Pojďme programovat elektroniku | Arduino

Programování elektroniky: Tenzometrický detektor otevřených dveří. Zjistí nejen stav, ale i úhel

  • Připojíme k Arduinu tenzometr typu flex sensor
  • Jeho ohýbáním se bude v obvodu měnit el. odpor
  • Proměníme jej v detektor otevřených dveří a oken včetně určení úhlu

Svět je plný univerzálních tenzometrů. Najdete je v osobní váze, která měří vaše nadbytečná kila, v kuchyňské váze, která naopak měří vše, co tu nadváhu způsobuje, ale v miniaturní až mikroskopické podobě také v tlakoměrech, herních periferiích nebo třeba ve snímačích konstrukčních vad a namáhání.

Moderní elektrický tenzometr je totiž – jak píše česká Wikipedie – pasivní elektrotechnická součástka, která se používá jako senzor mechanického napětí na povrchu prostřednictvím měření její deformace.

Uf, to je docela krkolomná definice, takže si ji trošku zjednodušíme a vystačíme si s tím, že většina jednoduchých elektrických tenzometrů má konstrukci prachsprostého vodiče zalepeného v pružném lepidlu, které jej drží pohromadě.

Video: Podívejte se, co si dnes postavíme

Vodič má zpravidla formu velmi tenkého a do hada stočeného kovového vlákna (průměr okolo 0,01 mm), nebo fólie, která musí být v klidové fázi elektricky co nejvíce stabilní.

Musí mít stejný elektrický odpor jak v lednu, tak uprostřed rozpáleného léta. Proto se vyrábí třeba ze slitiny mědi a niklu, která disponuje stabilním měrným elektrickým odporem (rezistivitou) v širokém teplotním spektru, a proto ji říkáme konstantan.

Odpor kovového tenzometru

Tak a teď ta legrace. Pokud začneme našeho hada z drátku ve směru jeho vinutí deformovat ohybem, drátky uvězněné v lepidle se mírně protáhnou a po vyrovnání je lepidlo smrští zpět do výchozí polohy. Vinutí do tvaru hada toto prodloužení ještě znásobí, protože celkové prodloužení bude součtem prodloužení všech dílčích segmentů.

Klepněte pro větší obrázek
Primitivní tenzometr a změna délky jeho obvodu pro ohýbání žluté plochy k pozorovatele (zkrácení) a od pozorovatele (prodloužení)

A co nám praví jedna ze základních fyzikálních pouček? Elektrický odpor vodiče R je přímo úměrný délce vodiče l, nepřímo úměrný průřezu vodiče a je závislý na jeho měrném elektrickém odporu ρ.

Jelikož jsme drátek vyrobili z konstantanu, ρ je (nepřekvapivě) konstantou, nicméně S se nám protahováním hada zmenšuje a l zvětšuje. Suma sumárum, pokud budeme měřit elektrický odpor v obvodu s hadem, při deformaci se oproti klidové hodnotě změní.

Klepněte pro větší obrázek
Výpočet odporu ideálního tenzometru

Nicotné změny i velké ohyby

Jak moc? To záleží na míře mechanického ohnutí. Pokud tenzometr přilepíme na nožku osobní váhy, aby pokud možno dokonale přejímal deformaci způsobenou jejím zatížením, a na váhu se postavíme, ohne se jen nepatrně, a proto potřebujeme integrovaný obvod zesilovače signálu a velmi citlivý A/D převodník. Mezi kutily se těší velké oblibě třeba laciný čip HX711 s mnoha knihovnami pro Arduino a další stavebnice.

Klepněte pro větší obrázek
Prototypovací modul se zesilovačem a A/D převodníkem HX711

Ještě menší změnu odporu získáme, pokud podobný tenzometr v mikroskopické konstrukci MEMS (Micro Electro Mechanical System) umístíme třeba do digitálního tlakoměru plynů a kapalin, kde jej zase deformuje tlačící se masa vzduchu a tekutiny.

Na opačné straně spektra jsou velké tenzometry, které měří stabilitu mostních konstrukcí, materiálové deformace strojů a tenzometry, ze kterých si s trochou píle můžete udělat třeba rukavici a ovládat počítač prostým pohybem prstů.

Pěticentimetrový Flex Sensor

Jeden takový nám před pár týdny dorazil do redakce, a tak si ho dnes vyzkoušíme. Patří do kategorie tzv. flex senzorů a vyrábí jej fabrika Spectra Symbol z amerického Utahu. Americká je bohužel i cena, a to i v českých obchodech. Tuzemský LaskaKit má několik kusů k mání za 498 korun.

