Programování pro malé i velké – Lego RIS 2.0, základy jazyka NQC, 1. díl

Minule jsme zmiňovali možnost programovat roboty postavené ze stavebnice Lego RIS 2.0 v jazyce NQC a prostředí BricxCC. V článku použité programy jsou testované na modelu ZRP, Základním Robotu na Pásech. Postup jeho konstrukce najdete na stránkách http://www.roboti.unas.cz v sekci konstrukce robotů.

Pokud se ZRPa sestavit nepodaří, můžete klidně použít robota Roverbot, jehož konstrukce je popsaná v návodu u stavebnice. Náš ZRP vypadá takto:

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek

Každý program v NQC musí obsahovat hlavní úlohu task main(), kterou překladač označí za výchozí bod hotového programu. Klíčové slovo task označuje, o jaký druh úlohy se jedná, identifikátor main je názvem úlohy. Syntaxe vypadá následovně:

task main()
{
  /*tady bude kód*/
}

Mezi složené závorky {} budeme psát jednotlivé příkazy, které se po spuštění úlohy main() vykonají.  Kód uzavřený mezi dvěma lomítky s hvězdičkou je poznámka, tu překladač ignoruje.

Začneme s tím nejjednodušším – s pohybem robota. Robota pohání dvojice motorů a ty chceme spustit. Příkazy pro ovládání motorů jsou: OnFwd(„motory“), OnRev(„motory“) a Off(„motory“), přičemž pomocí prvního příkazu robot rozjedeme dopředu, pomocí druhého dozadu a pomocí příkazu Off() ho zastavíme. Nezapomeňte přitom, že směr vpřed a vzad určuje polarita zapojených kontaktů. Jednotlivé příkazy musí být odděleny středníkem. Nyní si to vyzkoušíme na příkladu

task main()
{
  OnFwd(OUT_A+OUT_C);  /*OUT_A je motor na výstupu A, OUT_C je o motor na výstupu C*/
  Wait(100); /*viz dále*/
  OnRev(OUT_A+OUT_C);
  Wait(100); 
  Off(OUT_A+OUT_C);
 
}


Robot pojede jednu sekundu dopředu, poté sekundu zpátky a zastaví. V programu je použit příkaz Wait(100). Ten je velice důležitý, protože jinak by zapnutí a vypnutí motorů proběhlo téměř souběžně. Doba, po jakou nedojde k žádné úmyslné změně stavu robota, je uvedena v závorce v setinách sekundy.

Zatáčení u pásového vozidla docílíme tak, že jeden motor necháme běžet směrem dopředu a druhý dozadu. Opět nezapomeneme vložit příkaz Wait(). Motory robota nejsou krokové a chceme-li docílit otočení např. o 90°, musíme patřičnou prodlevu odhadnout a zkoušením doladit, mimo jiné i podle typu povrchu, po jakém se budou pásy pohybovat.

task main()
{
  OnFwd(OUT_A);
  OnRev(OUT_C);
  Wait(105);
  Off(OUT_A+OUT_C);
}

Pomocí příkazu SetPower(„motory“, „síla“), kde síla je číslo od 0 do 7 (sedm pro nejvyšší otáčky), lze ovlivnit výkon motorů. konkrétní případ může vypadat třeba takto:

SetPower(OUT_B,5); /* nastaví rychlost otáčení motoru na výstupu B na 5)*/

Toto je pouze základní přehled příkazů pro motory, o dalších až příště.

V programu můžeme použít proměnné, konstanty nebo náhodná čísla. Proměnné definujeme na kterémkoliv místě zdrojového textu programu příkazem int „název proměnné“ před jejich prvním použitím; například takto:

task main()
{
  int ipohyb_vpred;
  ipohyb_vpred = 100; /*takto vypadá přiřazení*/
  OnFwd(OUT_A+OUT_C);
  Wait(ipohyb_vpred); /*proměnné lze použít jako parametry příkazů*/
  Off(OUT_A+OUT_C);
}

Konstanta je identifikátor, který nahrazuje jednu konkrétní hodnotu. Konstanty se definují na začátku programu takto:

