Škatule EK, hejbejte se!

Zatímco naše ministerstvo informatiky přežilo střídání vlád beze změny, jeho analogii na úrovni EU čekají výraznější úpravy. Problematika informační společnosti bude oddělena od podnikání, a naopak spojena s oblasti mediální politiky. Novou komisařkou pro informační společnost a média se stane Vivien Redingová z Lucemburska, která až dosud řídila resort kultury a vzdělávání, zabývala se hlavně médii a s informatikou neměla mnoho společného.
Škatule EK, hejbejte se!
Kapitoly článku
 • Úvod
 • Resort informační společnosti

Resort informační společnosti - dosud

Jak jsme si již řekli, oblast informační společnosti má vlastní generální ředitelství (DG Information Society, alias DG INFSO), a tak jako u ostatních DG stojí v jeho čele "generální ředitel" (director-general), konkrétně Fabio Colasanti z Itálie. Pro přehled toho, čím se DG INFSO zabývá, stačí letmý pohled na jeho organizační strukturu:

 • Ředitelství A: Internet, síťová bezpečnost a obecné záležitosti
 • Ředitelství B: Komunikační služby: regulační rámce a politiky
 • Ředitelství C: Miniaturizace, embedded systémy, aplikace
 • Ředitelství D: Komunikační sítě, bezpečnost a software, aplikace
 • Ředitelství E: Rozhraní, technologie pro práci s informacemi a znalostmi, aplikace, informační trh
 • Ředitelství F: Nastupující technologie a infrastruktury, aplikace
 • Ředitelství G: eEurope a koncepce informační společnosti
 • Ředitelství R: Zdroje

Až do poloviny července měl DG INFSO, spolu s DG Enterprise, na starosti finský komisař Erkki Liikanen. Původně se zabýval financemi, a před svým příchodem do Evropské komise byl mj. předsedou finské sociálně demokratické strany, tamním ministrem financí, a posléze finským velvyslancem v EU. Komisařem se poprvé stal v roce 1995, a měl na starosti otázky rozpočtu, administrativy, personální záležitosti, překlady, a interní počítačové systémy. Od roku 1999, již v rámci Prodiho Komise, dostal Erkki Liikanen na starost právě DG Information Society, a k tomu ještě nově vzniklé generální ředitelství pro podnikání (DG Enterprise, vzniklé přeskupením několika dřívějších ředitelství pro průmysl, SME a inovace).

Mandát Erkki Liikanena měl skončit letos v říjnu, tak jako celé komisi - ale nestalo se. Komisař Liikanen odstoupil ze svého postu v průběhu léta sám, a nastoupil na pozici prezidenta finské národní banky. Jeho místo komisaře pak 12.7.2004 převzal další Fin, Olli Rehn. Jako "komisař-učedník" pak k Erkki Liikanenovi, resp. Olli Rehnovi, nastoupil zástupce Slovenska, Jan Figeĺ.

Resort informační společnosti - nově i s médii a obsahem

V návrhu nové Evropské komise, již pod vedením José Barrosa, došlo k poměrně velkým přeskupením jednotlivých "resortů". Jedním z důvodů k tomuto kroku jistě byla i potřeba vytvořit více postů i pro komisaře z nových členských zemí. Další motivací asi bylo i vhodné vyvážení "silných" a "slabších" resortů a jejich rovnoměrnější rozdělení mezi členské země a jejich zástupce na postu komisařů. Jak to tedy dopadlo (byť jde stále o návrh, který ještě musí odsouhlasit evropský parlament)?

Pokud jde o ředitelství pro informační společnost (DG INFSO), to již nebude nadále spojeno s ředitelstvím pro podnikání (DG Enterprise). DG INFSO bylo "osamostatněno", a poměrně překvapivě přiděleno lucemburské komisařce Viviene Redingové. Ta již působila jako komisařka i v dosavadní Prodiho Komisi, a měla na starosti oblast kultury a vzdělávání (DG Education and Culture). Její nová agenda však nebude zahrnovat pouze oblast informační společnosti, ale bude rozšířena i na oblast médií a mediální politiky. Podle oficiálního "vymezení agend" jednotlivých komisařů má mít Vivien Redingová na starosti:

 • Informační společnost
 • Audiovizuální politiku
 • Koordinaci mediálních záležitostí

Za tímto účelem dojde k odštěpení té části dosavadního DG EaC (generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu), která se zabývá právě audiovizuální politikou a médii, a (zřejmě) k jeho začlenění do DG INFSO. Jde tedy o zajímavý projev konvergence elektronických komunikací a médií, který je v souladu s dosavadními koncepcemi eEurope i s novým regulačním rámcem elektronický komunikací, který v zásadě dává členským zemím vybrat, zda spojí regulátora elektronických komunikací s regulátorem obsahu (médií) do jednoho celku, nebo zda je ponechají oddělené. U nás jsme se rozhodli ponechat je oddělené (tj. budeme mít samostatnou Radu pro rozhlasové a televizní vysílání a samostatného regulátora elektronických komunikací, jako nástupce současného ČTÚ).

Do agendy komisařky Redingové bude patřit také nově zřízená agentura ENISA (European Network and Information Security Agency).

Z profesního životopisu Vivien Redingové, která poměrně dlouho působila jako aktivní novinářka, vyplývá že má blízko právě k oblasti médií. Naopak s problematikou informačních technologií a tzv. informační společnosti ani podle svého životopisu, ani podle výčtu svých přednášek a příspěvků dosud příliš do styku nepřišla. Jak trefně řekl Paul Hofheinz, šéf vlivné skupiny The Lisbon Council, lobující za naplnění Lisabonského procesu,

Není jasné, co má jmenování paní Redingové znamenat.

