Registrace domén

Možná máte v úmyslu zaregistrovat si vlastní doménu a provozovat na ní svoje webové stránky. Možná vás také napadla řada otázek, na které neznáte odpověď.
Zdeněk Šindelář:

Možná máte v úmyslu zaregistrovat si vlastní doménu a provozovat na ní svoje webové stránky. Možná vás také napadla řada otázek, na které neznáte odpověď. Připravili jsme pro vás smyšlený rozhovor, který vám snad registraci a provoz vlastní domény objasní.

Co musím udělat, když chci mít web na adrese adresa.cz?
Především si musíte zaregistrovat doménu adresa.cz a dále si zajistit místo, kde bude doména provozována, tj. server nebo virtuální server.

Musím mít fyzický server? Co je to virtuální server?
Nemusíte. Pokud neplánujete umístit na Internet nějaký skutečně rozsáhlý projekt a nepotřebuje speciální software nebo hardware, bude vašim potřebám zřejmě plně dostačovat tzv. virtuální server. To je takový server, který běží na nějakém počítači spolu s dalšími servery. Jinak řečeno, jeden počítač může obsluhovat několik domén, přičemž se každá tváří jako by běžela na samostatném serveru.

Kde adresu zaregistruji?
Na adrese www.nic.cz. Postup ovšem není zcela triviální, ale existují i jiné a jednodušší možnosti.

Kde zjistím, že adresa ještě není zaregistrovaná?
Nejlépe tak, že se podíváte na adresu www.nic.cz a vyberete Prohledávání – Domény. Do formuláře vyplníte jméno a odešlete. Pokud získáte informaci „O doméně XXX.cz není záznam“, znamená to, že doména není dosud zaregistrovaná. Dostupnost domény si můžete ověřit i na různých serverech, které nabízejí registrace domén, například www.domeny.cz. Doporučuji ovšem první způsob, protože tak budete vyhledávat přímo přes stránky

CZ.NICu, což je oficiální správce národní domény .cz a na výsledky se tedy můžete spolehnout.

Kdo to za mě udělá? Co k tomu potřebuju?
V případě, že se rozhodnete zaregistrovat si doménu sami, neudělá to za vás nikdo. Potřebujete mít připravený primární a sekundární nameserver (více viz následující dotaz), které musí být v okamžiku registrace domény funkční. Dále se musíte prokousat příslušnými formuláři na serveru www.nic.cz, správně je vyplnit, odeslat a čekat. Pokud jste ještě žádnou doménu neregistrovali a nefigurujete jako kontaktní osoba nebo subjekt u nějaké již existující domény, připravte se (při nejjednodušším postupu) na tři formuláře – registrace kontaktní osoby, registrace subjektu a konečně registrace domény. Vzhledem k tomu, že tento postup skutečně není nejjednodušší, celá řada firem nabízí zaregistrování domény jako službu na klíč. Stačí když si řeknete jakou doménu chcete a firma se postará o zbytek – zřízení a provoz nameserverů a vlastní registraci, samozřejmě za předpokladu, že žádaná doména není registrována někým jiným. Tyto služby nabízejí hlavně poskytovatelé Internetu, snad každý z nich má nabídku registrace domény druhé úrovně (tedy www.vašedoména.cz) ve svém portfoliu služeb. Jelikož si pravděpodobně budete u nějakého poskytovatele objednávat hosting (tj. server nebo virtuální server) pro vaše stránky, můžete si u něj zároveň objednat i registraci domény. Další možností jsou služby určené speciálně pro registraci domén – největší a nejznámější u nás je služba www.domeny.cz. Přímo z webu si můžete objednat doménu a několik variant hostingu, takže po úspěšné registraci stačí vzít vaše stránky, nahrát je na určené místo a vaše doména je na světe. Kromě toho si na tomto místě můžete zaregistrovat doménu pod jinými top-level doménami, laicky řečeno s jinou koncovkou. V nabídce jsou domény as, com, net, org, to, cx, cc a dále domény několika evropských států.

Co je to provoz nameserveru? K čemu je nameserver?
Nameserver je počítač připojený do Internetu, který se stará o převod jmenných adres na IP adresy. Každý počítač v Internetu má svojí unikátní IP adresu a na základě těchto adres probíhá veškerá komunikace. Bylo by ovšem dost nepraktické pamatovat si, že služba Seznam má IP adresu 194.108.114.193, docela dobře se ale pamatuje adresa www.cpress.cz. Proto byl vymyšlen systém, který umožňuje přiřazení IP adresy (potřebné pro komunikaci mezi počítači) jmenné adrese (která je zapamatovatelná pro uživatele). Nameservery zajišťují realizaci tohoto systému. Proto jsou při registraci domény vyžadovány dva nameservery – primární a sekundární. Sekundární slouží jako záloha pro případ výpadku primárního. Pokud totiž ve svém prohlížeči zadám www.vasedomena.cz, musí existovat nameserver, který mému počítačí řekne: „Počítač www.vasedomena.cz má IP adresu 000.000.000.000“. V případě, že by ani jeden z nameserverů pro danou doménu nebyl funkční nebo dostupný, na žádanou adresu bych se vůbec nedostal, i kdyby vlastní webový server byl funkční.

