Servery – tichá síla v pozadí

Laický úvod do světa počítačových serverů.
Dagmar Vašinová, Michal Opatřil: Jsou to nenápadní pomocníci stojící často v pozadí v šeru klimatizovaných místností. Stráží naše data, řídí běh nejrůznějších aplikací, udržují v chodu elektronický obchod, zajišťují komunikaci mezi vzdálenými místy na zemi. Kdyby neexistovaly, nebyl by ani Internet.

O toto vše a o mnoho dalších věcí se starají počítačové servery. Prudký rozvoj informačních technologií se obrovskou měrou podílí na nárůstu jejich prodeje. Stále větší nárůst výkonu a neustále klesající ceny přímo vybízejí k využití jejich vlastností i malé a střední pracovní skupiny či společnosti, které použitím relativně levných PC-serverů ušetří nemalé částky, než kdyby zvolily některé z „velkých“ řešení. Můžeme s uspokojením konstatovat, že používání serverových technologií již není jen výsadou velkých a silných.

Server na talíři
Server by se dal obecně charakterizovat jako počítač, který ostatním připojeným počítačům poskytuje svá technická zařízení (hardware) či data (aplikace, databáze), přičemž data mohou sloužit širokému okolí (prezentace, nabídka služeb či produktů), nebo jen pro interní potřebu konkrétní firmy či společnosti. Samozřejmostí musí být i schopnost oddělit vnitřní struktury od vnějšího „nebezpečného“ prostředí – technologie firewallu.

Servery se základním způsobem dělí na vyhrazené (dedikované) – sloužící pouze potřebám vlastní sítě bez možnosti zpracovávání jiných úloh – a nevyhrazené (nededikované), které jsou mimo činnost související s potřebami sítě využitelné i při zpracovávání dalších úloh.

Ten umí to, ten zas ono
Podle typu poskytovaných služeb lze severy dělit na servery souborové –disponují velkým diskovým prostorem, jsou zaměřené na požadavky otevírání, zavírání, zápis, či čtení souborů. U tohoto řešení je možné zavedení kontroly oprávnění přístupu k jednotlivým souborům.

Dále máme skupinu serverů aplikačních, kam patří např. servery databázové – ty poskytují síti rozsáhlé zdroje dat. Orientace a manipulace s daty je zajišťována pomocí některého z tzv. dotazovacích jazyků SQL. Těmto serverům se taky někdy říká servery SQL.

Pro správu tiskových souborů se používají servery tiskové – které v sobě udržují tiskovou frontu, do které jsou ukládány veškeré tiskové soubory uživatelů. Tyto soubory jsou následně podle naléhavosti (priority) posílány na příslušnou serverovou (centrální – lokální) tiskárnu. V poslední době dochází k postupnému splývání souborových a tiskových serverů v jeden celek.

S nárůstem uživatelů elektronické pošty (e–mailu) začaly vznikat i speciální „úzce“ zaměřené servery poštovní, které zajišťují přijímání a odesílání elektronické pošty. Samozřejmě existuje celá řada dalších aplikačních serverů specializovaných na různé systémy.

Základem je železo
Z výše uvedeného logicky vyplývá, že server je jakýmsi základním kamenem každé počítačové sítě, bez ohledu na to, jedná-li se o malou pracovní skupinu, či o velkou organizaci roztroušenou do různých konců světa. Na serverech také záleží, jaká bude rychlost reakce na přistupující požadavek. I s nejmodernějším vybavením a kvalitní komunikací může špatně zvolený typ serveru významně zpomalit až degradovat celou síť. Všechny typy serverů bez rozdílu platformy a architektury je proto nutné vybavit co nejkvalitnějších a výkonným hardwarem, dostatečným množstvím paměti, velkým diskovým prostorem a rychlým přístupem k jednotlivým rozhraním. Je nutné pomýšlet i na další budoucí rozšiřování serveru. Pak je ale nutné, jako daň za kvalitu, výkonnost, spolehlivost, rozšiřitelnost, počítat i s celkově vyššími náklady na budovaný celek.

Bezpečnost především
Pro celkové zvýšení bezpečnosti a rychlosti při ukládání dat se dnes obvykle používá systému RAID (Redundant Array of Independent Disks). Celý systém RAID je tvořen hardwarovým řadičem, množstvím pevných disků a obslužným softwarem. Pevné disky zapojené v tomto systému pak poskytují vyšší výkon a mají větší odolnost proti možným chybám, což jsou vlastnosti, které nemůže osamocený pevný disk nabídnout. Bezpečnost a ochrana dat spočívá buď v jejich zdvojování (zrcadlení) na dvou různých discích, nebo se spolu s uloženými daty ukládá i informace pro jejich korekci (paritní data) na jeden, nebo více disků. Tato informace je v případě selhání použita k rekonstrukci (obnově) dat ze selhaného zařízení. Hardwarově jsou systémy RAID vybaveny možností výměny vadných disků bez nutnosti vypnutí systému – disky hot-swap. Pro maximální bezpečnost zvláště u kritických aplikací je dobré mít systém vybaven i automatickou detekcí jednotlivých komponent, která nepřetržitě monitoruje stav procesoru, paměti, ventilátorů a jiných důležitých součástí. Získaná data se průběžně ukládají a mohou být dokonce zasílána (např. na pager, mobilní telefon) správci sítě, který má tak možnost včas reagovat na vyvstalý problém. Samotný monitoring dílů je schopen v případě potřeby nahradit vadné zařízení náhradním, pokud je náhradní zařízení k dispozici. K tomuto účelu se využívají redundantní (nadbytečné) zařízení jako například pevné disky či napájecí zdroje označované jako hot-spare. Opomenout nesmíme ani přítomnost kvalitních záložních napájecích zdrojů UPS pro případ výpadku elektrické energie.