Paní Vivien Redingová bude nyní zřejmě označována jako "komisařka pro informační společnost a média".

Další resorty

Pokud jde o rozdělení dalších resortů, vezměme to jen stručně, se zaměřením na to, co alespoň nějak souvisí s ICT:

 • resort podnikání (a DG Enterprise), původně spojený s informační společností (DG INFSO) dostane do své agendy komisař Günther Verheugen (dosud byl komisařem pro rozšiřování EU)
 • komisař Olli Rehn, který nahradil Erkki Liikanena a měl dosud ve své agendě DG INFSO a DG Enterprise, bude mít nově na starosti problematiku dalšího rozšiřování EU
 • komisař Charlie McCREEVY, bývalý ministr financí Irska (kterému je připisován významný podíl na ekonomických úspěších Irska) převezme oblast vnitřního trhu a služeb. Do jeho agendy bude patřit i oblast softwarových patentů.
 • resort ochrany hospodářské soutěže převezme po Mario Montim holandská komisařka Neelie Kroes-Smit. Na ní pak bude pokračovat mj. v kauze sporu EU s Microsoftem

Superkomisaři, nebo skupiny komisařů

Mnohá média se široce rozepisovala o tom, jak José Barroso odolal tlakům největších zemí EU, které chtěly aby ustavil jakési "superkomisaře", nadřazené jiným komisařům. Sám Barroso se nechal slyšet, že struktura jeho Komise je jednoúrovňová a všichni komisaři jsou si rovni.

Na druhou stranu je pravdou to, že Barroso oznámil ustavení jakýchsi "skupin komisařů", které by se měly zabývat "nadresortními" záležitostmi, a měly by mít určité vedení (předsedu a místopředsedu takovéto skupiny). Není to myšlenka "superkomisařů", pouze převlečená do jiného kabátu? Nebo je to naopak rozumný způsob vypořádání se s faktem, že některé agendy skutečně potřebují určitý nadresortní přístup a spolupráci různých resortů, které by jinak nemusely tak dobře spolupracovat? Podle dostupných informací by takovýchto "skupin komisařů" mělo vzniknout hned několik - například pro hospodářskou soutěž, pro vnější vztahy, pro komunikaci (s jinými orgány, veřejností atd.).

Pro oblast ICT je zajímavé, že jedna z takovýchto "skupin komisařů" by měla být věnována i realizaci tzv. Lisabonské strategie (v rámci které se Evropa chce stát, do roku 2010, "nejdynamičtější a nejvíce konkurenceschopnou znalostní ekonomikou, schopnou trvale udržitelného růstu, nabízející pracovní příležitosti ve větším počtu, ve vyšší kvalitě a s vyšší sociální soudržností"). Šéfovat by jí měl sám José Barroso, a jeho zástupcem nebude nikdo jiný než ("superkomisař"?) Verheugen.

Jak se zdá, Barroso přikládá Lisabonskému procesu poměrně velký význam, ale jeho dosavadní průběh hodnotí poměrně kriticky - prý vykazuje "implementační deficit", a Komise i členské země musí začít podávat lepší výsledky. Celou strategii je prý třeba znovu oživit, a to

"hledáním toho, jak pomocí nových technologií podpořit růst, při zachování našeho průmyslového zázemí".

 • Úvod
 • Resort informační společnosti

Témata článku: Bezpečnost, Nová vláda, Charlie, Jednotlivý člen, Generální štáb, Ministry, Evropská komise, Michal Frankl, Rovnoměrné rozdělení, Deficit, Kabát, Finance, Nový kabát, Resort, Ministr, Parlament, Nová sekce, Síťová bezpečnost, Složitá část, Ministerský post, Životopis, Evropská záležitost, José Manuel, Rada Evropy, SKA


Určitě si přečtěte

Nový Apple Macbook Air je levnější, má větší SSD a vrací se k tradiční klávesnici

Nový Apple Macbook Air je levnější, má větší SSD a vrací se k tradiční klávesnici

** Nový MacBook Air opravuje nejzásadnější chyby dosavadní verze ** Dostal lepší klávesnici, výkonnější procesor a 256GB SSD ** Apple navíc snížil ceny

Martin Miksa | 53

Čím nahradit Total Commander: 11 správců souborů nejen pro profíky

Čím nahradit Total Commander: 11 správců souborů nejen pro profíky

** Total Commander je fernomén mezi správci souborů ** Našli jsme 11 povedených alternativ ** Zvládnou to samé a ke všemu jsou většinou zadarmo

Karel Kilián | 79

Podívejte se na Windows z roku 1990. Před 30 lety přišly Windows 3.0 a líbily se nám

Podívejte se na Windows z roku 1990. Před 30 lety přišly Windows 3.0 a líbily se nám

** 22. května 1990 uvedl Microsoft Windows 3.0 ** Systém z Microsoftu definitivně udělal lídra na desktopu ** Tehdejší Windows byly vlastně grafickou nadstavbou nad MS-DOS

Jakub Čížek | 74

Geniální programátor Edsger Dijkstra: hledal nové postupy a zavrhoval GoTo

Geniální programátor Edsger Dijkstra: hledal nové postupy a zavrhoval GoTo

** Edsger Dijkstra je osobností historie programování ** Vynalezl algoritmus pro nalezení nejkratší cesty v grafu a dostal Turingovu cenu ** Zasloužil se o blízké propojení programování a matematiky

Jiří Nahodil | 13


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest 24 PC zdrojů

Jak využít umělou inteligenci

10 špičkových sluchátek s ANC

Playstation 5 vs Xbox Series X