Původ ochrany před spamem, fyzika i telefony

Aktuální kalendárium odstartuje představením jednoho z nejslavnějších fyziků, jmenovitě tak bude řeč o Albertu Einsteinovi. Toho posléze vystřídá anglický matematik Thomas Bayes, jehož jméno se stalo základem známého Bayesova filtrování. Význačné události nakonec zastoupí uvedení Picturephonu, předchůdce současných videotelefonů.

Einstein jako vzor světa fyziky

Nejvýznamnější osobností, která si v tomto týdnu zaslouží představení na řádcích aktuálního kalendária, je slavný německý vědec Albert Einstein. Do tohoto pokračování se dostává díky datu svého úmrtí, které přišlo dne 18. dubna v roce 1955. Narodil se přitom 14. března roku 1879 v německém Ulmu a stal se zřejmě nejčastěji citovaným fyzikem.

Albert Einstein (zdroj: OpenDepth.com)

Einsteinovo nadání k vědeckému bádání a objevování nepoznaných věcí se projevilo již v poměrně brzkém věku – když bylo malému Albertovi pět roků, dumal nad tím, co pohání střelku na otcově kompasu určeným směrem. Začátkem dvacátého století již začal publikovat řadu ze svých populárních vědeckých prací, jmenovitě například na téma fotoelektrického jevu nebo speciální teorii relativity.

Poté na dosažené výsledky navázal publikováním významné práce, jež ze zabývala obecnou teorií relativity a na níž pracoval takřka deset let. Ve světě internetu lze nalézt mnoho odkazů Einsteinovy práce, které jsou zpracovány v moderním hávu. Za všechny jmenujme například Java applet demonstrující Brownův pohyb, flashové animace srozumitelně prezentující největší objevy či oficiální online archiv.

Další informace:
Einsteinův český životopis na stránkách serveru Edunet.cz.
A opět
biografie v českém podání, tentokráte na serveru Converter.cz.

Reverend a matematik Thomas Bayes

Každý z uživatelů elektronické pošty se s největší pravděpodobností setkal s označením Bayesův filtr pro kontrolu zpráv a oddělení zrna od plev (spamu od korektní pošty). Tento týden si můžeme připomenout právě anglického matematika Thomase Bayese, po kterém důmyslné filtrování získalo svůj název.

Thomas Bayes (zdroj: UCLA)

Thomas Bayes se do kalendária dostává vzhledem k datu svého úmrtí, které přišlo dne 17. dubna v roce 1761. Přesné datum narození přitom není známé, pouze místo a rok: Londýn, 1702. Podobně také o jeho dalším životě není známo příliš detailů, snad jen to, že se stal členem tehdejší londýnské Královské společnosti pro výzkum v oblasti vědy. Podrobnosti o Bayesově zákonu se můžete dočíst například na stránkách anglické Wikpedie.

Pokud byste do tajů a matematického pozadí současného Bayesova filtrování chtěli proniknout hlouběji, můžete využít například online dostupného zdroje na serveru Linuxexpres.cz. Rozšíření svého poštovního klienta o externí Bayesovo filtrování, tedy v podobě aplikace, která se „postaví“ do cesty mezi něj a poštovní server, můžete provést například utilitami Spamihilator či Cactus Spam Filter.

Další informace:
Útržky Bayesova života v podání anglické Wikipedie.
Podobně také na stránkách serveru Bayesian.org, který čerpá z Britannicy.

Předchůdce videotelefonů a solárně napájené rádio

Abychom nezůstali nic dlužni ani světu zajímavých historických vynálezů a událostí, stojí v tomto týdnu za pozornost představení předchůdce moderních videotelefonů. Zařízení spatřilo světlo světa 20. dubna v roce 1964 a získalo jednoduchý název Picturephone. Nějakou dobu se dokonce skutečně těšilo i z komerčního provozu, ceny se tehdy pohybovaly mezi 16 a 27 americkými dolary za tříminutový hovor v rámci vybraných telefonních budek ve Washingtonu, New Yorku a také Chicagu.

Ze světa nových počinů na poli historicky významných událostí tento týden vystupuje také první solárně napájené tranzistorové rádio, které se dočkalo uvedení dne 16. dubna v roce 1956. K dostání tehdy bylo za 60 amerických dolarů a napájení bylo kombinováno také s klasickými bateriemi.

Další informace:
Picturephone na anglických stránkách CNN.

Váš názor Další článek: Ke stažení: realizujte své myšlenky 3D modelováním

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,