Výběr vhodného serveru a jeho konfigurace ještě neznamená, že ho v případě poruchy dokážeme sami opravit. Na dodané výrobky je většinou poskytovaná standardní záruka, vztahující se pouze na náhradní díly. Při pořizování by se měla brát v úvahu i cena záručních a podpůrných plánů. Nejsnazší cestou, jak se vyhnout opravám je volba kvalitního hardwaru.

PC-servery:
Kvalita za rozumnou cenu

Tolik tedy k vlastnostem, které by měly být standardem pro jakýkoliv server bez ohledu na typ použité architektury či operačního systému. Pojďme se nyní podívat, co konkrétního můžeme na trhu počítačových serverů (hlavně z hlediska používaných řešení) v současnosti nalézt. Servery lze rozdělit do dvou základních kategorií: servery postavené na architektuře Intel označované jako PC-servery (Existuje celá řada výrobců PC-serverů a jejich zastoupení na našem trhu ukazuje přiložená tabulka), a ostatní, kam patří platformy jako procesory MIPS, Alpha, PowerPC atd.

V této časti přílohy se pokusíme, aniž bychom chtěli rozhodovat „věčný“ spor panující na tomto poli, spíše o výčet vlastností a možností využití jednotlivých platforem. Výbava kvalitního PC-serveru by měla obsahovat tyto základní části:

  • Procesor a paměť RAM – procesor řady Pentium II, Pentium III, Pentium II Xeon, Pentium III Xeon, operační pamětí v dostatečné kapacitě s korekcí chyb ECC (Error Correction Code).
  • Paměti diskové, páskové – vysokorychlostní pevné disky připojené na řadič SCSI případně ve spolupráci s výkonným RAID řadičem. Pásková zařízení pro zálohování a obnovu celého systému či jeho částí a výkonných síťových karet.
  • Čidla monitorující celý systém a pomáhající při případných problémech.
  • Celý PC-server by měl být osazen do dostatečně velké skříně s dostatkem místa pro záložní a za chodu vyměnitelné komponenty (zdroje, disky°), a ohled by měl být brán rovněž na případnou rozšiřitelnost. Typickými představiteli v této oblasti bez nároku na úplnost jsou například Acer, Compaq, Dell, Gateway, HP, NEC, IBM s cenami řadově od 1 900 USD.
Další „výkonnostní třídu“ v oblasti serverů představují UNIXové systémy postavené na RISCové architektuře. Oproti předchozí oblasti jde o „vyšší třídu“ vykoupenou samozřejmě vyšší cenou. Hlavní rozdíl spočívá hlavně v plné 64bitové architektuře těchto serverů (u platforem s procesory Intel se jedná o architekturu 32bitovou a první 64bitový procesor Intel s kódovým označením Merced se chystá až na počátek příštího roku) a potažmo i použitých OS. Tyto servery jsou hlavně ve svých maximálních konfiguracích jasně rychlejší než servery na platformě Intel. Znovu je ale třeba si uvědomit, že náklady na takové systémy jsou mnohdy o několik řádů vyšší. Uplatnění nacházejí UNIXové systémy hlavně v oblastech e-commerce, správy rozsáhlých datových skladišť, heterogenních a geograficky členěných počítačových prostředí a podobně.
Diskuze (1) Další článek: Windows 2000 – zmeny v zálohovaní a domácich adresároch

Témata článku: Bezpečnost, Servery, Klesající cena, Levné tiskárny k počítači, Věčný spor, Počítačový zdroj, Velká bezpečnost, Jednotlivý soubor, Celý systém, Připojení tiskárny k pc, Počítačová síť, Nemalá cena, Celý disk, Velký soubor, Nebezpečné prostředí, Raid, Síla, Výkonné železo, Základní možnost, Swap, Celkové zvýšení, Celá síť, Malé levné tiskárny k pc, Server, Výpadky pamětiVy a počítač: Poskytovatelů internetu je mnoho, dobrých možností ale méně
Vladislav Kluska
Vy a počítačPřipojení k internetuAnkety
25 nejlepších filmových parodií, které můžete vidět. Víme, kde je najdete online

25 nejlepších filmových parodií, které můžete vidět. Víme, kde je najdete online

Filmové parodie jsou divácky velmi vděčné a mezi filmaři oblíbené. Tvůrci v nich mohou totiž zcela beztrestně vykrádat cizí díla a v jejich nápodobě popustit uzdu své fantazii. Vybrali jsme nejlepší zahraniční i české parodie.

Jaromír PukMarek Čech
Filmy, které musíte vidět
Nejlepší hry zdarma: Jak si skvěle zahrát a neutratit za to ani korunu

Nejlepší hry zdarma: Jak si skvěle zahrát a neutratit za to ani korunu

Za kvalitní hry nemusíte utratit ani korunu. Máme pro vás tipy na nejzajímavější hry zdarma, které přitom snesou srovnání s draze placenými tituly a v mnohém je i překonávají. Hry žijí z drobných nákupů přímo ve hře, ale ani za ně utrácet nemusíte.

Michal MaliarovMartin NahodilVojtěch Matušinský
TémaFree-to-play