SharePoint 2016 novinky

14. 3. 2016 Microsoft oficiálně vydal RTM (Release-To-Manufacturing) verzi produktu Microsoft SharePoint 2016. V tomto článku se společně podíváme na novinky, které s novou verzí přichází.

Na úvod jedna důležitá informace, která byla sice známa již dříve, ale je dobré si ji připomenout - s verzí SharePoint 2016 již nebude edice zdarma - SharePoint Foundation. Nicméně stále lze používat SharePoint Foundation 2013. Dalším důležitým milníkem produktu je GA (General Availability), GA je plánováno někdy na začátek května 2016.

1 HW Nároky

HW nároky se oproti verzi SharePoint 2013 o něco navýšily, především z pohledu RAM.

Pro single server vývojové prostředí počítejte se 16GB RAM a 4 CPU (u verze 2013 stačilo 8GB RAM). Pro single server pilotní nasazení počítejte se 24GB RAM oproti 10GB potřebných na SharePoint 2013.

U verze SharePoint Server 2016 přibyl navíc požadavek na druhý disk, což s ohledem na množství logů dává logicky smysl. Pro web server roli se minimální požadavky také drobně změnily – 16GB RAM oproti 12GB na verzi SharePoint 2013.

Co se týče SQL serveru, podporována je verze 2014 SP1 a 2016. SQL 2016 sice ještě není ve verzi RTM, nicméně s ohledem na uvolnění některých limitů SharePoint lze očekávat, že v době uvedení SharePoint 2016 GA (General Availability) bude SQL 2016 již k dispozici. Bohužel oficiální termín není zatím znám. Pro některé scénáře Business Intelligence je dokonce podmínkou SQL 2016, proto je nasnadě věřit, že k uvolnění dojde současně.

Operační systém musí být minimálně Windows Server 2012 R2. Ostatní předpoklady stejně jako u SharePoint Serveru 2013 doinstaluje „SharePoint Products Preparation Tool“.

https://technet.microsoft.com/library/cc262485(v=office.16).aspx

2 Instalace, upgrade

s2.png
Instalační rozcestník

Instalace

Životní cyklus každé farmy začíná instalací. První věc, které si při spuštění instalátoru všimnete, je, že není možné zvolit možnost „Standalone server“ instalaci, jako tomu bylo v předchozích verzích. Tehdy se na daný server nainstaloval i SQL Express. „Standalone server“ instalace je podporována, ale je potřeba mít předem připravenou SQL instanci na výše zmíněné verzi SQL a spustit Farm Configuration Wizard (nebo konfigurovat manuálně).

MinRole

Jde o nový způsob nasazení SharePoint Server 2016. Instalátor dle vybrané role vybere potřebné komponenty a optimalizuje výkon. Instalátor nabízí 6 předefinovaných rolí:

– Front-End
– Application
– Distributed Cache
– Search
– Custom
– Single-Server Farm

Pokud zvolíte „Single-Server Farm“, nebudete v budoucnosti schopni povýšit daný server do farmy s více servery, pokud to máte v plánu, vyberte možnost „Custom“.

s3.png
Výběr MinRole

Instalace je v ostatních krocích stejná jako ve verzi SharePoint 2013.

Upgrade

Pro upgrade starší verze SharePoint na SharePoint 2016 lze stejně jako v předchozích verzích použít metodu „database-attach“. Pro úspěšný upgrade je potřeba mít všechny kolekce webů povýšeny na verzi SharePoint 2013, nelze upgradovat kolekci webů v kompatibilním režimu SharePoint 2010.

Pro starší verze SharePoint platí stejné pravidlo jako dříve – je nutné povyšovat postupně, např. 2007 > 2010 > 2013 > 2016.

3 Uživatelské změny a vylepšení

App launcher

První, čeho si každý uživatel všimne, je změna horní lišty (app launcher), která je nyní totožná s prostředím Office 365. Zde je jasně vidět trend integrace produktu do Office 365 prostředí. Změnila se i hlavní nabídka v dokumentové knihovně (New, Upload, Sync, Share), taktéž shodná s Office 365.

 

s4.png
Web SharePoint 2016

Pokud hledáte odkazy na Osobní web, Stránky a Novinky vpravo jako dříve, ty zde již nenaleznete, vše je nyní schováno vlevo pod ikonou dlaždic (app launcher), jako je tomu v Office 365.

s5.png
Dlaždice SharePoint 2016 

SharePoint Designer

Pokud používáte pro správu SharePoint Designer, je nutné použít verzi SharePoint Designer 2013, nová verze není a nebude k dispozici. Podpora InfoPath Forms zůstává do 11. 4. 2023.