#define pohyb_rovne 150

Konstanta dostala název pohyb_rovne a zastupuje hodnotu 150. Stejně jako názvy pro čísla můžeme definovat např. názvy motorů:

#define levy_motor OUT_A /*v programu místo OUT_A stačí psát levy_motor*/

Zbývá se zmínit o náhodných číslech. Zatím jsme do proměnných přiřazovali pouze neměnné hodnoty, jazyk NQC však dovoluje pracovat i s náhodnými čísly; syntaxe je následující:

int nahoda;
nahoda = Random(100);

Proměnná nahoda bude obsahovat náhodně vybrané číslo z intervalu 0 až 100 (včetně 0 a 100); obecně příkazem x=Random(n) se do proměnné x uloží číslo od 0 do n. S náhodnými čísly může být chování robota mnohem zajímavější.

Prostou posloupnost příkazů doplníme podmíněným příkazem. Příkaz if se dá česky vyjádřit větou: „Jestliže platí podmínka, něco vykonej.“ Syntaxe vypadá následovně:

if (podmínka)
{}
else /* tato část je nepovinná */
{}

Pokud platí podmínka v závorce, vykonají se příkazy ve složených závorkách, a pokud podmínka splněna není, bude program vykonávat příkazy ve složených závorkách následujících po příkazu else. Část s else u příkazu if být nemusí, potom by se v případě nesplnění podmínky vykonával kód až za ukončovací složenou závorkou. V podmínce se vyhodnocuje pravdivost nějakého výrazu, např.:

  int i;
  i =  Random(5);
  if(i>2) /*pokud bude hodnota v i větší než 2, bude se provádět část za if*/
  {
    OnFwd(OUT_A+OUT_C);
  }
  else /*jinak se bude provádět tato část*/
  {
    OnRev(OUT_A+OUT_C);
  }

Operátory použitelné při zápisu podmínek jsou shrnuty v tabulce:

Symbol Význam
== je rovno
!= není rovno
< je menší
> je větší
<= je menší nebo rovno
>= je větší nebo rovno

V závěrečném programu necháme robota rozjet rovně a po 1,5 sekundě náhodně zatočí o 90 stupňů doleva nebo doprava. Po další sekundě znovu náhodně zatočí a poté zastaví.

task main()
{
  OnFwd(OUT_A+OUT_C);
  Wait(150);
  if (Random(1) ==  0 )
  {
    OnRev(OUT_A);
    Wait(105);
    OnFwd(OUT_A);
  }
  else
  {
    OnRev(OUT_C);
    Wait(105);
    OnFwd(OUT_C);
  }
  Wait(100);
/*------------------po prvním zatočení----------------------------*/
  if (Random(1) ==  0 )
  {
    OnRev(OUT_A);
    Wait(105);
    OnFwd(OUT_A);
  }
  else
  {
    OnRev(OUT_C);
    Wait(105);
    OnFwd(OUT_C);
  }
/*------------------po druhém zatočení----------------------------*/
  Off( OUT_A+OUT_C );
}


Příště se podíváme na cykly, využití senzorů a přehrávání hudby.

autoři: Filip Děchtěrenko, Mirek Dočekal a Jakub Sedlák

Diskuze (6) Další článek: Paroubek s ministerstvem informatiky po volbách nepočítá

Témata článku: Programování, Lego, První příkaz, Motor, Jazyk, Robot, Konstanta, Díl, Robota, Elsa, Zak, První motor, Zapnutý senzor, Pásové vozidlo, Random, Základ, Syntax25 nejlepších filmových parodií, které můžete vidět. Víme, kde je najdete online

25 nejlepších filmových parodií, které můžete vidět. Víme, kde je najdete online

Filmové parodie jsou divácky velmi vděčné a mezi filmaři oblíbené. Tvůrci v nich mohou totiž zcela beztrestně vykrádat cizí díla a v jejich nápodobě popustit uzdu své fantazii. Vybrali jsme nejlepší zahraniční i české parodie.

Jaromír PukMarek Čech
Filmy, které musíte vidět