Průměrný věk generálních ředitelů se v posledních letech výrazně snížil

Spencer Stuart prezentuje výsledky své studie o vrcholových manažerech
Praha, 19. 4. 2001 – Spencer Stuart, vedoucí mezinárodní konzultační společnost specializovaná na vyhledávání vrcholových manažerů, zveřejnila výsledky své studie

o trendech ve vrcholovém managementu velkých firem nazvané „Cesta na vrchol“. Z výsledků studie vyplývá, že průměrný věk generálních ředitelů největších mezinárodních společností ze všech odvětví se za poslední roky snížil na 55 let. Rostoucí popularitu na nejvyšších postech v těchto firmách zaznamenávají zahraniční odborníci.

Studie „Cesta na vrchol“ vychází z žebříčku Fortune 500 a 1000 největších amerických společností a z informací získaných konzultanty Spencer Stuart při jejich práci. Trend postupného omlazování na nejvyšších postech velkých korporací je patrný už několik let a šedesátiletí manažeři jsou postupně nahrazováni svými o pět a více let mladšími kolegy. Spencer Stuart předpokládá, že v příštích pěti letech bude průměrný věk generálních ředitelů velkých společností 55 let, i když ani 50letý CEO (Chief Executive Officer) nebude výjimkou.

Počet generálních ředitelů mladších 50 let by se však neměl v příštích letech výrazně zvyšovat, protože řízení mezinárodních korporací vyžaduje nejenom odpovídající znalosti, ale hlavně čas na získání potřebných zkušeností pro tuto práci. Vysloužilí manažeři budou naopak představovat stále důležitější zdroj kandidátů na posty členů představenstva, kde mohou dále čerpat ze svých zkušeností a znalosti stresujícího prostředí výkonného managementu firmy.

Vysoké nároky kladené na pozice generálních ředitelů se projevují také ve zkracování doby, po kterou šéfové firem zůstávají na svých místech. Více než 50 % všech stávajících generálních ředitelů společností ze žebříčku Fortune 500 působí ve své funkci méně

než 6 let. Procento generálních ředitelů, kteří svou práci vykonávají 6 až 10 let, po roce 1980 prudce kleslo. Naopak počet těch, kteří působí ve své funkci už více než 10 let se od roku 1980 prakticky nezměnil.

„V České republice není tento trend tak patrný ze dvou důvodů. Jednak naše firmy nedosahují velikostí mezinárodních korporací, a tudíž nelze náročnost na jejich řízení srovnávat se zahraničními společnostmi, a také je těžké hodnotit situaci na trhu, kde tržní ekonomika funguje teprve 10 let. Průměrný věk našich vrcholových manažerů je nižší už z toho důvodu, že za posledních 10 let u nás v podstatě došlo ke generační obměně ve vedení firem,“ říká Tibor Gedeon z pražského zastoupení Spencer Stuart.

Ze studie dále vyplývá, že téměř jedna třetina generálních ředitelů největších společností pracovala někdy během své kariéry v oblasti financí. Další velkou skupinou jsou lidé přicházející z oblastí marketingu a obchodu. Co se týče vzdělání, mají generální ředitelé spíše technické vzdělání než humanitní či obchodní. Nicméně dominantní postavení žádný titul nezaujímá. V posledních letech vzrostl podíl ředitelů s titulem MBA, což je ovlivněno spíše rostoucím počtem lidí, kteří tento titul získávají. Ani v příštích letech nebude MBA rozhodujícím faktorem při výběru kandidáta na pozici generálního ředitele.

Viditelným trendem v managementech velkých firem je častější prosazování se zahraničních manažerů. Nejvíce je tato skutečnost patrná v USA a Velké Británii, kde generální ředitelé z tak odlišných zemí, jako je Egypt, Maďarsko, Maroko nebo Pakistán, řídí mezinárodní společnosti jako je Goodyear, Honeywell, Intel aj. Přesouvání generálních ředitelů mezi USA a Velkou Británií je výsledkem existence dlouhodobých společenských, kulturních a politických kontaktů. To ilustruje také fakt, že oboustranné investice mezi těmito zeměmi přesahují částku 230 mld. dolarů a vzájemný obchod 60 mld. dolarů ročně. Povzbudivým ponaučením z kariér zahraničních ředitelů je fakt, že pro dosažení úspěchu neexistuje žádná šablona. Úspěšní podnikatelé mají více či méně společné základní charakteristiky: schopnost zaměřit se na určitou věc, přesvědčivá formulace a komunikace strategií, talent inspirovat výkonný tým a zaměstnance, vyrovnanost, ambicióznost, čestnost a důslednost. Generální ředitelé pocházející ze zahraničí navíc disponují širokým kulturním obzorem, zkušeností s prací ve více zemích a schopností domluvit se dvěma či více jazyky. „V České republice nastal nárůst počtu zahraničních manažerů po roce 1989, kdy mezinárodní firmy vstupující na náš trh obsazovaly klíčová místa zahraničními odborníky. Tento trend se však postupně obrací a klíčové pozice v českých zastoupeních zahraničních firem jsou stále více obsazovány českými manažery. Naopak některé lokální firmy přibírají do svých managementů zahraniční odborníky, kteří jim přinášejí nový pohled na jejich podnikání. Česká republika se tak přibližuje vyspělým ekonomikám, kde spíše než národnost manažera, jsou důležité jeho schopnosti a potenciální přínos pro firmu,“ dodává Tibor Gedeon z pražského zastoupení Spencer Stuart.

O Spencer Stuart

Spencer Stuart je vedoucí mezinárodní konzultační společnost specializovaná na vyhledávání vrcholových manažerů a členů statutárních orgánů. Přes 290 konzultantů této společnosti, která byla založena v roce 1956, poskytuje své služby klientům z oblastí jako je energetika, finanční služby, informační a komunikační technologie, Internet, logistika, průmysl, spotřební zboží a služby aj. Hluboká znalost problematiky jednotlivých oborů a osobní kontakty s klíčovými manažery patří mezi největší přednosti Spencer Stuart.

V České republice a na Slovensku působí Spencer Stuart od roku 1998, kdy převzal úspěšnou mezinárodní společnost, která jako jedna z prvních v našem regionu začala již v roce 1990 poskytovat služby v oblasti přímého vyhledávání manažerů (tzv. „Executive Search“). Znalost trhu a místního ekonomického prostředí, zkušenost prověřená stovkami úspěšných projektů pro celou řadu nadnárodních společností, stejně jako úzká spolupráce v rámci celosvětové sítě společnosti jsou základem úspěšné reputace Spencer Stuart.

Váš názor Další článek: Boj o první místo v on-line letenkách

Témata článku: Internet, Energetika, Velká Británie, Velká náročnost, Velká popularita, Získaný klíč, Velký počet, Věk, REDITEL, Maroko, Honeywell, Ekonomické prostředí, Goodyear, Potenciální přínos, Průměrný věk, Průměr, Poslední let, Generální ředitel, Gen, Spencer, Velká společnost, Mba, Postupné nahrazování, Ředitel, Dominantní pozice


Určitě si přečtěte


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest 24 PC zdrojů

Jak využít umělou inteligenci

10 špičkových sluchátek s ANC

Playstation 5 vs Xbox Series X