ODF formát

Jelikož Microsoft v minulosti potvrdil, že podpoří formát ODF ve svých produktech, dočkali jsme se podpory ODF formátu i v SharePoint 2016. ODF formát je podporován od verze Office 2007 s SP2. Bohužel podpora není úplná a je zde několik vlastností, které nejsou v dokumentu samotném podporovány – např. Ochrana dokumentu, Information Rights Management, sledování změn, bibliografie, tabulky nadpisů, obrázků, tabulek a šifrování.

Durable links

Skvělou novinkou je referování dokumentu pomocí „Durable links“, neboli odkazy, které odkazují na ID webu a ID dokumentu, takže přestěhování či přejmenování dokumentu nemá na odkaz vliv a odkaz bude funkční, dokud bude dokument uložen na SharePointu. Tímto je eliminován nedostatek DocumentID, které bylo závislé na kolekci webů. Durable links se musí nakonfigurovat na celé farmě a předpokladem je použití „Office Online Server“ (dříve znám také jako Office Web Apps, nebo Web App Companion – WAC)

s6.png
Architektura Durable links 

Kontextové menu

Uživatelsky přívětivou vlastností je možnost kliknutí pravým tlačítkem na položku v dokumentové knihovně či seznamu, a otevře se kontextová nabídka položky stejně jako po kliknutí na tři tečky (ellipsis). Toto drobné vylepšení může značně urychlit práci, nemusíte v pohledu hledat tři tečky či otevírat Ribbon. Pokud v pohledu není sloupec s odkazem na vlastnosti dokumentu, kliknutí pravým tlačítkem nebude fungovat.

Klávesové zkratky

Dalšího urychlení práce s dokumenty se dočkáme pomocí klávesových zkratek, které se dají používat v dokumentových knihovnách. Zkratky se používají pomocí zkratky Alt + písmeno.

Zkratka
  Odvození
Popis
Alt + N
  New
Nový dokument
Alt + E
Edit
Upravit dokument
Alt + U
Upload
Nahrát dokument
Alt + M
Manage
Zobrazí vlastnosti dokumentu
Alt + S
Share
Sdílení dokumentu
Alt + Y
Synchronization
Synchronizace dokumentu

Klávesové zkratky pro práci se soubory

Omezení použití speciálních znaků

Ve verzi SharePoint 2016 jsou odstraněny limity týkající se velikosti názvů a omezení na speciální znaky. Nyní můžeme použít znaky &, ~, {, }. Dále můžeme použít tečky v názvech a název může být delší než 128 znaků, limit je tedy 256 znaků na název dokumentu. Znaky % a # nejsou stále povoleny.

4 Systémová vylepšení

Server roles

Dočkali jsme se také optimalizace latence a zatížení sítě mezi servery díky serverovým rolím, které jsou zmíněné výše v části „MinRole“. Role samozřejmě můžete upravovat a nastavovat v Centrální Administraci v sekci „System Settings“ a „Convert server role in this farm“, případně PowerShell příkazy.

s7.png
Změna role serveru 

Fast Site Collection Creation

Výborné je také rychlé vytváření kolekcí webů, které probíhá na úrovni databáze. Díky použití parametru CreateFromSPSiteMaster při vytváření kolekce webů trvá vytvoření kolekce pár sekund.

– Je potřeba mít povolené vytváření Master Site: Enable-SPWebTemplateForSiteMaster -Template <TEMPLATENAME> -CompatibilityLevel 15

– Dále je potřeba mít v DB vytvořenou SiteMaster: New-SPSiteMaster -ContentDatabase <CONTENTDB> -Template <TEMPLATENAME>

– Následně se vytvoří kolekce: New-SPSite <URL> -Template <TEMPLATE> -ContentDatabase <CONTENTDB> -CompatibilityLevel 15 -CreateFromSiteMaster -OwnerAlias <OWNER>

s8.png
Vytváření kolekce webů pomocí SiteMaster 

Distributed Cache

Distributed Cache se dočkala vylepšení hlavně v oblasti spolehlivosti (změny v autentizaci), stále zůstává použita služba AppFabric 1.1.

Distributed Cache je také možné v rámci MinRole instalovat samostatně a protože je tato role poměrně důležitá, vysloužila si právem vlastní roli při instalaci.

TIP: Nezapomeňte patchovat a číst readme!!!. SharePoint Server 2016 je instalován s AppFabric CU 7; zkontrolujte, zda klíč „backgroundGC“ existuje v „DistributedCacheService.exe.config“ souboru.

Project Server

Project Server je nedílnou součástí instalace SharePoint. Samozřejmě je nutné je i nadále licencovat samostatně, ale z pohledu instalace je součástí SharePoint 2016. Instalace obnáší vytvoření servisní aplikace „Project Service Application“ a kolekce „Project Web App“. Podmínkou je ovšem SharePoint Server 2016 v edici Enterprise, na edici SharePoint Standard Project nelze aktivovat.

s9.png
Nastavení Microsoft Project Serveru 

PowerShell

V PowerShellu přibylo mnoho dalších příkazů pro správu a nastavení prostředí a PowerShell se nám také pěkně vybarvil. Nyní je psaní příkazů o poznání příjemnější. Správcům přibylo přes 100 cmd-letů, pravdou je, že mnoho z nich souvisí s Project serverem. I tak ale přibyly nové SharePoint cmd-lety, především pro správu hybridních scénářů.

