi Johanna Bernoulliho. Na základě svých fyzikálních zkoumání odvodil podstatnou Bernoulliho rovnici, jejímž důsledkem se pak stal dobře známý hydrodynamický paradox. Kromě studování energie kapalin se dále věnoval vlastnostem a mechanice plynů. Ucelené informace o celé rodině Bernoulliů lze v současné době na internetu nalézt například na stránce Bernoulli family. „Velký otec Johann“ nakonec zemřel první lednový den roku 1748 v Basileji.

Další informace:Úvod do života Jakoba Bernoulliho na stránkách encyklopedie Britannica.Biografie Johanna Bernoulliho na stránkách anglické Wikipedie.

Francis Crick, spoluobjevitel struktury DNA

Dne 28. července si můžeme připomenout výročí úmrtí britského vědce Francise Cricka, který tento svět uvedeného dne opustil v roce 2004. Společně s kolegou Jamesem Watsonem se Crick proslavil objevem struktury DNA. Pokud se však po stopách jeho života vydáme chronologicky správně, musíme začít datem narození, tedy 8. červencem roku 1916, rodištěm se Crickovi stalo anglické městečko Northampton.

crick.jpg 
Francis Crick (zdroj: nndb.com)

Crick začal se zdravě vědecky racionálním pohledem na svět již v poměrně brzkém mládí, kdy odmítl církev s tím, že se raději bude věnovat racionálním odpovědím na různé otázky, než aby se spoléhal na obecně uznávaná dogmata. Později se nejvíce proslavil na poli chemie, nezanedbával však ani fyziku nebo matematiku.

Dne 21. února roku 1953 pak James Watson a Francis Crick objevili strukturu DNA, přesněji vzájemné spojení obou řetězců proslulé dvojité šroubovice. Jejich výsledný model párování jednotlivých nukleotidů (adenin-thymin, cytosin-guanin) je některými dokonce považován za jeden z největších objevů dvacátého století. Jak již bylo zmíněno v úvodu Crickova krátkého představení, opustil tento svět poměrně nedávno, a to 28. července roku 2004.

Další informace:Francis Crick jako laureát Nobelovy ceny.Česká biografie na stránkách serveru Osel.cz.

Otisky nejen prstů

Dne 28. července roku 1858 byla poprvé uzavřena dohoda zpečetěná otiskem celé ruky, později se přešlo k otiskům prstů. Otisky prstů se samozřejmě praktikovaly již dříve, důkaz o tom poskytují například starověké asyrské tabulky.

Zmiňovaného roku 1858 použil otisk sir William James Herschel při stvrzení smlouvy o dodávce materiálu na stavbu silnice. Dnes se již nepraktické „špinavé“ otisky prstů v moderní identifikaci samozřejmě nepoužívají, namísto toho nacházejí uplatnění moderní snímací zařízení. Na internetu lze nalézt celou řadu stránek věnovaných souvisejícím technologiím. Stačí zavítat například na weby Fingerprint sensing techniques, Identifikační zařízení – Snímače pro otisk prstu, Fingerprint identification a další.

Další informace:Daktyloskopie v češtině na serveru Spsmvbr.cz.

Diskuze (6) Další článek: Ke stažení: stahujte s novým Strong DC++

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,