Co potřebuju k tomu, aby mi adresa zůstala, i když od toho poskytovatele odejdu?
Pokud si necháte registrovat doménu od někoho jiného (poskytovatel, jiná firma), vždy chtějte vědět, kdo bude uveden jako vlastník domény. Pokud to nebudete vy, chtějte vědět jasné podmínky, za kterých bude doména převedena na vás v případě, že budete chtít s doménou naložit jinak. Pouze vlastník totiž může manipulovat s klíčovými údaji vztahujícími se k doméně, jako jsou nameservery pro doménu a pouze on může doménu převést na jinou osobu nebo ji zrušit.

Seriózní firmy při registraci domény samozřejmě uvádějí jako vlastníka vás nebo po skončení smluvního vztahu na vás doménu bezplatně převedou. I v této oblasti však můžete narazit na podvodníky a může být nepříjemné když se rozhodnete převést doménu někam jinam a zjistíte, že vám vůbec nepatří.

Jste-li jako vlastník domény veden vy, nemůže podobný problém nastat. Při odchodu od poskytovatele zřejmě ztratíte i možnost nadále používat jeho nameservery, proto si budete muset zajistit jiné (nejlépe u jiného poskytovatele) a učinit příslušnou změnu v záznamech o doméně.

Kolik se za to platí?
Za registraci domény se platí CZ.NICu (organizaci spravující českou národní doménu) 1600 Kč a každý další rok 800 Kč jako udržovací poplatek. Ceny za registraci přes třetí subjekt (provider nebo jiná firma) jsou o něco vyšší, protože obvykle zahrnují i poplatky za provoz nameserverů, případně i za pronájem místa na serveru. Pokud si budete doménu registrovat tímto způsobem, vždy si zjistěte, zda poplatek za registraci zahrnuje či nezahrnuje i poplatky CZ.NICu.

Mám zaplatit? Komu, kdy? Co když zapomenu zaplatit, doménu nebudu mít?
Pokud jste si doménu registrovali sami, pak je odpověď jednoduchá – platit ano. Poplatky za registraci, případně udržovací poplatky se platí CZ.NICu a budete k tomu vyzváni mailem na adresu, kterou jste uvedli při registraci domény. Pokud jste doménu registrovali přes někoho jiného, záleží na smluvených podmínkách, zda poplatky vyžadované CZ.NICem zaplatí za vás či ne. V případě že ne, bude pro vás postup při jejich placení stejný jako vpředchozím případě.

Nebudou-li poplatky CZ.NICu za doménu uhrazeny, bude doména zrušena. Naštěstí však ne ze dne na den. Nejprve je vyzván k jejich zaplacení plátce domény (tento údaj se zadává při registraci). Nezaplatí-li ani po upomínce, bude kzaplacení vyzván vlastník domény. Nezaplatí-li ani on, bude doména zrušena. Pokud vám přijde výzva k zaplacení poplatků a přitom je měla uhradit firma, která pro vás doménu registrovala, nepropadejte panice – nejprve si ověřte, zda poplatky skutečně uhradila. Výjimkou totiž nejsou případy, kdy CZ.NIC poslal vlastníkům domény upomínku k zaplacení a doména přitom již byla zaplacena.

Musím potom platit i něco měsíčně?
Poplatek CZ.NICu se platí ročně. U dalších poplatků za provoz nameserverů či hosting opět záleží na vaší dohodě s poskytovatelem – mohou být placeny měsíčně nebo ročně.

Víte komu platíte?
Hynek Bláha: Mám zaregistrovanou doménu 2. řádu a před časem mi e-mailem přišla výzva k zaplaceni registračního poplatku. Službu jsem si objednal, doména funguje, proč bych nezaplatil? Jenže kolem nás je to samý podvodník, co když to na mě někdo jenom „zkouší“ a chce ze mě vytáhnout peníze?

