SAP už řídí v největší automobilce i lidi

V mladoboleslavské automobilce, stejně jako v celém koncernu Volkswagen, je postupně nasazován integrovaný podnikový informační systém SAP R/3. V minulých dnech se oběma firmám podařilo nasadit modul HR, který je určen pro řízení lidských zdrojů, česky je to personalistika.
V mladoboleslavské automobilce, stejně jako v celém koncernu Volkswagen, je postupně nasazován integrovaný podnikový informační systém SAP R/3. V minulých dnech se oběma firmám podařilo nasadit modul HR, který je určen pro řízení lidských zdrojů, česky je to personalistika. Na toto řešení se přijelo podívat v pátek 13. listopadu (!!!) několik set lidí z řad potenciálních uživatelů z nejrůznějších oborů.

Co to jsou lidské zdroje
Aplikace personalistiky HR se dělí na dva samostatné moduly, a sice modul PA, který řeší problematiku personální správy a zpracování mezd, a modul PD, který je určen pro realizaci personálního plánování a podporu personálního rozvoje.

Moduly PA a PD lze implementovat najednou nebo postupně přičemž je možné i jejich samostatné použití. Mezi oběma moduly však existuje velmi propracovaná integrace, která z nich činí komplexní aplikaci systému R/3. Vzhledem k tomu se plná funkčnost obou modulů projeví až při jejich současném použití.

Aplikace HR má nejen silné vnitřní vazby, ale je integrována s mnoha dalšími aplikacemi systému R/3. To z ní činí potřebnou součást integrovaného informačního systému, neboť zaměstnanci jsou (resp. měli by být) nejcennějším zdrojem a investicí každého podniku.

Pod pojmem PA -- Personální administrace a mzdy je chápána funkčnost rozsáhlých oblastí, jejichž jádrem jsou personální kmenová data. Tato kmenová data představují velký komplex relativně stálých personálních informací, např. osobní údaje, pracovní zařazení, pracovní doba a mnoho dalších (časový management, zúčtování mezd a platů, správa uchazečů...).

Pod pojmem PD -- personální plánování a rozvoj, se rozumí souhrn různých komponent a funkcí, které společně řeší správu všech podstatných dat a podporu procesů s cílem efektivního a kvalitního personálního plánování (plánování pracovní doby a služeb, plánování kariéry a nástupců, plánování využití personálu, plánování a správa akcí, řízení změn, kvalifikace a požadavky, plánování personálních nákladů...).

Mezi jednotlivými komponentami existují propracované vazby. Existují rovněž integrační vazby na komponenty modulu PA (kmenová data) a na další moduly systému SAP R/3.

Velké sousto sežvýkáno
Jak již bylo uvedeno, na základě spojení tehdejšího státního podniku AZNP s koncernem VW bylo nutno standardizovat i podnikové informační systémy. Proto byl přijat systém SAP, z něhož již ŠKODA AUTO využívá moduly Finanční účetnictví, kontroling, materiálové hospodářství, personalistiku a zúčtování mezd. Přitom musela ŠKODA AUTO mj. přejít v rámci modulu HR ze systému R/2 na systém R/3, a to i z toho důvodu, aby její podnikový informační systém fungoval i v příštím tisíciletí. Přechod ostatních modulů R/2 na R/3 probíhá i nadále.

Práce na modulu PD byly zahájeny v prosinci 1996, systém byl hotov v polovině roku 1997 a produkční provoz PD je od dubna 1998. Práce na modulu PA byly zahájeny březnu 1997, dokončeny byly v prosinci 1997 a produktivní provoz PA je od května 1998. Sami pracovníci firmy SKODA AUTO doporučují, aby se v celém modulu HR nejprve začalo s analýzou a přidělováním přístupových oprávnění.

Přestože byl pro nasazení systému R/3 vyčleněn velmi malý tým několika lidí, první zúčtování mezd proběhlo již v roce 1998, a skluz celé realizace činil pouhý měsíc.

Systémová základna
Moduly PD a PA běží pod operačním systémem Windows NT 4.0, použitou databází je Oracle 7.3. Při zahájení prací byla použita verze SAP R/3 verze 3.0F, produkční verzí je R/3 verze 3.0H. Celkový počet zavedených licencí samotného modulu HR je 250, a k těmto klientským místům má přístup několik set vedoucích pracovníků. Tento přístup vychází z licenční politiky SAP.

Celkový počet lidí v automobilce, kteří jsou do modulu HR starému R/3 zavedeni, je 22 tisíc.

Celé řešení jeden nezvládne
Protože se pro SAP jednalo o pilotní projekt, na celé realizaci se podíleli tři nejlepší konzultanti firmy SAP. Už jen proto, že se zároveň jednalo o migraci ze staršího systému R/2 na nový R/3. Kromě toho se na realizaci podílelo několik firem, které měly se systémy R/2 a R/3 zkušenosti. Například firma Comsoft přidala funkce pro zahraniční pracovní cesty, týmovou práci, zlepšovací návrhy, podpisová oprávnění a sestavy.

Klíčoví zaměstnanci firmy ŠKODA AUTO, kteří se na zavádění spolupodíleli, rovněž prošli školením v sídle SAP v německém Walldorfu.

S podnikovým informačním systémem je to jako s domem -- nikdy není zcela hotov. Stejně tak je tomu i ve Škodě automobilová, kde ještě nějaká práce na částech PA a PD modulu HR zbývá. V části PA ještě zbývá rozchodit např. management uchazečů, v části PD je rovněž ještě třeba něco dopilovat.

Váš názor Další článek: Ikonka Tento počítač na ploše – otevřít nebo prozkoumat?

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,