SAP už řídí v největší automobilce i lidi

V mladoboleslavské automobilce, stejně jako v celém koncernu Volkswagen, je postupně nasazován integrovaný podnikový informační systém SAP R/3. V minulých dnech se oběma firmám podařilo nasadit modul HR, který je určen pro řízení lidských zdrojů, česky je to personalistika.
V mladoboleslavské automobilce, stejně jako v celém koncernu Volkswagen, je postupně nasazován integrovaný podnikový informační systém SAP R/3. V minulých dnech se oběma firmám podařilo nasadit modul HR, který je určen pro řízení lidských zdrojů, česky je to personalistika. Na toto řešení se přijelo podívat v pátek 13. listopadu (!!!) několik set lidí z řad potenciálních uživatelů z nejrůznějších oborů.

Co to jsou lidské zdroje
Aplikace personalistiky HR se dělí na dva samostatné moduly, a sice modul PA, který řeší problematiku personální správy a zpracování mezd, a modul PD, který je určen pro realizaci personálního plánování a podporu personálního rozvoje.

Moduly PA a PD lze implementovat najednou nebo postupně přičemž je možné i jejich samostatné použití. Mezi oběma moduly však existuje velmi propracovaná integrace, která z nich činí komplexní aplikaci systému R/3. Vzhledem k tomu se plná funkčnost obou modulů projeví až při jejich současném použití.

Aplikace HR má nejen silné vnitřní vazby, ale je integrována s mnoha dalšími aplikacemi systému R/3. To z ní činí potřebnou součást integrovaného informačního systému, neboť zaměstnanci jsou (resp. měli by být) nejcennějším zdrojem a investicí každého podniku.

Pod pojmem PA -- Personální administrace a mzdy je chápána funkčnost rozsáhlých oblastí, jejichž jádrem jsou personální kmenová data. Tato kmenová data představují velký komplex relativně stálých personálních informací, např. osobní údaje, pracovní zařazení, pracovní doba a mnoho dalších (časový management, zúčtování mezd a platů, správa uchazečů...).

Pod pojmem PD -- personální plánování a rozvoj, se rozumí souhrn různých komponent a funkcí, které společně řeší správu všech podstatných dat a podporu procesů s cílem efektivního a kvalitního personálního plánování (plánování pracovní doby a služeb, plánování kariéry a nástupců, plánování využití personálu, plánování a správa akcí, řízení změn, kvalifikace a požadavky, plánování personálních nákladů...).

Mezi jednotlivými komponentami existují propracované vazby. Existují rovněž integrační vazby na komponenty modulu PA (kmenová data) a na další moduly systému SAP R/3.

Velké sousto sežvýkáno
Jak již bylo uvedeno, na základě spojení tehdejšího státního podniku AZNP s koncernem VW bylo nutno standardizovat i podnikové informační systémy. Proto byl přijat systém SAP, z něhož již ŠKODA AUTO využívá moduly Finanční účetnictví, kontroling, materiálové hospodářství, personalistiku a zúčtování mezd. Přitom musela ŠKODA AUTO mj. přejít v rámci modulu HR ze systému R/2 na systém R/3, a to i z toho důvodu, aby její podnikový informační systém fungoval i v příštím tisíciletí. Přechod ostatních modulů R/2 na R/3 probíhá i nadále.

Práce na modulu PD byly zahájeny v prosinci 1996, systém byl hotov v polovině roku 1997 a produkční provoz PD je od dubna 1998. Práce na modulu PA byly zahájeny březnu 1997, dokončeny byly v prosinci 1997 a produktivní provoz PA je od května 1998. Sami pracovníci firmy SKODA AUTO doporučují, aby se v celém modulu HR nejprve začalo s analýzou a přidělováním přístupových oprávnění.

Přestože byl pro nasazení systému R/3 vyčleněn velmi malý tým několika lidí, první zúčtování mezd proběhlo již v roce 1998, a skluz celé realizace činil pouhý měsíc.

Systémová základna
Moduly PD a PA běží pod operačním systémem Windows NT 4.0, použitou databází je Oracle 7.3. Při zahájení prací byla použita verze SAP R/3 verze 3.0F, produkční verzí je R/3 verze 3.0H. Celkový počet zavedených licencí samotného modulu HR je 250, a k těmto klientským místům má přístup několik set vedoucích pracovníků. Tento přístup vychází z licenční politiky SAP.

Celkový počet lidí v automobilce, kteří jsou do modulu HR starému R/3 zavedeni, je 22 tisíc.

Celé řešení jeden nezvládne
Protože se pro SAP jednalo o pilotní projekt, na celé realizaci se podíleli tři nejlepší konzultanti firmy SAP. Už jen proto, že se zároveň jednalo o migraci ze staršího systému R/2 na nový R/3. Kromě toho se na realizaci podílelo několik firem, které měly se systémy R/2 a R/3 zkušenosti. Například firma Comsoft přidala funkce pro zahraniční pracovní cesty, týmovou práci, zlepšovací návrhy, podpisová oprávnění a sestavy.

Klíčoví zaměstnanci firmy ŠKODA AUTO, kteří se na zavádění spolupodíleli, rovněž prošli školením v sídle SAP v německém Walldorfu.

S podnikovým informačním systémem je to jako s domem -- nikdy není zcela hotov. Stejně tak je tomu i ve Škodě automobilová, kde ještě nějaká práce na částech PA a PD modulu HR zbývá. V části PA ještě zbývá rozchodit např. management uchazečů, v části PD je rovněž ještě třeba něco dopilovat.

Váš názor Další článek: Ikonka Tento počítač na ploše – otevřít nebo prozkoumat?

Témata článku: Windows, Automobily, Sestavy, Modul, Lidský zdroj, Podniková část, Lidský zaměstnanec, Pouhý měsíc, HR, Celý systém, Lidský pracovník, Volkswagen, Celá firma, SAP, VW, Podniková verze, Automobilka, Různé automobilky, Lidské zdroje, Lidská práce

Určitě si přečtěte


Aktuální číslo časopisu Computer

Jak rychlé je nabíjení bez drátů?

Test 11 sluchátek pro hráče

Aplikace, které vám zachrání dovolenou

Kompletní přehled datových tarifů