Za tuto pálku dostanete kratší variantu proužku s aktivní deformační délkou 55 milimetrů a šířkou zhruba 7 mm a s životností přes 1 milion ohnutí. V nabídce amerického obchodu je nicméně i 95mm verze. Tloušťka je v obou případech shodná, a pokud moje kovová digitální šuplera moc nelže, bude to zhruba 0,5 mm.

Klepněte pro větší obrázek
Flex Sensor od Spectra Symbol

Na rozdíl od našeho hada z úvodu článku používá plošné deformační segmenty, základní princip ale zůstává stejný. Pakliže proužek vyrovnáme, mezi jeho kovovými vývody naměříme klidový elektrický odpor okolo 25 k.

Když ale začneme proužek ohýbat v hlavním směru (strana s ploškami orientovaná vzhůru), obvod se deformací mírně prodlouží a multimetrem bychom měli při plném ohybu o 180° změřit několikanásobný odpor.

Klepněte pro větší obrázekKlepněte pro větší obrázek
Kladný ohyb, pro který je tenzometr optimalizovaný (plošky nahoře) a záporný ohyb, který se už neprojevuje tak lineární změnou odporu, ale je stále měřitelný

Sám výrobce počítá v dokumentaci s odchylkou až 30 %, takže pro přesné měření je třeba pracovat s nějakou formou alespoň základní úvodní kalibrace, kdy změříme nejprve klidovou fázi, potom tu v plném ohybu a nastavíme si mezní hodnoty.

Tenzometr nemůžeme jen tak připojit k Arduinu

Fajn, dost teoretické omáčky a pojďme si to celé vyzkoušet v praxi na některé z mnoha prototypovacích desek. Jedinou podmínkou je analogový vstup. Jelikož náš finální příklad bude vyžadovat Wi-Fi, zvolím pro zbytek článku vývojářský kit ESP32-S3-DevKitC-1, ale může to být opravdu cokoliv.

Klepněte pro větší obrázek
Pinout desky ESP32-S3-DevKitC-1

Jelikož je kovový tenzometr ve své podstatě pouze dlouhý drátek, nemůžeme jej jen tak na jedné straně připojit k 3V zdroji napětí na desce s čipem ESP32 a na druhé straně třeba do pinu GPIO4, který v případě čipu ESP3-S3 nabízí jeden z mnoha analogových vstupů.

Potřebujeme dělič napětí

Analogově-digitální převodník na čipu ESP32 totiž sám o sobě neměří měnící se elektrický odpor způsobený deformací tenzometru, ale jen elektrické napětí mezi pinem GPIO4 a systémovou zemí desky GND v rozsahu 0V až 3,3V (respektive aktuální pracovní napětí). A jelikož je převodník 12bitový, napětí převede na celé číslo v rozsahu 0 až 4095.

Klepněte pro větší obrázek
Schéma děliče napětí, který nám změnu odporu v obvodu vyjádří změnou napětí

Musíme nějakým způsobem transformovat elektrické napětí v obvodu s tenzometrem právě podle jeho měnícího se odporu. Pomůže nám obvod z prvních kapitol všech učebnic pro mladé elektrotechniky: dělič napětí.

Už jsme s ním pracovali mnohokrát, takže jen stručně. Když zapojíme dva rezistory v sérii, podle Ohmova zákona platí, že součet jejich napětí bude roven napětí celého obvodu a zároveň násobkem jejich elektrického odporu a protékajícího proudu. Z toho pak plyne, že napětí mezi bodem uprostřed rezistorů a systémovou zemí získáme výpočtem:

Klepněte pro větší obrázek
Výpočet napětí na uzlu U₂

Pokud tedy k obvodu připojíme zdroj napětí 3,3V (U) a dva rezistory, přičemž tím prvním bude právě tenzometr s rozsahem odporu dle deformace zhruba 25kΩ až 50kΩ (R1) a tím druhým třeba rezistor s pevným odporem 20kΩ (R2), napětí mezi systémovou zemí a bodem mezi těmito rezistory (U2) se dle deformace tenzometru a vzorečku výše bude analogicky měnit a my konečně získáme digitální číslo v rozsahu 0 až 4095, které bude korelovat s mechanickým namáháním proužku z amerického Utahu.

Klepněte pro větší obrázek
Schéma zapojení dnešního experimentu

Ostatně, vyzkoušejte si celé počítání s ohmy a dvěma rezistory třeba v této webové kalkulačce.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech.

Vyzkoušet za 1 Kč Nebo samostatné Živě Premium
Váš názor Další článek: Nejlevnější router s Wi-Fi 6. Honor 3 teď koupíte jen za pětistovku

Témata článku: Programování, Pojďme programovat elektroniku, Chytrá domácnost, Arduino, C++, Chytrá domácnost na Heureka.cz