Zero Downtime Patching

Jednou z dalších novinek je možnost instalovat opravy online, nebude tak docházet k výpadkům a tedy omezení dostupnosti SharePoint farmy. Z pohledu objemu dat je také důležité, že opravy budou o poznání menší, než jsme znali doposud, čímž se proces nasazení urychlí.

 Vylepšení limitů

S novou verzí přicházejí i nové vyšší limity.

 

Popis
SharePoint 2013
SharePoint 2016
Podporovaná velikost databází
200GB
1TB a více
Počet kolekcí webů v databázi
20 000
100 000
Počet položek v pohledu
5 000
>5000
Maximální velikost souboru
2GB
10GB
Search Index Partition
10 miliónů položek
500 miliónů položek

Změny limitů

Počet položek v pohledu může být vyšší než 5000, (díky automatickým indexům nad sloupci), konkrétní číslo zatím není známo.

Security

Z pohledu bezpečnosti obsahuje SharePoint 2016 také řadu vylepšení, za zmínku stojí především tyto:

– Centrální administrace nyní jednoduše umožní zabezpečení pomocí TLS spojení
(New-SPCentralAdministration -Port <number> -SecureSocketsLayer)

– Některé vlastnosti SharePoint server nedovolují použití SSL 3.0 ve výchozím stavu a RC4 šifrovacího algoritmu. SharePoint 2016 stále podporuje starší SSL 3, TLS 1.0, primárně však využívá TLS 1.2.

– SMTP spojení podporují TLS.

– Compliance features s komplexními pravidly. Ve výchozím stavu je 51 pravidel, které pomáhají identifikovat a ochraňovat citlivá data.

A mnoho dalších vylepšení

– Lepší podpora hybridních scénářů, Hybrid Cloud Search, Hybrid OneDrive, Hybrid Sites, B2B Extranet (téma na samostatný článek), automatizovaná konfigurace

o Lze pracovat s daty v eDiscovery a Legal Holdu z SharePoint Online.

o Vyhledávací služba Search se může dotazovat na data SharePoint Online.

o Konsolidace sociálních služeb, které spojí sledovaný obsah On-premise a Online na jeden osobní profil.

o Delve a Office Graph API může zobrazit data jak z on-premise tak Online prostředí a šifrování na úrovni položky je zprostředkováno pomocí Azure AD Rights Management Services.

– Automatická správa indexů („Large list column index management” job)

– Site folders

– Vylepšené pohledy pro mobilní zařízení

– Podpora větších souborů

– Vylepšená podpora sdílení

– Podpora DLP

– Podpora BITS protokolu, který nahrazuje existující FSS přes HTTP, optimalizuje se tak nahrávání a stahování souborů, které nyní mohou mít velikost až 10GB.

– Přibyly „File plan reporty” v dokumentových knihovnách

– Nové šablony „Compliance Policy Center”, „In-Place Hold Policy Center”

– Access Services nyní umožňují tzv. „Cascading Controls“, dříve dostupné pouze v Online prostředí.

– Podpora ReFS

– Traffic Management Endpoint – automaticky směruje uživatele k webovému serveru na základě „zdraví” a dostupnosti.

– SharePoint Health Analyzer for MinRole enforcement – porovnává současnou a očekávanou konfiguraci a upozorní na rozdíly

Co naopak nehledejte

– Builtin-FIM (Forefront Identity Manager) již není součástí, stále je možné externí FIM k SharePointu připojit

– Duet Enterprise v SharePoint 2016 již nehledejte

– Stejně tak nehledejte Tags and Notes

– Excel Services není součástí SharePoint, funkcionalita se přesunula do Office Online server

s10.png

Je vidět, že novinek je ve verzi SharePoint 2016 celá řada a postupně dochází k větší integraci s Office 365 službami. Tímto propojením vzniká celá řada hybridních scénářů, z obou světů tak lze využít to nejlepší. Samozřejmě existují i další oblasti, o kterých v článku nebylo zmíněno.

- Zdeněk Vinduška, KPCS CZ

Mohlo by vás též zajímat:

What’s new for admins in SharePoint Server 2016

Články ze série Microsoft TechNet nevytváří redakce Živě.cz, ale partneři programu Microsoft TechNet. Jsou publikovány v rámci mediálního partnerství Živě.cz a společnosti Microsoft.

Váš názor Další článek: Tvůrci Siri vyvinuli novou asistentku. Viv by měla být přístupná všem

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,