Zkusil jsem odpovědět odesílateli výzvy a požádat ho o vysvětlení, proč postupuje takovou zvláštní cestou, proč neposlal rovnou fakturu. Má odpověď se vrátila jako nedoručitelná a tím mé podezření vzrostlo. Dnes jsem si skoro jist, že akce podvod není, ale komu a za co platím ? Ve výzvě není adresa, jméno, IČO, období, ke kterému se platba vztahuje… Kdyby mi přišla faktura se všemi náležitostmi, už by byla zaplacena, ale takhle…

Zdeněk Šindelář: Úvodem je třeba říci, že ač žijeme v době Internetu, stále ještě platí, že při komunikaci s českými úřady (a pro oblast financí a účetnictví to platí dvojnásob) je zlatým pravidlem mít papír s dostatečným počtem razítek pokud možno na všechno. Proto postup CZ.NICu při posílaní výzev k zaplacení poplatků za domény vzbudil oprávněné námitky a rozpoutal řadu diskusí. K tomu ještě přistupuje fakt, že k individuálním žádostem a připomínkám přistupuje způsobem „zaplať tak jak chceme my, jinak bude doména zrušena“. Je ovšem třeba si uvědomit, že CZ.NIC jakožto správce top-level domény .cz obhospodařuje cca čtyřicet tisíc domén, což možnost individuálního přístupu značně ztěžuje, ne-li zcela vylučuje. Situace je tedy taková, že vlastník (resp. subjekt registrovaný jako plátce domény) obdrží pouze výzvu k zaplacení za doménu v elektronické podobě, daňový doklad bude vystaven a poslán po zaplacení. Tento postup je vysvětlen na stránce http://www.nic.cz/new/faqcz.txt, kde najdete i citace ze zákonů, o které se CZ.NIC opírá.

Způsoby, jak je kontaktovat, samozřejmě také existují, není to však adresa, ze které jsou rozesílány výzvy. Ty totiž odesílá automat a nepředpokládám, že e-maily poslané na tuto adresu (rsd@eunet.cz) někdo čte, pokud vůbec pro příchozí poštu funguje. Informace o kontaktech najdete na stránce www.nic.cz/new/cont.html.

Zdroj: Computer 22/99

Diskuze (3) Další článek: Microsoft se dává dohromady s Ericssonem, ten sedí na dvou židlích

Témata článku: Hardware, Doména, Klíčový údaj, DOM, Řada otázek, Panic, Registrace, Poplatek, Šindel, Adresa, Razítka, Registr, DómRusko obviňuje astronautku NASA ze sabotáže Mezinárodní vesmírné stanice
Jiří Černý
Mezinárodní vesmírná staniceNASARusko
Pro práci i pro zábavu, pod stromeček. Vybrali jsme 15 tabletů, které se dnes vyplatí koupit

Pro práci i pro zábavu, pod stromeček. Vybrali jsme 15 tabletů, které se dnes vyplatí koupit

** Jak se zorientovat v široké nabídce tabletů a proč tablet vůbec chtít? ** Vybíráme 13 nejlepších modelů ze všech cenových kategorií ** Cena použitelných tabletů začíná na dvou tisících korunách

Martin Miksa
Tablety
Lék proti depresi za stokorunu snižuje riziko těžkého průběhu i úmrtí na onemocnění covid-19

Lék proti depresi za stokorunu snižuje riziko těžkého průběhu i úmrtí na onemocnění covid-19

** Klinická studie zkoumala vliv antidepresiva fluvoxamin na covid-19 ** Počet úmrtí souvisejících s covidem-19 klesl zhruba o 90 % ** Potřeba intenzivní lékařské péče se snížila zhruba o 65 %

Karel Kilián
COVID-19LékyDepreseMedicína
Nejvíc sexy holky ve filmech: 60 nejslavnějších erotických symbolů

Nejvíc sexy holky ve filmech: 60 nejslavnějších erotických symbolů

Krásné ženy jsou pro mnohé erotické a sex symboly. Vybrali jsme ty nejslavnější z několika desetiletí filmové a seriálové tvorby. Najdete zde nejen fotografie, ale také název díla, které herečku proslavilo.

Marek Čech
Filmy a seriály
Jak rozmazat dům, aby vás sousedi nemohli šmírovat. Jde to v Mapách Google i na Mapy.cz

Jak rozmazat dům, aby vás sousedi nemohli šmírovat. Jde to v Mapách Google i na Mapy.cz

** Nelibí se vám, když cizí lidé okukují váš dům? ** Všechny mapové aplikace nabízejí možnost rozmazání snímku ** Máme návod pro Apple Maps, Bing Maps, Mapy Google a Mapy.cz

Karel Kilián
SoukromíNávodyMapy
Nad 3,5mm jackem se smráká. Sluchátkový konektor příští rok nejspíš zmizí i z levných telefonů

Nad 3,5mm jackem se smráká. Sluchátkový konektor příští rok nejspíš zmizí i z levných telefonů

** Před pár lety byl 3,5mm konektor nepsaným základem každého telefonu ** Od premiéry iPhonu 7 to však jde s jackem strmě z kopce ** U drahých telefonů chybí úplně a začíná mizet i z modelů střední třídy

Martin Chroust
Střední třída3,5mm jack